wieś

DWORZEC

gromada Dworzec, gmina Bereżce, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Krzemieniec


Opracowywane w okolicy:
Bogdanówka, Kulików, Rudeczka, Kokorów Nowy, Szpikołosy,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PIĘTAK

Józef, funkcjonariusz policji, żona Bronisława z d. Dąbrowska, dzieci: Mieczysław 1933.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: wrzesień 2015 r.

inne strony O KRESACH