wieś

GAJE LEWIATYŃSKIE

gromada Gaje Lewiatyńskie, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia r-Radziwiłłów, bs-Gaje Lewiatyńskie


Opracowywane w okolicy:
Niemirówka, Gaje Małe, Pereniatyn, Berezyna, Prokazy

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ANDROSIUK

Herasim - s. Jana i Marii z d. Pasiecznik, żona Nadzieżda z d. Grińczuk - c. Onisima i Elżbiety z d. Chomiuk, dzieci: Wasylij 1934-1935

2.

ANDROSIUK

Moisiej - s. Isidora i Marty, żona Paraskiewa z d. Romaniuk - c. Andreja i Marii, dzieci: Wiera 1937

3.

BAŁADIUK

Włodzimierz, żona Tekła

4.

BARABACH

Semen 1911 - s. Teodozja i Marii z d. Kopet', żona Anna 1914 z d. Bojko - c. Izaaka i Jelizawiety z d. Świdnicka, dzieci: Nina 1937. V.n. Barabasz

5.

BARABACH

Teodor 1908 - s. Teodozja i Marii, żona (śl.1934) Aleksandra 1913 z d. Bochenko - c. Nikity i Marty z d. Romaniuk, dzieci: Katarzyna 1934.

6.

BARABACH

Wiktor - s. Matwija i Anny z d. Pasiecznik, żona Nadieżda z d. Krasińska - c. Warfołomeja i Justiny, dzieci: Włodzimierz 1935

7.

BOCHENKO

Aleksij - s. Iwana i Natalii z d. Krasińska, żona Maria z d. Bochenko - c. Trofima i Warwary, dzieci: Iwan 1936

8.

BOCHENKO

Wasylij - s. Eudokima i Akiliny z d. Bochenko, żona Wiera z d. Romaniuk - c. Teodora i Eufrozyny z d. Czerniak, dzieci: Aleksander 1937

9.

BOJKO

Kuźma, żona Maria.

10.

BOJKO

Mikołaj 1907 - s. Piotra i Paraskiewy z d. Bałko, żona (śl.1935) Nadieżda 1917 z d. Czerniak - c. Antoniego i Marii.

11.

BOROWY

Dimytrij 1906 - s. Piotra i Stefanii z d. Horobec, żona (śl.1934) Feodora 1914 (*Niemirówka) z d. Okulita - c. Wasyla i Justiny z d. Horobec

12.

BOROWY

Kazimierz, żona Antonina z d. Kowalczuk, dzieci: Helena 1935.

13.

BOROWY

Mikołaj.

14.

BOROWY

Stanisław

15.

BOROWY

Stefan, żona Antonina.

16.

BOROWYJ

Wasylij - s. Teofana i Anny z d. Bojko, żona Natalia z d. Bałandiuk - c. Iwana i Darii z d. Krasińska, dzieci: Dimytrij 1935

17.

CHOMIUK

Teodor

18.

CZERNIUK

Nadzieżda

19.

CZUCZMAJ

Włodzimierz - s. Semena i Paraskiewy, żona Juliania z d. Hawryluk - c. Filipa i Eudokii, dzieci: Aleksander 1937

20.

DEMCZYNA

Afanasij - s. Tymofeja i Rozalii z d. Hromiak, żona Anna z d. Hawryluk - c. Onisima i Jeleny, dzieci: Wiera 1935-1935

21.

DOWBETA

Aleksander - s. Antoniego i Marty, żona Iryna z d. Czuczmaj - c. Martina i Sofii, dzieci: Wiera 1937

22.

DOWBETA

Grygorij

23.

GAZEWICZ

Aleksander 1914 - s. Jemiliana i Marii z d. Ogurewicz, żona Anna 1906 (*Ponikowicze) z d. Grab - c. Piotra i Julianny z d. Miszczuk

24.

GAZEWICZ

Grzegorz, żona Katarzyna, dzieci Teodora 1934-1934

25.

GAZEWICZ

Piotr 1911 - s. Jemiliana i Marii z d. Gronicz, żona (śl.1934) Anna 1903 z d. Krasińska - c. Jowa i Christiny z d. Dymczyna

26.

GAZEWICZ

Wasylij

27.

GRYŃCZUK

IN, wdowa po Trofimie 1874-1934 - s. Konstantego i Darii z d. Stepaniuk, 2 synów

28.

HAWRYLUK

Iwan - s. Filipa i Eudokii z d. Bardecka, żona Jekatierina z d. Kuca - c. Grigoria i Anny z d. Bochenko, dzieci: Łarissa 1935

29.

HAWRYLUK

Matwij 1907 - s. Mitrofana i Agafii z d. Rymarczuk, żona (śl.1935) Iryna z d. Muzyka - c. Mikołaja i Nadieżdy z d. Bojko

30.

HNATIUK

Włodzimierz - s. Filimona i Aleksandry z d. Romaniuk, żona Paraskiewa z d. Kuca - c. Grzegorza i Anny z d. Bochenko, dzieci: Helena 1934

31.

HOROBEC

Grygorij - s. Kuźmy i Jeleny, żona (śl.1936) Maria z d. Krasińska - c. Warfołomeja i Justiny, dzieci: Wasylij 1937

32.

HOROBEC

Nikita - s. Aleksandra i Paraskiewy, żona Maria z d. Stryk - c. Teodora i Ewy, dzieci: Nadzieżda 1928-1936, Włodzimierz 1934-1935, Wiera 1936

33.

KAZIMIRCZUK

Paraskiewa

34.

KRASIŃSKA

IN, wdowa po Zachariju 1888-1935 - s. Antoniego i Ksieni, 2 dzieci

35.

KRASIŃSKIJ

Grigorij - s. Jowa i Chrystiny, żona Maria z d. Bochenko - c. Nikity i Natalii, dzieci: Michaił 1935, Jekaterina 1937

36.

KRASIŃSKIJ

Feodozij 1907 - s. Aleksandra i Pełagii z d. Borowa, żona (śl.1934) Aleksandra 1918 z d. Muzyka - c. Iwana i Kseni z d. Swidnicka

37.

KUNINKO

Michał, żona Wiera

38.

LEWINIUK

Iwan 1900 (*Leduchów) - s. Piotra i Marii, wdowiec po Annie 1897-1935 z d. Gromiak - c. Andrzeja i Marii, troje dzieci, II żona (śl.1936) Aleksandra 1909 z d. Gromiak - c. Andrzeja i Marii z d. Dowgaluk

39.

MALIK

Piotr, żona Justyna

40.

MAŁECKI

Antoni 1901 (*Drańcza Polska) - s. Mikołaja ~1863-1928 i Rozalii 1865 z d. Kutasiewicz, partnerka Iryna Muzyka - c. Grigorija, wdowa, córka Zinaida 1936

41.

MAŁECKI

Kazimierz, żona Agata z d. Majowka, dzieci: Katarzyna 1936.

42.

MAŁECKI

Stefan, żona Anna z d. Borowa, dzieci: Adam 1937.

43.

MIKOŁÓW

Wasylij - s. Stefana i Anny z d. Demczuk, żona Maria z d. Barabach - c. Teodora i Anastazji 1859-1934 z d. Pokidańska, dzieci: Wiera 1934-1935. Maria miała 2 braci

44.

MUZYKA

Andrej - s. Jana i Kseni z d. Swidnicka, żona Teodora z d. Romaniuk - c. Pantalejmona i Marii z d. Prokaziuk, dzieci: Wiera 1934, Nadzieżda 1936

45.

MUZYKA

Mikołaj

46.

MUZYKA

Pantelejmon 1914 - s. Stefana i Agafii z d. Kruk, żona (śl.1936) Anna 1915 z d. Barabach - c. Teodozja i Marii z d. Kopet', dzieci: Halina 1937

47.

PASIECZNIK

Benedykt

48.

PASIECZNIK

Nikanor

49.

PETROWSKI

Józef - s. Jana i Marii z d. Huk, żona Wiera z d. Hazewicz (v.n. Gazewicz), c. Silwestra i Glikerii, dzieci: Michaił 1935, Jelena 1937

50.

PIGOŃ

Józef, nauczyciel, żona Wiktoria z d. Matusiewicz, dzieci: Jadwiga 1937.

51.

POLAK

IN.- 2 synów IN i Kseni 1848-1937 - c. Martyna i Sofii

52.

PUKAS

Piotr, żona Maria

53.

ROMANIUK

Iwan 1904 - s. Pantelejmona i Marii 1870-1935 z d. Prokaziuk, żona (śl.1936) Maria 1915 (*Rosja) z d. Romaniuk - c. Michaiła i Warwary z d. Filipczuk,

54.

ROMANIUK

Iwan, żona Eudokia

55.

ROMANIUK

Sergij ~1909 - s. Pantelejmona i Marii, żona (śl.1937) Natalia 1914 (*Prokazy) z d. Aryk - c. Teodora i Eudokii.

56.

ROMANIUK

Wasylij - s. Warfołomieja i Marii, żona Wasylisa z d. Romaniuk - c. Wasyla i Tatiany

57.

RYMARCZUK

Jan - s.Fetia i Julianny z d. Kuchita, żona Mełania z d. Pasiecznik - c. Wasilia i Julianny z d. Worowin, dzieci: Natalia 1934

58.

RYMARCZUK

Grzegorz

59.

RYMARCZUK

Trofim

60.

SWIDNICKIJ

Aleksij - s. Grigorija i Anastasji z d. Bojko, żona Maria z d. Hawryluk - c. Filipa i Eudokii z d. Bardecka, dzieci: Michaił 1935

61.

SWIDNICKIJ

Eufemij - s. Grigirija i Anastazji, żona Jekaterina z d. Olejnik - c. Andreja i Eufrozyny, dzieci: Nina 1936

62.

SWIDNICKIJ

Grygorij - s. Iwana i Fekły, żona Eudokia z d. Rymarczuk - c. Iwana i Chrystiny, dzieci: Maria 1937

63.

SWIDNICKIJ

Iwan

64.

STRYK

Mikołaj - s. Teodora i Ewy z d. Chomiuk, żona Lubow z d. Czyżak - c. Josifa i Matrony z d. Małecka, dzieci: Stefan 1936

65.

STUPAK

Antonij - s. Josifa i Marii, żona Maria z d. Kriwicka - c. Jenaka i Eugenii, dzieci: Jelena 1937

66.

TKACZUK

Aleksander - s. Daniła i Aleksandry z d. Czerniuk, żona Magdalena z d. Skoriuk - c. Piotra i Aleksandry z d. Harasimczuk, dzieci: Dimytrij 1934, Mikołaj 1936

67.

TKACZUK

Iwan, żona Maria

Duchowni:

1.

PASIECZNIK

Teodor, ksiądz, proboszcz parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-67, poz. d1. z ksiąg parafialnych rz-k. [listopad 2013] uzup. poz. 40wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2013 r., ostatnia edycja: listopad 2013 r.