kolonia

GÓRKA OLSZAŃSKA

gromada Górka Olszańska, gmina Kniahininek, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Buków, Olszany, Bryszcze, Rokinie Nowe, Serniki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

TORUCKIMikołaj 1875 - s. Dionizego (s.Kaspra i Heleny z d. Rybińska) i Domiceli z d. Ciechanowska (wdowa po Karolu Fereżyńskim), żona (śl.1901, Wiszenki) Katarzyna 1879 z d. Boiłek, dzieci: Bolesław 1901 (mieszkał w Sernikach), Antonina 1904, Maria 1908, Julian 1910, Stanisław 1914, Helena 1918 (zostali przesiedleni do wsi Żórawina koło Wrocławia), pozostali synowie Kazimierz 1906 (poniżej), Stefan 1912, Aleksander 1916 - zginęli, jeden we wrześniu 39 na froncie, dwaj pozostali zostali zamordowani przez bandę UPA. Wariant nazwiska: Turucki, Turycki, może też Turczewski. Rodzeństwo Mikołaja to: Filipina 1865, Bronisław 1867, Jan 1870 (ż.Petronela Mroczkowska, syn Antoni 1901 poślubił w 1938 r. Kazimierę Olczykowską 1918), Franciszka 1872 (prawdopodobnie: m.Łukasz Hyrycz, syn Antoni w Aleksandrówce), Antonina 1877, Marianna 1879.

TORUCKIKazimierz, żona (śl.1933) Zinaida 1914 z d. Mała, dzieci: Halina 1934, Maria 1936.

ZBROJAKatarzyna - c. Franciszka i Marianny, służąca z Radomska.

2.

GŁĄB

Stanisław (młynarz), żona Anastazja Korbut, prawosławna, ma córkę Olgę-prawosławną, dzieci: po 1żonie Natalii Zielińskiej: Mieczysław 1912 (ranny na froncie pod Kolobrzegiem), Leontyna 1915.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Zenon Torucki[maj 2008] poz.1. Informacja od ojca. Żadna z tych osób już nie żyje, jestem ostatnim żyjącym wnukiem Mikołaja i Katarzyny Toruckich.tel. 0660775257

2.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz.2 na podstawie spis ludności miejscowości przynależących do parafii katedralnej w Łucku w latach 1922-1924 (poz. przeniesiona z wykazu Olszan)carcarewicz(a)wp.pl

Data powstania strony: maj 2008 r., ostatnia edycja: styczeń 2012 r.

inne strony O KRESACH