wieś

GRADA

gromada Grada gmina Bereżce, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Krzemieniec


Opracowywane w okolicy:
Gaje, Oleksiuki, Berezyna, Komnatka, Bereżce, Chotówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

LIPCZYŃSKI

Antoni ~1898, robotnik, żona Anastazja ~1903 z d. Głowa, dzieci: Halina 1938.

2.

SOŁONINKA

Piotr.

3.

ZYGMUNT

Daria z d. Smoczuk, wdowa po Franciszku 1880-1938 - s. Piotra i Marii

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[marzec 2013] poz. 1-3. z ksiąg parafialnych.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: kwiecień 2013 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.

inne strony O KRESACH