kolonia

GRANATÓW

gromada Granatów, gmina Trościaniec, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Gruziatyn, Trościaniec,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Osada położona była tuż przy wsi Hruziatyn od strony południowej.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (przy osadniku wojskowym podano w jakim był stopniu wojsk. w 1921 r.).

1.

CHODZIŃSKIFranciszek, ułan, żona Elżbieta z d. Banasiak, dzieci: Leokadia; Helena; Alfred; Joanna; Irena (Plechoć). Wywiezieni do Archangielska w lutym 1940r.

2.

CHROPAŁAJan - s. Anny 1869 (c. Jana), szer., żona Janina 1904 - c. dzieci: Stanisław 1925, Włodzimierz 1928, Aleksander 1930, Alfred 1932. Uprowadzeni na Sybir. V.n.: Chrapała.

3.

KULIKPiotr 1900 - s. Antoniego, uł., żona Julia 1906 - c. Ludwika, dzieci: Wanda 1925, Helena 1926, Tadeusz 1930, Danuta 1932. Uprowadzeni na Sybir

4.

ŁUŻNYLudwik, bomb., żona Rozalia 1911 - c. Karola, dzieci: Ryszard 1934, Ferdynand 1937. Uprowadzeni na Sybir V.n.: Luźny?

5.

MACIEJEWSKIStanisław, kapr., żona?, dzieci Wiesław 1925 i Henryk 1933 - uprowadzone na Sybir.

6.

MAZURBłażej, szer.

7.

OKARMUSStanisław, ułan.

8.

OŻGAFranciszek, szer.

9.

RAKOWSKIStanisław, szer.

10.

SOSNOWSKIAdam Józef 1899 - s. Józefa, st. marynarz, żona Zofia 1902 (*Sosnowiec) - c. Jana, dzieci: Andrzej 1927, Henryka 1928, Józef 1929, Eulalia 1935, Stanisława 1939. Uprowadzeni na Sybir (źr.2).

11.

SÓJKAAntoni 1891 - s. Feliksa, st.szer., żona Maria 1896 - c. Stanisława, dzieci: Julian 1922 i Feliks 1924. Uprowadzeni na Sybir. V.n.: Sujka.

12.

SZELĄGOWSKIAntoni, kapr.

13.

ŚWIERCZYŃSKIWładysław 1894 - s. Piotra, plut., żona Stanisława 1901, - c. Franciszka, dzieci: Leokadia 1924, Weronika 1929, Danuta 1932, Bronisław 1935. Uprowadzeni na Sybir.

14.

TUROŃKarol 1896 - s. Ignacego, bomb., żona Antonina 1906 - c. Jakuba, dzieci: Zofia 1924, Bronisław 1926, Józefa 1928, Ignacy 1928, Uprowadzeni na Sybir

15.

CZASTOŃWłodzimierz, żona Stefania 1903 - c. Antoniego, dzieci: Leopold 1930, Janina 1933, Uprowadzeni na Sybir

16.

CZYŻEWSKIAntoni, żona Matrona 1910 - c. Jana, dzieci: Tadeusz 1935, Edward 1937, Jan 1939. Uprowadzeni na Sybir

17.

WALICKITomasz 1887, żona Waleria 1888 z d. Binio - c. Stefana, córka Genowefa 15.08.1925-14.03.2015 (*Duży Porsk-Chełm, po m.Słowik). Uprowadzeni na Sybir jak większość - 10.02.1940 r.

18.

BUCZKOWSKIIN.
Brak informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Czesław Kamiński[marzec 2011] poz. 1, 7, 8, 13.czkamyk(a)op.pl

2.

Andrzej Plechoćs. Ireny. [luty 2017] uzup. poz. 1.andrzej(a)plechoc.com

3.

Elżbieta Słowik- c. Genowefy. [listopad 2013] korekta i uzup. poz. 17. z relacji mojej mamy, która mieszka ze mną i dużo pamięta. [lipiec 2018] poz. 18 (ze szkicu), edycja poz. 17 i szkic miejscowości wykonany przez mamę.elslowik(a)gmail.com

4.

Wojciech Słowik[listopad 2013] uzup. poz. 17.wes.60(a)tlen.pl

Data powstania strony: maj 2008 r., ostatnia edycja: lipiec 2018 r.

inne strony O KRESACH

..