wieś i folwark

GRÓDEK

gromada Gródek, gmina Równe, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Szpanów


Opracowywane w okolicy:
Ponebel, Karajewicze, Oleksin Mały,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś liczyła przeszło 1500 mieszkańców, głównie prawosławnych Rusinów. Dawny klasztor bazyliański fundacji Szeptyckich, zabrany przez Rosjan, został przerobiony na cerkiew prawosławną. Gródek był podzielony przez rzeczkę Ujście na cztery części. Posiadał w większości zabudowę murowaną i jezdnie brukowane. Były tu sklepy, szkoła podstawowa 7-klasowa, przystanek kolejowy "Obarów", posterunek policji, wspomniana już cerkiew, pałac barona oraz młyn.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KRUKOWSKADanuta, Eugenia, Janina, Maria, Rozalia. Wszystkie zamordowane 31.01.1944.

2.

NUREKJózef 1871-1944, żona IN., syn Bolesław (zob.niżej).

NUREKBolesław 1908, żona (śl.1932) Anna 1911 z d. Szermatowicz - c. Jana

3.

NUREKJan, żona IN, córka Helena 1929.

4.

NUREKJakub, żona Agata z d. Rzeszutko, córka Aldona 1913 (m.Aleksander Kulinicz, nauczyciele w Bajonówce).

5.

RZESZUTKOWładysław 1901-1941 (udar serca) - s. Józefa i Doroty z d. Swuł, żona Teresa 1904-1944, córki Helena 1924-1944, Romualda 1928-1944. V.n.: Rzeszótko.
6.RUDNICKIJan 1881-1944 - s. Franciszka i Teofili z d. Rudnicka, żona (śl.Stepań 1909 Cecylia 1888-1944 z d. Dawidowicz.
7.SZEMATOWICZIN., wdowa po Józefie 1898-1937 (rak) - s. Ignacego, dzieci: Janina 1927-1944, Maria 1929-1944, Ryszard 1933- 2.01.1944 (astma). V.n.: Szymatowicz.
8.SZEMATOWICZAntoni 1905 - s. Ignacego, żona (śl.1931) Zofia 1905 z d. Tuzik - c. Józefa, dzieci: Irena Leokadia 1933, Piotr Jerzy 1936-1936, Władysław 1937-1937, Zdzisław Jan 1938, Stanisław Mieczysław 1941.
9.SZYMAŃSKIJan 1904 - s. Aleksandra.
10.WICHERPiotr, żona IN., syn Jerzy 1936-1936 (koklusz).
11.KREPSKIIN. +10.06.1943 - oboje zamordowani w leśniczówce Moszczenica (k.Moszczanicy Małej?), dzieci: Stanisław +1943 (podoficer WP., zamordowany przez NKWD w Twerze), Roman (później jako pilot brał udział w obronie Anglii, po wojnie zamieszkał w Australii), Tadeusz 1920-1988 (późniejszy Dowódca Wojsk Lotniczych), Janina +10.06.1943 (zamordowana z rodzicami), Stefan +10.06.1943 (zamordowany z rodzicami).
12.MIŁOSZEWSKIIN. (Red.: Mieczysław i Stanisława?).
13.ZADOLINNYIN., dyrektor szkoły, Ukrainiec. Ksiądz z Tajkur wizytował szkołę tylko raz w roku. 80% uczniów to byli Ukraińcy.
14.SPUREKIN., nauczyciel.
FOLWARK

1.

STEINHEILTeodor 1870-1946 (+Drezno), baron. Z pochodzenia Rosjanin.
LEŚNICZÓWKA

1.

MASIEWICZBolesław - s. Franciszka i Melanii (Red.: w księgach parafialnych Malwina) z d. Ćwieląg, leśniczy, żona Franciszka z d. Stolarz, synowie: Kazimierz 1927, Stanisław 1929, Roman ~1930/31 (Red.: jeżeli Roman Władysław to ur.10.03.1933). W 1933r. przenieśli się tu z Nowosiółek. W 1939 r. Bolesław przeprowadził się z całą rodziną do Żytynia (blisko cukrowni), gdzie dostał pracę. Tylko Kazimierz zamieszkał u swojej babci Marii Stolarz w Poneblu, by po ukończeniu 7-ej klasy zamieszkać z rodzicami w Żytyniu, skąd w 1944r. wyruszył wraz z ojcem oraz stryjkiem Władysławem oraz z braćmi matki: Stanisławem, Franciszkiem i Władysławem Stolarzami do Polskiej Armii.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa") 31.01.1944.r.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[marzec 2013] poz.F1. m.in. na podst. art. w 2-tyg. "Ziemia" 1926/19. [od czerwiec 2014] poz.1-10. z Wykazów ks. Żurka, uzup. poz. 11 (źróło pdf.)Strony o Wołyniu

2.

Mariusz Masiewiczs. Kazimierza. [wrzesień 2016] poz. 11-14, poz. L1, uzupełnienie informacji na wstępie.mariusz.masiewicz(a)itwl.pl

Data powstania strony: marzec 2013 r., ostatnia edycja: wrzesień 2016 r.

inne strony O KRESACH