kolonia

GURÓW

gromada Gurów, gmina Grzybowica, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia r.- Zabłoćce


Opracowywane w okolicy:
Bogudzięka, Żdżary Duże, Wygranka, Witoldówka, Nowiny, Zygmuntówka, Romanówka, Witoldów, Iwanicze Stare,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W Gurowie było w 1939 roku dwóch nauczycieli: Irena Jaworska i Zofia Popiel. Po wejściu Rosjan w 1939r. było jeszcze dodatkowo 4 nauczycieli: Józef Kaczmarek, Fornalska i dwóch Żydów - Lejbuś Tarnowski i Ruda.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Gurów Mały
Od strony Wygranki gospodarstwa były w następującej kolejności:

1.

KOPER

Antoni +1943, żona IN. +1943, (starsze małżeństwo), synowie: Zygmunt (zob.niżej) i Ignacy (zmarł przed wojną, pozostawił żonę Stanisławę z d. Utracka - c. Stanisława i I.N. z d. Ciesielska. Ponownie wyszła za mąż za Procajłę.) i córka IN. (wyszła za mąż i wyjechała gdzieś za Poryck). Brat Antoniego - Józef mieszkał w Wygrance. Antoni przed śmiercią wyrwał karabin Ukraińcowi i jednego z nich zabił, ale szybko go zastrzelili. Procajłowie mieszkali po wojnie w okolicach Sławna. Mieli 4 synów.

KOPER

Zygmunt, żona Emilia 1920 z d. Sadowska - c. Stanisława i Józefy z d. Chylińska.

2.

KANIEWSKI

Andrzej. V.n. Kaniuka?

3.

JAROSZ

Wojciech 11.07.1943 (zamordowany na Gurowie Dużym) - s. Franciszka i Katarzyny z d. Graczyk, żona Aniela Ponińska (siostra Karoliny Piątek, Władysława i pozostałych), dwóch synów: Mieczysław (po wojnie k. Słupska) i Czesław (zmarł niedługo po wojnie). Franciszek miał siostrę Teklę (m.Wincenty Augustyniak z Wygranki).

JAROSZ

Józef - s. Franciszka i Katarzyny, żona Balbina z d. Chylińska (siostra Józefa, Wojciecha i Stanisława), syn Tadeusz (po wojnie był stomatologiem w Słupsku).

JAROSZ

Stanisław - s. Franciszka i Katarzyny, I żona Emilia +10.06.1939 (przy porodzie córki) z d. Gawlik z Wygranki - c. Tomasza i Anny z d. Grzelak, córka Anna (po wojnie koło Jeleniej Góry); II żona Aniela +1943 z d. Ponińska (zamordowana w Wygrance, siostra Karoliny Piątek).

4.

GRZELAK

Adam 1883-1943 - s. Pawła i Józefy z d. Rulka, żona Franciszka 1885 z d. Piątek, dzieci: Stanisława, Władysław, Józef, Stanisław 1924-1960 (po wojnie w Czarnkowie, a od 1949r. w Drezdenku. Zginął w wypadku, miał pięcioro dzieci z Kazimierą Rynkiewicz). Adam zginął zastrzelony na podwórku razem z wnukiem, synem Władysława - Tadeuszem. Franciszka i Stanisława oraz jej córki: Danuta i Wiesława zginęły zastrzelone w zbożu. Adam pochodził z Wygranki, jego rodzice wyjechali z Rudnik w powiecie sieradzkim na Wołyń w 1888 roku. Wraz z nim przyjechały jego siostry: Katarzyna 1876, Małgorzata 1878 (po m.Milczarek, w Wygrance), Józef 1886 (ż.Stanisława Barczak), Walentyna 1888. Na Wygrance urodziły się jeszcze: Anna 1892 (po m. Gawlik, na Wygrance, Wawrzyniec 1894 (ż.Antonina), Wiktoria 1896 i Franciszek 1899 (ż.Katarzyna Paszko)

KACZOROWSKI

Stanisław 1909-1994, żona Stanisława 1909-1943 z d. Grzelak - c. Adama i Franciszki, dzieci: Danuta +1943, Wiesława +1943, Emil 1936-1957. Ocaleni Stanisław i Emil mieszkali po wojnie w Czarnkowie k/Połczyna Zdroju.

GRZELAK

Władysław 1911-1972 - s. Adama i Franciszki, żona?, syn Tadeusz 1936-1943. Władysław po wojnie mieszkał w Czarnkowie.

GRZELAK

Józef 1914-1991 - s. Adama i Franciszki, żona Janina z d. Kaczorowska, syn Nikodem 1942.

5.

MILCZAREK

Franciszek (siostra Melania w p.13), żona z d. Wysocka.

6.

MILCZARKOWA

IN. - (matka Franciszka) z córką

7.

GRACZYK

Jan 1900-11.07.1943, żona Weronika 1910 z d. Tynichiewicz, dzieci: Czesław 1929, Julian 1932. Wywiezieni na roboty do Niemiec, do miejscowości Szalejów Górny.

8.

GRACZYKJózef 1910, brat Jana. Razem z nim mieszkała babcia Zofia +11.07.1943 z d. Teliga. Józef po wojnie zamieszkał w Sobieszowie pod Jelenią Górą.

9.

GRACZYKFranciszek 1906, dzieci: Zygmunt, Czesława.

10.

BEDNAREK

Władysław +1943, żona IN, dziecko +1943. Władysława siostra poślubiła Michała Grzelaka (p.31).

11.

CIESIELSKI

Szczepan - s. Pawła i Antoniny z d. Wawrzyniak (w Grzybowicy). Miał kilka córek, wszystkie wyszły za mąż za Czechów z Zygmuntówki. (Aniela wyszła za Wacława Wełka - mieszkali obok Szczepana).

11a.

WEŁK

Wacław, żona Aniela z d. Ciesielska - c. Szczepana

12.

KACZOROWSKI

Michał +1943, I żona Weronika z d. Michalska (zm. na początku lat 20-tych), dzieci: Stanisław 1909-1994, Władysław (zob.niżej) i Janina 1918-1994 (m.Józef Grzelak); II żona Rozalia z d. Witaszczyk, dzieci: Katarzyna +1943, Janusz +1943, Józef - po wojnie mieszkał w Sulechowie.

KACZOROWSKI

Władysław 1914-1944 (zm. na robotach w Niemczech, żona Janina z d. Piątek - c. Antoniego, córka Nadzieja/Jadwiga. Po wojnie w Krzeszowicach.

13.

SAS

Wojciech, żona Melania z d. Milczarek - siostra Franciszka, dzieci: Józef, Stanisław 1920, Władysław (zob.niżej), Józefa (m.INN., nauczyciel z Kowla), Czesława (m.Korzonek).

SAS

Władysław, żona Stanisława z d. Milczarek z Wygranki - c. Marcina i Małgorzaty

14.

KRYSIAK

IN.+1943, żona IN. +1943, córka IN. +1943.

14a.

CEPOWSKIIN.

14b.

BRZOZOWSKIAdam, żona Helena z d. Chylińska - siostra Józefa z Wygranki. Syn Tadeusz zginął po morderstwach w Przeworsku w 1945 roku, a córka zmarła zaraz po wojnie.

15.

RESZTA

Józef 1888-1946 - brat Pawła z Wygranki, żona Antonina 1890-1980 z d. Błaszczyk - siostra Łukasza i Szczepana z Wygranki, dzieci: Franciszek 1913-1994 (ż.Czesława z d. Witaszczyk), Józef 1916-1999, Adela 1918-2006 (m.Władysław Kamiński z Romanówki), Helena 1922 (m.Tadeusz Szafran), Tadeusz 1925 i Czesława 1928-2007.

16.

DEKA

Władysław, żona Wiktoria z d. Śledzińska, synowie: Julian i Tadeusz.

17.

ŚLEDZIŃSKI

(Śledź?) IN., żona IN. z d. Błaszczyk, dzieci - Wiktoria 1909-1955, Franciszek +1943, Stefania (m.Stanisław Reszta s. Pawła z Wygranki), Michalina (m.Herman Schmit, dzieci: Adolf i Mieczysław - po wojnie w NRD), Maria.

18.

ŚWIĄTEK

IN., żona Anna z d. Szcześniewska - zamordowana

19.

BURDZYJan 1903-1967, żona Genowefa 1908-1996 z d. Serafińska, dzieci: Alfreda 1931, Bolesław 1933-1995. Mieszkali naprzeciwko Świątków. Po wojnie w Jeżyczkach gm. Darłowo.

20.

WOJCIESZEK

Stanisław - s. Wincentego i Anastazji z d. Cholewa, żona Hanna z d. Ciesielska, dzieci: Czesław, Tadeusz (ż. z d. Świątek, dzieci: Elżbieta i Bolesław), Maria, Felicja (m.Władysław Poniński), Józef, IN (ż. z d. Nowak).

21.

KOWALSKI

Michał, ż. z d. Ciesielska

Gurów Duży - mieszkali kolejno:

22.

KOWALCZYK

Kazimierz, żona IN. (Czeszka z Zygmuntówki). Razem z nim mieszkała matka i siostra. Inne siostry wyszły za: Ponińskiego (poniżej), Szcześniowskiego, Dąbrowskiego, jeszcze jedna wyjechała za Poryck.

PONIŃSKI

Teodor (brat Władysława i pozostałych), żona z d. Kowalczyk,

23.

UTRACKI

Franciszek - s. Tomasza i Marianny z d. Trzcińska, żona Michalina +1943 z d. Kaniecka, dzieci: Władysław 1918-2010 (ż. Michalina Ciesielska - c. Józefa z Wygranki), Wojciech, Stanisława (m. Kowalczyk), Mieczysław 1926-1943, Stanisław 1930-1943, Józefa +1943, Julia (m. Gruszczyński), Maria (m. Franciszek Janas - p.26).

24.

BOGUSŁAWSKI

IN. - s. Józefa, żona z d. Szelipajło.

25.

WYSOCKI

IN., żona Urszula z d. Grzelak - c. Wojciecha i Rozalii, dz: Adolf, Stanisław 1918-1939 (zginął na wojnie) i córka I.N. (m.Franciszek Milczarek z Górowa Małego).

26.

GRZELAK

Stefan - s. Wojciecha i Rozalii, żona Durkowska, dzieci: Maria (m.Franciszek Szewłoga), Lidia, Stefan 1932-1943, Izabela (m. Biernacki). Stefan miał brata Jana (w Kolonii Strzeleckiej) oraz siostry: Urszulę, Mariannę i Weronikę. Żona Stefana miała brata Józefa, który kupił gospodarstwo od Józefa Grzelaka (poz.33).

27.

JANAS

Franciszek - s. Józefa i Nepomuceny z d. Kłodkowska, żona Maria z d. Utracka - c. Franciszka i Michaliny (p.22), dzieci: Karolina, Janina, Józefa, Wiesław (zamordowany). Brat przyrodni Franciszka - Czesław (s. Józefa i Rozalii Gawlik) mieszkał w Markostawie.

SZCZAWIŃSKI

Paweł +1943, żona Helena +1943 z d. Matwiejczuk.

28.

SZCZAWIŃSKI

Aleksander +1943 (brat Pawła), żona Helena +1943 z d. Augustyniak - c. Jana i Stanisławy z d. Błaszczyk z Wygranki oraz czteromiesięczne dziecko IN.+1943

29.

SADOWSKI

Franciszek, żona Katarzyna z d. Majt (zmarła wcześniej), Franciszek i jego młodsze dzieci, które z nim mieszkały, zostali wymordowani 11.07.1943. Zamordowane dzieci to: Kazimiera (chrzestna Mieczysława, syna Stanisława Sadowskiego), Maria, Józef. Dzieci, które przeżyły to: Stanisław (ż. Józefa z d. Chylińska, mieszkali w Wygrance), Czesław, Michalina (po mężu Chylińska)

30.

JARUGA

- 2 rodziny IN.

31.

SZCZEŚNIEWSKI

Czesław 15.11.1902 - s. Franciszka i Julii, żona Małgorzata 15.05.1906 z d. Kowalczyk - c. Wincentego i Marii z d. Cepowska, dzieci (tu*): Danuta 1931-1943, Zbigniew 1933-1943. Po wojnie w Sulechowie k. Zielonej Góry. Rodzeństwo Czesława to: Władysław, Maria +1943 (Ponińska), Anna +1943 (Świątek).

31a.

SZCZEŚNIEWSKI

Władysław, żona?, dzieci: Józef, Stanisław +11.07.1943 (+Nowiny) i Teodozja (Morelowska, w Nowinach). Jeden z synów pracował w gminie w Grzybowicy. Po wojnie Gdańsk.

32.

GRZELAK

Jan, żona Marianna i dzieci. Mieszkali tu do połowy lat 30-tych potem w Jedności i w końcu w Kolonii Strzeleckiej. Na ich miejscu nie wiadomo kto zamieszkał.

??

33.

DURKOWSKI

Józef, żona Aniela. Siostry Józefa wyszły za mąż za Stefana Grzelaka i Czesława Sadowskiego.

34.

RADZIKOWSKI

Jan +1943, żona Maria +1943 z d. Matwiejczuki, dzieci: Władysław, Jadwiga (m. Dąbrowski), Aniela (m.Wiśniewski), Wanda (m.Wincenty Jaruga +1943, dziecko IN. +1943), Regina i córka IN.

35.

MATWIEJCZUK

Jan. Jego siostra Helena była za Szczawińskim (brat Aleksandra). Inny brat był żonaty z Janasową, a mężem siostry Kazimiery był Izydor Malinowski.

36.

PONIŃSKI

Władysław, żona Felicja Wojcieszek - c. Stanisława i Hanny z d. Ciesielska. Rodzeństwo Władysława: Aniela (Jarosz w poz. 3), Karolina (Piątek w poz.35), Teodor (ż. z d. Kowalczyk), Ignacy, Edward, IN. (mąż Witaszczyk), Aniela (II żona Stanisława Jarosza - w poz. 3), Stanisław i Ksawery.

PIĄTEK

Józef 1916-1943 (zam.w Wygrance na podwórku Łukasza Błaszczyka) - s. Ignacego i Anastazji Augustyniak z Wygranki, żona Karolina z d. Ponińska (siostra Władysława i pozostałych), córka Henryka. Po wojnie mieszkały we Wrocławiu.

37.

MALINOWSKI

Jan, żona Władysława, dzieci: Rozalia +1943 i Aleksandra

MALINOWSKI

Izydor, żona Kazimiera z d. Szczawińska (siostra Aleksandra)

38.

WITASZCZYK

IN., żona chyba z Ponińskich (siostra? Władysława i pozostałych)

39.

BARSZCZ

Bolesław Józef, żona Stanisława z d. Winiarska, dzieci: Zygmunt (zob.niżej), Mieczysław (oficer), Regina (Stankiewicz, zob.niżej), Wanda (m.Stankiewicz, zmarła młodo), Irka (m. Palczyński). Ukrywali rodzinę żydowską NN. - farmaceutkę IN. +1943 z mężem IN. +1943 i dwójką dzieci: Giza +1943 i Alek (przeżył tylko Alek).

BARSZCZ

Zygmunt, żona (śl.1928) Wincentyna z d. Olszanowska, nauczycielka, dzieci: Lech i Wacław.

STANKIEWICZ

Stefan 1909, żona Regina 1916-1943, córki: Halina 1934, Natalia 1936 i Jadwiga +1943.

40.

STANKIEWICZ

Antoni (może syn Piotra i Zuzanny Mydlak), żona z d. Kaniecka.

Kierunek Zabłoćce:

41.

SADOWSKICzesław - s. Franciszka i Katarzyny z d. Majt z Wygranki, żona IN. z d. Durkowska - siostra Józefa (poz.33), dzieci: Stanisław, Czesław, Aleksander, Józefa, Roman.

41a.

SERAFININ., żona Anastazja z d. Chylińska - c. Michała i Marianny z d. Sas, dzieci: Stefania (m.Wawrzyniec Milczarek z Wygranki), Domicela (m. Jaruga).

42.

CEPOWSKIStanisław z Wygranki (matka z d. Augustyniak). Rodzeństwo Stanisława to: Franciszka, Józefa i Marcelina (I.m.Wiśniewski, II. Frątczak)

43a.

SASWładysław - s. Wojciecha i Melanii z d. Milczarek, żona Stanisława z d. Milczarek (siostra Wawrzyńca z Wygranki)

43.

DĄBROWSKIIN.

43a.

SZNERCHIN., jego siostra Stefania była żoną Andrzeja Jarugi.

44.

JARUGAAndrzej +1943, żona Stefania z d. Sznerch. Gospodarstwo znajdowało się w polu opodal drogi.

JARUGAFranciszek, żona Władysława z d. Szymaszczyk z Wygranki - c. Stanisława i Heleny z d. Brzozowska.

44a

FEDORTeodor (prawdopodobnie to opisywany w wikipedii Fedyn)

45.

WYSOCKIIN., żona Urszula z d. Grzelak - c. Wojciecha i Rozalii, dzieci: córka (m.Franciszek Milczarek poz.5), synowie Adolf i Stanisław - zginął na froncie w 1939 r. Gospodarstwo znajdowało się w polu opodal drogi.

Usytuowanie nieznane:

46.

BOGUSŁAWSKIPaweł, żona Teofila z d. Bednarek, dzieci: Józef, Balbina (m. Ludwik Bednarek z Wygranki), Józefa (m.Wojciech Grzelak s. Feliksa i Marianny).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Marian Grzelak[luty 2005] poz. 4, [luty 2008] nowy wykaz - poz. 1-18, 20-44, [grudzień 2008] G.M uzup. poz. 3, 4 i 12, 22 i 35. [październik 2010] poz. 46, uzup. poz.1, 3, 4, 10, 11, 13-17, 20-28, 31-37, 39-45 z relacji Władysława Utrackiego, Adeli Kamińskiej, Władysława i Józefa Grzelaków, Mieczysława Sadowskiego, Karoliny Ajchrztet z d. Milczarek, Tadeusza Reszty, Władysława Szymaszczyka, Janiny Macudzińskiej, Eugeniusza Milczarka, Władysławy Wilczek, wspomnienia Izabeli Biernackiej oraz żródła metrykalne. Zbieram informacje o Grzelakach, Piątkach, Bednarkach, Resztach. [styczeń 2011] korekta i uzup. w poz. 31.grzelak.marian(a)op.pl

2.

Bogusław Graczyk[styczeń 2008] poz. 7-9.doradca51(a)o2.pl

3.

Anna Sadowska-Segit[wrzesień 2008] uzup. poz. 29 na podst. relacji mojego ojca Mieczysława Sadowskiego.a.sadowska-segit(a)wp.pl

4.

Bogumił i Bartosz Szcześniewscy[styczeń 2011] uzup. poz. 31.szczesniewski(a)interia.pl

5.

Iwona Świątek[lipiec 2011] poz. 19.iwona13095(a)wp.pl

6.

ulasia[luty 2013] uzup. poz. 31a.ulasia38(a)gmail.com

7.

tenshi22[sierpień 2013] uzup. poz. 39.tenshi22(a)wp.pl

11 lipca 1943 r.- wieś Górów, [...] jedna z pierwszych kolonii od Bugu, otoczona przez 70 wsi ukraińskich. Ogólny stan ludności 530 ludzi, w tym 480 Polaków, w ciągu godziny banda licząca około 100 ludzi opanowała 160 gospodarstw. Spośród 480 Polaków ocalało około 70 osób, reszta została wymordowana, domy spalone (fragment z Raportu Armii Krajowej dotyczące rzezi Polaków na Wołyniu).


Data powstania strony: sierpień 2006 r., ostatnia edycja: sierpień 2013 r.

inne strony O KRESACH