wieś i osada wojskowa

HORODNO

gromada Horodno, gmina Hołowno, powiat Luboml, woj. wołyńskie
parafia Luboml


Opracowywane w okolicy:
Kuśniszcze II, Borki, Kapitaniuki, Byk, Wólka Podhorodeńska,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

OSADA wojskowa CZEPOŁOSY (jak można sądzić, przy parcelacji nazwana osadą wojskową Horodno, obok gajówka POCZEKAJKA)

1.

BARTCZAK

Jan 1896 - s. Błażeja, plut., żona Katarzyna 1899 - c. Aleksandra, dzieci: Eugenia 1923, Jerzy 1926, Janina 1928, Tadeusz 1930. Uprowadzeni na Sybir

2.

BARZYCKI

Stanisław, szer.

3.

BEDNARZ

Władysław, st.pion.

4.

BIEL

Stefan 1898 (*Babice) - s. Józefa, kapr., Maria 1889 - c. Jana, dzieci: Franciszek 1922 (*Wiczyn), Józef 1924, Katarzyna 1926, Stanisław 1927, Bronisława 1929, Stefan 1939. Zabrani na Sybir. Po wojnie w Sobótce k/Wrocławia.

5.

BOCZKOWSKIWładysław 1902 - s. Ludwika i Anny, żona Stefania 1902 z d. Halewicz, dzieci: Józef 1927, Maria, Irena. Po wojnie w Gdyni.

6.

CHACUŚ

Stanisław, st.szer. Po wojnie w Jedliczach k/ Krosna.

7.

HOCHOŁ

Michał +1940 (rozstrzelany w Krzesławicach k/Krakowa), kapr., żona Maria, dzieci: Jadwiga, Zygmunt (po wojnie wyjechał z Polski). Od 1939 r. zamieszkali w Krakowie. V.n.: Chochoł, Hochół.

8.

CIESIELSKI

Stanisław, kapr.

9.

CIOPCIA

Szymon, szer. Zabrani na Sybir

10.

ERENDT

Edward 1901 - s. Antoniego i Magdaleny, sierż., żona Marianna 1893 - c. Eudokima, dzieci: Pelagia 1922, Marian 1924, Stanisław 1927, Władysław 1929, Józef 1930, Antoni 1932, Irena 1936-5.06.1941. Zabrani na Sybir. Razem z nimi:

ERENDT

Antoni 1870 - s. Stanisława. żona Magdalena 1863 - c. Antoniego.

11.

GÓRA

Mateusz 1895 (*Kraków) - c. Tomasza, plut., żona Ewa 1899 - c. Władysława dzieci: Kazimierz (uniknął zsyłki, w czasie wojny przebywał w Krakowie, po wojnie w Lesznie), Ryszard 1924, Helena 1927, Leon 1931. Zabrani na Sybir. Po wojnie w Londynie.

12.

GRELA

Antoni 1897 (*Młoszowa) - s. Wojciecha, sierż., żona Józefa 1900 (*Krasiczyn) - c. Franciszka i Anny, dzieci: Władysław 1925, Zofia 1927, Janina 1929, Marian 1931, Jadwiga 1932. We wrześniu 1939 uciekli na stałe do Krakowa.
GRELAWojciech 1863 - ojciec Antoniego. Losy wspólne - razem w Krakowie.

13.

JEZIERSKI

Roman, sierż.

14.

JUNKA

Józef, kapr.

15.

KŁOS

Błażej, plut.

16.

KOWALCZYK

Bolesław, kapr.

17.

KUBASZEWSKI

Antoni 1899 - s. Pawła, plut., żona Jadwiga 1900 - c. Kazimierza, 7. dzieci, m.in.: Wacława 1934, Kazimiera 1927, Józefa 1929, Jacek 1932-1.04.1940. Wywiezioeni na Syberię. Do Polski wrócił tylko Antoni z dwoma córkami Józefą i IN., pozostali zginęli na Syberii. Po wojnie początkowo w Częstochowie, potem na Pomorzu.

18.

LIKUS

Jan, kapr.

19.

LIPSKI

Stanisław, p.chor., syn Zygmunt 1912 (*Lwów) zabrany na Sybir (może z Lipskich mieszkał tu tylko Zygmunt, a pozostali we Lwowie?)

20.

LIPSKI

Józef, plut.

21.

LIPSKI

Piotr, plut.

22.

ŁUKASZEWSKI

Czesław 1899 - s. Władysława i Salomei 1871 (*Kraków, c. Jana), szer., żona Zofia 1901 c. Leona, dzieci: Mieczysław 1924, Lubomir 1926, Edward 1928. Zabrani na Sybir. z matką Salomeą.

23.

MANIEWSKI

Stanisław, por.

24.

NOWAKOWSKI

Zygmunt, p.por.

25.

NOWODWORSKI

Bronisław, p.por., kierownik szkoły w Horodnie, zginął we wrześniu 1939 na Wołyniu.

26.

OLEJNIK

Feliks, plut.

27.

ORESZEK

Andrzej 1894, szer. Zabrani na Sybir

28.

PETRYCKI

Henryk, sierż.

29.

PUDEK

Roman 1884 - s. Jana, sierż., żona Rozalia 1886 - c. Michała. Zabrani na Sybir.

30.

ROŻYCKI

Marjan, bomb.

31.

STADNICKI

Stanisław, sierż.

32.

STELMACH

Kazimierz, p.chor., żona Emilia 1903 - c. Antoniego i córka Helena 1928 zabrane na Sybir, po wojnie w Londynie. Kazimierz od wojny w Krakowie.

33.

STRZĄDAŁA

Julian, sierż. (było nazwisko Strzad, chyba mylnie)

34.

GAŁĄSKI

Maria 1875 - c. Michała (prawdopodobnie wdowa po Walentym, dzieci Jan, Zofia 1907, Józef 1910 ?, może kupili gospodarstwo od Osadnika). Zabrani na Sybir.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Boczkowski[sierpień 2012] poz. 5.l.boczkowski2(a)upcpoczta.pl

2.

Jan Zubelewicz[sierpień 2012] poz. 1-4, 6-33 - wykaz osadników, którzy otrzymali tu ziemię.jan(a)zubelewicz.pl

3.

Jerzy Grelas. Władysława. [kwiecień 2015] uzup. poz. 12 oraz pp. 4, 6, 7, 11, 17, 25, 32. z relacji Jadwigi Greli.danydelaroche(a)wp.pl

Dotychczas nie udało się ustalić, czy mieszkał tu płk. Eugeniusz Klemens KORDZIK (w różnych spisach występuje błędnie nazwisko Korizik), który pod koniec lat 30-tych był dowódcą twierdzy Modlin. Również pobyt stały w Osadzie mjr Michała ORKISZa jest pod znakiem zapytania. Na pewno mieszkali w Osadzie wszyscy zabrani stąd na Sybir.

Data powstania strony: sierpień 2012 r., ostatnia edycja: kwiecień 2015 r.

ros. (Memorial): Городно, Чеполосы, Дубина