kolonia

HURBY

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Huta Stara


Opracowywane w okolicy:
Huta Stara, Moczulanka, Głuszków, Bielczakowska Kol., Nowiny, Górna,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Hurby, zwana także BIELSK, była zamieszkana w większości przez Ukraińców i liczyła 99 zagród, rozrzuconych na znacznym obszarze między Hutą Starą, Nowinami i Hubkowem. Polskie rodziny zamieszkiwały tam w 21 zagrodach, na początku kolonii od strony Huty Starej.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939r. (najdalej do połowy maja 1943 r.)
1.DYMARSKIFranciszek, żona Karolina z d. Żurawska, dz. Bronisława, Antoni, Aniela 1923.
DYMARSKIStanisław 1909, żona Anastazja 1910 z d. Stasiuk.
2.WYCHOWANIECFranciszek 1907, żona Józefa z d. Kartusz, dz. Kazimierz 1930, Leonard 1932, Helena Franciszka 1934.
3.WYCHOWANIECWładysław 1895 - s. Walentego i Antoniny z d. Zajęcka, sołtys do 1939 r., żona (śl.1918) Marianna z d. Kuligowska, dz. Bolesław 1921 (ż.Władysława Dulewicz z Gliniszczy, śl. w Miękinowie, dzisiejsze Minkowice Oławskie w 1946 r.), Stanisława 1924, Władysława 1927, Józef 1930, Edward Bohdan 1935. Po wojnie zamieszkali w Kopalinie na Dolnym Śląsku.
4.DĄBROWSKIPiotr 1885, żona Marianna 1907 z d. Konopińska.
5.CHUDZIKWalenty, żona Józefa z d. Łukasik, dzieci: Mieczysław 1931, Leokadia 1933, Zdzisław Kazimierz 1937.
6.CHUDZIKStanisław 1901, żona Stanisława z d. Murawska, dzieci: Bolesław 1929, Genowefa 1931, Tadeusz Ryszard 1935.
7.ŁUKASIAKJózef - s. Ignacego i Wilhelminy z d. Jankowska, żona (śl.1918) Zofia z d. Będkowska, dzieci: Marianna 1922, Jan 1923, Władysław 1925, Stanisława 1927, Bolesław 1932, Wiktoria 1934.
ŁUKASIAKDominik, żona Marianna 1905 z d. Garczyca, dzieci: Jan 1923, Helena 1925, Ludwika 1932, Stanisława 1935.
8.PAWLAKWładysław 1907, żona Zofia z d. Szyszko, dzieci: Henryk 1931 (bez ojca), Janina 1935.
9.PISKORZJan, żona Rozalia z d. Tkacz, dzieci: Franciszek 1922, Józef 1925, Maria 1928, Władysław 1930, Eugeniusz 1933, Bronisław 1936.
10.WIECZOREKStanisław 1903, żona Natalia z d. Brusiło, dzieci: Helena 1926, Franciszka 1927, Antoni Bolesław 1930, Janina 1932, Julianna 1934, Mirosława Jadwiga 1937. Antoni po wojnie zamieszkał w Kunkach k/Olsztynka, potem w Ostródzie.
11.FALIKOWSKIJan, żona Longina Bagińska - wdowa po Andrzeju Żygadło, dzieci: Roman 15.02.1921 i Zofia 12.04.1924. V.n.: Falkowski.
ŻYGADŁO dzieci Andrzeja - s. Jana i Karoliny z d. Kuriata i Longiny z d. Bagińska (śl.1901): Stanisław (ożenił się w niewoli), Antoni i Jan. 
12.ŻYGADŁOStanisław 1910, żona Janina 1910 z d. Dymarska, dz. Marianna, Helena, Franciszka.
13.WILCZYŃSKIJózef, żona Helena z d. Podunajec, dzieci: Longina, Mieczysław 1923, Tadeusz.
14.HALCZUKStanisław 1896, żona Józefa z d. Bagińska, dzieci: Wincenty 1924, Genowefa 1926, Jadwiga 1928.
15.HRYNIEWICZAntoni 1899, żona Zuzanna 1903 z d. Dzięcioł, syn Kazimierz 1937.
16.KARKOCKIPiotr, żona Jadwiga z d. Łaszko, córka Maria Magdalena.
17.MALIGRANDAAntoni, żona Katarzyna z d. Dymarska, dzieci: Stanisława 1923-1936, Mieczysław 1925, Władysław 1927, Felicjan 1929, Adela 1931, Leokadia Katarzyna 1933, Wincentyna 1936. V.n.: Halegarda, Halagarda.
18.JĘDRZEJCZYKFeliks (zaginął w czasie wojny), żona Lonia i córka Halina (ślad po nich zaginął po wojnie), pozostałe dzieci: Józef, Maria i Stanisława (zmarły na tyfus w 1943r.?)
JĘDRZEJCZYKAntoni (brat Feliksa), żona Helena z d. Florczyk, dzieci: Zofia, Ryszard, Zdzisław i Małgorzata.
19.JĘDRZEJCZYK(Jędrzejczak) Józef 1897-1943?, I żona Sabina z d. Zapolska, II żona Aleksandra 1905 z d. Popławska (I m. Duderewicz?), dzieci: Janina 1923, Aleksander 1926, Olimpia, Edwarda-Jadwiga 1931, Antoni-Tadeusz 1934 oraz Pelagia-Romualda 1937, Zofia, Leokadia, Honorata, Józefa.
20.FLORCZYKPaweł, żona Franciszka z d. Feliszko, syn Józef 1904-1942.
21.SZCZAWLIŃSKIDaniel, żona Palmina (Paulina), dzieci: Nadzieja, Aleksandra, Antoni (i jeszcze 3 dzieci IN.) Palmina z trojką dzieci emigrowali do Brazylii. Córka Nadzieja pozostała i wyszła za mąż za Andrzeja Dawidowicza urodzonego w Rudni Potaszni.
Rodziny o nieustalonej lokalizacji domu:
22.PALEŃAdam (matka z d. Worycka), żona Maria z d. Nyga, dzieci: Stefania 1927, Feliksa 1934, Zofia 1936.
23.BĘTKOWSKIIN., dzieci: (m.in.) Helena, Franciszek.
24.CZEKALSKIIN.
25.ANTONIUKAleksander 1915, żona Stanisława z d. Mrozińska, dzieci: Roman 1940, Janina 1942.
Uzupełnienia mile widziane.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Krystyna Denieuszz d. Młyńczak. [kwiecień 2006] poz. 22-23.krysde(a)wp.pl

2.

Magda[wrzesień 2006] uzup. poz. 21samandmagda(a)dodo.com.au

3.

Janina Gadowska[luty 2007] poz. 3 w spisie mieszkańców (poniżej)gg 9902296

4.

Martyna Widera[luty 2007] poz. 19. [lipiec 2007] uzup. poz. 2, 10, 14-16, 18. Jestem wnuczką Edwardy.widerowna(a)op.pl

5.

Leszek Rześniowiecki[styczeń 2009] poz. 25.lrzesniowiecki(a)gmail.com

6.

Bartłomiej Jasiński[wrzesień 2009] uzup. poz. 10.bartlomiej_jasinski(a)wp.pl

7.

Henryk Halczuk[luty 2012] uzup. poz. 14., źródło: http://slowicki.republika.pl/ludwipol.htma.halczuk(a)wp.pl

8.

Anna Lenartowicz[sierpień 2013 i październik 2018] uzup. w poz. 3. [listopad 2018] korekta w poz. 3.adl(a)onet.pl

9.

Red.[październik 2018] uzup. w poz. 3, 7, 10, 11 dzięki Wykazom ks. Żurka.Strony o Wołyniu

Wykaz mieszkańców opracowała Józefa Felińska-Marciniak na podstawie relacji Bolesława WYCHOWAŃCA, byłego mieszkańców kol. Hurby, zamieszkałego obecnie w Kopalinie koło Jelcza-Laskowic. Warszawa, 10.10.1999 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Opracowanie komputerowe wraz z mapką: Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.

Alfabetyczny spis mieszkańców Kolonii Bielsk opracowany przez Leonarda Urbanowicza na podstawie wpisów w księgach parafialnych (do ew. wstawienia w wykazie rodzin)
1. Bujak Piotr, ż. Teofila Piskorz, dz.: Bronisław, Antonina
2. Chudzik Adam, ż. Helena Szczepaniak, dz.: Józefa, Stanisław ur.30.01.1933, Edmund ur.30.10.1936. Marianna ur.1869 matka Adama (wdowa po Michale?)
3. Gadowski Bolesław - mieszkał u zięcia Jana Targoniego w Starej Hucie
4. Gręzak IN, Agnieszka NNR, (wdowa), dz.: Piotr (niemy), Stanisław
5. Gręzak Franciszek ur.1903, ż. Antonina Ludwiczak
Bolesław ur.04.10.1926
Stanisław ur.10.02.1930
Józef ur.24.03.1933
Helena ur.15.11.1935, zm.29.08.1936
6. Gromczyński Julian - jest w wykazie rodzin z Nowin
7. Jędrzejczyk Michał, s. Kazimierza ur.1896, (przybył z Annowoli), ż. Stanisława Księżopolska ur.1900, ś. 10.03.1937
Zygmunt ur.04.02.1921
Marian Bolesław
Witalis
Alina ur.08.12.1932
8. Kozłowska Adela ur.27.08.1910
9. Kozłowski Stanisław, ż. Anna Adamczyk
Bronisław ur.02.07.1925
Zofia ur.22.01.1935
Kazimierz ur.28.03.1937
10. Kwiatkowski Franciszek ur.16.02.1898, ż. Józefa Zajadlak
Edward ur.04.11.1925
Bronisław ur.02.02.1931
Zofia ur.22.01.1935
Kazimierz ur.28.03.1937
11. Łukasiak Dominik - jest w wykazie rodzin nr 1
12. Łukasik Jan i Weronika (siostra)
13. Michałowski Piotr, ż. Maria Bielawska (mieszka w Starej Hucie)
14. Mroziński Jan ur.1913, ż. Helena Sobiecka ur.1909
Ezachiela
15. Nyga Ignacy, ż. Weronika Małecka
Genowefa ur.15.06.1925
Stanisław ur.01.02.1927
Mieczysław ur.01.10.1929
Tadeusz ur.03.06.1934
16. Panewski Szczepan, ż. Józefa Ludwiczak
Władysław ur.1917
Antoni ur.1920
Stanisława ur.08.05.1924
Zygmunt ur.08.10.1926
Eugeniusz Hieronim ur.03.01.1932
Kazimierz ur.07.10.1934
17. Poddębniak Ignacy, lat 30, ż. Ewa Chudzik
18. Rutkowski Antoni, ż. Marianna Bujak
Helena
Jan
Stanisława
Władysława
19. Szyszka Władysław, ż. Marianna Grązak
Karolina ur.14.07.1934
20. Woźniak Jan, ż. Felicja Bujak
Marianna ur.27.01.1923
Mieczysław ur.19.08.1924
Antonina ur.12.06.1927
Kazimierz ur.14.03.1929
21. Woźniak Szczepan, ż. Weronika Kowalczyk
Władysław ur.17.09.1926
Leon ur.12.06.1933
22. Żarczyński Marceli ur.1910, ż. Nadzieja Lisiecka ur.1911
Stefan ur.1933
Irena ur.1935
23. XY

( IN - imię nieznane)


W końcu maja 1943 r. po napadzie i wymordowaniu ludności polskiej we wsi Niemilia, jeden z Ukraińców uprzedził polskich mieszkańców Hurb o szykującym się na nich napadzie ukraińskich band od strony Hubkowa. Większość Polaków uciekła wówczas z rodzinami do Huty Starej. Napadu faktycznie dokonano, polskie zagrody zostały spalone i zamordowano 5 osób, które nie zdołały uciec. Byli to m.in. Florczyk Paweł z żoną oraz żona Szczawlińskiego z 2 córkami. Poprzednio w pojedynczych mordach z rąk ukraińskich zginęli w Hurbach: Halczuk Stanisław z córkami: Genowefą i Jadwigą, Pawlak Władysława, Łukasiak Dominik, Łukasiak Helena oraz Wieczorek Jadwiga. W odwecie została później spalona cała ukraińska część kolonii Hurby przez ochotników z samoobrony z Huty Starej i partyzantów radzieckich. Obecnie miejscowość ta nie istnieje na mapie.


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: listopad 2018 r.

ros. (Memorial): Гурбы