wieś

HUTA STARA

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Huta Stara


Opracowywane w okolicy:
Bystrzyce, Bronisławka, Huta Bystrzecka, Moczulanka, Ludwipol, Bielsk

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś Stara Huta należała do najstarszych polskich osad puszczańskich na Zasłuczu i powstała prawdopodobnie w XVIII w. Nazwa ,,Huta" pochodziła zazwyczaj od miejsca, w którym wytapiano kiedyś żelazo z miejscowych rud darniowych (bagiennych, torfowych) w prymitywnych dymarkach, karczując lasy, produkując smołę i potasz (popiół). W zapisach ksiąg metrykalnych z XIX w. występuje jako Huta Sieliska w parafii Niewirków, gminie Międzyrzecz (Meżyrycz), powiat Równe, gubernia wołyńska. Na mapach sztabowych z 1915 r. figuruje tylko nazwa Huta. Po I wojnie światowej włączona do nowo powstałej gminy Ludwipol w powiecie kostopolskim. Według spisu ludności z 30.09.1921 r. występuje jako wieś Huta Stara, gdzie było 66 zagród z 432 mieszkańcami, z tego 423 Polaków. Od 1921 r. Huta Stara należała do parafii w Ludwipolu, a od 1935 r. erygowano tu parafię po zbudowaniu drewnianego kościoła pod wezwaniem NMP Częstochowskiej. Od 1921 r. istniała w Hucie 4-klasowa szkoła podstawowa a wieś była znana jako ośrodek kultury polskiej na Zasłuczu. W skład Huty Starej wchodziły przysiółki: Stara Huta Lewandówka 34 domy, Stara Huta Kolonia 29 domów, Stara Huta Zarzecze 24 domy, Stara Huta Bogudzięka 47 domów.

Zdjęcie kościoła przysłał Roman Brodziak

(1.) WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.HAJDAMOWICZTeofil 1884 - s. Stanisława i Ludwiki z d. Bielawska, żona (śl.1912) Franciszka z d. Szenher/Szenger, dzieci: Leonarda, Adela, Kamila, Bolesław, Antoni 5.01.1935. (H.S., Zarzecze).
2.HAJDAMOWICZAntoni, żona Zofia z d. Łosoś, dzieci: Janina, Tadeusz, Piotr, Wacława.
3.HAJDAMOWICZAleksander - s. Jana (s.Antoniego i Rozalii z d. Dąbrowska) i Anieli z d. Chorążewska, żona, dzieci IN. Rodzeństwo Aleksandra to: Antonina, Michalina, Kornela, Bronisław (poz. 78), Hilary (poz. 84), Anastazja.
4.HAJDAMOWICZFelicjan z rodziną IN.
5.SUCHODOLSKIJan - s. Stanisława, żona Paulina Żygadło, dzieci: IN.
6.SUCHODOLSKIAntoni 1914, żona Marcelina 1917 z d. Żygadło z rodziną IN.
7.BAGIŃSKIPiotr z rodziną IN.
8.BAGIŃSKIHieronim z rodziną IN.
9.BAGIŃSKIJan z rodziną IN.
10.BAGIŃSKIFlorian - s. Pawła i Konstancji z d. Rudnicka, żona (śl.1897) Marcelina z d. Żygadło, dzieci IN.
11.BAGIŃSKIZygmunt - s. Władysława, żona Ewa z d. Dawidowicz, dzieci: Zofia, Leonarda, Janina.
12.BAGIŃSKAAnastazja, wdowa, syn Jan 5.03.1926. (H.S. Lawendówka).
NIEŻYŃSKIRozalia i Leonard - dzieci Anastazji. V.n. Niżyński, błędnie Nierzyński.
13.BAGIŃSKIPiotr z rodziną IN.
14.BAGIŃSKIAntoni 1911, żona Marianna 1902 z d. Nikurowska, dzieci: Tadeusz 1937, Jan 1939, Edmund 1940 (lub 41)-2008. Po wojnie Tadeusz zamieszkał we Wrocławiu, Jan w Gorzowie Wlkp., Edmund pod Wrocławiem.
15.BAGIŃSKILeonard - s. Adama i Pauliny z d. Muchorowska, żona Wincentyna z d. Dąbrowska, dzieci: Tadeusz, Zygmunt, Maria 1943.
16.SUCHODOLSKIFelicjan, żona Bronisława z d. Wilczyńska, dzieci: Janina, Jan.
17.BIELAWSKIAntoni, gajowy, żona Karolina Żygadło, dzieci: Janina, Zofia, Weronika, Mieczysław.
18.KOZŁOWSKIJan - s. Antoniego i Katarzyny z d. Żygadło, żona (śl.1896) Petronela z d. Kuriata, dzieci: Bronisław, Marcelina, Franciszka, Stanisław, Rafalina, Adela (z synem Albertem), Dioniza 1912-1996 (m.Józef Januszkiewicz z Budek Borowskich), Józefa, Felicjan, Sebastian. (zam. H.S. Bogudzięka).
19.KOZŁOWSKIWładysław z rodziną IN.
20.KOZŁOWSKIStanisław +5.03.1944 - s. Pawła (s.Antoniego i Katarzyny) i Zofii z d. Linkiewicz, żona (śl.1906) Apolonia z d. Łukomska, dzieci: Antoni, Adela, Karolina, Marcela, Bronisława, Tadeusz, Piotr, Zofia. (zam.Huta Stara.Lawendówka)
KOZŁOWSKIJan 18.09.1892 - s. Pawła i Zofii, żona (śl.1922) Józefa 2.02. 1896 z d. Bronowicka z Niemilji. (z braku inf. o miejscu zamieszkania, zostali dopisani do rodz. brata).
21.DĄBROWSKILeon z rodziną IN.
22.KOZŁOWSKIFeliks 1899 - s. Aleksandra (s.Antoniego i Katarzyny z d. Żygadło) i Antoniny z d. Korkuś (c.Antoniego i Marianny z d. Żygadło), gajowy, żona Aniela 1898 - c. Tymoteusza, dzieci: Zofia 1926, Jadwiga 1927, Kazimierz 1928. (zam. H.S. Bogudzięka). Wywiezieni na Sybir w 1940 r. W 1942r. Feliks służył w 2-gim Korpusie. W latach 1950-tych emigrował do USA. Zmarł, pochowany w Utica. Feliks miał siostrę Anastazję (Jaworska, w kol. Granne).
23.KOZŁOWSKIAntoni, żona Petronela, dzieci: Janina, Teofil, Kamila.
24.KOZŁOWSKIAdam, żona Marianna z d. Bagińska, dzieci: Józef, Wincenty, Franciszek, Władysława, Leokadia.
25.KOZŁOWSKARozalia z d. Hajdamowicz, wdowa (śl.1906) po Franciszku - s. Pawła i Zofii z d. Linkiewicz, dzieci: Kornela, Hilary, Franciszek, Piotr 18.12.1921, Teofila 28.12.1923. (zam. H.S. Bogudzięka).
26.PAWŁOWSKIPiotr z rodziną IN.
27.MICHAŁOWSKAIN. - samotna wdowa.
28.KOZIŃSKIAdam 1898 - s. Benedykta (raczej Bartłomieja i Aleksandry z d. Lech), żona Kornelia 1899 z d. Hajdamowicz - c. Mateusza 1855 i Anieli z d. Żygadło, dzieci: Leokadia 1924, Antoni 1928, Wacław/Władysław 1932, Antonina 1933. Adam był gajowym i został wywieziony z rodziną na Sybir w 1940 r. W 1942r. służył w 2-gim Korpusie. W latach 1950-tych emigrował do USA.
29.rodzina (N.N.) Być może ... - dopisy na końcu wykazu.
30.rodzina (N.N.) j.w.
31.rodzina (N.N.) j.w.
32.RADZIEWICZAntoni (*Wyczymir) - s. Aleksandra i Kamili z d. Bronowicka, żona (śl.1918) Anastazja z d. Hajdamowicz - c. Jana i Anieli z d. Słowińska, dzieci: Antoni 14.11.1921 (po wojnie Bydgoszcz), Kamila 10.12.1923 (po wojnie Żerniki Wr.), Zofia (po wojnie Mnichowice k.Wrocławia), Marek 25.04.1931 (po wojnie w Św.Katarzynie k.Wrocławia), Genowefa Janina 8.04.1934 (po wojnie Bydgoszcz).
33.CZERWIŃSKIFranciszek - s. Pawła i Rozalii z d. Syngajewska/Synhajewska, żona (śl.1896) Marcelina z d. Marcinkowska, dzieci: Hilary, Dominik i Leonard
CZERWIŃSKILeonard, I żona Leonarda z d. Hajdamowicz, II żona Adela z d. Kołodyńska, dzieci: Genowefa, Małgorzata oraz Franciszka z mężem Piotr Targoni z dziećmi
CZERWIŃSKIHilary, żona Marcelina z d. Hajdamowicz, dzieci: Antoni, Leonard, Wacław, Magdalena, Olimpia
34.CZERWIŃSKIJan z rodziną IN.
35.CZERWIŃSKIAntoni - s. Hilarego, żona Kamila z d. Hajdamowicz, dzieci: Czesław, Zygmunt, Mieczysław.
36.CZERWIŃSKIStanisław, żona Teofila z d. Kuriata, dzieci: Franciszka, Alfreda, Leokadia, Wacław.
37.CZERWIŃSKIDominik - s. Franciszka z poz. 33, żona Teofila z d. Żygadło, dzieci: Bernarda, Tadeusz, Edmund, Jan (żył kilka dni), Zygmunt, Jadwiga.
38.ŻYGADŁOLeonard - s. Pawła i Antoniny z d. Bagińska, żona Genowefa 1922 (*Myszakowa) z d. Michniewicz c. Antoniego i Tekli z d. Brodowska, dzieci: Antoni.
39.BIELAWSKIAntoni, żona IN.; syn Mieczysław, córki: Janina, Weronika i Zofia. W domu tym mieścił się szpital polowy oddziału AK ,,Bomby" w 1943 r.
40.DĄBROWSKIPiotr - s. Ignacego i Anny z d. Jakubowska, żona (śl.1919) Aniela z d. Czerwińska, synowie: Leonard, Franciszek 26.04.1923, Wacław 20.09.1929. (zam. H.S. Bogudzięka).
41.DĄBROWSKIJan +1940 - s. Ignacego (s.Wawrzyńca i Franciszki z d. Rudnicka) i Anny z d. Jakubowska, I żona (śl.1900) Teofila z d. Szachniewicz, dzieci: Teofil, Antoni; II żona Teofila 1899 z d. Dawidowicz, dzieci: Leonard 13.10.1924, Tomasz 24.01.1926, Urszula Julia 10.03.1930, Tadeusz Ignacy 3.02.1932. (zam. H.S. Bogudzięka). Po wojnie Sienice/Pieszyce/Cieplice. Oprócz Piotra był jeszcze brat Stanisław (ż.Marianna Bagińska, śl.1900).
42.DĄBROWSKIAleksander, żona Aniela z d. Wilczyńska, dzieci: Helena 1925-1942 (+Młynek, grób na cm. w Moczulance), Jadwiga 1928.
43.DĄBROWSKIFranciszek, żona Jadwiga i 5 dzieci IN.
44.ŁUKOMSKIWalenty +1943, żona Bronisława z d. Halczuk, dzieci: Helena, Jadwiga, Eugeniusz, Kazimierz.
45.ŁUKOMSKIJulian, żona Hieronima.
46.KOZŁOWSKIPiotr 1901 - s. Pawła i Zofii z d. Linkiewicz, I żona Emilia z d. Łukomska, dzieci: Edmund, Zofia; II żona (śl.1935) Wincentyna z d. Żygadło.
47.DĄBROWSKIEdward - s. Józefa (to s. Ludwika i jego II żony Marianny z d. Domalewska ) i Józefy z d. Morawska (wdowa, I m. Łoś), żona Michalina z d. Kondracka; synowie: Wincenty, Aleksander (poniżej), Józefat i Kazimierz oraz córki: Rafalina i Franciszka 13.10.1913 (poślubia Kubackiego - poz. 108) oraz Kazimiera 1909 Stara Huta, ochrzczona w Horodnicy. Brat Edwarda to Emeryk (ż.Aniela Żygadło), Grzegorz (w p.107)
DĄBROWSKIAleksander 13.10.1898-1961 (+Gałów, Dolnośląskie) - s. Edwarda i Michaliny, żona Petronela 12.09.1906-09.12.1998 z d. Brusiło - c. Władysława (to syn Józefa i Franciszki z d. Bagińska) i Heleny z d. Bagińska, dzieci: Bernard 1927-?, Zofia 1929-2008 (Kuczyńska), Gabriela 1932 (Kozłowska), Mieczysław 1935-1991. Petroneli rodzeństwo to Hieronim, Janina, Antonina oraz zamordowani w Hucie Bystrzeckiej: Gracjan, Fabian i Aniela.
48.Budynek 4-klasowej szkoły podstawowej. Do 1942 r. mieszkała tu nauczycielka Franciszka KUBACKA. Mąż W. jak również córki: Felicja i Łucja wywiezieni zostali na roboty do Niemiec. Po wojnie były nauczycielkami na Dolnym Śląsku.
49.KUSIAKIN., żona Tekla i 6 dzieci IN. V.n. Kusik.
50.BAGIŃSKIAdam ~1882-1942 - s. Stefana i Franciszki z d. Żygadło, I żona (śl.1900, Niewirków) Ewa ~1880-18.03.1903 z d. Rudnicka z Lewacz, córka Weronika 3.02.1902; II żona Aniela ~1885 z d. Boczkowska z Adamówki - c. Jana i Marianny, dzieci: Bronisława +8.05.1944, Franciszka, Wincentyna, Leonarda 24.08.1921-1942, Helena 15.09.1927, Michał i Teresa 1943.
51.TARGONIJan, żona Antonina z d. Gadowska - c. Bolesława i Leokadii z d. Księżopolska, dzieci: Leon 1921, Mieczysław 1923, Edward 1925, Helena 1927, Kazimierz Leszek 1935, Leokadia. V.n.: Targoń, Targoński, Targowski. Mieszkali na Lawendówce.
GADOWSKIBolesław, żona Leokadia z d. Księżopolska, dzieci: Stanisław, Franciszek 1911 (ż. Adela 1910 z d. Kozłowska, córka Danuta Teresa 1937), Zygmunt, Antonina  (Targoni, zob.wyżej)., 
52.TARGONIAntoni 1911-1987 - s. Stanisława i Anny z d. Sznajder, żona Janina 1915-2000 z d. Szachniewicz, dzieci: Tadeusz, Mieczysław, Władysława, Jadwiga, Krystyna, Mirosław. Po wojnie osiedlili się w Bogunowie gm. Żorawina powiat wrocławski.
53.ŻYGADŁOPiotr 1887 - s. Teodora i Antoniny z d. Michniewicz, I żona (śl.1910) Teofila z d. Czerwińska; żona (śl.1917) Marianna z d. Targoni, córki: Janina, Franciszka i Leokadia, synowie: Wincenty i IN. Mieszkali na Lawendówce.
54.ŻYGADŁOMarceli, żona Janina, dzieci: Jadwiga, Zofia i dwóch synów
55.ŻYGADŁOJózef z rodziną IN.
56.ŻYGADŁOJózef, żona Anastazja z d. Czerwińska, dzieci: Grzegorz, Danuta, Bernadeta, Zofia
57.ŻYGADŁOBronisław, żona Aleksandra z d. Radziewicz, dzieci: Franciszka 3.10.1923, Czesław 31.12.1925, Hieronim 1.02.1928, Alina Leonarda 26.02.1936. Mieszkali na Lawendówce. Po wojnie w Stargardzie Szczecińskim.
58.ŻYGADŁOCzesław, żona Wincentyna, dzieci: Władysław, Magdalena, Eugeniusz, Zygfryd, Edmund
59.ŻYGADŁOAntoni - s. Andrzeja i Marianny z d. Mikłaszewska, żona (śl.1894) Kornelia z d. Hajdamowicz, dzieci: Marianna, Leokadia, Teofila, Adela, Wincentyna, Bronisław, Czesław, Józef, Marceli, Julianna.
60.ŻYGADŁOAleksander 1878 - s. Andrzeja i Marianny z d. Mikłaszewska, żona (śl.1916) Anna z d. Rakowska; synowie: Franciszek i Dominik, córka Apolonia.
61.ŻYGADŁOJan, żona Adelajda; córki: Rafalina, Marcelina, Leonarda, Ezychiela, Magdalena, synowie: Roman, Franciszek, Antoni, Czesław, Wacław.
62.ŁUKOMSKIJan, żona Michalina, dzieci: Petronela, Julian, Walenty, Emilia, Felicja, Magdalena, Karolina
63.KUCZYŃSKIŁukasz, żona Marianna z d. Pawłowska, dzieci: Janina 1922 (poślubia Iwana Petraszewskiego), Leonard, Zofia, Adela, Kamila, Tadeusz, Piotr, Edmund 1937.
64.nnMichał, leśniczy, żona Marianna, 2 dzieci IN. (może Budzyński albo Misiewicz)
LEWICKANina, służąca.
65.RUSKIEWICZBazyli, żona Bronisława z d. Nikurowska, dzieci: Antoni 1932. Mieszkała z nimi matka Józefa Nikurowska.
66.RUSKIEWICZPiotr, żona Leontyna z d. Nikurowska.
67.BAGIŃSKIWincenty, żona Marianna, syn Gracjan. Wincenty był furmanem, który wiózł por. Osieckiego z towarzyszącym mu Sieleckim, wszyscy zostali zamordowani w dniu 7 lipca 1943 roku w lesie "Balarka" między Woronówką, a Rudnią Bobrowską przez partyzantów sowieckich ze zgrupowania płk. Dmitrija Miedwiediewa. Osiecki był dowódcą samoobrony w Hucie Starej.
68.BAGIŃSKIMieczysław, żona Filomena, córka Władysława i syn Antoni.
69.ROSENSWEINSzama, żona Szencia, syn Mendel i córka Dwerka - rodzina żydowska, zamordowana w 1942 r. w getcie w Ludwipolu. Do lata 1945 r. mieszkali w tym domu uciekinierzy.
70.NIKUROWSKIAntoni - s. Apoloni z d. Nikurowska, żona Józefa - wdowa po Janie Pawłowskim (ich dzieci poniżej), dzieci: córka Irena 1939. Po wojnie w Gałowie k.Wrocławia.
PAWŁOWSKI- dzieci Jana i Józefy: IN., IN., (wcześnie zmarły), Bronisława ~1919, Longina ~1923, Bolesław ~1925, Leonard ~1928, Bernarda ~1930, Franciszek ~1933.
71.BAGIŃSKIGracjan 1886 - s. Pawła i Konstancji z d. Rudnicka, żona (śl.1912) Paulina z d. Kuriata, dzieci: Adela 1915 i jeszcze 5 dzieci IN.
72.BAGIŃSKIMarceli 1892-1974 - s. Pawła i Konstancji z d. Rudnicka, właściciel młyna, żona (śl.1918) Karolina z d. Łukomska, dzieci: Anastazja 1919, Kamila, Aniela 1922, Julian 1928.
73.BAGIŃSKIHipolit, żona Marcelina i dzieci IN.
74.BAGIŃSKIStanisław, żona Longina z d. Dąbrowska, dzieci: Jan 1922-1922, Józef, Kazimierz, Zofia, Wacława, Mieczysław, Tadeusz 1934.
75.ŁUKOMSKIDionizy, żona Teofila i córka Rafalina (z mężem w Peresiekach)
76.ŁUKOMSKIJan, żona Filomena z d. Nikorowska, dzieci: Kazimierz 1926, Władysława 1929, Edward 1940. Wszyscy po wojnie zamieszkali koło Wrocławia.
77.GALICKIMarian, żona Antonina z d. Łukomska, dzieci: Józef 18.12.1922, Hilary 6.04.1924, Julia 4.07.1926, Leokadia 3.05.1929, Zdzisław 7.02.1932, Tadeusz 20.08.1935-1935, Zuzanna Danuta 14.05.1938. Mieszkali na Bogudzience.
ŁUKOMSKILeon 25.03.1925 - s. Antoniny.
78.HAJDAMOWICZBronisław - s. Jana i Anieli z d. Chorążewska, żona Antonina, dzieci: Antoni, Jadwiga, Halina, Zofia, Irena. Aniela. Po wojnie w Żernikach Wr.
79.WĘGŁOWSKIJan z żoną (może Elżbieta Kozłowska?), dzieci: Helena i Józef.
80.WĘGŁOWSKIFlorian 1887-1979, żona Marianna 1887-1974 z d. Czarplińska, dzieci: Stanisław 1925, Leontyna 1927 (Bagińska), Helena 1929 (Szachniewicz), Władysława 1931-1943, Jan Witold 1934. Mieszkali na Lawendówce. Po wojnie: w okolicach Iławy. "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Z Florianem mieszkały dwie siostry (poniżej).
BRUSIŁOAniela, wdowa (śl.1901) po Ludwiku - s. Karola i Barbary z d. Kuriata, córka Tekla.
WĘGŁOWSKAAntonina.
MALINOWSKIPaweł, służący.
81.WĘGŁOWSKIFranciszek, brat Floriana, żona Stanisława 1912 z d. Marcinkowska - c. Wincentego i Marianny z d. Banach, dzieci: Władysław Józef 7.05.1933, Zofia Róża 23.07.1934 (po m.Szymańska). Franciszek zmarł na tyfus, pochowany na cm. w Moczulance. Mieszkali na Lawendówce. Po wojnie: Wojkowice, gm. Żurawina. "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata".
82.WĘGŁOWSKIAntoni 1882, żona Marianna 1905 z d. Suchodolska, syn Alfons Edmund 1934. Mieszkali na Lawendówce.
83.SUCHODOLSKIStanisław, żona Ewa i syn IN.
84.HAJDAMOWICZHilary - s. Jana i Anieli z d. Chorążewska, żona Apolonia; dzieci: Stanisława, Regina, Stanisław, Antoni.
85.KOZŁOWSKIMichał, żona Florianna i dzieci IN.
86.NIETUPSKIStanisław - s. Władysława i Agnieszki z d. Bagińska z Moczulanki, żona Jadwiga z d. Łukomska, dzieci: Irena-Daniela 1936 i Zofia
87.ŁUKOMSKIAlfred, żona Bronisława i dzieci IN.
88.ŁUKOMSKIAntoni, żona Józefa i dzieci IN.
89.BAGIŃSKIStanisław, żona Tekla i dzieci IN.
90.JAWORSKIStanisław, żona Bronisława i 6 dzieci IN.
91.N.N. Iwan, żona Pałaszka i dzieci IN. - rodzina ukraińska.
92.BAGIŃSKAStanisława z d. Słowińska - c. Antoniego i Anieli z d. Zabłocka, wdowa (śl.1901) po Ambrożym - s. Marcina i Tekli z d. Hanuszewicz, dzieci: Hieronim, Brygida (m.Dziembowski), Kamila (m.Rewucki w Mokrem), Franciszka, Jan (ż.Kamila Radziewicz, śl.1942), Leonarda (m.Roman Żygadło, po wojnie w Mnichowicach k.Wrocławia). Mieszkali na Lawendówce. Większość rodziny po wojnie zam. w Żernikach Wrocławskich.
93.MICHAŁOWSKI(szewc) z żoną IN.
94.NIŻYŃSKIŁucjan 1907-1984, żona Rozalia 1918-2003, dzieci Jan (zm. w niemowlęctwie), Helena 1941-1993 (Walczyńska). Mieszkali na Lawendówce. Siostra Łucjana - Kamila Szydłowska w poz. 98.
95.ZALEWSKIFranciszek, żona Leonarda i dzieci IN. Mieszkali na Lawendówce.
96.LISOWSKIJan, gajowy, żona Teofila i dzieci IN.
97.HAJDAMOWICZCecylia - wdowa z 2 synami i świekrą IN.
98.SZYDŁOWSKITeofil, żona Kamila z d. Niżyńska (brat w poz. 94), dzieci Jan 1930, Stanisława 1936, Antonina 1938, Franciszek, Zygmunt, Lucjan. Mieszkali na Lawendówce.
99.BAGIŃSKAStanisława - wdowa z dziećmi IN. (to samo w poz. 92?)
100.KUCHARCZUK(IN. - przezw. ,,Objazdowy") z żoną i dziećmi IN. - rodzina ukraińska.
101.N.N. Roman (przezw. ,,Ślepy Roman"), żona Hanna z córkami IN. - rodzina ukraińska.
102.DOM PARAFIALNY - mieszkali tu księża: DOMAŃSKI Edmund - do 1942 r., OLEĆ Franciszek - do 1943 r., ŚPIEWAK Jan w 1943 r. i KASZUBA Serafin po 1943 r.
103.BAGIŃSKIWincenty 1909-1976 - s. Adama i Pauliny, żona Antonina 1913 z d. Hajdamowicz - c. Jana i Marii, dzieci: Kazimierz 1936-2004, Jadwiga 1939, Zygmunt (tu zm. jako niemowlę), (Franciszek 1949).

Inne rodziny o nieustalonej lokalizacji gospodarstwa:

104.CHOŁODECKIJan - s. Tomasza i Agnieszki z d. Borowska, żona (śl.1881) Sabina z d. Lisowska, dzieci: Paweł, Julia, Maria.
105.CHOŁODECKIPiotr, żona IN., dzieci: Jan, Zofia, Leokadia, Edmund, Piotr, Antoni.
106.BAGIŃSKIFelicjan, żona Anna z d. Bagińska, dzieci: Kornelia, Bronisława, Franciszka (m.Jan Michniewicz w Myszakowej), Janina (m.Walenty Michniewicz w Myszakowej), Józefat, Józefa, Leonardyn.
107.DĄBROWSKIGrzegorz - s. Józefa i Józefy z d. Murawska, I żona (śl.1885) Aleksandra z d. Chorążyczewska; II żona (śl.1910) Aniela z d. Czerwińska, syn Wincenty 1914.
108.KUBACKIWacław 19.07.1897, I żona Ludmiła Komusiewicz uczyła w miejscowej szkole, zmarła w młodym wieku, dwie córki: Feliksa 18.05.1925 (w Radomiance) i Maria Eustachia 20.09.1926. II żona Franciszka z d. Dąbrowska - c. Edwarda i Mieczysławy z d. Kondracka (poz. 47). Wacław prowadził lekcje religii w szkole w Hucie Starej. W Hucie Starej mieszkali od około 1940 roku do czasu wywózki na roboty do Niemiec.
109.TARGONIPiotr, żona Domicela z d. Sznajder, dzieci: Teofil, Aleksander.
110.TARGONIJakub - s. Joachima, żona Maria, dzieci: Antonina, Zofia, Janina
111.TARGONITeofil - s. Piotra i Domiceli, żona Antonina Stachurska, dzieci: Jadwiga i Krystyna, dwóch synów Jan i IN.

Ponadto, przez pewien czas mieszkał tu Piotr MORAWSKI z żoną Stanisławą z d. Bagińska.

(IN - imię nieznane) Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Łukasz Chołodecki[maj 2004] poz. 104-105.www.cholodeccy.org

2.

Maciej Żygadło[styczeń 2005] uzup. poz. 61. Szukam informacji o rodzinie Jana i żony Adelajdy Żygadło.centrabau(a)wp.pl

3.

Artur Hajdamowicz[grudzień 2004] poz. 78oxygene1(a)o2.pl

4.

Krzysztof Modrzejewski[lipiec 2006] uzup. poz. 44. na podst. relacji HelenyElstylE(a)interia.pl

5.

Walentyna Gulbińska[sierpień 2006] poz. 103. korekta na podst. relacji Antoniny Bagińskiejwalentina(a)wp.eu

6.

Janina Gadowska[luty 2007] poz. 51. Kontakt gg 9902296 brak

7.

Leszek Rześniowiecki[marzec 2007] uzup. poz. 38. [wrzesień 2007] uzup. poz. 1, 2, 6, 11, 12, 14-17, 63, [kwiecień 2008] poz. 107 i uzup. poz. 72, 74, [styczeń 2009] uzup. poz. 42, 47, 71, [marzec 2009] poz. 106, [maj 2009] uzup. poz. 86, [styczeń 2010] poz.109-111, uzup. poz. 5, 33, 35, 51, 52, 54, [kwiecień 2010] uzup. poz. 20, 24, 28, 33, 35-37, 65, 66, 80, 82lrzesniowiecki(a)gmail.com

8.

Ryszard Radziewicz[czerwiec 2007] poz. 106 (dane przeniesione do poz. 3), [lipiec 2008] uzup. poz. 23, 45, 54, 56, 57-59, 62, 74, 84. [lipiec 2011] uzup. poz. 46, 72. Ojciec był mieszkańcem Starej Huty.ryszardradziewicz(a)wp.pl

9.

Bronowicki[lipiec 2007] rodz. Bronowickichgasiorek(a)bart-vent.pl

10.

Bożena Bagińska[sierpień 2007] rodz. Stanisława Bagińskiego (poz. 74 lub 89 ?)brzeg(a)autograf.pl

11.

Robert Bukowski[styczeń 2008] uzup. poz. 52robert.bukowski1(a)wp.pl

12.

Roman Brodziak[październik 2008] uzup. w wykazie nr 2 w poz. 13 oraz powyżej poz. 108 wg: przekazu Mamy oraz Cioci. Zdjęcie kościoła oraz ZDJĘCIA rodzinne, [listopad 2008] korekta w poz. 48lila.romek(a)wp.pl

13.

Krzysztof Szydłowskis. Lucjana. [styczeń 2009] uzup. poz. 98.krzyszy(a)wp.pl

14.

Edyta Wróblewska[kwiecień 2009] uzup. poz. 75, [maj 2009] uzup. poz. 14 na podst. opowiadania dziadka i dalszej rodziny. Jestem prawnuczką Dionizego Łukomskiego. uzup. w poz. 76 na podst. opowiadania żony nieżyjącego Kazimierzagrece(a)wp.pl

15.

Iwona Karczewska[sierpień 2009] uzup. poz. 50 z notatek poczynionych w czasie przeglądania w AGAD ksiąg metrykalnych z Niewirkowa z lat 1900-1905.i-k-l(a)wp.pl

16.

wnuczka Aleksandra i Petroneli[listopad 2009] uzup. poz. 47.skori3(a)wp.pl

17.

Wacław Żurawski[maj 2010] uzup. poz. 22 i 28ww2polishcadet(a)aol.com

18.

Jerzy Bagiński[grudzień 2010] uzup. poz. 32 i 92, ZDJĘCIA rodzinne,ju.do(a)wp.pl

19.

Elżbieta Cegiełka[lipiec 2011] uzup. poz. 18elzbieta.cegielka(a)wp.pl

20.

Irena Kuriataz d. Nikurowska - c. Józefy i Antoniego. [lipiec 2011] uzup. poz. 70narciarz1976(a)gmail.com

21.

Monika Niżyńska-Dereń[lipiec 2011] uzup. poz. 94. Jestem córką Jana Ryszarda - s. Łucjana i Rozalii, ur. po wojnie.mnizynska(a)gmail.com

22.

Danuta Wojtowicz[czerwiec 2012] uzup. poz. 46. Źródło: AGAD, Ks.Metr. Diec. Łuckiej, sygn.952.www Metryki-Wołyń

23.

Ireneusz Kwinta[lipiec 2013] uzup. poz. 41.irek1975(a)gazeta.pl

24.

Marek Szydłowski[wrzesień 2013] uzup. poz. 98.szydlowscy.kancelaria(a)interia.pl

25.

Lidia Czechowskaprawnuczka Jana. [październik 2014] korekta (było Piotr, powinno Jan) i uzup. poz. 41. Poszukuję jakichkolwiek dokumentów dotyczących tej rodziny.lidia_czech(a)hotmail.com

26.

Dorota Szczepanik[marzec 2016] uzup. poz. 80-81.dora-30(a)tlen.pl

W czasie okupacji, w wyniku zagrożenia dla życia ludności polskiej na Wołyniu na początku 1943 r. powstał w Hucie Starej silny ośrodek samoobrony w oparciu o podziemne struktury AK oraz działającą tam partyzantkę radziecką. W rejonie tym zgromadziło się ponad 10 tys. Polaków z okolicy, ratujących swe życie przed ukraińską rzezią. Od sierpnia do grudnia 1943 r. stacjonował i działał tam znany oddział AK ,,Bomby-Wujka", liczący ponad 500 partyzantów polskich, który w wyniku porwania i uwięzienia dowództwa tego oddziału przez NKWD, w końcu grudnia opuścił Zasłucze w zmniejszonym stanie i wszedł w skład 27 Wołyńskiej DP AK pod Kowlem. Dzięki temu oddziałowi oraz współdziałaniu z partyzantką radziecką została ocalona od zagłady zgromadzona tam okoliczna ludność, kiedy to tzw. ,,armia UPA" w dniu 16 listopada 1943 r. napadła na ten teren z zamiarem ostatecznego rozprawienia się ze zgromadzonymi Polakami i po całodniowej bitwie została doszczętnie rozbita pod Hutą Starą.
Zgromadzona w tym rejonie ludność przetrwała w bardzo trudnych warunkach do lata 1945 r. uszczuplona wiosną 1944 poborem mężczyzn do wojska polskiego. Przesiedlone rodziny zamieszkały głównie na Dolnym Śląsku. Huta Stara obecnie nie istnieje nawet z nazwy.


Żródło: wykaz mieszkańców opracowany przez Józefę Felińską-Marciniak na podstawie informacji przekazanych przez Bolesława WYCHOWAŃCA, Magdalenę ŻYGADŁO z d. Łukomska, Jadwigę ŻYGADŁO i Teofila KOZŁOWSKIEGO, byłych mieszkańców Huty Starej. Warszawa, lipiec 2000 r. Opracowanie papierowe: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Opracowanie komputerowe na podstawie powyższego wraz z mapką: Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, administracja strony: Andrzej Mielcarek - ..(2.) Spis mieszkańców wsi Huta Stara opracowany przez Leonarda Urabanowicza -2006 r. (docelowo informacje będą włączone do wykazu nr 1)
Według wykazu osób z akt parafialnych diecezji Łuckiej do 1945 roku, opracowanego przez ks. Waldemara Witolda Żurka wieś Stara Huta składa się następujących przysiółków;
1. Stara Huta „Lawendówka” – 34 pozycji
2. Stara Huta – 25 poz.
3. Stara Huta Zarzecze – 25 poz.
4. Stara Huta Bogudzięka – 47 poz.
Spis mieszkańców został sporządzony według zapisków odnoszących się do poszczególnych przysiółków według stanu - status animarum parafii Stara Huta 1936.
Dzieci wymienione w spisie bez daty urodzenia były urodzone wcześniej i dotyczy to zdarzeń przed 1920 rokiem, ale zostały zapisane, gdyż były one i ich rodzice mieszkańcami parafii. Pewnie ich chrzest odbył się poza parafią Stara Huta (parafia erygowana w 1935 roku) i było to w zależności od czasu zdarzenia, albo Niewirków, albo Ludwipol. W czasach sprzed I wojny światowej na te okolice miała duży wpływ wymieniona parafia w Niewirkowie, ale też może parafie w Korcu i ewentualnie w Międzyrzeczu Koreckim. Wszystkie te kościoły znajdowały się w pewnym oddaleniu od Starej Huty. Jest jeszcze jeden problem, a mianowicie chodzi o to, że sieć cerkwi była bliższa mieszkańcom tych okolic, jednak chyba w samej Starej Hucie cerkwi nie było. Dodatkowo w okresie władzy carskiej istniała silna tendencja do przymuszania ludności, aby przechodzić na prawosławie. Tylko prawosławni korzystali z dobrodziejstw ustawy uwłaszczeniowej z 1864 roku, a chrześcijanie katoliccy mieli ograniczone możliwość do dziedziczenia ziemi. Nie wiem jaki to miało wpływ na mieszkańców Starej Huty, ale okazało się, że wielu prawosławnych szukało nawrócenia po 1920 roku.
W spisie podano dokładną datę urodzenia osób i jako miejsce ich urodzenia należy przyjąć Starą Hutę. W odniesieniu do osób urodzonych po 1936 roku podawano jest na ogół tylko rok urodzenia takiego dziecka. Niestety nie potrafię powiedzieć, kto dokonał tych uzupełnień. Według analizy dokładne dane urodzenia dzieci są przeważnie dla tych co urodzili się po 1920 roku.

Stara Huta „ Lawendówka” (w nawiasach poz. w wykazie nr 1.)
1. Bagińska Anastazja (12)
2. Bagińska Stanisława.... ( 92)
3. Bagiński Franciszek s. Józefa, ż. Apolonia z Łakomskich (może być z Łukomskich)
- Helena,
- Albert
- Wincentyna ur.10.01.1926
4. Czerwiński Dominik ur.1903, ż. Teofila Żygadło
- Bernard ur.23.10.1930
- Tadeusz Jan ur.15.01.1933
- Edmund ur.11.05.1935
- Jan Zygmunt 1.07.1937-17.08.1937
- Zygmunt ur.1939
- Jadwiga ur.10.01.1945
5. Czerwiński Franciszek s. Adama ur.25.05.1900, ż. Julia Żygadło
- Zofia ur. 1.11.1934
6. Czerwiński Franciszek s. Pawła, ż. Marcelina Bagińska
- wychowanek: Bagiński Józef (brak bliższych danych o tej osobie)
- Popaczewski Joachim (zapisany bez wyjaśnień)
7. Czerwiński Hilary s. Franciszka ur.1897, ż. Marcelina Hajdamowicz
- Antoni ur.30.07.1922
- Leonard ur.12.02.1925
- Wacław ur. 7.04.1927
- Magdalena ur.21.05.1929
- Olimpia Teresa ur. 7.07.1933
8. Czerwiński Leonard ur.1899 (może też syn Franciszka jak Hilary?), ź. Leonarda Hajdamowicz
- Franciszka ur.20.10.1921
- Genowefa ur.14.03.1925
- Małgorzata ur.19xx
9. Dąbrowski Gracjan, ż. Leontyna Dąbrowska
- Franciszek ur.10.01.1926
- Wincentyna ur.30.10.1933
9a Dąbrowski Tomasz, wdowiec-(ojciec mieszkał z 9, brak precyzji czyj ojciec)
10. Dziębowski Tomasz, ż. Agata Bagińska (nie mieszkała z nim) [zapisek oryginalny]
(Tomasz żył z kobietą o nazwisku Szachniewicz bez ślubu i ich dzieci były zapisywane na jej nazwisko patrz poz.45 Stara Huta Bogudzięka)
- Janina Szachniewicz, wyszła za mąż,
11. Kołodyński Stanisław ur.1894, ż. Romanina Szachniewicz ur.1911
- Alfreda ur. 4.08.1935
- Kazimierz ur. 9.08.1936
- Agata Dziembowska, (albo córka z poz. 10. albo córka Romaniny i ?)
12. (20) Kozłowski Stanisław zm.5.03.1944, ż. Apolonia Łukomska
- Antoni
- Adela
- Karolina
- Marcela ur.20.04.1923
- Bronisława ur.20.05.1926
- Tadeusz ur.23.07.1929
- Marceli ur. 7.06.1933
13. Maligranda Tekla, wdowa
- Anastazja, m. Targoń
14. Potajczuk Andrzej ur.15.05.1914, ż. Nadzieżda Targoń ur.17.07.1918
- Tadeusz ur. 4.08.1936
- Piotr ur.1936 (?)
- Zofia ur.1945
15. Stepura Jerzy ur.21.09.1928, ż. Ewa Sznajder (on złożył wyznanie wiary)
16. Szachniewicz Franciszek, ż. Adela Żygadło
- Mieczysław
- Edward ur. 7.04.1937
16a-Mackiewicz Paweł ur. 7.04.1933, służacy (złożył wyznanie wiary)
17. (98) Szydłowski...
17a (94) Nierzyński...
18. Targoń Antoni ur.1911, ż. Janina Szachniewicz ur.1915 (według innej wersji zapisu nazwiska – pisano je jako Targoni)
19. Targoń Antonina wdowa
- Władysław
20. (51) Targoń Jan ur.16.05.1916 (wyznanie wiary 09.01.1930), ż. Antonina Gach ur.13.06.1916
- Helena ur.24.02.1938
20a Targoń Piotr (?)
21. Tagoń Teofil, wyznanie wiary 09.01.1930
22. Targoń Władysław (z poz.20) biedny, ż. Anastazja Somaleńkow (w oryginale napisano ze Smoleńków)
- Anastazja
- Stanisław
- Antoni
- Jan ur.22.03.1936, zm.31.10.1936
- Jan ur.17.05.1937, zm.19.06.1937
23. Turowski Marian, ż. Augustyna Szulc
24. Węgłowski Antoni (82)
25. Węgłowski Florian (80)
26. Węgłowski Franciszek (81)
27. Zajączkowski Piotr, ż. Maria Całek
- Alina Agnieszka ur.13.08.1935
- Janina Franciszka ur.ur.17.06.1937
28. (95) Zalewski Adam, ż. Leontyna Wiszyńska
- Marian
29. Żygadło Aleksander ur.1911 – rolnik (i nic więcej)
30. Żygadło Auksenty, ż. Aniela Moroz
- Janina
- Zofia Władysława ur.15.10.1933
- Jan ur.24.02.1936
- Franciszek ur.1939
30a. Moroz Apolonia – siostra żony
31. Żygadło ... (zob. 57)
32. Żygadło Kazimierz, młynarz, ż. Franciszka Kuriata
- Helena
- Teofila
- Paulina
33. Żygadło Paweł, ż. Antonina Bagińska
Leonard ur. 1.01.1921
33a. Żygadło Stefan
34. (53) Żygadło Piotr, ż. Marianna Targoń- Leonarda – wyszła za mąż do Myszakówki
- Franciszka ur.13.02.1924
- Wincenty ur.24.10.1926
- Leokadia ur. 8.10.1931
- Leonard ur.13.06.1934 – ochrzczony w Myszakówce
- Tadeusz ur.1939
Są tu wymienione wszystkie osoby przypisane Starej Hucie „ Lewandówce”. Niestety na podstawie tych nielicznych ustalonych gospodarstw nie potrafię określić, o którą to część wsi przedstawionej na planie chodzi. Jest też wykaz osób nawróconych, a wśród nich jest kilka interesujących osób, ale bez wyraźnego zapisu gdzie mieszkali. Jedyny odnośnik jest to, że wyznanie wiary miało miejsce w Starej Hucie.

Stara Huta
1. Bagińska Paulina, z d. Kwiatkowska, wdowa, zm.1942, m. Florian Bagiński
- Roman ur.18.03.1905, zm.03.12.1944, ż. Marianna Dąbrowska ur.13.05.1908
- Janina ur.23.08.1936
- inne dzieci patrz niżej
2. informacje przeniesione do wykazu głównego do poz. 50
3. Bagiński Antoni ur.11.06.1911, ż. Marianna Nikurowska ur.22.07.1902 (ale może 1912)
- Tadeusz Ignacy ur.31.07.1937
4. Bagiński Antoni, ż. Longina Żygadło
- Zygmunt
- Jan ur.31.07.1937
5. (15) Bagiński Leonard, s. Adama i Pauliny Michorowskiej ur.25.08.1900, ż. Wincentyna Dąbrowska ur.20.04.1916
- Tadeusz ur.23.03.1936
- Zygmunt ur.20.12.1937
- Maria Zofia ur.1943
6. (68) Bagiński Mieczysław, s. Floriana i Pauliny Kwiatkowskiej ur.20.04.1900, ż. Filemona Czerwińska, c. Jana i Ludwiki Kuriatyur. 4.03.1904 (może jej imię to Filomena)
- Władysława ur. 6.05.1928
- Antoni ur. 7.02.1931
6a. Bagińska Paulina, matka. Poz.1
7. Bagiński Stanisław, ż. Bronisława Szachniewicz
- Aleksander
- Jadwiga ur. 6.07.1930
- Irena ur. 1.06.1933
7a.Bagińska Dioniza, wdowa, matka
8. (67) Bagiński Wincenty ur.1905, ż. Maria Ruszkiewicz
- Gracjan Stefan ur.11.10.1931
9. (103) Bagiński Wincenty, s. Adama i Pauliny NNR, ur.24.01.1909, ż. Antonina Hajdamowicz c. Jana i Marii NNR, ur.19.01.1913
- Kazimierz Wincenty ur.15.11.1936
- Jadwiga ur.1939
10. (11) Bagiński Zygmunt, s. Władysława, ż. Ewa Dawidowicz
- Zofia ur. 7.11.1925
- Leonarda ur.27.02.1924
- Janina ur.23.10.1935
11. (2) Hajdamowicz Antoni, ż. Zofia Łoś - Janina ur.16.08.1924
- Tadeusz ur. 2.10.1926
- Piotr ur. 3.05.1930
- Wacława ur. po 1936
12. (28) Koziński Adam, ż. Kornela Hajdamowicz
- Leokadia ur. 6.06.1924
- Antoni ur.11.07.1926
- Wacław ur. 2.08.1930
- Antonina Cecylia ur.22.11.1931
13. Kubacki Wacław, wdowiec (I żona Ludmiła Komusiewicz), ur.19.07.1897, I ż. INNR
- Feliksa ur.18.05.1925 w Radomiance gm. Derażne
- Maria Eustachia ur.20.09.1926
II ż. Franciszka Dombrowska (jednak Dąbrowska, patrz poz. 16 Huta Bogudzięka) ur.13.10.1913
- Barbara Zofia ur.11.12.1937
14. Miczkuła Antoni, ż. Aniela Wilczyńska (być może I mąż to IN Bagiński)
- Wincenty Bagiński ur.20.07.1923
- Czesława Bagińska ur.20.06.1925
- Franciszka Miczkuła ur.10.12.1927
- Jan Miczkuła ur.14.05.1933
- Bronisław Władysław ur.17.06.1935 (zapis dzieci nie jest w pełni jasny)
15. (70) Pawłowska Józefa, wdowa, m. Jan Pawłowski
- Bronisława ur.19.06.1923, wyszła za mąż do Budek Borowskich za Zalewskiego Longina
- Bolesław ur.30.09.1925
- Leonard ur.26.02.1928
- Bernarda ur.25.09.1930
- Franciszek Tadeusz ur. 8.07.1933
16. (26) Pawłowski Piotr, ż. Anna Hajdamowicz
- Franciszek
- Czesław
- Janina ur. 7.03.1922
- Edmund ur.24.05.1924
- Leonarda ur. 1.08.1926
- Tadeusz ur. 9.10.1931
16a Pawłowska Aleksandra ur.18xx, zm.18.08.1937
17. (64) Ruskiewicz Bazyli, ż. Bronisława Nikurowska
- Antoni ur.17.01.1932
17a. Nikurowska Józefa ur.1xxx, zm.1940, matka żony
17b. Nikurowski Antoni ur.14.10.1880, ojciec żony
18. (66) Ruzkiewicz Piotr, ur.1911, ż. Leontyna Nikurowska, ur.15.11.1909 (w oryginale drugie nazwisko napisano przez „z”)
19. (79) Węgłowski Jan, ż. Elżbieta Kozłowska
- Józef
- Helena
20. (60) Żygadło Aleksander, zmarł, ż. Anna Rakowska zm.19.08.1937
- Dominik
- Franciszek
- Apolonia ur.22.10.1922
21. (59) Żygadło Antoni, ur.19xx, zm.02.02.1944, ż. Kornela Hajdamowicz, zm.10.12.1943
- Adela
- Teofila
- Witalis ur. 3.05.1935, nieślubny syn Teofili, pewnie nosił nazwisko Żygadło
- Julianna ur.1940
22. (58) Żygadło Czesław, ż. Wincentyna Brusiło (w oryginale brak końcowego „o”)
- Władysław ur.21.11.1929
- Magdalena ur.26.03.1932
- Wugeniusz Antoni ur.27.11.1935 (może to jednak Eugeniusz)
- Edmund ur. 5.02.1938
23. (61) Żygadło Jan, ż. Adela Murawska
- Roman
- Marcelina
- Leontyna
- Franciszek
- Antoni ur.18.08.1922
- Ezechiela ur.21.01.1924
- Czesław ur.23.01.1926
- Wacław ur.11.12.1928
- Magdalena ur.17.12.1933
24. (56) Żygadło Józef Kalasanty ur.10.10.1905, ż. Anastazja Czerwińska ur.22.03.1907
- Grzegorz Antoni ur.17.11.1936
- Danuta ur.1938
- Bernarda ur.1942
- Zofia ur.1944
25. (54) Żygadło Marceli ur.10.05.1909, ż. Janina Żygadło ur.29.01.1918
- Jadwiga Danuta ur. 7.10.1936
Podane powyżej osoby są zapisane jako mieszkańcy Starej Huty bez dookreślenia.

Stara Huta - Zarzecze
1. Bała Piotr ur.27.06.1911, ż. Elżbieta Hajdamowicz, ur. 8.02.1902, zm.00.02.1944 - c. Macieja i Anieli z d. Żygadło
-Zygmunt ur.16.11.1933
- Edmund ur. 6.11.1935
1a. Hajdamowicz Fabuncna (chyba siostra żony, trzeba przyznać, że imię jest trochę dziwne, może to jednak Fabuncja, albo Fabrycja)
1b. Hajdomowicz Teofila (siostra j. w.)
2. (39)Bielawski Antoni, gajowy, ż. Karolina Żygadło
- Janina ur.1923
- Weronika ur.1925
- Mieczysław ur.1926
- Zofia ur.1928
3. Dąbrowski Cezary, ż. Zofia Kolor
- Klementyna ur. 6.03.1937
4. Dąbrowski Franciszek, ż. Olga Żygadło ur. 9.02.1914
- Zygmunt ur.29.09.1936
5. Dąbrowski Grzegorz, ż. Aniela Czerwińska
- Wincenty Dąbrowski s. Grzegorza ur.20.09.1915, ż. Anastazja Bagińska, ślub 1938
- Janina Dąbrowska, c. Wincentego ur.1939
- Tadeusz Dąbrowski, s. Wincentego ur.1942
6. Dąbrowski Stanisław, ż. Cecylia Żygadło
- Antoni ur.26.08.1924
- Władysław ur.17.10.1929
- Tadeusz Piotr ur.10.09.1931
7. Hajdamowicz Antoni, ż. Teofila Wilczyńska
- Bronisława
- Jan ur.20.01.1923
- Apolonia ur. 2.01.1928
- Zofia Anna ur. 8.12.1931
7a. Hajdamowicz Florian, brat
8. (78) Hajdamowicz Bronisław, ż. Antonina Kuzik
- Jadwiga ur.12.09.1926
- Antoni ur.10.10.1928
- Alina Ewa ur.13.02.1932
- Aniela ur.16.03.1933
- Zofia ur.24.10.1935
9. (97) Hajdamowicz Cecylia, wdowa, m. IN
- Józef
- Teofil
- Antoni ur.28.10.1923
10. Hajdamowicz Filomena
10a. Hajdamowicz Teofila, siostra
11.Hajdamowicz Florian, kawaler
12. Hajdamowicz Florian (brak bliższych danych o nim)
13. Hajdamowicz Franciszek, ż. Anna Boczkowska
- Bronisław ur.12.04.1925
- Władysława ur.25.07.1927
- Janina ur.21.03.1930
- Wincentyna ur.25.09.1932
14. Hajdamowicz Hilary, ż. Leontyna Łukomska
- Władysław Marian ur.16.11.1930
- Mieczysław Tadeusz ur. 6.01.1933, zm. 00.12.1937
- Edward ur.21.10.1935
- Stefan ur.11.01.1938
15. (84) Hajdamowicz Hilary, s. Jana, ż. Apolonia Telecka
- Stanisława ur.15.02.1923
- Stanisław ur.13.03.1925
- Regina ur. 3.06.1927
- Antoni ur. 6.07.1929
16. Hajdamowicz Hilary s. Tadeusza, ż. Bronisława Bronowicka
- Marcelina
- Rozalia
- Janina ur.24.08.1923
- Albert ur. 5.10.1925
- Czesław ur.18.09.1928
17. Hajdamowicz Teofil (1)
18. (96) Lizowski Jan, ur. 2.10.1900, ż. Teofila Hajdamowicz (może jednak Lisowski)
-Franciszek ur.18.04.1934
- Antoni Gracjan ur.25.07.1935
19. Naczycki Cyryl, mieszka w Bielsku, ż. Aniela Dąbrowska, (co by nie znaczył dopisek, to Bielsk był jedną z kolonii w parafii Stara Huta)
- Zenon ur.20.12.1939
20. (32) Radziewicz Antoni, ż. Anastazja Hajdamowicz
- Antoni ur.14.11.1921
- Kamila ur.10.12.1923
- Zofia
- Marek ur.25.04.1931
- Genowefa Janina ur.8.04.1934
21. Suchodolski Antoni, ur.13.06.1914, ż. Marcelina Żygadło, ur.1.10.1917
22. (16) Suchodolski Felicjan, ż. Bronisława Wilczyńska
- Janina ur.14.05.1924
- Jan ur.12.06.1928
23. Suchodolski Stanisław, ż żoną nie żyje, ż. Filemona Szachniewicz
- Jan, s. Stanisława ur.10.08.1924, ż. Paulina Żygadło c. Kazimierza ur.15.04.1925 ś.1942 (takiej treści zapis jest w rejestrze ślubów)
Suchodolski Władysław, ż. Katarzyna Węgłowska zm.08.09.1937 (być może drugą żoną była Antonina Żygadło, jest tu nie jasność w odczytaniu spisu)
25. Suchodolski /Żygadło/ Antoni, ż. Antonina Żygadło ś. 1937 (w oryginale jest opuszczenie nazwiska męża, niestety w zbiorze ślubów brak jest Antoniny Żygadło. Możliwa jest i taka wersja, że Antoni był synem Antoniny Żygadło i nie podanego męża i jeszcze imię żony Antoniego jest napisane błędnie, oraz jeszcze jedno gdyby Antonina była matką i żoną Władysława Suchodolskiego to Antoni nosiłby jego nazwisko)
25a. Suchodolski Antoni, s. Władysława ur.13.06.1914, ż. Marcelina Żygadło, c. Jana ur. 1.10.1912 ś. 1937 (taki zapis jest w rejestrze ślubów, jednak bez określenia miejscowości)
- Edmund ur.1938
- Helena ur.14.03.1941
- Leokadia ur.28.09.1942 (w oryginale zapisano 1922, co jest pomyłką)
Po lekturze tego spisu nasuwają się wątpliwości co do słuszności wstępnych założeń 

Stara Huta – Bogudzięka
1. Bagińska Marianna, m. IN Bagiński
- Zygmunt ur.6.05.1929
- Teresa ur.5.04.1935
2. Bagiński Antoni, stolarz, ż. Paulina Pawłowska
- Piotr
- Hieronim
- Franciszka ur.16.02.1921
- Stanisław ur.3.08.1924
- Wincentyna ur. 5.04.1927
3. Bagiński Bronisław (zmarł), ż. Helena Perechudko
-Janina ur.27.08.1924
-Marceli ur.24.01.1927
- Władysława ur. 4.071929
- Wincentyna ur. 5.04.1931
- Antoni ur.14.09.1936
4. Bagiński Franciszek, ż. Helena Dziembowska
- Julian ur.16.02.1928
- Józef ur.12.01.1931
5. (71) Bagiński Gracjan, ż. Paulina Kuriata, zmarła
- Adela, zmarła
- Jan
- Teofil, ur. 4.08.1921
- Franciszka ur.23.07.1925
- Petronela ur.29.03.1928
- Anastazja Jadwiga ur.28.11.1930
6. (73) Bagiński Hipolit, ż. Marcelina Kiepuszewska
- Franciszka ur.29.05.1925
- Jan.ur. 8.02.1928
- Zofia Leokadia ur.17.01.1931
7. Bagiński Jan wdowiec, zm.11.03.1937, ż. Katarzyna (NNR pewnie zmarła)
8. (72) Bagiński Marceli, ż. Karolina Bagińska
- Anastazja
- Aniela ur. 1.05.1922
- Julian ur.15.02.1928
- Jadwiga ur.24.11.1935
- Genowefa ur. 6.11.1936
8a. Bagiński Jan, ojciec, wdowiec, zmarł (ciekawe czyj ojciec i czy to ta sama osoba co po poz.7)
9. (74) Bagiński Stanisław, ż. Longina Dąbrowska
- Walenty
- Józef ur.18.05.1923
- Kazimierz ur. 2.09.1925
- Zofia Leokadia ur. 4.03.1929
- Wacława Jadwiga ur.30.10.1930
- Tadeusz ur. 4.01.1934
- Mieczysław Jan ur.24.06.1936
10. (89) Bagiński Stanisław, zm.09.03.1937, ż. Tekla Szachniewicz
- Franciszka
- Helena Janina ur.20.09.1934
- Antoni ur.16.06.1923
- Bronisława
10a.Antoni Bagiński, lat 4, syn Weroniki Bagińskiej porzucony przez nią (brak jest jasnej precyzji kim dla Stanisława była Weronika, chyba to jego siostra)
11. Chołodecki Piotr, inwalida, ur.1901, ż. Kornela Hajdamowicz
- Leokadia ur.19.01.1930
- Piotr Paweł ur.10.07.1931
- Jan Władysław ur.19.04.1933
- Zofia Marianna ur. 5.04.1936
- Antoni ur. 1.09.1937
12. (35) Czerwiński Antoni, kowal, ur.1893, ż. Kamila Hajdamowicz
- Czesław ur. 3.07.1922
- Zygmunt ur. 3.06.1924
- Mieczysław ur. 6.06.1926
12a. Szczawińska Aniela, służąca
13. (36) Czerwiński Stanisław, Teofila Kurjata
- Franciszka ur.17.09.1922
- Alfreda ochrzczona w Potaszni
- Leokadia ochrzczona w Potaszni
- Wacław ur. 7.07.1929
14. Czerwiński Teofil, wdowiec
- Rozalia ur.25.09.1911, m. Dąbrowski Dominik ur. 9.08.1908
15. Dąbrowski Aleksander, ż. Petronela Brusiło
- Bernard ur.13.03.1930
- Zofia ur. 1.06.1929
- Gabriela Aniela ur. 7.11.1931
- Mieczysław Jan ur. 7.04.1934
16. (47) Dąbrowski Edward, ż. Mieczysława Kondracka
- Józef
- Rafalina
- Franciszka ur.13.10.1913 (wyszła za mąż do Starej Huty poz. 13, za Kubackiego)
- Kazimiera
Wacław ur.21.11.1931 (chyba to nieślubny syn Kazimiery)
17. (41) Dąbrowski Jan...
18. (40) Dąbrowski Piotr...
19. (77) przeniesieni do wykazu nr 1
20. Kowalski Michał z Nowin, ż. Teofila Dawidowicz, I m. Dąbrowski Jan
21. (25) przeniesieni do wykazu nr 1
22. (24) Kozłowski Adam, ż. Marianna Bagińska
- Józef ur.22.04.1921
- Wincenty ur. 1.03.1924
- Franciszek ur.10.02.1926
- Władysława ur.28.06.1928
- Leokadia Stanisława ur.
23. (23) Kozłowski Antoni, s. Pawła, ż. Petronela Łukomska
- Teofil ur.18.01.1924
- Janina ur. 8.05.1926
- Kamila Wincentyna ur.12.03.1931
24. Kozłowski Bronisław ur.1897, ż. Elżbieta Bagińska
- Helena
- Stanisław ur.20.11.1927
- Franciszka ur.14.09.1929
- Mieczysław ur.20.10.1931
- Sebastian Ekrat ur.26.03.1935 (być może te drugie imię było błędnie napisane i chodzi tu o poczciwego Edwarda ?)
25. (22) przeniesieni do wykazu nr 1
26. Kozłowski Feliks, ż. Aleksandra Dąbrowska (ten Feliks był starszy od tego z poz.25)
- Władysława ur.27.08.1921
- Bronisława ur.15.07.1923
- Stanisława ur.19.02.1926
- Genowefa ur.27.05.1929
- Zofia Teresa ur.23.08.1932
27. (18) przeniesieni do wykazu nr 1
28. Kozłowski Jan, z. Józefa Bronowicka
- Antoni ur.10.07.1924
- Roman ur. 8.06.1926
- Bronisława ur. 5.03.1928
- Kazimierz ur.23.12.1929
- Jan ur.12.01.1935
29. (85) Kozłowski Michał s. Antoniego ur.29.09.1901, ż. Kamila Szczurowska ur.1903 (może zmarła po urodzeniu córki)
- Anna Alfreda ur.15.02.1932
- II ż. Florentyna Bronowicka c. Piotra ur. 9.01.1904, ś. 1937
- Piotr Tadeusz ur.12.01.1938
30. (46) Kozłowski Piotr, sołtys, ur.14.08.1901, zm.1939, ż. Wincentyna Żygadło ur.10.07.1914
- Zofia ur.20.11.1927
31. (63) Kuczyński Łukasz, ż. Marianna Pawłowska
- Janina ur.17.06.1922
- Leonard ur.12.07.1924
- Zofia ur. 6.10.1926
- Adela ur. 9.11.1928
- Kamila ur.14.09.1930
- Tadeusz ur. 3.09.1932
- Piotr ur.15.03.1935
- Edmund ur.10.12.1937
32. (87) Łukomski Albert, ż. Bronisława Dąbrowska ur. 3.08.1913
- Gryzelda Wanda ur. 5.04.1937
33. (88) Łukomski Antoni, ż. Józefa Czerwińska
- Franciszka (wyszła za mąż za Marezuna (Marczuk) w Starej Hucie w 1936), poz.40
- Stanisław
- Emilia
34. (75) Łukomski Dionizy, ż. Teofila Żygadło
- Rafalina (wyszła za mąż w Peresiekach za Murawskiego)
35. Łukomski Jan, s. Stefana, ż. Michalina Hajdamowicz, zm.1940
36. (76) Łukomski Jan, ż. Filomena Nikorowska
- Kazimierz ur.25.09.1926
- Władysława ur. 9.03.1929
36a. Łukomska Józefa, matka, zm.22.10.1936
37. (45)Łukomski Julian, ż. Hieronima Bagińska
38. Łukomski Mieczysław, ż. Wiktoria Lasowska śl.1938
- Janina ur.1939
- Eohuma ur.1943 (oj dziwne imiona wymyślano w tej parafii)
39. (44) Łukomski Walenty, ż. Bronisława Halczuk
- Helena ur. 3.04.1923
- Jadwiga ur.31.01.1930
- Eugeniusz Mieczysław ur. 1.02.1932
- Kazimierz ur. 1.12.1934
40. Marczuk Adam ur. 1.08.1910, ż. Franciszka Łukomska ur.23.10.1915
- Zofia Genowefa ur.17.05.1937
41. Nietupski Stanisław, ż. Jadwiga Łukomska
- Irena Daniela ur.24.01.1936
42. Pawłowski Hilary (tylko tyle)
43. Rakowski Jan, ż. INNR
- Ludwik ur.1936
- Julian ur.1940
44. Rewucki Aleksander ur.1903, ż. Kamila Bagińska ur.1907
- Irena ur. 9.02.1937
- Czesława ur.1941 (w oryginale napisano1931)
45. Szachniewicz Franciszek ur.14.08.1921, ż. Adela Żygadło ur.1915
- Edward ur. 7.06.1937
- Mieczysław
45a. Dziębowski Tomasz, ojczym, (jego żoną i nie żoną była Agata Bagińska, wygląda na to, że on miał dzieci z jakąś IN Szachniewicz)
46. Szenher Feliks, wdowiec
47. Żygadło Marian, ż. Zofia Mazur


Te osoby zamykają spis przysiółka Stara Huta Bogudzięka. Trudno jest mi powiedzieć na ile ten spis wyczerpuje listę wszystkich mieszkańców Huty Starej. Jest jeszcze w źródłowym wykazie kilkadziesiąt osób z Księgi egzaminu przedślubnego parafii Stara Huta 1937 – 1944 i są jak napisano szczątki z Księgi metrykalnej zaślubionych parafii Stara Huta 1939. Te ostatnie nie wiele różnią się od tego pierwszego wykazu, gdyż nie zawierają pełnych danych o zaślubionych i dlatego nie mogą być źródłem do odnalezienia miejsca zamieszkania tych osób. Zaś w Księdze nawróconych w kilku przypadkach podano jako miejsce urodzenia Stara Huta, zaś w każdym przypadku jako miejsce nawrócenia podano oczywiście Stara Huta. Dlatego poniżej wymieniono te osoby, które urodziły się w Starej Hucie:
1. Demczuk Helena z Targonich, prawosławna, c. Stanisława i Anny ze Sznajderów, ur.29.04.1923 w Starej Hucie, ochrzczona w Hubkowie. Wyznanie wiary dnia 3.03.1945 w Starej Hucie
2. Lewicka Olga, prawosławna, c. Janiny Lewickiej, ur.25.07.1927 w Starej Hucie, Gm. Ludwipol, ochrzczona w Ludwipolu, wyznanie wiary 10.09.1944 w Starej Hucie
Fakt urodzenia się w Starej Hucie nie oznacza, że dana osoba w 1945 roku mieszkała w tej miejscowości. Na koniec jeszcze jedno stwierdzenie, a mianowicie na mapach i wykazach używana jest nazwa Huta Stara, zaś w aktach i nazwie parafii używana jest nazwa Stara Huta. Funkcjonuje w Internecie, a pochodzący z opracowania Czesława Piotrowskiego Pt. „Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły w powiecie kostopolskim na Wołyniu,” plan Huty Starej. Autor niniejszego zestawienia dokonał na ile to było możliwe konfrontacji obu spisów, a numery domów z planu podano w nawiasach. Nie udało się mi przeprowadzić pełnej konfrontacji, ze względu na użycie w opracowaniu bardzo skrótowych określeń np: Czerwińscy – rodzina; Bagiński Jan z rodziną i jeszcze wiele tego typu zagadek. Mogę też stwierdzić, iż w prezentowanym tu wykazie nie znajduje odpowiedników dla niektórych osób. Podobnie zdarzyło się i w drugą stronę. Czemu to przypisać nie jestem w stanie wyjaśnić, gdyż mam za mało danych. Wykaz opracowany przez ks. Żurka nie zawiera niestety księgi metrykalnej osób zmarłych i jedyne informacje to te tu podane w dopiskach do spisu.
Stara Huta to miejscowość, wieś, czy też duża kolonia była założona jeszcze w XVIII wieku. Wiek XX był dla tej miejscowości dość dramatyczny, gdyż w latach II wojny było to miejsce gdzie działały różne oddziały partyzanckie. Ze względu na duży odsetek ludności polskiej naturalną rzeczą stało się, że działy tu oddziały AK. Oddalenie od innych siedzib spowodowało, że Huta Stara była też miejscem azylu dla wielu Polaków uciekających przed ukraińskim terrorem w 1943 roku i później. Stąd można powiedzieć, że ilość mieszkańców znacznie się powiększyła na skutek tych zdarzeń.

Wykaz nr 2 wraz z opisem opracował Leonard Urbanowicz, sierpień 2006 r.

Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: marzec 2016 r.

ros. Старая Гута, Старагута,