kolonia

ILNIKI

gmina Berezne, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Berezne


Opracowywane w okolicy:
Kurhany, Kamionka, Polany, Oczerecianka, Berezne, Horodyszcze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Na starej mapie austriackiej jest pod nazwą JELNIKI. W 1921 roku kolonia liczyła 32 zagrody i 200 mieszkańców. Czteroklasowa szkoła powszechna znajdowała się w domu Mikołaja Żarczyńskiego (1). Zmarłych chowano w odległym o 4 km Bereznie, gdzie była parafia z kościołem murowanym pod wezwaniem św. Kajetana, w której ostatnim proboszczem był ks. dziekan Mieczysław Rossowski. Obecnie kościół jak i cmentarz nie istnieje (jest w tym miejscu park). Mieszkańcy Ilnik bardzo chętnie uczęszczali do kościoła parafii w Kazimierce (spalony przez Ukraińców w 1943 r.), zwłaszcza przy okazji dużych świąt kościelnych i ślubów. Na końcu wsi, przy drodze w kierunku bagien i dalej do miejscowości Polany, mieszkała rodzina Cybulskich, która uchodziła za najbogatszą we wsi. W 1943 r. Ilniki miały trochę więcej niż 44 zagrody.

Uwaga do mapki: pomiędzy zabudowaniami a lasem, wśród krzaków były ziemianki i prowizoryczne chaty (nie rzymskokatolicka ludność napływowa).

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (numery domów były inne od przedstawionych na mapce)

1.

ŻARCZYŃSKIMikołaj 1884-1953 - s. Józefa 1859-1922 (r.Paweł i Julia z d. Kunicka, zarządca majątku Małyńskich w Zurnem, po nim zarządcą został Władysław Brzozowski) i Marianny ~1860-22.04.1938 (z d. Marcinkowska - c.Teodora, po I mężu Żygadło). I żona Sabina z d. Filińska (śl.1917), córka Antonina (Cybulska); II żona Apolonia z d.Gliwińska z Rudni Kniaźsielskiej, dzieci: Janina 1923-1992, Aleksander 1924-2000, Bronisław 1927-2001, Jadwiga. Po wojnie w Zagórzycach na Dolnym Śląsku. Mikołaj pochowany na cmentarzu w Krzydlinie Małej.

2.

ŻARCZYŃSKIIgnacy 1900-1972 - s. Józefa i Marianny z d. Marcinkowska Żygadło, żona Wincentyna 1902-1987. Bezdzietni. Po śmierci ojca, na przemian z bratem Mikołajem utrzymywali matkę Mariannę Żarczyńską (po I m. Żygadło) z d. Marcinkowska. Po wojnie zamieszkali w Szczecinku. Mikołaj i Ignacy mieli jeszcze starszego brata Mariana (ż.Stanisława Łozińska, śl.1913), który zmarł w czasie pobytu w wojsku, przyczyna śmierci: krwotok z popękanych bębenków usznych.

3.

FELIŃSKIGracjan - s. Tomasza (s.Benedykta i Marianny z d. Marcinkowska) i Antoniny z d. Filiczkowska, żona (śl.1917) Bronisława z d. Bagińska. W tym domu mieszkali nauczyciele:

JORDANOWSKIIN. +1943, żona IN. +1943 (zabici w Lipnikach), córka IN.

ŚMIELIN., nauczycielka, mówiono o niej "Śmielówna" (nazwisko Ćmil?).

4.

FELIŃSKIKazimierz, żona Zelmina z d. Marcinkowska, dzieci: Mirosław, Romuald, Ryszard 1937 i Zdzisław 1943.

5.

ŻARCZYŃSKALeokadia z d. Bielawska, wdowa po Mikołaju 1881-27.11.1938 - s. Teodora i Józefy z d. Chmielewska, córki: Władysława (Wyruch, w Kurhanach), Kamila (m.Czesław Walczak) i Janina (m.Stanisław Tylko). Bracia Mikołaja to Sylwester (ż.Józefa Grochowska, śl.1894) i Stefan (poniżej).

6.

ŻARCZYŃSKIStefan 1904-1965, żona IN. (może Janina 1907-1985), syn Czesław 1937-1980 (+Zagórzyce).

7.

KASPERIN., żona IN., dzieci: Stefan, Hieronim, syn IN., córka IN. (po ślubie zamieszkała w Rudni Potasznia)

8.

MARCINKOWSKIPiotr, żona Teofila, córka Anna 1942.

9.

BIELAWSKITomasz 1862-1940 - s. Stanisława (s.Wawrzyńca i Agnieszki z d. Morawska) i jego II żony Julii z d. Marcinkowska, żona (śl.1887) Kamila Kniahnicka, synowie: Adolf (ż. Stanisława Bronowicka, śl.1916), Piotr (poniżej).
BIELAWSKI

Piotr 1903-1976, żona Helena 1901-1964 z d. Żarczyńska, dzieci Amelia 1928-1958, Alfreda 1931-2005, Eugeniusz 1932-2004. Prawdopodobnie dzieci było więcej ale zmarły. Mieszkali wspólnie z Marcinkowskimi (poniżej).

MARCINKOWSKI

Augustyn - s. Juliusza (może Juliana i Antoniny z d. Targoni), żona Wiktoria z d. Żarczyńska (siostra Heleny), córka Eulalia 1938. Po wojnie na Pomorzu.

Z braku informacji nieopisane na mapce:

10.

BRONOWICKIWładysław, żona Leokadia z d. Marcinkowska, jej brat Kazimierz i drugi (inwalida) oraz jej siostra niemowa.
BRONOWICKIGrzegorz 1887-31.12.1938 - s. Józefa (s.Tomasza i Ewy z d. Kuriata) i Michaliny z d, Kwiatkowska, żona (śl.1919) Urszula z d. Cybulska.

11.

CYBULSKIWincenty - s. Franciszka (s.Łukasza i Antoniny z d. Żarczyńska) i Tekli z d. Guziewicz, żona (śl.1901) Dorota 1871-1943 z d. Zawisza, dzieci: Jan (poniżej), Kamila 1911, Adolf 18.04.1915 (ż.Walentyna Bronowicka z Rudni Kniaźsielskiej, śl.Berezne 24.05.1942), Cyryl (ż.Anna Żarczyńska i syn Mirosław 1938), Stanisław (poniżej), Kazimierz, Teofil, Wincentyna.

.

CYBULSKIJan 29.02.1908, żona (śl.6.01.1938) Antonina 7.05.1918-2007 z d. Żarczyńska - c. Mikołaja (w poz. 1) i Sabiny z d. Filińska, syn Jan 1942.

.

CYBULSKIStanisław 1.05.1918, żona (śl.19.10.1941) Irena z d. Radion z Horodyszczów, syn Kazimierz 1942.

12.

MARCINKOWSKIStanisław - s. Andrzeja (s. Teodora i Marceliny z d. Sawicka) i Anastazji z d. Ejsmund, żona Adela z d. Żarczyńska, synowie Jan, Kazimierz, Bronisław.
MARCINKOWSKIJan, żona IN., syn i Zdzisław.8.09.1940-30.09.1940.
MARCINKOWSKIKazimierz, żona (śl.1936) Tekla z d. Semenczuk.
MARCINKOWSKIBronisław (może 1917-1992 Zagórzyce), żona (śl.1940) Angelina z d. Rosołowska
13.MARCINKOWSKIAntoni - s. Piotra i Łucji z Kosteckich, żona Kamila z d. Cybulska, syn Piotr 1922 (ż.Wincentyna Kuriata z poz. 22, córka Anna 1942, po wojnie we Francji).

14.

MARCINKOWSKIWojciech - s. Bernarda i Michaliny z d. Żarczyńska, żona Helena 1919 z d. Cybulska, dzieci: Bronisław, Leontyna (mąż Wacław Kujawa ur.1916 w Oczereciance), Petronela.

15.

OPANASIN. - rodzina ukraińska (życzliwa wszystkim sąsiadom).

16.

RÓWIENIECIN, przebywał czasowo, żona IN. +1943 z d. Marcinkowska - zginęła z rąk Ukraińców wraz z koleżanką Ukrainką IN +1943, przy próbie dotarcia do syna przebywającego w Antolinie. Drugi syn przeżył. Rodzina po wojnie zamieszkała na Dolnym Śląsku (Wołów).

17.

WIKTORIN. - rodzina ukraińska. Kobieta deklarowała uciekinierom przechowanie rzeczy, a jak po nie wracali, wyśmiewała ich i groziła bandą.

18.

ZAWISZAJan - s. Jakuba i Katarzyny z d. Cybulska, żona (śl.1912) Maria z d. Marcinkowska, syn Stanisław 1922 (ż.Zofia Bronisława Rosołowska z Oczerecianki, syn Roman 1942)

19.

ZAWISZAWawrzyniec- s. Jakuba i Katarzyny z d. Cybulska, I żona (śl.1899) Aniela z d. Kuriata; II żona (śl.1905) Katarzyna z d. Adaszyńska (wdowa po Żygadło) syn Teofil (poniżej)
ZAWISZATeofil 1912, żona (śl.1942) Aniela 1922 z d. Zawisza - c. Cypriana i Heleny z d. Czarnecka.

20.

ŻYGADŁOWacław - s. Tomasza, żona Albina z d. Cybulska z Zalesia, syn Adam z żoną (zmarła im córeczka Józia 14.09.1938-24.12.1938).

21.

DOMALEWSKIdzieci Franciszka i Marianny z d. Marcinkowska: Eugenia (z mężem w Majdanie Mokwińskim), Aleksander, Weronika, Eleonora i Maksymilian.

22.

KURIATA

Antoni - s. Bolesława i Katarzyny, żona Krystyna z d. Cybulska, syn Wincenty.

KURIATAWincenty 1900-1940 - s. Antoniego, żona Aleksandra z d. Domalewska, córki: Wincentyna 1924 (Marcinkowska, w poz. 13), Leokadia 6.01.1937 (Kalinowska).

23.

HNITECKIStanisław 1912, żona Ludwika 1924 z d. Urbanowicz - c. Karola i Anastazji z d. Sawicka. Wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie: w Polsce, potem w USA. V.n.: Gnitecki, Nitecki..

24.

HNITECKI

Jan, rodzina mieszkała "na końcu" wsi - w kierunku Uroczyska Krzywucha (dalej w kierunku Polan), córka Wanda 1938-1939.

25.

HNITECKI

Adolf - s. Walentego i Elżbiety z d. Żarczyńska, żona Kamila z d. Kuriata, córka Petronelka 1923 (śl.1943, m.Piotr Hołubecki z Karaczuna - s. Hieronima i Kamili). (wzkm) V.n.: Gnitecki, Gniatecki

26.

CHMIELEWSKI

Ludwik - s. Władysława i Honoraty z d. Bołdyńska, żona (śl.1918) Franciszka z d. Marcinkowska, córka Marcelina (Łukomska, poniżej). Ludwik miał brata Walentgo (ż.Michalina Marcinkowska, śl.1919). V.n.: Chmielowski.

ŁUKOMSKI

Aleksander 15.08.1915 (*Hipolitówka) - s. Mieczysława i Bronisławy z d. Lisiecka, żona (śl.1941) Marcelina 16.01.1923 z d. Chmielewska, syn Tadeusz 1942. (wzkm)

27.

ŻARCZYŃSKI

Maciej (Mateusz) - s. Mikołaja i Emilii z d. Kotecka, żona (śl.1888) Agata z d. Marcinkowska, dzieci?: Jan (ż.Jadwiga Kujawa), Czesław (ż.Wincentyna Bielawska), Bronisław (I ż. Klementyna Zielińska i prawdopodobnie II ż. Apolonia Zielińska), Julian (ż.Olga Rówieniec i córka Wanda 1938) (wzkm - wszystkie dzieci Macieja, ale czy tego samego?)

28.

WODNIAK

Jan - s. Michała i Wiktorii 1914 (*Oliwniki Nowe, p.Ostrów Wlkp.) z d. Szczot, wdowiec, żona (śl.1940) Helena 1922 z d. Wiśniewska z Polanów - c. Jana i Józefy z d. Wawrzyn.

29.

BIELAWSKI

Stanisław, żona, córka Kamila 1939-1939.

30.

BIELAWSKIAdolf, żona IN., syn Hilary 1927.

BIELAWSKIAleksander, żona IN., syn Bronisław 1926.(pokrewieństwo między Adolfem i Aleksandrem nie jest ustalone).

31.

MORAWSKI

Sylwester - s. Franciszka i Marianny z d. Urbanowicz, żona Weronika z d. Żarczyńska, córki: Danuta 1938, Irena 1943.

32.

WALCZAK

Stefan, żona IN., syn Kazimierz (ż.Anna Żarczyńska i córka Zofia 1942).

33.

JAKUBEK

Józef - s. Kunegundy, żona (śl.1929), Marcelina z d. Hnitecka, syn Jan 22.05.1940-24.05.1940.

34.

WOŹNIAK

Rafalina 4.03.1918-10.09.1940 - c. Antoniego.

35.

ŁOZOWICKIAleksander 9.04.1901 (*Huta Zaborycka, gm.Baranówka, pow.Zwiahel) - s. Leona i Marii z d. Hołodnicka, żona Helena z d. Lisiecka, synowie: Kazimierz 14.05.1925 i Aleksander 1927. Po wojnie w okolicach Tczewa.

36.

ZAWISZA

Adam - s. Jakuba i Katarzyny z d. Cybulska, żona Wincentyna z d. Kuriata, 8 dzieci, w tym Ludwika 1911-1994 (Urszulanka).

37.

KURIATA

Bolesław 1878-1940 - s. Bolesława i Katarzyny z d. Kwiatkowska, żona Ewelina Orlińska. Bolesław miał brata Antoniego (zob. poz.22).

38.

ŻARCZYŃSKIJulian, żona IN., córka Wanda 1938.
39.MESANIOIN., żona IN., dzieci: Stanisław, Marcelina 1927 (po m.Górska).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. (IN) - imię nieznane, (?) - pisownia lub informacja niepewna, (wzkm) - wypisy z ksiąg metrykalnych.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[marzec 2004] poz. 1-20 i 24 z mapką, na podst. wywiadu z Jadwigą Żarczyńską (Sikora) - byłą mieszkanką Ilnik i z Anastazjią Dziembowską (Bocek) - ur. w Kurhanach, [od styczeń 2009] poz. 29-34, 37-38 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

2.

Krzysztof[marzec 2007] poz. 21.khal(a)vp.pl

3.

Natalia[marzec 2007] poz. 22, uzup. poz. 13, Prosimy o pomoc w odnalezieniu rodziny mojej mamy Leokadii Kalinowskiej z d. Kuriata.nataliabaszczynska(a)hotmail.com

4.

Anna Tahiri[wrzesień 2007] uzup. poz.13.anjapanja(a)hotmail.de

5.

Mary (Morawski) Heine[luty 2008] poz.23, [marzec 2008] ZDJĘCIE rodzinne.mrheine(a)sbcglobal.net

6.

Zdzisław Pędziwiatr[październik 2009] uzup. poz. 9 (Bielawski)z.i.pedziwiatr(a)wp.pl

7.

Edmund Goś[od październik 2009] uzup. poz.11, 22, 24 z "Wykazów osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.azymek5(a)wp.pl

8.

Alina Łozowicka[styczeń 2014] poz. 35.ala.lonska(a)wp.pl

9.

Anna Acik[maj 2014] zainteresowana rodziną Marcinkowskich (bez dodania informacji).sebo99(a)hotmail.de

10.

Mirosława Janicka-Ojo[listopad 2014] uzup. poz. 5.mir.jan(a)interia.pl

11.

Alicja Cybulska[luty 2016] uzup. poz. 4.cybulskaalicja(a) wp.pl

12.

Anita Lasota[luty 2016] poz. 39.anita.lasota(a)o2.pl

Napad ukraiński na Ilniki miał miejsce w kwietniu 1943 r.

Za Anastazją Dziembowską, urodzoną w 1918 r w Kurhanach, dementuję pogłoskę powstałą w 1943 r., jakoby wszyscy mieszkańcy Kolonii Ilniki w ilości 200 osób, zostali przez nacjonalistów ukraińskich przepędzeni na bagna i potopieni (pojedyncze przypadki nie można wykluczyć). W większości jednak w porę uciekli do oddalonego o 4 km Berezna (między Ilnikami a Bereznem rósł las), potem niektórym udało się przedostać do Kostopola (np. furmankami z Niemcami opuszczającymi garnizon w Bereznie). Informację tą potwierdziła również urodzona i mieszkająca do 1943 r. w Ilnikach - Jadwiga Żarczyńska (poz. 1).


Uzupełnienia pozyskałem z poniższych wypisów metrykalnych opracowanych przez p. Edmunda i z informacji otrzymanych pocztą elektroniczną. Dane sukcesywnie przenoszone są do wykazu głównego.

WYPISY Z KSIĄG METRYKALNYCH - opracował Edmund Goś

Urodzeni 1937-38, 1942-43
Kuriata Eulalia,c.Aleksandra,ur.18.09.1939 Ilniki, ochrz.18.10.1942 Berezne,57/1942

Urodzeni 1944-45
Kuriata Walenty, s.Pawła i Marii z Mosiaków, ur.2.01.1944 Ilniki, ochrz.9.05.1944 Berezne 4/1944
Lisiecka Halina, c.Tomasza i Pelagii z Babaczewskich, ur. 1.02.1944 Ilniki, ochrz.11.03.1944 Berezne, 3/1944

Zmarli 1937-1941
Zawisza Celestyna z d. Maliszewska, c.Macieja, wdowa po Rafale (to brat Jakuba), ur.1832,zm.14.02.1937 Ilniki, 10/1937
Zawisza Karolina, c.Tadeusza,ur.1875, zm.16.10.1937 Ilniki, 34/1937
Zieleńkiewicz Karolina, c.Stanisława, ur.1906, zm.23.04.1937 Ilniki, 18/1937
Śluby w parafii Berezne 1940-45 (dotyczące osób powiązanych z Ilnikami - do wstawienia do wykazu głównego)
HOŁUBECKI-HNITECKAHołubecki Piotr, kawaler, s.Hieronima i Kamilii z Łosiów, ur.16.10.1910 w Karaczanie, gm.Berezne, par. Kazimierzecka, zam. tamże i Hnitecka Petronelka, panna, c. Adolfa i Kamilii z Kuriatów, ur.17.07.1923 w Ilnikach, gm. i par. Berezne, zam. tamże, zw. mał. 7.03.1943 Berezne
KUJAWA-MARCINKOWSKAKujawa Wacław, kawaler, s. Franciszka i Anny z Zielińskich, ur.15.10.1916 w Oczereciance, gm. i par. Berezne, zam. w Kurhanach, gm. i parafii tejże i Marcinkowska Leontyna, panna, c. Wojciecha i Heleny z Cybulskich, ur.16.02.1919 w Ilnikach, gm. i parafii Berezne, zam. tamże, zw. mał. 27.09.1942 Berezne
MARCINKOWSKI-KURIATAMarcinkowski Piotr, kawaler, s. Antoniego i Kamilii z Cybulskich, ur.24.12.1922 w Ilnikach, gm. Berezne, tamże zamieszkały i Kuriata Wicentyna, panna, c. Wincentego i Aleksandry z Domalewskich, ur.1.07.1924 w Ilnikach, gm.Berezne i tam zamieszkała, zw. mał. 19.01.1941 Berezne 1/1941
ZAWISZA-ROSOŁOWSKAZawisza Stanisław, kawaler, s.Jana i Marii z Marcinkowskich, ur.24.07.1922 w Ilnikach, gm. i par. Berezne, zam. w Ilnikach i Rosołowska Zofia Bronisława, panna, c.Aleksandra i Marii z d. Kuśla, ur.18.07.1920 we wsi Krzemionce, gm. Biała, pow. Rawa Ruska, par. Magierów, zam. w Oczereciance, zw. mał.18.11.1941 Berezne 23/1941

Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: sierpień 2018 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Ельники, Ильник