kolonia

JADWIPOL

gmina Równe, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Równe


Opracowywane w okolicy:
Makoterty, Dobrowolka, Michałówka, Równe, Bojarka, Dworzec, Obarów, Ponebel,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SŁOMSKIIgnacy - s. Ignacego i Marianny z d. Kwiatkowska, żona (śl.1882) Małgorzata z d. Maciejewska - c. Tomasza i Eleonory z d. Włodarczyk, syn Antoni (w Michałówce). Ignacy junior miał brata Piotra (ż.Apolonia Kwiatkowska, śl.1882).

2.

WŁODARCZYKTomasz - s. Michała i Anny z d. Czesak, I żona (śl.1904) Emilia z d. Soszyńska, syn Józef (Włodarski); II żona (śl.1908) Małgorzata z d. Kamionka, synowie: Tadeusz i Edward 1.01.1920. Tomasz miał brata Józefa (w Orżewiu).

3.

WŁODARCZYKMichał, żona Anna z d. Czesak, dzieci: Tomasz (w poz. 2), Franciszek 1887-1953 (ż.Bronisława z d. Markowska), Józef (w Kwasiłowie Czeskim), Jan (ż.Stefania z d. Nadolnik), Małgorzata (Słomska, w Michałówce), Stanisław (ż.Anastazja z d. Kral - c. Antoniego i Anny z d. Kramska).

4.

KRALWacław - s. Antoniego i Anny z d. Kramska, sołtys Jadwipola, żona Franciszka z d. Wicińska - c. Walentego i Ewy z d. Maciejewska. Wacław miał brata Władysława (ż.Anna Wicińska, śl.1918)

5.

DRAPIŃSKIBronisław 1899-1943 - s. Michała i Marii z d. Sawicka ( c. Tomasza i Cecylii z d. Tobiaszewska), żona Maria z d. Bronowska - c. Ignacego i Florentyny z d. Grochowska, dzieci: Irena 1922-1997 (m.Edmund Włodarski), Władysława 1927-1943 (zginęła w czasie bombardowania Równego), Krystyna 1933, Dionizy. Siostry Bronisława to: Maria (Kafel, w poz. 8), Weronika (Wierzbicka, w poz. 35), Marcelina. V.n. Dropiński, Drop.

6.

BRONOWSKIWincenty - s. Ignacego (herbu Korab, s.Ludwika 1813 i Petroneli z d. Drzewiecka) i Florentyny 1881-1943 z d. Grochowska (c.Pawła herbu Lubicz i Marii z d. Kamińska, zamordowana we wsi Stawki), żona Zofia z d. Jasińska, dzieci: Tadeusz 1935-2011 (autor książki "Wypędzeni", która opisuje Jadwipol oraz drogę rodziny z Wołynia do Malborka), Jan i Teresa.

7.

BRONOWSKIWalenty - s. Ignacego i Florentyny.

8.

KAFELMichał, żona Maria z d. Drapińska - c. Michała i Marceliny z d. Sawicka, wdowa po Maciejewskim (ich synowie poniżej), córki: Stanisława 1923, Kazimiera i Janina.

MACIEJEWSKIsynowie Władysława 1884-1920 - s. Walentego (s.Tomasza i Eleonory z d. Włodarczyk) i Małgorzaty z d. Kaszubska i Marii z d. Drapińska (śl.1908): Zygmunt, Jan i Oktawian. V.n.: Macijewski

9.

MAJLudwik - s. Władysława i Celestyny z d. Drzewiecka, żona (śl.1907) Stanisława z d. Sawicka - c. Józefa i Marii z d. Maciejewska, dzieci: Wacław 1919-2008 (ż. Irena z d. Sulikowska), Józefa, Antoni, Kazimierz. Rodzeństwo Ludwika to: Marceli (poniżej), Stanisław (ż.Maria Garbalińska, śl.1907), Maria (Rogalska, w poz. 18).
MAJMarceli, żona (śl.1902) Helena z d. Żarczyńska, syn Edmund 1909-1943.

10.

MAJPaulina 1866-1942 z d. Łukasiewicz, wdowa po Szymonie 1853-1920 (brat przyrodni Ludwika) - s. Władysława i IN., dzieci: Mikołaj i Konstanty. Rodzina ukraińska lub rusińska.

.

MAJMikołaj 1892-1985, żona Stefania z d. Naumiec, dzieci: Aleksander 1922-2007, Lidia 1924-2010. Po wojnie pozostali w Jadwipolu.

.

MAJKonstanty "Kostek" 1899-1972, żona Olga z d. Mosijczuk, syn Gleb 1926. Po wojnie pozostali w Jadwipolu.

11.

MACIEJEWSKIJózef 1890-19.05.1943 - s. Walentego i Małgorzaty z d. Kaszubska.

12.

WISZNIEWSKIAndrzej - s. Józefa i Marii z d. Sterkowicz, żona (śl.1889) Maria +19.05.1943 z d. Rej - c. Antoniego i Pauliny, dzieci: Bronisława (Górska, w poz. 28), Antoni, Bolesław, Stanisław, Jan, Franciszka (Jadwipol-Trzebiatów), Ludwik, Konstanty +19.05.1943. Bracia Andrzeja to: Aleksander (Wiśniowski, ż.Apolonia Rej, v.n.:Raj, Roj), Jan (ż.Marianna Jurek), Wojciech (ż.Antonina Antczak).
13.ZADWORNYFranciszek +19.05.1943 - s. Ignacego i Marii z d. Owczarek, prawdopodobnie siostra miała na imię Katarzyna (Sawicka, w poz. 33).

14.

WICIŃSKIWalenty - s. Andrzeja i Katarzyny z d. Waśkiewicz, żona (śl.1889) Ewelina z d. Maciejewska - c. Tomasza i Eleonory z d. Włodarczyk, dzieci: Franciszka (Kral, w poz.4), Anna (m.Władysław Kral), Hieronim (poniżej), Bolesław. Walenty miał brata Michała (ż.Ewa Wolska).

15.

WICIŃSKIHieronim - s. Walentego i Eweliny z d. Maciejewska, żona Anna +13.06.1943 z d. Kuczera - c. Wacława i Franciszki (z rodziny Czeskiej). V.n.:Wilczyński? 

16.

LUKSMaria 1888-9.08.1943 (tego dnia wszyscy zostali zamordowani najprawdopodobniej podczas zbioru zboża) - c. Józefa i Katarzyny z d. Wiszniewska.

LUKSJózef 1900-9.08.1943 - s. Józefa (s.Józefa i Franciszki z d. Małaszyńska) i Katarzyny z d. Wiszniewska. Brat ojca Jan poślubił w 1889 r. Antoninę z d. Kuczyńska.

17.

JAWORSKIGwidon 1891-9.08.1943 - s. Franciszka i Franciszki z d. Jaroszewska.

18.

ROGALSKIJan 1909 - s. Jakuba i Michaliny z d. Wierzbicka (siostra Ludwika z poz. 35), żona IN., syn Janusz. Rodzeństwo Jana to: Adam (poniżej), Stefania 1902-1927, Helena i Zofia.
ROGALSKIAdam 1897-1970, żona (śl.1924) Maria 1904-2011 z d. Maj - c. Marcelego i Heleny z d. Żarczyńska (rodzeństwo wymieniono w poz.9), córka Janina 1926-2013. Po wojnie w Gorzowie.

19.

RYSIN., rodzina czeska.

20.

SZNOBELIN., rodzina czeska. Córka Anna "Nanda" (po wojnie m Jan Wiszniewski 1897-2.12.1953, w Kraśniewie koło Malborka). V.n.: Sznobl.

21.

HYLUKIN., rodzina ukraińska lub rusińska.

22.

PARAFINIUKIN., rodzina ukraińska lub rusińska.

23.

CZARNECKAHelena.

24.

DUSZEKJózef, rodzina czeska.

25.

DUSZEKWacław - Czech.
DUSZEKJan - Czech.

26.

ŚWIDERSKI Antoni, żona Zofia z d. Siwek - c. Jana i Benigny (z poz.37), dzieci: Stefan 1922-17.09.1943 (+Kołodenka), Irena 1932-2016.

27.

SIEDLAREKMaria (Red.: wdowa po Stanisławie?), Michał, Roman (poniżej).

SIEDLAREKRoman, żona Petronela z d. Buczyńska, syn Władysław 1931-1943 (zamordowany we wsi Stawki).

28.

GÓRSKIBronisław - s. Juliana i Zofii z d. Pietroszewska, I żona (śl.1918) Bronisława z d. Wiszniewska.- c. Andrzeja (z poz. 12); II żona Maria z d. Sawicka - c. Józefa i Marii z d. Maciejewska.

29.

MAZUREKAndrzej - s. Piotra i Małgorzaty (Marianny?), wdowiec, żona (śl.1909) Adela z d. Wiatrowska Snichowska, wdowa. V.n.: Mazur.

30.

SAKOWSKIKornel.

31.

SAWICKIZygmunt "Pszeniczka" - s. Józefa i Marii z d. Maciejewska, żona Stanisława z d. Bronowska - c. Ludwika (s.Ignacego i Florentyny).

32.

SAWICKIJózef +1946 - s. Tomasza i Cecylii z d. Tobiaszewska, żona (śl.1889) Marianna 1865-1951 z d. Maciejewska - c. Tomasza i Eleonory z d. Włodarczyk, dzieci: Stanisław "Jarzem" 1898-1977 (Jadwipol-Malbork), Stanisława (Maj, w poz. 9), Maria (Górska, w poz.28) oraz Zygmunt (z poz.31). Po wojnie w Malborku. Rodzeństwo Marii to: Małgorzata (Słomska, w Michałówce), Józefa (Głowacka, w Kurdybaniu Warkowickim), Walenty (z poz. 8) i Ewa Wicińska (matka Franciszki w poz.4). Bracia Józefa to Piotr (poz.33) i Stanisław (poz.39).

33.

SAWICKI Piotr - s. Tomasza i Cecylii z d. Tobiaszewska, żona (śl.13.02.1883 Tuczyn) Teofila z d. Prokopowicz, dzieci: Antoni (poniżej), Feliks, Władysław (Jadwipol-Malbork), Aleksander, Anna.

SAWICKI Antoni, żona Katarzyna z d. Zadworna (siostra Franciszka z poz.13?), dzieci Stanisława 1925, Tadeusz 1926-1961, Bolesław 1928-1997,Witold ,,Tolek" 1930, Daniela 1932, Kazimierz 1938.

34.

BUCZYŃSKIJacenty (Jacek) - s. Anieli Buczyńskiej, żona (śl.1899) Anna z d. Głowacka, syn Stanisław 1900-08.1943 (zamordowany we wsi Stawki).
35.WIERZBICKILudwik 1889-11.06.1943 (zamordowany w Stawkach) - s. Marcina i Franciszki z d. Pojawisz (Żukowska?), żona (śl.1910) Weronika z d. Drapińska (z poz. 5), dzieci: Czesław 1920-1986 (+Pogorzała k.Malborka), Stanisław 1923-19.08.1943 (zamordowany w Stawkach), Kazimierz +1943 (zamordowany w Stawkach) i Edward +1943. Rodzeństwo Ludwika to: Michalina 1877, Benigna (Siwek, w poz.37), Antoni 1882, Stanisława 1887.
36.GŁOWACKIJakub.
37.SIWEK Jan 1877-1958 - s. Jakuba i Rozalii z d. Pastnik, żona Benigna 1879 z d. Wierzbicka - c. Marcina i Franciszki z d. Pojawisz, dzieci: Kazimierz, Stanisław 1905, Ignacy 1906, Józef 1909, Weronika +19.08.1943 (+Stawki), Zofia (Świderska, w poz.26), Stanisława, Helena, Jadwiga.
38.HORTA Franciszek (Czech).
39.SAWICKIStanisław - s. Tomasza i Cecylii z d. Tobiaszewska, żona Stefania 1881-1960 (Płock- Kunice Żarskie) z d. Pietrzak, dzieci Zofia 1913-1989 (Jadwipol-Kunice Żarskie, m.Józef Włodarski Włodarczyk z poz.2), Maria (Sobolewska w poz.40) i Helena (Wiśniewska w poz. 12).
40.SOBOLEWSKI Antoni 1903 -1985, żona Maria z d. Sawicka - c. Stanisława i Stefanii (w poz.39), dzieci: Wanda 1928-2001, Irena 1929-2014 (Szczepańska) i Henryk. Po wojnie: Kunice Żarskie.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wiktor Słomski[marzec 2005] poz. 1. Poszukuję informacji o rodzinie Słomskich mieszkających do 1940 r. w Michałówce oraz o krewnych mojego pradziadka Ignacego Słomskiego i mojej prababci Małgorzaty z d. Maciejewskiej, mieszkających do 1943 r. w Jadwipolu.wiktor.slomski(a)pwr.wroc.pl

2.

Adam Włodarczyk[wrzesień 2011] poz. 2. Będę wdzięczny za każdą pomoc w odszukaniu bądź naprowadzeniu mnie na trop moich przodków. [październik-listopad 2015] poz. 3-22. (uzup. Red. w Wykazów ks. Żurka), ZDJĘCIA rodzinne. [listopad 2016] uzup. poz. 1, 8, 10, 14. [styczeń 2017] poz. 23-34 ze spisu sołtysa z 1938 r., edycja poz. 12, uzup. poz. 18. [luty 2017] uzup. poz. 9, 12, 15, 20, 31, 32. [marzec 2017] poz. 35-37, uzup. poz. 28.[maj 2017] uzup. poz. 9, 18, 32. [luty 2018] poz. 38, uzup. poz. 35, 37. [październik 2018] uzup. poz. 6, 26, 27, 33-35. [styczeń 2019] poz. 39, 40, uzup. poz. 5, 31-33.wrocek17(a)gmail.com

3.

Olga Severova[styczeń 2012] dotyczy poz.10. Szukam informacji o rodzinie Semena Mey (pl: Szymon Maj). Mieszkał w kolonii Jadwipol w koniec 19 i początku 20 wieku.54sever(a)mail.ru

4.

Red.[od styczeń 2017] uzup. poz. 12, 27-29, 32, 34, 35, 37. dzięki Wykazom ks. Żurka.Strony o Wołyniu

Utworzenie strony: marzec 2005, ostatnia edycja: styczeń 2019 r.

ros. Ядвиполь