kolonia

JAKUBÓWKA MAŁA

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Rudnia Potasznia


Opracowywane w okolicy:
Białaszówka, Antolin, Berezne, Potasznia, Ostyże,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Jakubówka Mała powstała w wyniku parcelacji majątku ziemskiego rodziny Falkowskich na prawym brzegu rzeczki Komarnia (prawy dopływ Słuczy), stąd też popularnie w okolicy kolonię tę nazywano Komarnią. Po przeciwnej stronie rzeczki leżała duża wieś ukraińska Białaszówka, licząca ok. 200 zagród. Zabudowania Jakubówki były rozrzucone stosownie do zajmowanej ziemi. Dzieci chodziły do szkoły w Białaszówce, albo do odległej o 4 km w kierunku południowym 6-cio klasowej szkoły w Rudnej Potasznii. Tam też, znajdował się kościół parafialny do którego uczęszczali mieszkańcy Jakubówki Małej. Był tu młyn gospodarczy (M) – własność Felicjana Falkowskiego – drewniany, kryty gontem, wodny na dwa kamienie o średnicy 1 m i zdolności przemiałowej 2000 kg na dobę. W młynie wodnym mielono tylko żyto i pszenicę, inne zboża mielono w Potaszni, gdzie były dwa młyny żydowskie.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do 3 V 1943r.)

1.

FALKOWSKI

Felicjan - s. Władysława i Apoloni z d. Fedorowska, żona (śl.1910) Adela 1889 z d. Bagińska z Małej Klecki, była matką chrzestną bardzo wielu dzieci z Małej Jakubówki; małżeństwo bezdzietne, wzięli na wychowanie Antoniego Falkowskiego (poniżej). Felicjan nie przeżył wojny.

FALKOWSKI

Antoni 1910 - s. Jana i Marianny z d. Maszkowska, żona Czesława 1910 z d. Kwiatkowska z Futoru Kościelnego - c. Lucjana i Anieli z d. Kuriata, wdowa po Narcyzie Kuriacie z Rudni Pohorylowskiej (poległ w wrześniu 1939r.), z którym miała córkę Danutę 1939. Antoni z żoną, pasierbicą i ciotką Adelą przybył do Sobótki 11.11.1945 r.

FALKOWSKI

W tym samym domu, posiadającym dwa osobne wejścia mieszkał brat Felicjana - Roman z rodziną. Roman zmarł przed wojną, podobnie jak jego córka Władysława. Był jeszcze jego syn Grzegorz, natomiast drugi syn, Władysław, razem ze swoją żoną Rozalią mieszkał w Bereźnikach.

2.

FALKOWSKI

Gracjan - s. Felicjana i Katarzyny z d. Kuriata, wdowiec po Elżbiecie z d. Sawicka, dzieci: Felicjan (w poz.20), Antonina (Kuriata, w poz.23), Czesława 1906 (Chorążewska, w Siwkach), Adam 1910 (poślubił 20.11.1940 w Ludwipolu Franciszkę Łoś 1915 z Małej Klecki z którą miał córkę Bogusię), Józef 1918 (wzięty w 1940 r. do Armii Czerwonej, potem w Armii Polskiej, po wojnie w Lubaniu, następnie w Świdniku k/Lublina, poślubia Marię Augustniak), Helena 1921, Kazimierz (został z grupą innych wywieziony w 1942 r. na roboty do Niemiec, po wojnie ż.Bronisława Łoś), Stanisława i Mikołaj. Po wojnie rodzina Gracjana zamieszkała w Wyrębie k/Lubania Śląskiego i okolicy. (Gracjan posiadał dokumenty świadczące o szlachectwie rodu Falkowskich, sięgające co najmniej XVII. Dokumentów było wiele, zostały przywiezione przez niego po wojnie do Wyręby. Jednak ze względu na czasy wojenne, nie były one należycie zabezpieczone a później konserwowane, wskutek czego uległy pewnemu zniszczeniu i dziś są niezbyt czytelne).

3.

ŻYGADŁO

Witalis, żona Janina z d. Falkowska - c. Jana, syn Franciszek

4.

ŻYGADŁO

Gabriel, żona Ludmiła z d. Kuriata, dzieci: Franciszek i Leontyna

5.

ŁOZIŃSKI

Józef ?, żona z d. Żygadło, syn.

6.

FALKOWSKA

Anastazja z d. Żygadło, wdowa po Szymonie - s. Feliksa i Katarzyny z d. Kuriata, synowie: Wacław (poniżej), Florian (poz.22), Teofil (poz.22) i Antoni (poz.21). Rodzina zamieszkiwała w domu koło młyna wodnego.

FALKOWSKI

Wacław, żona Janina z d. Łozińska, dzieci Alfred, Zofia, Stanisława 1932. Po wojnie na Dolnym Śląsku.

7.

FALKOWSKI

Józef 1888-1976 - s. Lucjana (s. Felicjana i Katarzyny z d. Kuriata) i Anieli z d. Prokopowicz, żona Anna 1900 z d. Kalińska - jej matka (IN.) z d. Różańska, dzieci: Eugeniusz 1930, Julian 1931, Alfons 1933, Ryszard 1937. Anna, uprzedzona o rzezi przez ukraińskiego sąsiada, 3 maja wyprowadziła z Jakubówki część polskich rodzin. Po wojnie we Wrocławiu.

BEKIESZCZUKRoman, żona Janina z d. Falkowska - c. Lucjana i Anieli z d. Prokopowicz, dzieci: Zbigniew, Genowefa, Teresa, Barbara i Antonina - z mężem. Rodzina po wojnie osiedliła się w okolicach Lidzbarka Warmińskiego.
GROCHALAHenryk, żona Antonina - c. Romana i Janiny z d. Falkowska

8.

ŻYGADŁO

Michalina, wdowa, dzieci: Józef, Antoni (listonosz w Michalinie), Józefa i Zofia. Mieszkali w nowo wybudowanym, trzypokojowym domu, jedyny w okolicy kryty blachą. Józef był w oddz. AK ,,Bomby"-,,Wujka" na Zasłuczu - IX-XII 1943.

9.

KURIATA

Michał, żona Michalina z d. Żygadło, dzieci: Antonina (Żygadło, w Niemilji), Adolf (poniżej), Feliks (zm.przed wojną, miał żonę i 2 córki).

KURIATA

Adolf - s. Michała i Michaliny, żona Emilia, dzieci: Franciszka i Alfred. Adolf do 1939 r. był sołtysem Jakubówki. W okresie wojny, przez wieś często przejeżdżały bandy ukraińskie strzelając czasem na oślep, aby napędzić Polakom strachu. Podczas jednego z takich przejazdów Adolf przypadkowo (jak się sądzi) został śmiertelnie trafiony. Po wojnie koło Wrocławia.

10

CHORĄŻEWSKI

Adam, żona Rozalia z d. Falkowska - c. Klemensa, dzieci: Wanda (być może były także inne dzieci).

11

FALKOWSKI

Józef 1904-1986, żona Janina 1902-1986 z d. Dziembowska - c. Marcina i Pauliny z d. Żygadło z Antolina (w Kurhanach); dzieci: Leokadia 1924, Stanisława 1926, Stefania 1932, Zofia 1936-zm. w dzieciństwie, Leon 1937-zm. w dzieciństwie, Aleksander 1939 -zm. w dzieciństwie, Stefan 1942. (zaraz po wojnie Antoni i Maria).

12

FALKOWSKI

Jan, żona Marianna, dzieci: Paulina (Morawska, w Onyniu), Antonina (m.Franciszek Babińskim, mieszkali poza Jakubówką), Janina (Żygadło, w poz. 3), Antoni (mieszkał u Felicjana Falkowskiego), Bolesław, Adela, Zofia, Leon, Władysław i Stanisław (powołany przed wojną do wojska, nigdy nie powrócił).

13

KWIATKOWSKA

W pewnym oddaleniu od kolonii, ok. 3 km, w gajówce, leżącej w lasach między drogami na Chotyń i Potasznię mieszkała Kamila Kwiatkowska - c. Klemensa Falkowskiego. Była wdową po zmarłym przed wojną gajowym Feliksie. Razem z nią mieszkały jej dzieci: Wacław 1918-1989 (po wojnie w Anglii), Marian, Antoni (po wojnie w Sulistrowicach k/Sobótki), Regina i Marianna. Marianna w 1943 r. została bestialsko zamordowana przed banderowców w leśniczówce między Białaszówką, a Bereznem, gdzie pracowała jako służąca. Feliksa bracia to: Lucjan i Adolf z Futoru Kościelnego.

14

FALKOWSKI

Józef (s.Romana?), żona Maria, dzieci: Leon (mieszka w Węgrach k/Wrocławia), Mieczysław, Tadeusz i Stanisława. Od sowieckiej okupacji w 1939 r., aż do ucieczki wszystkich mieszkańców Jakubówki przed wymordowaniem w 1943 r., był sołtysem Jakubówki.

15

ŻYGADŁO

Walenty, żona IN, dzieci: Antoni, Wiktoria i Leokadia.

MISIUNA

Feliks, dzieci: Zofia i Stanisław. Zajmowali jedną izbę.

16

OSIŃSKI

Piotr, żona Bronisława z d. Kuriata - c. Hilarego i Antoniny z d. Falkowska, syn IN., córki: Maria (mieszka w Oławie) i Eugenia (mieszka w Stanowicach k/Oławy). Piotr przybył do Jakubówki zza kordonu, prawdopodobnie z okolic Żytomierza, gdzie mieszkało wielu Polaków, którzy po ustanowieniu granic po wojnie polsko-sowieckiej w 1922 r. znaleźli się w granicach ZSRR. Z powodu swego pochodzenia uzyskał przydomek ,,Zakordoniec”.

17

SINICKI

Hilary, wdowiec po Paulinie Falkowskiej, jego jedyny syn Marceli z żoną Teofilą z d. Rakowska z Rudni Stryj i ich dzieci: dorastająca młodzież – Józia, Janek i Bronek oraz małoletnie: Franek, Tadek i Irena. Józia na wiosnę 1943 r. została wywieziona na roboty do Niemiec, a po wojnie wyemigrowała do USA. Rodzina po ucieczce w maju 1943 kilka miesięcy przebywała w Marulczynie razem z rodziną Adama Falkowskiego, a na zimę przeniosła się do Rudni Stryja. Tam podczas epidemii tyfusu zmarł Hilary, a Marceli po przejściu frontu na wiosnę 1944 r. został zmobilizowany do wojska i nie powrócił z wojny. Po wojnie zamieszkali w Oławie i Wrocławiu.

18

FALKOWSKI

Władysław, żona Rozalia.

19

FALKOWSKI

Feliks - s. Lucjana i Anieli z d. Prokopowicz, wiejski sekretarz, albo pisarz, żona Celestyna z d. Rudnicka z Lewacz (zelatorka Koła Żywego Różańca), syn Henryk i córki: Bolesława i Elżbieta. Po wojnie zamieszkali w Strachowie k/Sobótki. Aktualnie Elżbieta mieszka w Sobótce.

20

FALKOWSKI

Felicjan 1904 - s. Gracjana i Elżbiety z d. Sawicka (z poz. 2), żona Bronisława 1904 z d. Kwiatkowska z Kościelnego Futoru, syn Mieczysław. Po wojnie: w Węgrach k/Wrocławia.

21

FALKOWSKI

Antoni - s. Szymona i Anastazji (w poz.6), żona Antonina z d. Kuriata, córki: Jadwiga, Maria (Marianna) i Kazimiera.

22

FALKOWSKIFlorian - s. Szymona i Anastazji, wdowiec, dzieci: Czesław; II żona Janina z d. Bronowicka, dzieci: Anna i Helena. Florian z bratem Teofilem zajmowali duży, drewniany, kryty gontem, czteroizbowy dom z dwoma osobnymi wejściami.

FALKOWSKITeofil - s. Szymona i Anastazji, żona Antonina z d. Kuriata?, dzieci: Hieronima, Leon i Mieczysław.

23

KURIATA

Hilary +1943, żona Antonina 1908 z d. Falkowska - c. Gracjana i Elżbiety z d. Sawicka (z poz. 2), dzieci: Józef - zm. w dzieciństwie, Adam, Antoni i Bronisława (m.Piotr Osiński). Po śmierci Hilarego, Antonina poślubiła Franciszka Rychlaka, a po wojnie zamieszkała w Wyrębie k/Lubania Śląskiego.

24

MISIUNA

? – Zofia – wdowa z dzieckiem

Bez określonej lokalizacji na szkicu:

25

FALKOWSKI

Jan, żona Maria, dzieci: Tadeusz, Wacław, Mirosław, Jadwiga, Maria. Rodzina po wojnie zamieszkała w Sulistrowiczkach na Dolnym Śląsku.

26

ŻYGADŁO

Czesław, żona Adela, dzieci: Józef, Jan, Stanisław, Helena. Po wojnie osiedlili się w Sulistrowicach gm. Sobótka na Dolnym Śląsku.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Zygmunt Sinicki[kwiecień 2004] opis i wykaz (pierwotnie) w poz.1-16, [grudzień 2007] nowy szkic miejscowości i od nowa opracowanie wykazu w poz. 1-24. Elżbieta z Falkowskich mieszka w Sobótce i to dzięki niej (wspaniała pamięć!) zgromadzono większość informacji o Jakubówce i jej mieszkańcach – za co jej serdecznie dziękuję. www - http://sinicki.republika.pl/sinicki(a)o2.pl

2.

Justyna Falkowska[styczeń 2007] uzup. poz.22.justynafalkowska(a)o2.pl

3.

Andrzej Mielcarek[styczeń 2007] uzup. poz.11.wolyn(a)op.pl

4.

Marek Zegar[styczeń 2007] uzup. poz. 22. Stanisława r.1932 c. Wacława i Janiny po wojnie poślubiła Eugeniusza Zegara (1931-2005). Zamieszkali w Oławie (dolnośląskie).marekzegar(a)poczta.fm

5.

Robert Falkowski[czerwiec 2007] uzup. poz. 25. Tadeusz zamieszkał w Zachowicach, Wacław (mój ojciec) i Mirosław we Wrocławiu, Jadwiga w Nysie, Maria w Kobierzycach. Szukam informacji kto był ojcem Jana i czy są dowody na pochodzenie szlacheckie.r.falkowski(a)poludniowy.pl

6.

Jan Antoni Falkowski- wnuk Józefa. [lipiec 2007] uzupełnienie w poz. 7.johny.f(a)interia.pl

7.

Anna Elżbieta Sarosik[grudzień 2007] dot. poz. 2 (z księgi gości p. Zbigniewa Sinickiego)saran25(a)wp.pl

8.

Józef Falkowski[maj 2008] dopisanie imienia Stanisława do poz. 2 - wg inf. ojca Józefa [kwiecień 2012] uzup. w poz. 2. Dokumentacja Herbu Doliwa sięga IX wieku, wywodzi się z herbu Poraj i Książąt Sławnikowiczów.Falkowski-Doliwa(a)world.pl

9.

Jarosław Morawski[luty 2009] uzup. poz. 12.jarekmo(a)gmail.com

10.

Feliks J. Kwiatkowski[czerwiec 2009] uzup. poz. 13.feliks(a)kwiatkowski-fj.freeserve.co.uk

11.

Stanisław Żygadło[listopad 2009] poz. 26.aazygadlo(a)interia.eu

12.

Anna Osińska[sierpień 2011] uzup. poz. 9.marchmu(a)o2.pl

13.

Anna Falkowska-Ciołkosz[maj 2012] korekta i uzup. w poz. 7.anco49(a)o2.pl

14.

Halina Kuriata- c. Alfreda. [czerwiec 2012] korekta i uzup. w poz. 9.monikak1981(a)interia.pl

15.

Zbigniew Kwiatkowski[maj 2014] korekta w poz. 13, uzup. poz. 20. [styczeń 2015] uzup. poz. 1.zbigniewkwiatkowski(a)btinternet.com

16.

Grażyna Błaszczyk[luty 2017] uzup. poz. 21.jolanta.blaszczyk(a)op.pl

W 1943 roku w kolonii zorganizowana była grupa samoobrony. 3 V 1943 r. uprzedzeni (przez Annę z poz. 2) o napadzie Ukraińców na kolonię mieszkańcy opuścili w pośpiechu swoje zagrody i uciekli do okolicznych polskich osiedli np. do Niemilji, czy do osiedli z silniejszą samoobroną np. do Kolonii Bereźniaki, Kolonii Jakubówka Wielka (obie w gm. Ludwipol) a także do miasteczka Berezne (gm. Berezne). W czerwcu 1943 r. podczas napadu upowców, spalonych zostało co najmniej 15 zagród. W rezultacie kolonia została rozgrabiona. W połowie 1945 r. ocaleli mieszkańcy Jakubówki Małej wyjechali na Dolny Śląsk.

Źródła informacji:
O grupie samoobrony: Juchniewicz Mieczysław, "Polacy w radzieckim ruchu partyzanckim 1941-1945, Warszawa 1975
O spaleniu: Piotrowski Czesław (relacja z 1996 r.)
Piotrowski Czesław, Wykaz zlikwidowanych osiedli polskich oraz kościołów w byłym powiecie kostopolskim i rejonie przyległym na Wołyniu od 1943 r. i w latach następnych. "Biuletyn Informacyjny" Światowego Związku Żołnierzy AK, Okręgu Wołyńskiego, nr 4/44, październik- grudzień 1995. (w opisie Kolonii Bereźniaki brak wzmianki o ewentualnych ofiarach z Jakubówki Małej)

Informacje uzyskane od krewnego pana Sinickiego oraz od Leonarda Urbanowicza, DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W KSIĄŻCE "ZASŁUCZE..." p. CZESŁAWA PIOTROWSKIEGO.


Koło TMKK Zasłuczanie

Data powstania strony: kwiecień 2004 r., ostatnia edycja: luty 2017 r.