kolonia

JANÓWKA

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Ludwipol


Opracowywane w okolicy:
Sołomiak, os.w.Janówka, Adamówka, Huta Stara, Jezierce, Morozówka, Gliniszcze, Papiernia,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Razem w kolonii Janówka było ok. 220 stałych mieszkańców.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r (najdalej do 1943 r.)

1.ŻYGADŁOKlemens, I żona Helena (z d. Kozłowska?), II żona IN. (wołano "Lońka"), dzieci: Helena, Genowefa, Władysław, Marceli +1943 (zamordowany koło Berezna).
2.ŻYGADŁOFeliks (brat Klemensa), żona Marianna, dzieci: Bronisława, Jadwiga, Helena, Adam 1921~1992 (wywieziony w 1943 r. na roboty do Niemiec, od 1946 r. w Australii).
3.ŻYGADŁOMaksymilian - s. Tomasza, żona Adela i córka Genowefa. Po wojnie zamieszkali na Dolnym Śląsku we wsi Kopalina, Genowefa mieszka we Wrocławiu.
ŻYGADŁOZefiryn 1905 - s. Tomasza, żona Franciszka 1905 z d. Żygadło, dzieci tu*: Zofia 1928, Julian 1929, Leon 1931, Stanisława 1933, Bronisława 1937, Jan 1940, Alfred 1943. Po wojnie na Dolnym Śl.
4.ŻYGADŁOTeofil 1875 - s. Mateusza i Barbary z d. Bronowicka (Bagińska?), I żona (śl.1903) Adela z d. Milewska; II żona (śl.1911) Teofila z d. Bagińska, synowie: Czesław (po 1946 r. w USA), Jan +1943 (zginął na Zasłuczu), Stanisław 1923-1970 (+Godów woj. śląskie) i Józef (od września 1939 r. był w niewoli niemieckiej).
5.BRONOWICKALewina +8.09.1943, wdowa, dzieci: Adam z żoną Aleksandrą, Tadeusz, Maria +1943 i córka IN +1943, Apolonia (po wojnie na Mazurach). Lewina została zamordowana w czasie napadu na Janówkę, a wraz z nią dwoje dzieci z rodziny Iwanickich z Sołomiaka (rodzina osadników wojskowych).
6.ŻYGADŁORoman (brat Feliksa), sołtys Janówki do 09.1939 r., żona Helena (marka chrzestna Bronisławy - c. Feliksa), dzieci: Bronisława, Maria, Bronisława, Stanisław (był w oddziale AK ,,Bomby-Wujka" na Zasłuczu od września 1943 r., zginął zamordowany przez NKWD 21.12.1943 r. w Zawołoczu, będąc w ochronie kpt. ,,Bomby"), Władysław +1935 (zapalenie płuc).
7.BRONOWICKIStanisław, jego brat Adam (z żoną Aleksandrą i synem Wincentym) i 3 siostry (Stanisław i Adam od IX 1943 byli w oddziale AK ,,Bomby-Wujka". Po odejściu oddziału 22.12.1943 r. pozostali na Zasłuczu). Mieszkał tu również Kuczyński.
KUCZYŃSKIJan, żona IN. Po wojnie zamieszkali w Wielkopolsce.
8.ŻYGADŁOMarian - s. Bolesława (s.Feliksa i Franciszki z d. Węgłowska) i Honoraty z d. Rudnicka (brat stryjeczny Feliksa, po wojnie jadąc furmanką zepchnięty przez rosyjską ciężarówkę miał przygniecione nogi, zmarł w szpitalu po amputacji nóg), żona Zofia, dzieci Mirek, Maria, Marian. Po wojnie osiedli w Kopalinie.
9.ŻYGADŁO Zygmunt - s. Bolesława i Honoraty z d. Rudnicka, I żona Wiktoria z d. Kieszczyńska (lub Kiszczyńska), dzieci: Tadeusz 1922 i Mirosława. Dom był wynajmowany po separacji w 1925 r. Rozwód nastąpił w 1935 r. (po rozwodzie Mirosława wychowywała się z matką, a Tadeusz z ojcem). II żona (śl. 1936) Amelia z d. Plewczyńska z Warszawy. Dzieci nie mieli. Zygmunt od separacji w 1925 r. mieszkał w Warszawie. W czasie wojny wraz z synem Tadeuszem został aresztowany przez Gestapo w należącej do niego i jego drugiej żony Amelii podwarszawskiej willi w Sulejówku 16 listopada 1940 r., obaj więzieni na Pawiaku trafili do Oświęcimia 7 stycznia 1941 r., Zygmunt zginął w Oświęcimiu 30 marca 1942 r., a Tadeusz wrócił z obozu (przechodząc jeszcze podczas ewakuacji Niemców przez Gross-Rosen i Sachsenhausen) ale z zaawansowaną gruźlicą i (po nieudanej rekonwalescencji w Kopalinie u matki Wiktorii) zmarł w szpitalu we Wrocławiu 3 lutego 1946 r.; Wiktoria z Ki(e)szczyńskich , pierwsza żona Zygmunta, po rozwodzie, jeszcze przed wojną wyszła ponownie za mąż i nosiła nazwisko Olender; wywieziona przez Rosjan na Syberię wróciła do Polski po wojnie z pierwszą falą repatriacji i zamieszkała w Kopalinie.
10.KOZŁOWSKIFranciszek 1876-1941 (lub 42, zapalenie płuc) - s. Feliksa i Józefy z d. Wilczyńska, I żona (śl.1902) Filipina z d. Żygadło, syn Fortunat?; II żona (śl.1915) Adela z d. Żygadło, synowie: Stanisław, Adam i Marceli. Po wojnie: Kopaliny k. Oławy.
KOZŁOWSKIFortunat +8.09.1943.
11.LECHMANGustaw (z pochodzenia Niemiec), żona Kornela (wdowa po Bolesławie Węgłowskim), syn Edward oraz syn Korneli z I małżeństwa Adam Węgłowski. Po wojnie: na Dolnym Śląsku.
12.WĘGŁOWSKIJan 1898 - s. Antoniego i Pauliny z d. Kotwicka, żona (śl.1918) Anna 1899 z d. Kuczyńska, dzieci: Amelia 1929, Maria 1933 i Elżbieta 1935, Stefan 1923 i Jan 1926 (obaj od IX 1943 r. byli w oddziale AK ,,Bomby-Wujka" - Stefan do 25.07.1944 r. był w 27 Woł. DP AK, Jan po 22.12.1943 r. chory pozostał na Zasłuczu, a potem od stycznia do grudnia 1945 r. był w łagrze w Kamieńsku w ZSRR za przynależność do AK).
13.BRONOWICKAAntonina z d. Żygadło, wdowa po Janie 1879 - s. Dominika i Walerii z d. Niżyńska, dzieci (dorosłe): Weronika, Helena, Karolina, Adam i Stanisław (z żoną IN.). Po wojnie: w Wielkopolsce.
BRONOWICKIAdolf - s. Dominika i Walerii z d. Niżyńska, brat Jana, samotny.
14.ŻYGADŁOFranciszek (syn Antoniny?) z rodziną (5 osób - w tym syn Antoni lat 20, żołnierz 2 AWP, który poległ w walkach nad Nysą 20.04.1945 r.).
15.ŻYGADŁOFeliks, żona IN. i 7 członków rodziny IN. - w tym syn Bronisław z żoną (był jednym z organizatorów samoobrony w Janówce). Matka Feliksa - ŻYGADŁO Maria, została zamordowana w czasie napadu na Janówkę 8.09.1943 r.
16.ŚLEDZIŃSKIStanisław +8.09.1943, był jednym z organizatorów samoobrony, zginął podczas napadu upowców na Janówkę, żona Amelia, dzieci Halina, Adam i dziewczynka IN.
17.OMELCZUKIN. - ukraińska rodzina.
18.ŻYGADŁOAntonina z d. Bronowicka, wdowa (śl.1900) po Hipolicie - s. Franciszka i Antoniny z d. Hutnicka, dzieci: Adela 1901, Michał 1905, Tekla (Teofila Kopińska, w Gliniszczach), Bronisława (Kuriata, w Adamówce) i Petronela (Dulewicz, w Gliniszczach), Janina (Stelczyk, po wojnie w Oławie), Stanisław (po wojnie na Dolnym Śląsku), Franciszek (zmarł prawdopodobnie na panujący tyfus, zaraził się od ojca Hipolita).
19.ŻYGADŁOJózefa z d. Węgłowska, wdowa (po Ambrożym, albo Wincentym), dzieci: Karolina, Helena, Kazimiera (Stelczyk, poniżej), Marceli (poniżej). Po wojnie zamieszkali na Dolnym Śląsku.
.STELCZYKFranciszek, żona Kazimiera z d. Żygadło, 3 dzieci.
ŻYGADŁOMarceli, żona Józefa z d. Król, 3 dzieci.
20.ŻYGADŁOIN., żona i 4 dzieci IN. Prawdopodobnie: Żygadło Stanisław 1893 - s. Bolesława i Honoraty z d. Rudnicka, żona (śl.1911) Ewa 1889 z d. Bronowicka.
21.ŻYGADŁOWładysław (jeden z organizatorów samoobrony), żona Rozalia z d. Bagińska, dzieci: Zofia, Genowefa, Roman i Zbigniew. Po wojnie w Grzmiącej, województwo lubuskie.
22.MALIGRANDAKazimierz, żona, córki: Anna, Helena i Jadwiga. Po wojnie zamieszkali na Dolnym Śląsku
23.ŻYGADŁOIN. (wołano "Macio"), żona Bronisława, synowie: Piotr i Zygmunt. Po wojnie w Międyzydrojach (już nie żyją).
24.ŻYGADŁOJan, żona i 3 dzieci IN.
25.ŻYGADŁOAntoni, żona Stefania z d. Żygadło, dzieci: Czesław (zginął w czasie wojny), Bronisława 1925 (m.Robert Bagiński z Jezierc), Stanisław, Kazimierz. Po wojnie osiedlili się na Dolnym Śląsku.
26.ŻYGADŁOKamila +1944 (poch. w Moczulance) z d. Żygadło z Niemilii, wdowa (śl.1893) po Adolfie - s. Jana i Balbiny z d. Bagińska (pochowani w Ludwipolu), córka Antonina 1897-1915, syn Adam (poniżej)
ŻYGADŁOAdam 1898-27.01.1991, żona Kornela 1897-3.05.1984 z d. Żarczyńska z Majdanu Mokwińskiego - c. Albina i Józefy z d. Żygadło z Janówki, dzieci: Wacław 4.07.1919-28.07.2010 (od 1940 r. był w Armii Czerwonej, a następnie w Armii Andersa), Tadeusz 10.09.1921-25.10.2001, Aleksander 16.10.1924. (w 1944 r. wcielony w szeregi 1 AWP), Roman (1) 1928-1936, Antonina 1927-2.10.1945 (pochowana w Działdowie), Józefa 8.03.1931, Maria 18.09.1933, Roman (2) 1936-1962 (pochowany w Szkotowie), Ignacy 1937-1938, Władysław 1.01.1943-6.12.1999. Osiedleni po wojnie k. Nidzicy (zmarli są pochowani na cm. w Nidzicy).
27.ŻYGADŁOBernard (+przed 1943r.) - s. Jana i Balbiny z d. Bagińska, brat Adolfa (rodz. w poz.26), żona (śl.1889) Marianna +1944 (poch. w Moczulance), dzieci: Romanina (Kuriata, w Adamówce), Włodzimierz, Bronisław (oboje poniżej), Janina lat 18. Po wojnie (dzieci) w Kopalinach na Dolnym Śląsku.
ŻYGADŁOWłodzimierz, ż. Marcelina, dz.: Adam, Kazimierz i Albina?
ŻYGADŁOBronisław, ż. Teofila, dz.: Janina, Bronisława, Helena, Henryk
28.ŻYGADŁOFranciszek, żona i 2 dzieci IN.
29.ŻYGADŁOIN., żona i córka IN. - spolszczona rodzina ukraińska.
30.MALIGRANDAEdward (był w oddziale AK ,,Bomby-Wujka" na Zasłuczu od IX do XII 1943 r., a od 1944 r. w 1 AWP), jego matka (IN.), brat Jan i siostra Bronisława. W budynku tym mieściła się 4-klasowa szkoła podstawowa w Janówce.
31.MALIGRANDAIN, wdowa?, dzieci: Krystyna i jeszcze dwoje IN.
32.ŻYGADŁOIN., żona i 4 dzieci IN. - rodzina ukraińska. Ich córka została zamordowana przez upa w czasie napadu na Janówkę 8.09.1943 r.
33.ŻYGADŁORoman, żona Marianna, dzieci: Wiera, Luba, Nadzieja, Aleksander i Jan - spolszczona rodzina ukraińska. Po wojnie w Karwianach na Dolnym Śląsku .
34.KRÓLMikołaj, jego rodzice i rodzeństwo: 2 siostry i brat Stefan. Ukraińska rodzina gajowego, wywieziona w 1940 r. pod Archangielsk.
35.BAGIŃSKIStanisław, żona Helena 1902-1989 z d. Bronowicka z Medwedówki - c. Adolfa i Marii z d. Zawadzka: dzieci: Amelia, Walentyna, Maria, Leokadia, Bronisław (był w oddziale AK ,,Bomby-Wujka" na Zasłuczu i w 27 Woł. DP AK do rozbrojenia 25.07.1944 r.) i Danuta. Po wojnie w Zielonej Górze.
36.ŻYGADŁOHilary - s. Franciszka i Antoniny z d. Żygadło, żona (śl.1913) Kornelia z d. Bagińska, 3 córki (IN.), synowie: Zygmunt (zginął w obronie Janówki 8.09.1943 r.) i Stanisław (był w oddziale AK ,,Bomby-Wujka" na Zasłuczu i w 27 Woł. DP AK).
37.ŻYGADŁOJan - s. Franciszka i Antoniny z d. Żygadło, żona (śl.1919) Adela z d. Ręczkowska, dzieci: Bronisława, Leokadia, Irena, Władysław (był w oddziale AK ,,Bomby-Wujka" na Zasłuczu, potem w 1 AWP), Elżbieta 1943. Po wojnie zamieszkali w Kopalinie na Dolnym Śląsku.
38.MALIGRANDAIN., wdowa, syn Karol, córka IN.
39.BRONOWICKIGracjan, żona i córka IN.
40.BAGIŃSKIMarcin, żona Helena i 2 małych dzieci IN. Po wojnie zamieszkali na Mazurach.
Ponadto nieoznaczeni w szkicu miejscowości:
41.ŻYGADŁOAntoni - s. Jana i Benedykty z d. Bagińska, żona Adolfina z d. Grabowska - c. Cezarego i Tekli z d. Bielawska, dzieci: Jan 1928, Włodzimierz 1938.
42.ŻYGADŁOApolinary 1896 - s. Józefa i Walerii z d. Bagińska, żona Marcelina 1902 z d. Śledzińska, dzieci: Antoni, Bronisława, Władysław. Apolinary miał brata Jana (ż.Bronisława Bagińska).
43.ROGOWSKIJan 1888 (*Burtyn), osadnik wojskowy, żona Filomena z d. Wilczyńska, syn Mieczysław i bliźnięta Władysław i Władysława (Dąbrowska). Od 1941r. przebywali w Rudni Stryj, Po wojnie osiedli pod Wrocławiem
44.KOTHenryk, żona Franciszka z d. Nowagowska, dzieci: Wincenty (zesłany do kopalni uranu za Ural, wstąpił do Armii gen.Andersa, po wojnie: USA), Mieczysław 1921 (po wojnie: Jędrzejów), Anna (po wojnie: Zawiercie), Władysław 1.02.1924 (po wojnie: Ostróda, ż.Regina Anna Domalewska z Krzeszowa).
45.BAGIŃSKIAdolf 1906 - s. Marcela i Marii, żona Adela 1905 z d. Bronowicka z Niemilii, dzieci: Jadwiga, Amelia, Franciszka, Anna (Nowicka), Zofia, Leokadia, Stefan, Halina, Genowefa. Po wojnie: okolice Wrocławia.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa") . IN - imię nieznane.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Iwona Pop (Smolarek)[luty 2005] poz. 7 - Bronowicki Wincenty s. Adama [luty 2005] uzup. poz. 7.iwona.pop(a)wp.pl

2.

Kornelia Podolskac. Stanisława. [wrzesień 2006] uzup. poz. 4.podolm(a)poczta.onet.pl

3.

Wacława Żygadło[listopad 2006] poz. 41.agnieszka-zygadlo(a)o2.pl

4.

Arkadiusz Dziubiński[luty 2007] poz. 42, korekta w poz. 13alinoe(a)tlen.pl

5.

Anna Żygadło[luty 2010] uzup. poz. 3. ze wspomnień mojego taty - Jana Żygadło, [czerwiec 2010] korekta i uzup. w poz. 3.antje1(a)op.pl

6.

Andrzej Żygadło[luty 2010] uzup. poz. 21andrzej031970(a)wp.pl

7.

Anna Rudnicka[maj 2010] uzup. poz. 25ania.rud(a)o2.pl

8.

Józefa Muchorowskaz d. Żygadło. [sierpień- wrzesień 2010] uzup. poz. 26 i 27marchmu(a)o2.pl

9.

Mirosława Chudykz d. Bronowicka. [maj 2011] przeniesienie rodziny Rafała Bronowickiego do wykazu Sołomiaka.mirachudyk(a)op.pl

10.

Anna Zapadka[sierpień 2011] uzup. poz.1-3, 5, 6, 8 10, 16, 33, 37. na podst. relacji Bronisławy Żurawskiej z d. Żygadło.sayuri(a)tlen.pl

11.

Wiesława Dąbrowska[styczeń 2012] poz. 43.wmariad(a)interia.pl

12.

Paweł Kot[luty 2013] poz. 44.pawelkot6(a)gmail.com

13.

Witold Tereszkiewicz[maj 2013] korekta imienia: z Ludmiła na Walentyna i uzup. poz. 35.witold.tereszkiewicz(a)gmail.com

14.

Krzysztof Nowicki[styczeń 2014] poz. 45 i uzup. poz. 23. ze wspomnień: Anny Nowickiej z d. Bagińska.krys541(a)wp.pl

15.

Bożena Gubernatwnuczka Tekli. [marzec 2016] uzup. poz. 18.bhg(a)wp.pl

16.

Bogusław Murzynowski[styczeń 2018] uzup. poz. 44.boguslawmurzynowski(a)gmail.com

17.

Lidia Pielasc. Tadeusza. [luty 2018] uzup. poz. 8 i 9. z relacji Marii Kotowskiej - córki Mariana Żygadło z domu nr 8. ZDJĘCIA rodzinne.syrba(a)wp.pl

18.

Anna Lenartowicz[październik 2018] uzup. poz. 18.adl(a)onet.pl

Od wiosny 1943 r. do 8 IX 1943 r., t.j. do czasu napadu nacjonalistów ukraińskich na Janówkę, przebywało tam wiele rodzin, uciekinierów z pobliskich zagrożonych i spalonych polskich osiedli jak: Sołomiak, Ozirce, Zastawie, Adamówka, Medwedówka i inne - razem ponad 400 osób. Janówka jako ostatnia polska samoobrona w tym rejonie na lewym brzegu Słuczy została rozbita, a kolonia spalona podczas napadu 8 września 1943 r. Po napadzie ocalała ludność pod osłoną miejscowych sił samoobrony wycofała się na wschód, pokonując brodami rzekę Słucz i znalazła tam schronienie w polskich osiedlach z silną samoobroną: Huta Stara, Moczulanka, Mokre i inne, aż do czasu ewakuacji stamtąd polskich rodzin na Ziemie Zachodnie.

Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2000, Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: grudzień 2020 r.