osada

JANÓWKA

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Kol. Janówka, Bystrzyce, Morozówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Osada JANÓWKA (Legionowa), zwana również osadą Bystrzyce, liczyła zgodnie z publikacjami przedwojennymi 19 działek dla osadników wojskowych, które zaczęły rozwijać się na dobre po 1935 r.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

JANKIEWICZBolesław 1891, osadnik wojskowy, wdowiec, dzieci: Jerzy, Izabella, II żona? Kamila 1912 (*Myszakowa) - c. Tomasza, syn Ryszard 1938-4.05.1940, Wywiezieni na Sybir

JANKIEWICZMarian, brat, do IX 1939 r. kierownik szkoły w Bystrzycach, żona Teresa. Wywiezieni na Sybir.

2.

MAKOWSKIIN., żona, 2 dzieci IN.. Osadnik wojskowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari. Rodzina wywieziona 10.02.1940 na Sybir.

3.

MIŁOPOLSKIzmienił nazwisko - wcześniej BZDUN. Osadnik wojskowy. Dzieci Halina, Dana, Jan. Rodzina wywieziona 10.02.1940 na Sybir.

4.

PANECKIJan +1939 (poległ w czasie kampanii wrześniowej r. pod Chełmem), osadnik wojskowy, żona Cecylia z d. Kozłowska, córka Franciszka z Janówki); córki: Zofia i Jadwiga oraz syn Bronisław. Rodzina ukrywała się przed wywózką na Sybir do lipca 1941 r. w okolicy Janówki. W lipcu przekroczyli nielegalnie granicę niemiecko-sowiecką i zamieszkali u rodziny w woj. lubelskim.

5.

FLOREKIN., osadnik wojskowy, żona Helena (chrzestna Czesławy Sztrauch), syn Tadeusz. Rodzina wywieziona 10.02.1940 na Sybir.

6.

SZTRAUCHAntoni - żołnierz gen. Hallera, żona Ewa z d. Gaweł, dzieci: Czesława 1929, Zofia, Jan i Henryk. Po ucieczce z Janówki przez 3 miesiące ukrywali się w lesie. Po wojnie osiedli w okolicach Nidzicy na Mazurach a następnie na Dolnym Śląsku.

7.

WIELGOMASIN. - wdowa po osadniku wojskowym, dzieci: Krystyna i Tadeusz. Rodzina ukrywała się przed wywózką na Sybir do lipca 1941 r. w okolicy Janówki; pozostali na Zasłuczu do repatriacji w 1945 r.

8.

KUBICZ

Antoni (chrzestny Czesławy Sztrauch). Osadnik wojskowy, dzieci: Stefan, Józef, Teresa, Helena. Wywiezieni 10.02.1940 na Sybir. Całej rodzinie udało się wyjechać do USA, gdzie mieszkają do dziś.

9.

DONIZAJózef 1897-1967, osadnik wojskowy, żona Władysława z d. Panecka -siostra Jana (patrz p. 5), zm. w Bystrzycy jeszcze przed wybuchem wojny. Od 1940 r. ukrywał się przed wywózką na Sybir w okolicy Janówki wraz z dziećmi: Tadeusz (został zamordowany 4 stycznia 1942 r. w kolonii Zalesie razem z czteroosobową rodziną Żarczyńskich), syn Ryszard 1927-1999 i córka Maria 1930. W 1943 r. zostali wywiezieni na przymusowe roboty do Austrii. Po wojnie Józef Doniza z córką Marią zamieszkali we Wrocławiu a syn Ryszard w Warszawie.

10.

RAJSNER

IN., żona i córka IN.. Rodzina uciekła w końcu 1939 r. w poznańskie.

11.

PAWEŁCZYKFranciszek 1902, osadnik wojskowy, żona Bronisława 1912 (*Rudnia Stryj) z d. Rakowska; dzieci: Eugeniusz 1936, Zbigniew 1938, Danuta 1940. Bronisława z jednomiesięczną córeczką Danusią zabrane na Sybir, Franciszek wraz z synami ukrywał się przed wywózką do lipca 1941 r. w rejonie Rudni Stryja. W sierpniu 1943 r. wstąpił do oddziału AK ,,Bomby-Wujka" w stopniu st. sierż. i do 25.07.1944 r. był w szeregach 27 Woł. DP AK. Żona Bronisława w 1944 r. powróciła z zesłania sama (córeczka zmarła na zesłaniu). Rodzina zamieszkała po wojnie w Przecławicach k. Wrocławia.

12.

KACPERSKIIN. z żoną I.N.. Osadnik wojskowy. Od 1940 r. ukrywał się przed wywózką na Sybir na terenie Zasłucza do 1945 r.

13.

GOTLIEBKarol, żona i 3 dzieci I.N.. Jako rodzina niemiecka, w 1940 r. wyjechała do Rzeszy.

14.

MARKIEWICZ

budynek mleczarni - Markiewicz IN. - był kierownikiem mleczarni, żona i dziecko IN.

15.

ŁUKOMSKI

IN., żona i 4 dzieci IN..

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. (IN - imię nieznane)
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje
1.wnuk[grudzień 2008] korekta lub uzup. poz. 3, 5, 6, 8. oraz zamiana miejsc w wykazie na podst. informacji babci Czesławy Daniszewskiej z d. Sztrauch. ZDJĘCIE rodzinne.kacper2003(a)neostrada.pl

Po wywiezieniu na Sybir większości rodzin osadniczych 10.02.1940 r. na ich miejsce przesiedlono tzw. Hucułów z płd.-wsch. tzw. Galicji, z których część opuściła te gospodarstwa po 1941 r. wracając w rodzinne strony. W 1943 r. w opuszczonych gospodarstwach mieszkali również uciekinierzy w okolicznych polskich osiedli.


Wykaz mieszkańców w poz. 1-15 opracował Jan WĘGŁOWSKI, były mieszkaniec Janówki przy współpracy z Czesławem Piotrowskim. Warszawa, luty 1998 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Poprawki w poz. 5 i 9 naniesiono 13.08.2004 r. po informacji Marii - córki Józefa (poz. 9), za pośrednictwem Joanny - córki Ryszarda. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek

Data powstania strony: czerwiec 2004 r., ostatnia edycja: kwiecień 2013 r.

inne strony O KRESACH

.ros. (Memorial) Яновка, Быстричи