osada wojskowa

JĘDRZEJEWSK

gromada Natalia, gmina Aleksadrja, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Aleksadrja


Opracowywane w okolicy:
Tresteniec, Serniawa, Czerepaśnik, Kotów, Natalia, Andrzejówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej HROMAK.

Nazwa pochodzi od zamieszkałego tu osadnika wojskowego generała Władysława Jędrzejewskiego, który brał udział w wojnie bolszewickiej.
Miejscowość wśród okolicznych mieszkańców z nieznanych powodów również nosiła nazwę Hromak. W Jędrzejewsku mieszkali tzw. osadnicy wojskowi, nagrodzeni dobrami ziemskimi przez rząd Polski, za uczestnictwo i zasługi w wojnie rosyjsko-polskiej.


Szkic osady Jędrzejewsk, 1943 r.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

LASKOWSKIEugeniusz 1898-1996, st. sierżant rezerwy, żona Weronika z Bagińskich 1911-1972, córka: Maria 1932.

2.

KUKIEŁKOIN., podoficer rezerwy, żona IN., syn znany jako "Miśko" IN. oraz Halina i Stanisław.

3.

KORYCKIAdam, st. sierżant rezerwy, żona chyba z Chodorowskich, dzieci: Janina, Wanda, Alfreda.

4.

SZTEJBAIN., major lotnictwa.

.

FREITAGIN. Niemiec. Dom i ziemię dzierżawił od Sztejby.

5.

KACZOROWSKIIN., kapitan rezerwy, żona Ukrainka Dunia, dzieci: Jan i Gienia.

6.

JĘDRZEJEWSKIWładysław 1863~1940, generał dywizji w stanie spoczynku, syn Tadeusz poległ w obronie Warszawy w 1939 w stopniu kapitana. (więcej o generale).
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Polikowski[marzec 2006] wykaz i szkic miejscowości na podst. zgodnych informacji: - Marii Musiatowicz, mieszkanki Jędrzejewska, córki Laskowskiego Eugeniusza (patrz pkt 1) - Walentego Bagińskiego, mieszkańca pobliskiej wsi Tresteniec i szwagra Laskowskiego.polikowski(a)op.pl

Data powstania strony: marzec 2006 r., ostatnia edycja: kwiecień 2013 r.

inne strony O KRESACH

.