kolonia

JÓZEFIN

gromada Józefin, gmina Trościaniec, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Majdan Jezierski, Dobra, Łąka, Wielki-Las, Pohulanka, Zofjówka, Marjanówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


M. St. Szumliski w "Roczniku Wołyńskim" z 1935 r. twierdzi, że Józefin zamieszkiwały głównie rodziny holenderskie (a nie niemieckie). Była w Józefinie szkoła, pracownicy: kierownik Stefan Skrzypczak, ewangelicki pastor - nauczyciel Krystian Gerent.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.POPKOIN., rodzina polska o korzeniach niemieckich lub holenderskich. V.n.: Popków.
2.HILDEBRANDIN., rodzina polska o korzeniach niemieckich lub holenderskich. V.n.: Hildebrandt.
3.HIMBURGIN., rodzina polska o korzeniach niemieckich lub holenderskich. V.n.: Himberg, Hüneburg lub Hinneborg.
HIMBURGPaulina, córka Justyna 1905 (m.Franciszek Dobski 1885 - s. Józefa).
4.ZELENTAugust, żona z d. Ryll, syn Józef 2.02.1915 z żoną Wierą. Rodzina polska o korzeniach niemieckich lub holenderskich. V.n: Selent.
5.RYLLIN., syn Wilhelm, - rodzina polska o korzeniach niemieckich lub holenderskich. V.n.: Ryl. Mieszkała w Józefinie Matylda Ryll 9.01.1892 z d. Zelent, ale brak informacji do której rodziny dopisać.
6.RYLLIN., dzieci: 3 synów i 2 córki - rodzina polska o korzeniach niemieckich lub holenderskich.
7.SKRZYPCZAKStefan, żona IN, bezdzietni, on kierownik szkoły.
8.SOKOŁOWSKIIN, żona IN, dzieci: Władysław.
9.TYHLAIN, żona IN, dzieci: córka Melida. V.n.: Tichla.
10.HOLCJuliusz, żona Annaa z d. Łowżył, syn Rudolf 1918 (ż.Miłosława Hłuszak, śl.1942).  V.n.: Holz, Golc.
11.KONDRACKIWładysław, syn Józef 1922-6.03.1945 +Połczyn Zdrój.
12.ZIELIŃSKIJulian, żona Emilia, syn Antoni 13.06.1924.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Rześniowiecki[marzec 2007] poz. 1-6, [luty 2010] poz. 7-9, uzup. poz. 5-6lrzesniowiecki(a)gmail.com

2.

Czesław Kamiński[luty 2012] korekta nazwiska Hidebrand na Hildebrand, [luty 2017] poz. 11-12, uzup. poz. 4 z indeksu represjonowanych.czkamyk(a)op.pl

3.

Andrzej Mielcarek[marzec 2015] poz. 10 z Wykazów ks. Żurka.Strony o Wołyniu

4.

Andreas Muhs[wrzesień 2020] uzup. poz. 3, 9, 10. Wszystkie rodziny były Polakami, którzy pierwotnie byli Niemcami i przez ostatnie 3 wieki zapomnieli mówić po niemiecku.a.muhs(a)htp-tel.de

W 1940 r. wszyscy Niemcy (holenderscy?) opuścili wioskę, oprócz dwóch rodzin RYLL, których zabili później Ukraińcy.


Data powstania strony: marzec 2007 r., ostatnia edycja: wrzesień 2020 r.