wieś

JÓZEFIN

gmina Korzec, powiat Równe, woj. wołyńskie, parafia Korzec


Opracowywane w okolicy:
Hwozdów, Korzec,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż

 


Do sołectwa wsi należały. Józefin, futor Czameckie i kol. Szytnia. Wg spisu powszechnego z 1921 r. wieś miała 199 zagród i budynków mieszkalnych oraz 1227 mieszkańców. W tym było 731 Ukraińców, 322 Żydów i 173 Polaków.

1.

ZELEŃSKIKazimierz 1897-1943 - s. Tomasza 1877-1943, żona Marianna 1905-1943 - c. Pawła, dzieci: Jadwiga 1928-1943, Zofia 1931-1943, Teresa 1932-1943, Piotr 1934-1943, Stefan Jerzy 1940-1943. Na podstawie fałszywych donosów kilku nacjonalistów ukraińskich, policja ukraińska z Korca 12.01.1943 r. rozstrzelała za rzekome kontakty z partyzantką radziecką ośmioosobową polską rodzinę Zeleńskich.

2.

WÓJTOWICZIgnacy 1895-11.07.1943 - s. Teodora i Janiny, żona Stanisława 1904-20.08.1943 z d. Stachurska. Zostali zamordowani przez bojówkarzy z UPA.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Przypisy: Księga zgonów w parafii Korzec prowadzona przez organistę Stanislawa Kuraka, a po jego śmierci przez ks. Rafała Godzińskiego - Józef Turowski, Władysław Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939-1945, ss.72.- Jan Klepuszewski - relacja-wykaz zamordowanych w gminie Korzec. Dla czasopisma "NA RUBIEŻY"46/2000 opracował Henryk Komański.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

...

W czerwcu 1943 r. banderowska bojówka UPA spaliła budynki miejscowego majątku ziemskiego i zamordowała 4 osoby ze służby z tego majątku. Nazwisk ofiar nie ustalono.

Utworzenie strony: grudzień 2004, ostatnia edycja: listopad 2011 r.

inne strony O KRESACH.