osada wojskowa

KARŁOWSZCZYZNA

gmina Aleksandria, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Aleksandrja, od 1936 r. Karłowszczyzna


Opracowywane w okolicy:
Hallerowo, Krechowiecka, Rzeczyca, Horyngród, Bajonówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Mapka wg stanu sprzed 1926 r.


Karłowszczyzna - uroczysko na którym przed wojną został wybudowany kościół. W miejscowości tej osiedliło się 46 żołnierzy z 13 Dywizji Piechoty Armii Gen. Hallera. Jednym z osadników był Franciszek Dubski. (informacja: Miłosz Urbańczak) (Karłów?)

W Karłowszczyźnie była Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, erygowana w 1936 r. kościół był wybudowany, ale po 1945 roku został całkowicie zniszczony.

Projekt WYKAZU RODZIN wg gospodarstw, stan w około 1939 r.

1.

DUBSKIFranciszek, chorąży z 13 Dywizji Piechoty Armii Gen. Hallera, pochodzący z miejscowości Radomicko (obecnie powiat Leszno Wlkp.). Otrzymał działkę oznaczoną nr 141 o powierzchni 11,25 ha.

2.

MICHNIEWICZJózef 1906.02.02 - s. Antoniego i Anny z d. Hanusewicz, żona Eugenia 1909 z d. Ochsieniewicz - c. Witolda i Stefanii, dzieci: Zofia, Janina, Melania, Mieczysław, Felek.

3.

ŚWIERCZYŃSKIStefan, osadnik wojskowy, kapral.

brak dalszych informacji. Proszę Państwa o przysyłanie uzupełnień i sprostowań.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Miłosz Urbańczak[maj 2005] - informacje wstępne oraz o rodz. Dubskich z Karłowszczyzny, [listopad 2006] - uzupełnienia (imię i stopień wojskowy) na podstawie listy osadników Hallerowa, którą ustalił ojciec i dopisanie osób wstępnie przypisanych przez admina do Karłowszczyzny w poz. 2-24.wolfskirch(a)wp.pl

2.

Anna Wontroba[luty 2007] - poz. 2ketrab99(a)poczta.fm

3.

Czesław Kamiński[marzec 2011] poz. 3.czkamyk(a)op.pl

Uwaga: została wydana książka "Z Kresów wschodnich II RP. Wspomnienia z osad wojskowych 1921 - 40.", która obejmuje relacje rodzin (kresowiaków i ich potomków) z wielu miejscowości. Niektóre zdawkowe, inne dokładne i obszerne. (informacja: Michał Bronowicki)

Karłowszczyzna. Kościół pw. Najświętszej Panny Marii Królowej Polski, postawiony w latach 1934-1936 ze składek osadników wojskowych, zniszczony przez Ukraińców po 1945 r. Ze zbiorów E. i W. Siemaszków. Zdjęcie ze strony http://www...


Data powstania strony: wrzesień 2004 r., ostatnia edycja: grudzień 2011 r.

ros. Карловщизна