wieś

KASZÓWKA

gromada Kaszówka, gmina Wielick, powiat Kowel, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Siołki, Podryże II, Gaj, Arsonowicze, Podiwanówka, Zagorówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.SERAFINKarol, szer., osadnik wojskowy. (może w Podryżach II?)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wąsikz d. Frasołowicz. [luty 2007] poz. 1danutawasik1(a)wp.pl

W Kaszówce upowcy zamordowali duchownego prawosławnego INN wraz z rodziną i służącą, za odmowę święcenia noży.

Data powstania strony: luty 2007 r., ostatnia edycja: kwiecień 2016 r.