wieś

KAZIMIERKA

gromada Kazimierka, gmina Stepań, powiat Kostopol, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Kamieniucha, Kolonja, Smolarnia Nowa, Karaczun, Krzeszów, Małyńsk, Ilniki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kazimierka (Kazimirka) - wieś bez pól uprawnych, otoczona lasami. W r. 1629 kanclerz wielki litewski Albrecht Radziwiłł, założył miasteczko na gruntach wyprocesowanych od ks. Jabłonowskich i nazwał je Kazimir - na cześć św. Kazimierza (Kazimira) królewicza. Miasteczko zniszczyły wojny kozackie. W 1880 r. wieś miała 57 dymów, 390 mieszkańców. Cerkiew filialna drewniana wzniesiona w r. 1861, kosztem dziedzica Jana Rybczyńskiego. Kościół parafialny katolicki, p. w. św. Kazimierza, z muru, wzniesiony r. 1629 przez Albrechta ks. Radziwiłła i uposażony przez niego wsią Jabłonka (później rządowa). Parafia katolicka dekanatu równieńskiego (Diecezja Łucko-Żytomierska, a następnie w okresie II RP, Łucka). W 1880 r. cała parafia liczyła 993 dusz. Parafia posiadała cudowny obraz Matki Boskiej Kazimierzeckiej (zdj. obok), który był kopią obrazu w Ołyce, przywiezionego przez Radziwiłłów z Palestyny, robioną przez Antoniego Samołowca z Łucka. Kościół rozszerzono w roku 1770, a w końcu XIX w. odnowiono go i pomalowano. Jako miejsce odpustowe cieszyła się Kazimierka niegdyś taką sławą, że na odpusty ściągała tu polska ludność z całej Ukrainy i Wołynia. Największe odpusty, na które przybywało do 20.000 pielgrzymów odbywały się 15 sierpnia (Dzień Święta Matki Boskiej Zielnej) i 8 września. Na odpusty przybywali również prawosławni, chociaż za rosyjskich czasów zwalczało to duchowieństwo prawosławne i policja. W 1922 r. Kazimierkę zamieszkiwało ponad 1000 mieszkańców. Ostatnimi czasy we wsi mieszkali już prawie sami prawosławni. Ostatnią mszę odpustową odprawił ks. Mieczysław Brzozowski z Sarn.


Kościół parafialny w Kazimierce do 1943 r.

KAZIMIERKA - WOŁYŃSKA CZĘSTOCHOWA

Kazimierka - dość duża i znana wołyńska wioseczka
W dole płynąca Zulnia, niewielka rzeczka.
Na skarpie, mury niedużego kościółka
I wypływające źródełko ze zbocza pagórka.

Kościółek był z czasów Zygmunta III-go
Dobrego gospodarza kraju naszego
Zbudowanego przez Polaków z ofiar datek
Istniał zaledwie przez 314-cie latek.

Matka Boża z cudownego obrazu kościoła,
Łaskawie spoglądała na swe dziatki dookoła.
W latach spokoju, wojny, grozy i trwogi,
Zawsze ludzie garnęli w jej macierzyńskie progi...


(fragment) autor: Adam Burzyński.


Obraz NMP w Kazimierce

Projekt WYKAZU RODZIN, stan w około 1939 r.:

1.BURZYŃSKIIN., (rodzina w pobliskim Karaczunie?)
2.BOGUSŁAWSKIAndrzej, żona Maria z d. Cybulska z Krzeszowa. Andrzej prowadził sklep, będąc jednocześnie leśniczym dla tego rejonu.
3.WIETROWvel Domiński Paweł 1906-2006 - s. Grzegorza i Paraski. W czasie wojny został zabrany do wiezienia w Charkowie i zesłany do Workuty. Po wojnie w Legnicy, gdzie zmarł pod nazwiskiem Wiatrów.
4.KOTELUKFedor 1901 - s. Wasyla, gajowy, żona, Maria 1903, dzieci: Ewa 1927, Piotr 1929, Halina 1934, Stefan 1938. Rodzina ukraińska, jako osadnicy zabrani na Sybir.
5.ROBIEJKOCyprian, żona Tekla 1902 - c. Andrzeja, dzieci: Mikołaj 1930. Rodzina ukraińska, jako osadnicy matka z dzieckiem zabrane na Sybir.
6.GŁADKICHAntoni, żona Juliania, syn Władimir 1914. (źr.WDW 1937/2)
7.KUPICZYSZYNIN., syn Piotr działał w PZMW.
8.CHOMAIN., syn IN. grał w krzeszowickiej orkiestrze dętej na kornecie.
9.HRYCIUKN., syn IN. grał w krzeszowickiej orkiestrze dętej na klarnecie.

Na parafii (P)

1.SCZASTNYJózef 15.10.1893- 22.03.1981 (*Chrystowo na Wieńszczyźnie), ks. proboszcz. Seminarium Duchowne ukończył w Żytomierzu, wyświęcony na kapłana 1.12.1919 r. w Łucku. Zaraz po wojnie: w Miliczu. Po śmierci ciało zostało złożone w grobie na cm. Poznań-Górczyn. (losy powojenne, w skrócie). V.n.: Szczastny.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Ed Burzynski[2005] poz. 1. (w korespondencji preferowany j. angielski)etburzynski(a)yahoo.ca

2.

Radosław Cybulski[lipiec 2006] poz. 2.radek.cybulski(a)gmail.com

3.

Paweł Wiatrów[lipiec 2006] poz. 3. [styczeń 2016] uzup. poz. 3.wiat.p(a)wp.pl

4.

Janusz Horoszkiewicz[grudzień 2009] ZDJĘCIA z 2009 r.jh1500-2900(a)wp.pl

5.

Zbigniew Kamzol[marzec 2013] poz. P1.zombi.13(a)onet.eu


Kościół parafialny w Kazimierce przed 1943 rokiem. Zdj. przysłał Józef. Łukasiewicz


Dziś - krzyż upamiętniający miejsce w którym stał kościół parafialny, spalony przez Ukraińców w 1943 r. (zdj. ze strony www.kresowianie.prv.pl).


Data powstania strony: lipiec 2006 r., ostatnia edycja: styczeń 2016 r.

ros. Казимирки, Казимирка