kolonia

KLIMOWSK

gromada Pulmo, gmina Pulemiec, powiat Luboml, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Pulmo, Pulemiec, Piszcz, Ładynka, Kropiwniki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej Kolonia Klimowska, d. Antonin Klimowski

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KASPERSKIJózef - s. Konstantego. Majątek 20 ha plus zabudowania gospodarcze.
Brak informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Hanna Hasperska[wrzesień 2008] poz. 1. wg Aktu nadania z 1923r.m.mil(a)o2.pl

Data powstania strony: wrzesień 2008 r., ostatnia edycja: sierpień 2011 r.

inne strony O KRESACH

.