wieś

KOKORÓW NOWY

gromada Kokorów Nowy, gmina Bereżce, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Krzemieniec


Opracowywane w okolicy:
Dworzec, Popowce,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ATAMAŃSKA

Józefa, panna

2.

IWASYSZYN

Ignacy, kierownik szkoły, żona Kazimiera z d. Michnowska, dzieci: Mirosław Ignacy 1934

3.

KAMIEŃSKI

Władysław i Wiktoria - dzieci IN i Olimpii 1844-1934 z d. Tyszecka (c. Aleksandra i Wiktorii z d. Porazińska)

4.

MALEC

Władysław, żona Helena.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-4. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH