wieś

KORTELISY

gromada Kortelisy, gmina Górniki, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia p-Kortelisy, r-Ratno


Opracowywane w okolicy:
Domanowo, Sosnówka, Górniki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś bardzo uboga, liczyła ponad 5000 mieszańców, zajmując rozległy obszar ale głównie piasków, podmokłych łąk i błot. Tylko niecałe 20% ziemi nadawało się tu do uprawy. Właściwa osada górująca nad okolicą, rozbudowała się ulicówką na łęku wydmy z północnego zachodu na południowy wschód. Na najwyższym punkcie osiedla rozłożyła się w wieńcu prastarych dębów drewniana cerkiewka, dawniej kościółek unicki. Mieszkańcy to tu potomkowie szlachty zaściankowej i napływającego z południa żywiołu rusińskiego. Jednak wieloletni wpływ duchownych prawosławnych na prostych mieszkańców wioski zaowocował nienawiścią do katolików, a co za tym idzie, do wszystkiego co polskie.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

CHABOWIECMichał.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[styczeń 2013] poz. 1. z ogłoszenia w WDW., wstęp oparty został na artykule umieszczonym w "Ziemi Wołyńskiej" nr 2/1939.Strony o Wołyniu

23.09.1942 r. niemiecka ekspedycja karna przy pomocy ukraińskiej policji dokonała pacyfikacji wsi. Spalono 715 gospodarstw, rozstrzelano i żywcem zakopano 2.875 mieszkańców wsi, w tym 1.620 dzieci. Mieszkańcy byli podejrzani o współpracę z radziecką partyzantką.

Data powstania strony: styczeń 2013 r., ostatnia edycja: sierpień 2013 r.

inne strony O KRESACH