futor

KOTIACZYN

gromada Kordyszów, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Szumsk


Opracowywane w okolicy:
Ludwiszcze, Tylawka, Borki, Nowystaw, Michałówka, Szumsk, Kordyszów, Łaszówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

TRAWIŃSKIStanisław 1909 - s. Aleksandra, żona Janina 1909 z d. Rokitnicka, dzieci: Bronisław 1931, Jadwiga 1932, Irena 1934, Tadeusz 1937. Po wojnie Sędziwojewo, pow. Września.

2.

KASPRZYKOWSKI.IN., żona?, dzieci: Witalis, Kazimierz (obaj poniżej).

3.

KASPRZYKOWSKIWitalis.

4.

KASPRZYKOWSKIKazimierz.

5.

ZIELIŃSKIJan, żona Janina z d. Kasprzykowska, dzieci: córka IN.

6.

ZIELIŃSKIAleksander (brat Jana), żona?, dzieci?

7.

ZIELIŃSKIIN. (brat Jana).

8.

OKOSZKOMichał.

9.

OSIŃSKIBolesław ~1915 - s. Adama i Leokadii z d. Sławicka, żona (śl.1936) Jadwiga z d. Kowalewska - c. Józefa i Antoniny z d. Piątkiewicz. Rodzeństwo Jadwigi: Zygmunt, Franciszek, Stanisław i Cezaryna.

10.

ROKITNICKIŁukasz, żona Rozalia.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Beata Anna Antkowiak[maj 2011] poz.1.Beawa(a)op.pl

2.

Tadeusz Trawiński[październik 2011] korekta i uzup. w poz.1. [styczeń 2013] z relacji Mieczysława Goilszewaskiego, b. mieszkańca Sosnówki: poz. 2-8.tadeusztrawinski(a)op.pl

3.

Danuta Wojtowiczz ksiąg parafialnych rz-k.: [kwiecień 2013] uzup. poz. 8. [październik 2013] poz. 9. [październik 2015] poz. 10.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2011 r., ostatnia edycja: październik 2015 r.

inne strony O KRESACH

.