kolonia

KOZIARNIK CHOTYŃSKI

gm. Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia w Lewaczach


Opracowywane w okolicy:
Pypło, Koziarnik Chołopski, Siwki

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Legenda głosi, że założyciele osiedli polskich na Zasłuczu przybyli tam z Litwy w XVIII w. i każdy zajmował obszary ziemi w swoje posiadanie o powierzchni takiej, jaka mógł w ciągu dnia obejść. Rejon Koziarnika Chotyńskiego odmierzył swym jednodniowym marszem i oznaczył przedstawiciel rodu KURIATÓW. ŻYGADŁO zaś zajął teren Koziarnika Chołopskiego, który był nieco większy. Przez ożenki i późniejsze liczne rodziny osiedla się rozrastały jako puszczańskie, miały jednak słabe grunty i były stosunkowo ubogie; bogactwem były lasy. Koziarnik Chotyński zamieszkiwały w większości rodziny Kuriatów, Michniewiczów, Jaworskich, Niżyńskich i Bekieszczuków. Była to kolonia rozrzucona w lesie, na piaszczystym gruncie, wśród podmokłych łąk, nad bagnistym strumykiem, dopływem rzeki Bober.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do czerwca 1943 r.)

1.

ŻYGADŁOFlorian, żona Maria; dzieci: Erazm, Cezary, Marian, Rafał i Stanisław, Teofila, Bronisława i Janina.

2.

ŻYGADŁOJan, żona Łucja; dzieci: Józefa, Paulina (zabita w czasie pacyfikacji), Anastazja, Adam, Franciszek 1921-30.07.2016 (po wojnie został księdzem i zmienił nazwisko na Zygadłowski), Władysław i Leon ("Rońko", zginął w niewyjaśnionych okolicznościach). Po wojnie w Minkowicach Opolskich.

3.

ŻYGADŁOAdam, żona Teofila, dzieci: Jan, Gracjan i Adam (poniżej), Rafalina i Janina.

ŻYGADŁOAdam, żona Teofila i 2 dzieci. Zabici w czasie pacyfikacji w marcu 1943 r.

4.

ŻYGADŁOStanisław, żona Stanisława; córki: Rozalia, Teofila i Bronisława.

5.

JAWORSKIHieronim - s. Michała i Marianny z d. Bronowicka, żona (śl.1910) Teofila z d. Niżyńska.

6.

JAWORSKIMichał - s. Grzegorza i Walerii z d. Sokołowska, żona Wiktoria z d. Bagńska, dzieci: Tomasz, Erazm (mieszka aktualnie w Minkowicach Oławskich), Rozalia, Romanina... (w sumie 13-ro).

7.

ŻYGADŁOHipolit, żona IN., dzieci: Zygmunt, Rozalia, Władysława.

8.

KURIATAJózef, żona Teofila; synowie: Jan i Florian.

9.

BEKIESZCZUKJan, żona Karolina; mieli 4 dzieci: Franciszek i IN., z których dwoje zmarło na tyfus.

10.

MICHNIEWICZJan - s. Józefa i Anny z d. Kozińska (wdowa po Kuriacie), żona Antonina, dzieci Józef 1922, Anastazja, syn IN.

11.

BEKIESZCZUKJózef - s. Michała (brat Adam mieszkał kiedyś w Myszakowej) i Antoniny z d. Niżyńska, żona Adela z d. Kuriata - c. Jana i Marceliny z d. Kuriata, dzieci: Jan, Witali, Rozalia.

12.

MICHNIEWICZIN., z rodziną.

13.

BEKIESZCZUKStanisław - s. Michała i Antoniny z d. Niżyńska, żona Klementyna z d. Kuriata, dzieci: Władysława, Teofila. Po wojnie na Dolnym Śląsku.

14.

JAWORSKIHilary, żona Julia z d. Niżyńska (Bekieszczuk?) - c. Michała i Antoniny, dzieci Jadwiga, Hieronim, Bronisława, Janina.

15.

NIŻYŃSKIJan, żona IN, dzieci: Antoni, Felicjan i więcej.

16.

KURIATAAnastazjan, żona Paulina z d. Bekieszczuk - c. Michała i Antoniny z d. Niżyńska, dzieci: Bronisław, Teofila, Janina, Antonina.

17.

ŻYGADŁOIN., z rodziną.

18.

szkoła podstawowa (do 1939 r. było 3 nauczycieli).

19.

STRZELECKITomasz, żona IN. z d. Jaworska; dzieci IN.

20.

BUDZISZEWSKIIN., z rodziną.

21.

ROMANIN., z rodziną.

22.

RUDNICKIRafał, żona Paulina, dzieci: Zbigniew, Władysław.
Z braku wiedzy, bez oznaczenia na szkicu.

23.

KURIATAWitalis - s. Fortunata i Anny?, żona Filomena z d. Kuriata - c. Jana i Marceliny, dzieci: Franciszek, Jan, Alfreda, Józef, Izydor, Edward. Po wojnie w Bogdaszowicach (dolnośląskie).

24.

JAWORSKIStanisław 1889 - s. Teofila (s.Grzegorza i Walerii z d. Sokołowska) i Ewy z d. Bronowicka, żona Franciszka 1888 z d. Chodorowska - c. Hieronima i Stanisławy z d. Żygadło z Lewacz, dzieci: Aniela 1922, Weronika 1926, Zygmunt 1929, Bernadka 1935. Po wojnie: w Szymanowicach, p.Środa Śląska.
Powyższy wykaz mieszkańców w poz. 1-22 jest niepełny. Wg spisu z 1921 r. było tu już 30 zagród, gdzie mieszkało 193 osoby - Polacy. Do 1939 r. zagród było około 40 z ponad 250 mieszkańcami. (IN - imię nieznane, (?) - niepewna pisownia )
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Mieczysław Jaworski[październik 2005] uzup. poz. 6 Poszukuję zdjęć miejscowości.blueice(a)wp.pl

2.

Zofia Nowakz d.Kuriata. [listopad 2006] Stanisław Kuriata ur.1900 r. (nie podano czy tu mieszkał i z kim, czy tylko tu urodził się - Admin)zosia(a)zgk-katy.pl

3.

Leszek Rześniowiecki[marzec 2007] uzup. poz.10, [kwiecień 2008] poz. 22, uzup. poz. 9, 11, 13-16. Piszę genealogię o rodzinach Sawicki i Michniewicz z Wołynia, doszedłem do roku 1826., poszukuję wszelkich informacji o tych rodzinach.lrzesniowiecki(a)gmail.com

4.

J.K[maj 2009] poz. 23.jofik1(a)wp.pl

5.

Zbigniew Jaworskis. Zygmunta. [luty 2013] poz. 24.zj56(a)o2.pl

6.

Wojciech Frątczak[sierpień 2013] korekta i uzup. poz. 2.wojfrat(a)diecezja.wloclawek.pl

W odwecie za pomoc udzieloną partyzantom radzieckim i przechowywanie Żydów Niemcy dokonali pierwszej pacyfikacji osiedla w marcu 1943 r. i spalili 3 domy należące do rodzin Żygadłów (Adama i Jana), gdzie byli chorzy na tyfus plamisty, który się rozszerzał. Zginęło wówczas 6 osób.

Druga pacyfikacja dokonana większymi siłami okupantów miała miejsce w czerwcu 1943 r. i objęła również Siwki oraz Koziarnik Chołopski. Większość mieszkańców zdołała skryć się w lasach, chorych na tyfus spalono żywcem, schwytanych zdrowych mieszkańców w końcu zwolniono, natomiast zabrano przede wszystkim bydło, konie i trzodę chlewną. Sąsiednia kolonia Koziarnik Chołopski częściowo była spalona, ale zgromadzona tam ludność pozostała na miejscu, budując ziemianki w lesie i przetrwała tak do stycznia 1944 r., a potem po zajęciu tego terenu przez wojska radzieckie nadal broniono się przed ukraińskimi bandami i odbudowywano prowizorycznie swoje zagrody w spalonych osiedlach. Żyjąc w wielkiej biedzie, tamtejsi Polacy przetrwali w tych warunkach do lipca 1945 r., kiedy to zostali ewakuowani na Dolny Śląsk. Wielu młodych ludzi zostało wcielonych na początku 1944 r. do 1 AWP.


Wykaz mieszkańców w poz. 1-22 opracowała Józefa Felińska-Marciniak na podstawie relacji Jana KURIATY, byłego mieszkańca Koziarnika Chotyńskiego, obecnie mieszkającego we wsi Górnik Stary k. Oławy. Warszawa, lipiec 2000 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002

Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: sierpień 2016 r.

inne strony O KRESACH

.