wieś i osada wojskowa

KOŹLENICZE

gromada Koźlenicze, gmina Powursk, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Powursk


Opracowywane w okolicy:
Hrywiatki, Łukówka, Piaseczno,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

OSADA

1.

APENCELLERJulian, por.

2.

BIELSKIAntoni, p.por.

3.

DUMAŃSKIWładysław, sierż.

4.

ELSNERHipolit, bomb.

5.

GRYGORCZUKStefan, bomb.

6.

JURIKKazimierz, kapr.

7.

KĘDZIORStanisław, kapr.

8.

KOSTRZEWSKIStefan, por.

9.

KOZŁOWSKIAntoni, kapr.

10.

PABJANMarceli, p.por.

11.

PASZKOWSKIJan, szer.

12.

SIDOROWICZKazimierz, sierż.

13.

SKUPIEŃStanisław, szer.

14.

STEBNOWSKIRoch, kpt.

15.

ZIELIŃSKIWalenty, szer.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jan Zubelewicz[wrzesień 2012] poz. 1-16 - wykaz osadników, którzy otrzymali tu ziemię.jan(a)zubelewicz.pl

Osadnik wojskowy ogn. Jan ROCHMANKOWSKI mieszkał na stałe z rodziną w Kowlu, ale do Koźleniczy przyjeżdżał z rodziną.

Data powstania strony: wrzesień 2012 r., ostatnia edycja: październik 2014 r.

inne strony O KRESACH