osada wojskowa

KRECHOWIECKA

gromada Krechowiecka, gmina Aleksandrja, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Aleksandrja, od 1936 r. Karłowszczyzna


Opracowywane w okolicy:
Żytyń Wielki, Zaborol, Bolesławice, Władysławówka, Hallerowo, Karłowszczyzna, Remel, Bajonówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Osady Krechowiecka, Hallerowo, Jazłowiecka, Bojanówka i Zalesie zostały założone w 1921 r. na miejscu dawnego poligonu ćwiczebnego wojsk carskich (102 żołnierzy przybyło tu na miejsce osady 5.04.1921 r.). Dookoła objętych przez Osadę Krechowiecką terenów w promieniu kilkunastu kilometrów leżały wielkie wsie nadhoryńskie, zamieszkałe głównie przez prawosławną ludność ruską. Z tej strony nastawienie do osadników było wrogie, podsycane przez bliską granicę wschodnią, echa rewolucji oraz bezkarność i rabunki szerzące się przez okres wojen na tym terenie. Osadników uważano za uzurpatorów ziemi „bezpańskiej", która powinna należeć do „tutejszych”. Od strony najbliższej wsi Kożlin, liczącej ponad 1200 mieszkańców zaczęły się mnożyć kradzieże sprzętu i koni z nocnych pastwisk oraz nadchodziły anonimowe pogróżki zapowiadające krwawe rękoczyny. Władze administracyjne i policja zaledwie się w miastach organizowały. Osadnicy musieli sami uzdrawiać naprężone stosunki z sąsiadami... (Kresowe Stanice 1/1997)

We wspomnieniach głownie dzieci byłych osadników rysuje się taka kolejność powstawania osady:
okres 1 - mieszkanie w ziemiankach,
okres 2 - budowa domów drewnianych,
okres 3 - budowa domów murowanych, jeden z nich - dom Stefana Mączki, pozostał do dnia dzisiejszego
okres 4 - tworzenie obiektów użyteczności wspólnej (szkoły, z gimnazjum włącznie, Domem Osady Krechowieckiej, gdzie pewnie mieściły się Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze i inne stowarzyszenia, oraz kościoła na pograniczu z Karłowszczyzną, na polach, które były nieużytkiem. W tym krótkim wprowadzeniu nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw mieszkańców tej osady. Zaznaczmy na koniec, że wspomniane na wstępie okresy u różnych osób trwały w różnych okresach czasu, ale zawierały się od 1921 roku to jest momentu powstania osady, do 1941 roku kiedy to nastąpiły wywózki na Syberię.

WYKAZ GOSPODARSTW (oprócz dobieranych losowo poz. 28-42, 79-85, 103, 105-112, 114-131, L.p. odpowiada numerowi działki na planie)

1.CYBULSKIRoman.
2.GÓRECKIZygmunt 29.12.1895-1940 (zamordowany w Katyniu), podporucznik rezerwy kawalerii. Dekretem z 17.07.1921 "za dokonanie wyjątkowych czynów na polu bitwy" został mianowany przez dowódcę 5. Armii na stopień podporucznika. Służył wówczas w 1. Pułku Ułanów. W latach 1923-30 oficer rezerwy 21. Pułku Ułanów, a od 1930 oficer rezerwy 9. Pułku Ułanów. W 1934r. podlegał pod PKU Czortków.
3.WESELIŃSKIM. Kazimierz, wachmistrz, w Osadzie podjął się opieki nad sprzętem, magazynem oraz wyżywieniem ludzi i koni.
4.GŁASZCZKAFranciszek, st. wachmistrz.
5.STOBNIAKJózef, st. wachmistrz, kawaler orderu VM, córka Janina 1935-2013 (+Warszawa, poch. na Powązkach, po m.Smogorzewska, autorka książki "Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945").
6.SZYMAŃSKIAntoni.
7.BIEDULFranciszek 1899 - s. Piotra, wachmistrz, żona Anna 1905 - c. Kazimierza, dzieci: Grzegorz 1925, Bogdan 1928, Zygmunt 1930, Józef 1931, Sławomir 1933, Leszek 1936, Andrzej 1938 (jego chrzestnym był Prezydent RP.). Zabrani na Sybir. V.n.: Bidul.
8.STRUZIKWalenty 1894-1945 (*Obzów, p.Olkusz) - s. Michała, st. wachmistrz, żona Anna 1899-1942 (*Ulin, p.Miechów) z d. Dyduch - c. Łukasza, dzieci: Lucjan 1925-1942, Kazimiera 1929 (Konieczna), Henryka 1927 (Nowak), Albin 1929-?, Bolesław 1931-?, Józef 1934, Kazimierz 1935, Stanisław 1939. Walenty za udział w wojnie bolszewickiej w 1920r. został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości oraz Orderem Virtuti Militari 5 stp. nr 2590. Po wojnie w 1921r. wraz z innymi wojskowymi (legionistami) zamieszkał w Osadzie Krechowieckiej. W 1940r. rodzina została wywieziona na Sybir do miejscowości Głubokoje. Tam umiera Anna i Lucjan. Pozostałe dzieci powróciły do kraju i zamieszkały we Wrocławiu i Zielonej Górze. Walenty w 1944 został powołany do 1-szej Armii WP i poległ 14.02.1945r. w Wielbokach. Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Drawsku Pomorskim.
9.DOBAJJózef.1887-1.02.1941 (*Chroberz) - s. Kazimierza, żona Waleria 1903 - c. Jana, dzieci: Zdzisław 1925, Maria 1928, Zofia 1931, Anna 1934. Zabrani na Sybir.
DOBAJAndrzej 1905 - s. Kazimierza. Zabrany na Sybir.
10.ZIELIŃSKIWładysław 1888 (*Warszawa) - s. Stanisława, plutonowy. W osadzie mieszkała też (żona?) Jadwiga Zielińska 1909 (*Szpanów) - c. Adama. Zabrani na Sybir.
11.PODHORSKIBolesław 1896-1979 (Szlachowa-Warszawa) - s. Józefa Jana (1863 Wielki Bukryn-24.10.1934 Os. Krech.) i Marii Kazimiery Skarbek-Malczewskiej (mieszkała tu z nimi, +5.05.1944 Warszawa), żona Elżbieta 1902-1986 z d. Łoś - c. Stanisława i Marii Wielowieyskiej, córki: Maria (Rey), Anna, Irena i Elżbieta. Bolesław był w 1920 r. ochotnikiem 1. pułku ułanów Krechowieckich, a potem podporucznikiem rezerwy tego Pułku, założycielem, następnie prezesem Osady Krechowieckiej od 1921 r. do 17.09.1939 r. Był bratem stryjecznym gen. Zygmunta Podhorskiego.
12.DĄBROWSKIWładysław, ułan.
13.DZIERZGOWSKIJan.
14.TALAROWSKIStefan.
15.KULIKOWSKIWłodzimierz, wachmistrz, żona IN., córka IN.
16.JAKUBOWSKIWładysław, wachmistrz.
17.DUSZYŃSKIHenryk, wachmistrz.
18.FRĄCZAKPiotr.
19.URBAŃSKIIgnacy.
20.CAŁAWincenty, ułan.
21.CHLEWIŃSKIAleksander, plutonowy.
22.MĄCZKAStefan 1895-1974 (*Starachowice) - s. Antoniego i Salomei 1873, wachmistrz 1. pułku ułanów Krechowieckich, w Osadzie wieloletni sołtys, członek zarządu mleczarni, członek sądu koleżeńskiego i Rady Osady i jej prezes, I żona Stanisława +1928 z d. Poznańska z Tuczyna, dzieci: Stefan Bogusław 1922; Danuta Aleksandra 1925, Zofia 1926-1940 (+Monastyrek na Syberii) i Tadeusz 1928. II żona Helena 1905 z d. Ślusarczyk z Krakowa - c. Stefana. Wywiezieni na Sybir. Mieszkała tu też matka Stefana - Salomea , którą NKWD nie wywiozło, podobno wyjechała do nowej Polski razem z proboszczem i jego matką.
23.BALMASSzczepan 13.10.1899-12.03.1967 (*Wilczyce) - s. Józefa i Józefy, plutonowy w Legionie Pułku Ułanów, następnie 2. korpusu na zachodzie, żona Marianna 27.08.1903-18.07.1980 (*Wilczyce) z d. Kasińska, dzieci: Maria-Emilia, Witold-Edmund 29.06.1927, Aleksander-Krzysztof i Janusz obecnie zam. Gdańsk. Po wojnie: Lębork.
24.JARUGAZygmunt, ułan.
25.STĘPIEŃMarcin 1892 - s. Andrzeja, wachmistrz, żona Apolonia 1906 - c. Józefa, dzieci: Witold 1929-1993 (+Pabianice), Danuta 1932. Zabrani na Sybir
26.PŁUŻAŃSKIJózef 14.07.1894-1944 (*Duraczów), rotmistrz, żona Zofia +1982 z d. Falkiewicz, dzieci: Witold 1926-1986, Teresa 1928-1929, Andrzej 1930 i Maciej 1937-1997. Józef służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W 1920 r odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (nr 2560). W latach 1921-1935 mieszkał w Osadzie Krechowieckiej. Podczas wojny działał w AK do 1944r, kiedy to został aresztowany. Stracony w Stutthofie.
27.STASIORAntoni (Sulimirski Józef).

poz. 28-42 pierwotnie niewypełnione, teraz uzupełniane bez nawiązania do jakiekolwiek numeracji.

28.BINDUGAStanisław, żona Maria z d. Golik, syn Tadeusz 1939. Stanisław był kierownikiem zlewni mleka (mleczarni). Po wojnie w Barlinku na Pomorzu Zach.
29.STRUMYKJózef 1896 - s. Andrzeja, żona Stanisława 1904 - c. Wawrzyńca, dzieci: Marian 1925, Genowefa 1930, Czesława 1932, Maria 1937. Przybyli niedawno ze wsi Równo. Zabrani na Sybir.
30WSZOŁAJan 1878 - s. Jana, żona Katarzyna 1892 - c. Macieja, dzieci: Antoni 1908, Stanisław 1914, Józef 1918, Kazimierz 1926. Zabrani na Sybir.
31.PISKORSKIWincenty, żona Józefa z d. Budkiewicz.
32.OMAŃSKIIN., żona Julia Julia z d. Urbanowicz z Leonówki - c. Łukasza.
.........
43.MILEWSKIEdward, major.
44.CHROMIKJakub.
45.BOJANKIEWICZFeliks.
46.GORZKOWSKIWładysław, wachmistrz.
47.CHANECKIGustaw, plutonowy.
48.GÓRCZAKFranciszek, kapral.
49.GAŁKAFranciszek, starszy ułan.
50.BRZOSTOWSKIJózef, plutonowy.
51.STERNAFranciszek 1893 - s. Jana i Teresy z d. Ofiara, ułan, żona Florentyna 1903 z d. Pawłowska - c. Pawła i Marii z d. Szadurska (śl.1886, Złoczówka), dzieci: Wanda (zm.dzieckiem), Krystyna 1926, Ryszard 1929, Maria 1931, Teresa 1933. Uniknęli wywózki na Sybir, schronili się u swojej rodziny Sternów na Kol. Lipskiej.
52.GRANICZNYMichał 1851-2.07.1940 (Staszów, kieleckie-Sybir) - s. Walentego, żona Maria 1862-23.03.1941 - c. Walentego, syn Stanisław (poniżej), Romuald (w poz.65). Zabrani na Sybir.
GRANICZNYStanisław 1898, ułan, żona Rafaela 1905 z Huty Starej - c. Jana, dzieci: Jan 1926, Teresa 1931, Maria 1936. Zabrani na Sybir.
53.SZYMAŃSKIJan - wachmistrz
54.CZAJKOWSKIEdward 1882~1941 (Warszawa-Sybir) - s. Ignacego, porucznik, żona Zofia 1905 - c. Kazimierza, synowie: Bogdan 1932-2007 (na emigracji Czaykowski) i Jerzy 1935-1942. Zabrani na Sybir.
55.SWOJNÓGPiotr 1889-1960 - wachmistrz, żona Józefa z d. Grygier, dzieci: Waleria (Krawiec), Józefa (Świątkowska), Andrzej, Marysia (Fokszan-Zamęska), Teresa (Niepsuj), Piotr, Janina (Berczyńska). Po wojnie osiedlili się na Mariantalu obok Lubięcina, pow. Nowa Sól
56.RADOMSKIWalery - ułan, żona Józefa.
57.ARMATYSStanisław - starszy wachmistrz
58.KULIKAntoni 1894 (*k/Częstochowy), starszy ułan, żona Stanisława 1898 (*Szubków) z d. Chmielewska, dzieci: Jan 1922 (*Szubków), pozostałe tu ur.: Alina 1924; Helena 1926; Bogdan 1928 i Stefania 1931. Działka 11 ha. Antoni był ojcem chrzestnym jednej z córek Stanisława Wojny (prawdopodobnie Walerii).
59.WOJNAStanisław 26.09.1898-29.09.1949 (+Szczecin), ułan 1 P.U.Krechowieckich w wojnie 1920 r, żona Helena z d. Szewczuk, dzieci: Weronika 1926, Stanisława, Maria, Waleria, Aniela, Teresa 1935, Henryk 1937. Wywiezieni na Sybir i wszyscy wrócili.
60.KAŁUSIEWICZKarol, ułan.
61.SZYMANIKWładysław.
62.MOROZOWICZWojciech, ułan.
63.PROCHYRAStefan 1892-1978 (*Żurawniki) - s. Jana i Tekli, ułan, żona Jadwiga 1905-1985 z d. Sawicka - c. Ezechiela i Marii z Puchawy. Bezdzietni. Od 1940 roku przechowywali się w Tresteńcu u rodziny. Stefan był w 1943 roku aktywnym uczestnikiem miejscowej samoobrony, był przedstawicielem AK na tym terenie (Tresteńcu) i nawet odbierał przysięgę od nowych członków AK. Po wojnie osiedli w Trzebiatowie, gdzie też zmarli.
64.ZWOLIŃSKIJózef 1899 - s. Michała, żona Helena 1899 - c. Teodora, dzieci: Stanisława 1924, Tadeusz 1925, Władysław 1927. Zabrani na Sybir.
65.GRANICZNYRomuald 1900 - s. Michała (w poz.52), żona Janina 1900 - c. Jan, dzieci: Bolesław 1930, Maria 1933. Zabrani na Sybir
66.OGONOWSKIJózef.
67.ŻYGADŁOWojciech.
68.WRZESZCZJózef, plut. V.n.: Wrzyszcz?
69.ZAJDELAdolf (prawdopodobnie mieszkał z rodziną w Równem)
70.SZOPAJózef.
71.KUCHAREWICZBronisław 1895 - s. Józefa i Katarzyny z d. Kremienowska., ułan; żona Maria 1900 (*Budy) - c. Jana. Zabrani na Sybir
72.WALASIEWICZZygmunt.
73.ZDANEKJan.
74.ŁOŚModest - s. Adolfa i Wiktorii Kamińskiej, ułan, żona Antonina z d. Myczkowska - c. Pawła i Franciszki z Lipnik (tam poz.11), dzieci: Stanisław, Józef, Adolf, Stefania i Halina 1926. Rodzina w czasie wojny przebywała u rodziny w Lipnikach, gdzie przeżyła napad ukraiński. Po wojnie Modest z żoną i córkami mieszkał we Wrocławiu. Zmarł w 1959 roku.
75.PASZYŃSKIWładysław 1899 - c. Jana, ułan, żona Janina 1905 (*Jadwipolu) - c. Stanisława, dzieci: Feliks 1924, Janusz 1926, Irena 1932, Maria 1934, Helena 1936. Zabrani na Sybir
76.MADEJJan, żona Maria, dzieci: Michał, Bogusław 1929, Marian, Edward, Jadwiga, Joanna i inne. W czasie tułaczki zmarło 6 osób (IN.), pozostali przy życiu osiedli po wojnie w Wielkiej Brytanii.
77.BUJNOWSKIBernard.
78.KACZMARSKIKazimierz z rodziną. Mieszkali w Równem.
...(79-85 N.N.)
86.JANKOWSKIJan.
87.ŚWIERCZYŃSKIStefan, kapral.
88.MAŃKAJózef - starszy wachmistrz.
89.DOBRZAŃSKIStefan 1892-12.06.1941 - s. Stanisława, żona Janina 1906 - c. Jana, dzieci: Jan 1926, Wanda 1928, Zygmunt 1930, Irena 1935-3.06.1941, Stefan 1937. Zabrani na Sybir.
90.GRZYBOWSKIKlemens 1895-31.03.1957 (*Biała Cerkiew, +w Anglii) - s. Michała i Anieli z d. Aleksandrowicz, st. wachmistrz, kawaler krzyża VM, Niepodległości, Trzech Walecznych, Zasługi z mieczami i św. Jura. Żona Maria 1896~1942 (+ZSRR) z d. Dudelzak, dzieci: Helena 5.08.1927-8.02.2016 (+ Blackburn.Lanc's, W.Brytania, po m.Jaskowska), Ryszard 1929, Henryk 1931-2.02.1945 (zm. tragicznie w Indiach), Aniela 30.06.1933-16.02.2011 (+Warszawa), Michał 1937-1941 (+Taszkent, ZSSR). Wywiezieni 10.02.1940 za Ural na posiolek Dziedowka. Klemens trafił do Armii gen W. Andersa.
91.RZOŃCAWincenty 1896 - s. Ignacego, żona Bronisława 1900 z d. Jaworska - c. Jakuba, dzieci: Wincenty 1928, Marian 1931, Jan 1934, Danuta 1935. Zabrani na Sybir.
92.BORYŃStanisław 1888 - s. Jana, żona Janina 1893 - c. Józefa, dzieci: Stanisław 1922, Janina 1924, Stefan 1926. Zabrani na Sybir
93.PUKACZStanisław 1889 (*Radomsk), plutonowy, żona Katarzyna 1900 z d. Rzońca - c. Ignacego, dzieci: Czesław Józef 1924-7.10.2015 (+Hudderesfield w W.Brytanii, tam pochowany), Stanisława 1926, Władysława 1928, Apolonia 3.08.1930- 4.04.1987 (+ Huddersfield, po m. Wdowczyk), Ryszard 1932-1941, Leon 1934, Leokadia 1936-1936; Helena 1938-1938. Zabrani na Sybir. Po wojnie Czesław zamieszkał w Wielkiej Brytanii, był harcmistrzem, został diakonem i to on jest autorem szkicu osady. Komendant Chorągwi Harcerzy Wlk.Bryt. w latach 1978-1980, Hufcowy Hufca Wilno 1973-1975, długoletni Kierownik Stanicy Harcerskiej Fenton w W.B., długoletni Prezes "Ogniska Rodzin Osadników Kresowych" (OROK). Odznaczony za zasługi wojskowe i pracę społeczną m.in. Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski.
94.MIĘDZAAleksander 1895-1981, żona Wiktoria 1904-1975, dzieci: Franciszek, January, Koleta i Bogumiła. Po wojnie zamieszkali w Pustelniku, a następnie w Nowej Wsi Legnickiej na Dolnym Śląsku. Wszyscy odeszli już do Pana.
95.BALICKIRomuald.
96.KWIATEKJózef 1892 - s. Albina, wachmistrz, żona Wiktoria 1902 - c. Stanisława, dzieci: Józef 1924, Zbigniew 1926, Barbara 1927, Maria 1929. Zabrani na Sybir.
97.NETWINKOMieczysław 1893 - s. Antoniego, żona Halina (Felicja?) 1899 - c. Jana, dzieci: Stefania 1929, Maria 1931, Stanisław 1932, Witold 1934, Edward 1937, Kazimierz 1939. Zabrani na Sybir, razem z nimi Pelagia Szczurek 1916 - c. Konrada.
98.SIERADZKIJan 1890 - s. Andrzeja, starszy ułan, żona Janina 1893 - c. Stanisława, dzieci: Stanisław 1923, Dobrosława 1924, Włodzimierz 1927, Jan 1928, Celina 1932. Zabrani na Sybir.
99.SOKOŁOWSKIJulian 1883 - s. Michała, żona Waleria 1902 ze Szpanowa, dzieci: Wacław 1924, Bronisława 1926, Szczepan 1927, Janina 1931, Stefan 1935, Anna 1939, Adela 1940. Zabrani na Sybir.(źr.2), (źr.3), (źr.4).
100.MASSALSKIMieczysław, wachmistrz.
101.SŁOMKAWładysław 12.06.1898-25.12.1942 (Równe-Teheran) - s. Teodora, uł., żona Aleksandra 1904 - c. Jana, dzieci: Władysława 1927, Wanda 1928, Stanisława 1930, Maria 1939-22.03.1940. Zabrani na Sybir
102.PROKOPOWICZZdzisław, plutonowy.
103.N.N.
104.WOŁKOWSKIStanisław.
...(poz. 105-112 N.N.)
113.DUDZIEWICZWojciech.
...(poz. 114-131 N.N.)
132.BOJANKIEWICZRyszard.
133.KOZICZYŃSKIJan.
134.DĄBROWSKIJan, wachmistrz.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leonard Urbanowicz[marzec 2006] korekta nazwiska i uzup. poz. 63 (było Prochera)leonard(a)piotrus.com.pl zmarł

2.

Danuta Tarnecka[grudzień 2006] poz. 25.danuta-t2(a)wp.pl

3.

Leszek Polikowski[grudzień 2007] uzup. poz. 63 Dane podał siostrzeniec Jadwigi - Mieczysław Suszyński.polikowski(a)op.pl

4.

Piotr Kaźmierski[marzec 2008] uzup. poz. 59. Stanisław Wojna odznaczony został Krzyżem Walecznych (szwadron techniczny), [grudzień 2009] uzup. poz. 58.aszur1986(a)wp.pl

5.

Eugeniusz Swojnóg[kwiecień 2008] uzup. poz. 55gieneksgl(a)vp.pl

6.

Maria Nowosad[sierpień 2008] uzup. poz. 74 (Łoś) źródło: Halina Szczerba, córka Modesta Łosiamnowosad(a)wp.pl

7.

Wacław Panimasz[grudzień 2008] uzup. poz. 71w.panimasz(a)op.pl

8.

Tomasz Struzikwnuk Walentego. [grudzień 2008] uzup. poz. 8 na podst. wspomnień córek i synówtomaszstruzik(a)interia.pl

9.

Adam Babuśka[grudzień 2008] uzup. poz. 94 na podst. wspomnień nieżyjących już dziadkówsart66(a)wp.pl

10.

Józef Łukasiewicz[kwiecień 2009] ZDJĘCIE bramy wjazdowej do Osady Krechowieckiejarcus-plus(a)wp.pl

11.

Ryszard Grzybowskis. Klemensa i Marii, zamieszkały w Anglii. [czerwiec 2009] uzup. poz. 90. [wrzesień 2011] uzup. poz. 90. [październik 2011] korekta i uzup. poz. 90. [marzec 2016] uzup. poz. 90 (powiadomienie o śmierci Heleny). [czerwiec 2016] uzup. poz. 5. [lipiec 2016] uzup. poz. 93.grzybowski(a)talktalk.net

12.

Tadeusz Binduga[wrzesień 2009] poz. 28. Podporucznik Bolesław Podhorski był moim ojcem chrzestnym.cafe.portal(a)wp.pl

13.

Madejwnuk Bogusława. [październik 2009] uzup. poz. 76. I would like to visit this area and see my grandads homeland.cporter(a)gklnorthern.com

14.

Elzunia Gradosielska Olssons. Danuty. [grudzień 2009] dot. poz. 22. Mieszkam w Szwecji. [grudzień 2011] odsyłacz do zdjęć umieszczonych na stronach Kresy-Siberiaelzuniaols(a)gmail.com

15.

Michael Kulikwnuk Antoniego. [styczeń 2010] dot. poz. 58. I visited the area in 2004 as well as Szubkow, Tuczyn, Horyngrod and Aleksandria.IteeKulik(a)aol.com

16.

Joanna Płużańskac. Andrzeja. [kwiecień 2010] uzup. poz. 26.tupangatoes(a)yahoo.es

17.

Elżbieta Ogłaza[marzec 2011] poz. 30, 31, uzup. poz. 8, 10, 52, 97 z listy Memoriałuustronie-karpacz(a)wp.pl

18.

Czesław Okoń[wrzesień 2012] dot. rodz. Kaczmarski (działka nr 78) zamieszkali w Równem.czeslaw-okon(a)wp.pl

19.

Henryk Balmas[luty 2014] uzup. poz. 23.henrykbalmas(a)tlen.pl

20.

Zbigniew Rzońcas. Jana. [marzec 2014] korekta i uzup. poz. 91.zbir(a)op.pl

21.

Jarosław Chruścicki[luty 2015] uzup. poz. 51.carcarewicz(a)wp.pl

22.

A. Przybyszewski[czerwiec 2015] uzup. poz. 2. (zob.: A. Przybyszewski, "9. Pułk Ułanów Małopolskich 1809-1947", Radomyśl Wielki 2011, s. 299). [wrzesień 2015] uzup. poz. 11.anprzyb(a)gmail.com

23.

Wanda Kmiećz d. Sawicka [kwiecień 2016] uzup. poz. 63.wsawicka140(a)interia.pl

24.

Andrzej Przybyszewski[styczeń 2017] uzup. poz. 22, 93.anprzyb(a)gmail.com

Uwagi Leonarda Urbanowicza:
1 Strzępy informacji udało się uzyskać ze wspomnień Danuty Mączki, Janiny Misik, ks. Czesława Pukacza i Jana Kulika. Niestety nie wszyscy opisywali swe rodziny, ale podawali to co im zostało w pamięci.
2 Autor szkicu wymienia wśród mieszkańców Wincentego Piskorskiego, którego żoną była Józefa Budkiewicz. (zostali dopisani do wykazu)
3 Podani tutaj to byli wszyscy osadnicy wojskowi, ale autor opracowania nie zapamiętał wszystkich stopni wojskowych.
4 Brak zachowania kolejności numerów gospodarstw można tłumaczyć tym, że na brzegach osady było 20 działek 5- hektarowych należących do osadników cywilnych. Były one administracyjnie wliczane do osady. Niestety bliższych danych o tych osobach autorzy opracowania nie posiadali.
5 Z innych źródeł wiemy też że mieszkańcami osady byli Omańscy. Julia Omańska córka Łukasza Urbanowicza z Leonówki. Nie mam zdania czy byli oni osadnikami cywilnymi czy wojskowymi.
6 Podliczenie luk w numerach działek wskazuje na brak 44 gospodarstw. Punkt 2 wyjaśnia brak 20 gospodarstw, ale pozostałe 24 to już zagadka bez odpowiedzi.
7 Autorzy wspomnień opisywali bardzo dużą aktywność osadników na różnych polach czego w tym skrócie nie sposób przedstawić
8 Może jeszcze znajdą się Tacy, którzy mogliby uzupełnić choć cokolwiek. Z tego co wiemy generalnie o losach większość osadników i ich dorosłych dzieci zasiliły oddziały Armii Andersa i po wojnie osiedli na terenie Anglii.
9 Z osadą Krechowiecką sąsiadowały bezpośrednio licząc od zachodu: Bojanówka, Jazłowiecka i Hallerowo, te cztery osady stanowiły dość zwarty kompleks.
10 Podstawą do opracowania była książka Pt. " Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940" wydane przez Ognisko Rodzin Osadników Kresowych - Londyn 1992
Przygotował elektronicznie i uwagami opatrzył Leonard Urbanowicz, marzec 2006 r.

Zdjęcia na stronie Siberia-Kresy

Tak wygląda Nowa Ukrainka, czyli to co zostało po Osadzie Krechowieckiej - zdjęcia z satelity i widok Street View


Data powstania strony: marzec 2006 r., ostatnia edycja: sierpień 2018 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial) Краховецка, Краховецкая, Кряковецкая, Креховецкая, Кроховецкая, Кроховицкая, Кроховец, Осада Краховец, również: Тучин, Александрия.