wieś

KRUKI

gromada Kruki, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia r-k Radziwiłłów


Opracowywane w okolicy:
Podzamcze, Wola Piłsudskiego, Komarówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.CHUMINAnna, córka Helena 1937.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[styczeń 2017] poz. 1 z księgi metrykalnej.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: styczeń 2017 r., ostatnia edycja: styczeń 2017 r.

inne strony O KRESACH