wieś

KRZECZEWICZE

gromada Krzeczewicze gmina Powursk, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Powursk


Opracowywane w okolicy:
Niesuchoiże, Myślina, Werbka, Polany,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej KRZECZOWICZE.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Czesław Kamiński[maj 2011] poz. .... (wszyscy byli osadnikami wojskowymi i mieszkali w Polanach)czkamyk(a)op.pl

Data powstania strony: maj 2011 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.

inne strony O KRESACH

.