miasto powiatowe

KRZEMIENIEC

województwo wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Żołoby, Podleśce, Młynowce, Sapanów, Andruha Mała, Moczary, Bonówka, Bielecka Dolina, Czuhale,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Gmina miejska Krzemieniec obejmowała m.in. miejscowości (w tym przedmieścia): ANDRUHA WIELKA (DUŻA), BEREZYNA, BIAŁOKRYNICA, CHWOSZCZE, DUBIEŃSKIE (Dubieńska Rogatka), FISZCZUKI, GRABÓWKA (prawdopodobnie z osadą Trzy Kopce), JASZUKI, KUCZERY, LIPOWCE, MORGWY, PERELISKI, SYCZÓWKA, TUNIKI.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW domowych, stan z około 1939 r.
1.GOŁĄBHenryk, żona Krystyna z d. Szrytnik, dzieci: Czesław 1914, Helena, Andrzej. Henryk był osadnikiem gen. Pilsudskiego, brał udział w wojnie bolszewickiej w 1920 r. Krystyna pochodziła z woj krakowskiego (z Limanowa?)
2.LESZCZYNOWICZStanisław 1888 (*Borki) - s. Szymona i Antoniny z d. Nowakowska z Sosnówki, żona Walentyna, dzieci: Wanda, Juliusz.
3.LESZCZYNOWICZTomasz 1881 (*Borki) - s. Szymona i Antoniny, żona Helena (jej siostra Cecylia była żoną Piotra Deszenowicza), dzieci: Stanisława i Jadwiga. Tomasz z córkami został wywieziony w 1940 roku na Sybir i nie powrócił.
4.LESZCZYNOWICZFranciszek Salezy 1879 (*Borki) - s. Szymona i Antoniny, naczelnik stacji kolejowej w Krzemieńcu, żona (śl.11.02.1911, Szumbar) Konstancja 1880 (*Szumbar) z d. Jaroszewska - c. Jana i Józefy z d.Goliszewskiej, dzieci: Julia. Konstancja miała siostrę Antoninę, która poślubiła Tomasza Żółkiewskiego (ich syn Władysław mieszkał w Szepetynie).
5.KOWALSKAMaria 1855-1939 z d. Ossowska - c. Marcina i Izabelli, wdowa po Józefie 1842, dzieci: Katarzyna (panna), Maria 1879, Antonina, Jan, Stanisław 1886 (75?)-1935, Aniela 1888, Julia 1890 po m. Głuchowska (poz. 7), Joanna i Felicja. Ul. Zacisze.
6.SHEYBALStanisław, żona IN, syn Kazimierz
7.GŁUCHOWSKAJulia 1890 z d. Kowalska, wdowa po Stanisławie 1883-1937 (+Lwów) - s. Feliksa i Doroty z d. Słomińska, mechaniku w Elektrowni Miejskiej dzieci: Regina 1919, Cezary 1914, Elżbieta 1911. Mieszkali na Rogatce Dubieńskiej, naprzeciwko budynku Elektrowni. Regina ukończyła w 1938 roku Liceum Krzemienieckie. Cezary w czasie wojny z Armią Andresa dotarł przez Włochy do Anglii i do końca żył w Londynie.
8.OZIEROWBazyli - s. Jana i Zinajdy. Rodzice mieszkali we Włodzimierzu.
9.ULANOWSKIZygmunt 1988, żona Helena +1941 (w Kowlu) z d. Sokołowska, dzieci: Wiktor 1918, Janina Danuta 1923, Irena 1926. W latach 30-tych rodzina przybyła z Kowla, gdy Zygmunt otrzymał tu pracę (chyba w magistracie). Zimą 1940r. wrócili do Kowla, by być razem z rodzicami Heleny. Wiktor przeżył niewolę sowiecką, następnie udało mu się przedostać do Armii Andersa. Walczył we Włoszech. Pozostał w Anglii i nigdy do Polski nie wrócił. Zmarł w latach 80-tych. Janina Danuta uległa niefortunnemu wypadkowi i leczyła się w szpitalu w Kowlu, w tym czasie Zygmunt przemycił Irenę w składziku z węglem w pociągu, do Chełma, gdzie mieszkała jego siostra .Z Chełma Irena przeniosła się do ciotki Wincenty Ulanowskiej do Lublina. Po wojnie w Szczecinie.
10.CHĘCIŃSKIKazimierz, starosta, żona Józefa, dzieci: Irena, Jakubina. Kazimierz, Andrzej, Anna. Mieszkali w dworku koło liceum.
11.ŁOŚEzechiel 1900 (*Jagodne) - s. Gracjana i Anny z Jagodnego, cichociemny ps. Ikwa, żona Helena 1903 z d. Hajdamowicz z Lipnik, dzieci: Artur Bogdan 1934, Remigiusz Ezechiel 1936 i Waldemar. Ezechiel po ożenku jako zawodowy wojskowy, urzędnik PKU, mieszkał w Krzemieńcu, ul. Trynitarska 19a.
12.GIBCZYŃSKIStanisław +1940, komendant policji w Krzemieńcu, zamordowany w Ostaszkowie, żona, syn Edward - po wojnie w Melbourne w Australii, jego matka zmarła w Malborku.
13.KARPIŃSKIIN., córka Martyna (Buszyńska, w Horynce)
14.ŚWIDZIKOWSKIAdam 1900 (*Radom) - s. Wawrzyńca i Katarzyny z d. Zubrzycka, żona Zofia 1902 (*Uszomierz k/Żytomierza) z d. Klimkiewicz - c. Franciszka i Karoliny z d. Witamborska, dzieci: Irena 1925, Roman 1928, Franciszek 1934, Wanda 1937, Teresa 1940. Po wojnie w Radomiu. W Krzemieńcu mieszkali na ulicy Jasnej, potem Szerokiej. Uciekli przed frontem w styczniu 1944r.
15.WYSZYŃSKIEdward, kapr., żona Bronisława 1895 - c. Jana, dzieci: Apolinary 1927, Irena 1930, Kazimiera 1932, Henryk 1934. Przeprowadzili się z Orłopola. (źródło) Zabrani na Sybir. V.n.: Wyszański
16.CZOSTOWICZJ. mgr - Vice starosta
17.SMOLIRAT.. - kierownik działu w Urzędzie Skarbowym
18.MINAKOWTymoteusz, żona Wiera, syn Władysław. Posiadali ogromny majątek ziemski tj. dwór, ziemię ok. 160 ha, stawy rybne, gorzelnię i inne we wsiach Taraż Stary i Taraż Nowy i w okolicy, w gminie Poczajów. Bracia Tymoteusza (bezdzietni) to Wasyl i Nikita (posiadał obwód rybacki własny w postaci stawu i rzeki Wilia w obrębie wsi Cecyniówka i Wilia). Adres zamieszkania: Krzemieniec, ul. Kołłataja 6
19.ZAWADZKILudwik, żona Maria +1980 z d. Modzelewska, dzieci: Wanda 1935 i Teresa ~1940. Ludwik pracował w Krzemieńcu przy produkcji mebli. W 1942 r. został zastrzelony razem z ciotką (IN.) i jej synem przez Ukraińców na jej posiadłości za lasem (Sitary). Po jego śmierci, Maria z dziećmi uciekła do Krzemieńca, a później do Niemiec. Po wojnie w Bystrzycy Kłodzkiej.
20.ŻÓŁKIEWSKITomasz, wdowiec po Antoninie +1923 (w Olchówce, pochowana w Deraźnem) z d. Jaroszewska - c. Jana i Józefy z d. Goliszewska. Tomasz zamieszkał w Krzemieńcu zaraz po śmierci żony, przy Dubieńskich Rogatkach 182. Tu w latach 1942-43 mieszkał syn Władysław z Szepetyna z rodziną, kształcąc się w Seminarium Nauczycielskim w Liceum Krzemienieckim. Po wojnie w okolicach Rzeszowa.
21.ŻÓŁKIEWSKIWincenty ~1885 - s. Tomasza i Antoniny z d. Jaroszewska z Olchówki, pszczelarz, wdowiec po Zofii (zmarła przy porodzie córki Janiny), II żona Pelagia ~1900 z d. Matusiewicz, dzieci: Krystyna, Franciszek, Ignacy, Jerzy 1935, Stanisław 1936-1936.. Mieszkali na przedmieściu - w Berezynie. Zamordowani przez bandytów ukraińskich w nocy z 12 na 13 maja 1943 roku, pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu katolickim w Krzemierncu grób nr 506. Przeżyła tylko Janina, która uczyła się w Warszawie, po wojnie zamieszkała z rodziną stryja Władysława z Szepetyna, zmarła w 2006r w Gołubiu Dobrzyniu, pochowana w Toruniu.
22.ŻÓŁKIEWSKIFeliks - brat Tomasza (z poz. 20), właściciel apteki, żona Wilhelmina z d. Danielecka, dzieci: Lidia (zginęła we Włoszech, m.Bogdan Żołądkowski), Bronisława Izabella 1909-27.05.1946 (prowadziła aptekę w Kiwercach), Wanda +1951 (obie zmarły w ZSRR na zesłaniu) i Witold (po wojnie w Warszawie, działacz Towarzystwa Krzemieńca, brał udział w tworzeniu filmu "Ateny Ołyńskie"). W czasie wojny Bronisława przeniosła się do Krzemieńca, gdzie w nocy z 9 na 10 maja 1944 r. została aresztowana przez NKWD, więziona w Krzemieńcu, Złoczowie, Kijowie i Charkowie za działalność w ruchu oporu, skazana 29.11.1944 r. przez Trybunał Wojenny NKWD w Tarnopolu z art. 54-1 a na 20 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Zmarła w Osiedlu Nowo-Iwanowska Kiemierowskiego obwodu. Zrehabilitowana Orzeczeniem Prokuraturu Tarnopolskiej 21.01.1994 r.
23.GAWROŃSKIKazimierz +1942, I żona IN, dzieci: Bolesław, Stanisław i Halina; II żona Ludwika 1920-1952 (*Dederkały Wielkie-Wrocław) z d. Krajewska - c. Stefana i Rozalii z d. Zitomska, dzieci: Ryszard ~1933, Olimpia Wanda 1935 i Krystyna 1942; ul. Tunicka 4. Kazimierz był kierownikiem działu łączności na poczcie.
24.OKOŃWładysław ~1896, funkcjonariusz pocztowy, żona Anisija ~1895 z d. Serednicka (v.n.Seredzińska), dzieci: Danuta, Stanisław Jerzy 1935, Józef Antoni 1937, Helena Teresa 1938; ul. Nowa 10.
25.GRUDZIŃSKIBronisław 28.05.1898-5.01.1961 (tu*) - s. Ignacego i Petroneli (Anny) z d. Bűrlingas, żona?, dzieci: Jerzy i Ina. Miejsce zamieszkania: "Góra Wołowicy". Bronisław był kierowcą w Krzemienieckim Liceum. Podczas II Wojny wyjechał do Hajnówki (prawdopodobnie z rodziną), gdzie pracował jako zegarmistrz. Po wojnie w Jeleniej Górze (z II żoną Celiną Skiepko z d. Bukraba i z córką Krystyną Grudzińską Szmaland 1953 r.). Rodzeństwo Bronisława ujęte w poz. 390.
26.KRETIN., żona Rozalia (+Krzemieniec) z d. Grudzińska - c. Ignacego i Petroneli.
27.OBOŁOŃCZYKTeodor, piekarz.
28.FILOMONOWBorys.
29.CHMIELEWSKIJan, ul. Szeroka 152
30.DUDAOktawian, żona Eugenia z d. Ogorzałek - c. Józefa i Joanny, dzieci: Lidia (obecnie w Australii), Oktawian (jr,), Joanna 11.10.1939 (po m. Gwiazda), Iwona. Oktawian był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a później profesorem Liceum Krzemienieckiego. Przy pomocy życzliwych im ludzi rodzina uciekła przed ukraińskimi bandami i osiedlili się w Nowym Sączu, skąd pochodzili rodzice Eugenii.
31.GIBSKISzymon, ul. Wiśniowiecka 82
32.KUŹNIARWalenty 1906, ul. Wiśniowiecka 63/2
33.BUSZYŃSKIFaustyn - s. Stanisława i Agaty z Wierzbowca. Zdobył wykształcenie rolnicze w Irkucku, za działalność polityczną otrzymał wilczy bilet i przeniósł się do Taszkientu, podczas zamieszek wrócił na Wołyń. Po wojnie w Sarnowicach, pow. Nysa.
34.SZMURŁOStefan 1892 - s. Stanisława, rolnik, żona Maria 1907 z d. Zawalnicka - c. Władysława, dzieci: Maria Krystyna 1928, Anna Wanda 1929. Zabrani na Sybir. V.n. Szmurłło
35.ZIELIŃSKIJózef 1895 - s. Adama, żona Jadwiga 1902 - c. Aleksandra, dzieci: Anna 1929, Bogdan 1934. Zabrani na Sybir.
36.LIMAKAnna.
37.CZERSKIJózef 1888, żona Józefa z d. Kucharska; dzieci: Antonina, Jan, Stanisław, Helena, Anna, Julia 1932, Zuzanna, Piotr. Po wojnie w Brzegu, woj. opolskie.
38.ZOŁYNIAKBronisław 20.09.1923-23.09.1944 (tu*). strz., przydzielony do Kompanii Łączności 1.Samodzielnej Brygady Spadochronowej brał udział w operacji Market-Garden na terenie Holandii. Ranny podczas lądowania zmarł w niemieckim szpitalu Bronbeek w Arnhem/Holandia. Pochowany na cmentarzu wojennym „Arnhem-Oosterbeek War Cemetery” w Arnhem/Holandia.
39.DĄBROWSKIKajetan 1897-1948, wdowiec po Marii 1897-1929 z d. Zwolińska (wychowana przez rodzinę Bieleckich), dzieci: Stanisława 1919-1994 (po wojnie w Wałbrzychu), Wanda 1921-1998 (po wojnie w Gnieźnie), Eugeniusz 1923-1945.
40.KOZŁOWSKIWitold 1896-1940 (+Katyń) - s. Adolfa i Ludwiki z d. Bobińska, żona Helena 1896-1941 z d. Biegańska (wywieziona do Kazachstanu, zmarła), dzieci: Irena 1921-1992 (Łaniewska) i Zofia 1924-1995 (Jędrzejczyk) uczęszczały do Liceum Krzemienieckiego. Witold wraz z bratem Julianem 1899-1944, nauczycielem w Liceum Krzemienieckim, brał udział w organizacji życia społecznego Liceum. W 1934 założył w pobliskim Kulikowie szkołę szybowcową w której był instruktorem. W Bereżcach nadzorował budowę pływalni dla młodzieży. W sierpniu 1939 jako oficer rezerwy zmobilizowany do wojska.
41.KOZŁOWSKIJulian Jan 1898-1944 - s. Adolfa i Ludwiki z d. Bobińska, żona Wanda Felicja z d. Król, dzieci: Jadwiga. Julian Jan to uczestnik wojny bolszewickiej, więziony na Syberii. Po powrocie do Polski od 1929 r. nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Krzemienieckim, aktywnie działa na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży. W czasie II wojny Światowej zostaje członkiem Batalionów Cichociemnych, ps. "Cichy"; zrzucony nad Polską walczy w Podziemiu. Zginął w Powstaniu Warszawskim dowodząc w stopniu kapitana oddziałem walczącym w Wilanowie. Nazwisko jego widnieje na tablicy w kościele Św. Jacka w Warszawie jak również na płycie nagrobnej na Cmentarzu Wilanowskim oraz na pomniku przed tymże cmentarzem. Kawaler orderu V.M..
KOZŁOWSKALudwika z d. Bobińska, wdowa po Adolfie 1870-1937 - s. Kazimierza i Marii, sędziu grodzkim, dzieci: Witold 1896 (poz.40), Julian 1898 (powyżej) i Kazimiera.
42.KOZŁOWSKIPiotr 1877, żona Kamila, syn Piotr (poniżej).
42.KOZŁOWSKIPiotr.16.06.1899, żona Tekla z d. Kornejczuk *Horohów, dzieci (wszystkie tu*): Halina 1.01.1924, Paweł Antoniusz 22.05.1920, Mieczysław 25.12.1930, Ryszard 1934. Po wojnie w Krakowie.
43.KOWALEWSKIAntoni - s. Bronisława i Bronisławy z d. Czyżewska (w os.Róża), major, żona INN. Bezdzietni. Adres: ul. J.Słowackiego. Antoni w dalszych losach wojny walczył jako jeden z 76 oficerów sztabu generała Andersa. Po wojnie został w Anglii.
KOWALEWSKAWanda - siostra Antoniego.
44.KORCZEWSKIJózef, żona Stefania, dzieci: Władysław, Emilia, Halina, Mirosław. Na wiosnę 1945 r. deportowani z Dubna do Wrześni.
45.POPŁAWSKIBolesław 25.09.1887- 4.04.1984 (*Podhajce) - s. Walerego i Walerii z d. Zielanko, buchalter w dobrach księcia Sanguszko, później urzędnik w urzędzie miasta Krzemieniec, żona Marianna 10.06.1889- 15.04.1973 z d. Raczyńska - c. Rudolfa i Malwiny z d. Lipska, dzieci: Alina, Wacław ( zmarli przed wojną), Mirosław (zob.niżej).
POPŁAWSKIMirosław 21.11.1914-8.09.2006, absolwent Liceum Krzemienieckiego, XII Pułk Ułanów, porucznik AK, w latach 1944-48 w łagrach sowieckich, żona Genowefa 8.12.1912-27.03.2004 (*Wisznia) z d. Śliwińska, nauczycielka, dzieci: Grażyna 29.01.1944 (po m.Stolarek). Do r. 1944 mieszkali wszyscy razem przy ulicy Królewski Zjazd 21. Po wojnie: we Wrocławiu.

46.

BASIŃSKI

Antoni 1889, urzędnik Liceum Krzemienieckiego, żona Anna Zofia Maria 1893 z d. Hilferding, dzieci: Jadwiga Maria 1929 (*Brwinów), Józef Julian 1935.

47.

BĄCZKOWSKA

Dominika, wdowa po Apolinarym 1870-1937 - s. Kajetana i Kamili z d. Fanowicz.

48.

BEDNARSKI

Stefan 1907 (*Warszawa) - s. Ludwika i Julii z d. Kulińska, profesor gimnazjalny, żona (śl.1937) Zofia Walentyna Maria 1910 (*Wadowice) z d. Dąbrowska - c. Walentego i Wandy Bronisławy z d. Patryn, profesorka gimnazjalna.

49.

CHRONIEWICZ

Roman, żona Anna z d. Tunicka, dzieci: Anastazja 1909 (po m. Żelazko).

50.

CISIŃSKI

Jan, żona Katarzyna z d. Grigoriewa, dzieci: Maria 1918 (*Jerki, Rosja, po m. Hoffman, w Kanadzie).

51.

DĄBROWSKI

Szymon, żona Maria z d. Terak, dzieci: Maria 1920 (po m. Zabłocka, w Kozinie).

52.

DOLANOWSKI

Oktawian, wdowiec po Marii 1883-1937 z d. Zacharewicz - c. Marcina i Heleny, dzieci: Aniela.

53.

DOMARADZKA

Stanisława z d. Sinczkowska, wdowa po Hilarym ~1865-1937 - s. Jakuba i Józefy, córka Janina.

54.

GALOMAN

Joanna z d. Matkowska, wdowa po Wincentym 1865-1937 - s. Jana i Małgorzaty, dzieci: Bolesław, Romualda, Maria i Leokadia.

55.

GÓRECKI

Antoni, wdowiec po Czesławie 1855-1937 - c. Marcelego i Julii z d. Stypułkowska, dzieci: Stefan.

56.

GRONOWSKI

Ignacy 1903-1940 (+Charków) - s. Seweryna, kapitan, żona Stanisława Maria 1912 z d. Nowacka, dzieci: Krystyna Maria 1940. Ul. Jasna 7.

57.

HRYNKIEWICZ

Krystyna, wdowa po Wiktorze ~1875-1934 - s. Kazimierza i Izabeli z d. Tomaszewska, urzędniku, dzieci: Julian, Wanda, Jan i Helena.

58.

JANIK

Marceli 1873 (*Szczytniki) - s. Nikodema i Zuzanny z d. Kimin, krawiec, żona (śl.1937) Anna 1887 z d. Pokidańska - c. Mikołaja i Melanii z d. Fidoryńczuk.

59.

JELENKOWSKI

Antoni 1909 (*Onyszkowce) - s. Kornelii Antoniny, piekarz, żona (śl.1937) Dominika 1898 z d. Tunicka - c. Antoniego i Pelagii z d. Humeniuk, po I mężu Łobuz, bufetowa.

60.

JEWDOKIMÓW

Piotr, żona Józefa z d. Bonstedt, dzieci: Wanda Maria 1911 (*Połtawa, Rosja, Wiszniowiecka, w Zdołbunowie).

61.

JEWDOKIMÓW

Zygmunt.

62.

KARDASZ

Józef Kazimierz ~1894, instruktor Szkoły Rzemiosł Budowlanych, żona Michalina ~1901 z d. Pasieczko, dzieci: Zofia Józefa 1936: Aleje Podgórskie 21.

63.

KLUCZ

Prokopij, żona Anna z d. Siwirska, dzieci: Ksenia 1912 (po m. Warfaluk); ul. Krasnogórka.

64.

KOMAREWICZ

Eugeniusz, żona Dominika z d. Szapował, dzieci: Agata 1901 (po m. Zakrzewska).

65.

KOSZYCKI

Bronisław 1884 - s. Waleriana i Marii z d. Łopuszańska, urzędnik samorządowy, żona (śl.1937) Zofia 1901 (*Dołbysz, za kordonem) z d. Machel - c. Juliana i Berty z d. Waltanz.

MĘCZARSKAJózefa z d. Koszycka - c. Waleriana i Marii z d. Łopuszańska.
66.

KOWALIK

Szczepan, żona Marianna z d. Krasucka, dzieci: Anna 1917 (*Drzewce, pow. Puławy, po m. Martyniuk).

67.

KUBEŁKO

Wojciech, wdowiec po Marii ~1872-1935 - c. Jana i Franciszki, dzieci: Wacław, Antoni, Józef, Bogumił i Maria.

68.

KUCHARSKI

Michał, żona Katarzyna z d. Chmielowska, dzieci: Walentyna 1919 (*Woroneż, Rosja).

69.

KUTZKEL

Leon - s. Katarzyny 1849-1937 (c. Aleksandra i Honoraty z d. Czaplicka). Rodzeństwo to: Antonina, Anna i Maria.

70.

LIPSKA

Wanda, wdowa po Adamie 1871-1937 - s. Michała i Agaty z d. Bujalska, dzieci: Tadeusz Juliusz Zbigniew, Janina.

71.

MACHEL

Julian, żona Berta z d. Waltanz, dzieci: Zofia 1901 (*Dołbysz, po m. Koszycka).

72.

MARTYNIUK

Ananijan, żona Helena, dzieci: Halina 1919 (*Radziwiłłów, po m. Jasinowska).

73.

MISIAK

Kamilla z d. Narewska, wdowa po Zygmuncie 1899-1935 - s. Piotra i Teofili z d. Drozd, urzędniku, dzieci: Jerzy Stanisław i Wiesława Barbara.

74.

PIĄTOWSKI

Walenty, żona Karolina z d. Koszycka, dzieci: Bronisława Stanisława 1910 (*Kobierniki, pow. Sandomierz, po m. Zawidzka).

75.

PIETRUCHA

Stefan 1908 - s. Jana i Marii z d. Jeziorko, funkcjonariusz policji, żona (śl.1934) Helena 1910 z d. Czołowska - c. Jana i Joanny z d. Głowacka, dzieci: Ryszard 1935 (*Uhorsk), Janusz Adam 1938; Góra Osowica 9.

76.

PIETRUSZEWSKI

Leopold - s. Edmunda 1866-1937 (przemysłowiec, s. Karola i Katarzyny). Rodzeństwo: Stanisław, Mieczysław, Kazimierz, Jadwiga i Adela.

77.

PONOMERENKO

Jadwiga z d. Sejnik, wdowa po Piotrze 1888-1937 - s. Porfira i Marii z d. Owczarowa, emeryt, syn Antoni 1925-1937 (obaj zabici).

78.

POPOW

Iowa, wdowiec po Stanisławie 1878-1937 z d. Tynowska - c. Henryka i Marii. Stanisława, była wdową po Witoldzie Sierżyckim, właścicielką ziemską maj. Szumbar, jej dzieci: Marianna Chomicka, Zenon i Jerzy Sierżyccy (w poz. 335), Konstanty Wojnarowski. Prawdopodobnie od nazwiska Popow wzięła się nazwa os. Popowce koło Szumbara.

79.

ROGOWSKI

Roman, żona Agata z d. Mentuła, dzieci: Luba Ludwika 1911 (po m. Kuźmicz), Halina 1925-1935.

80.

ROMASZEWSKA

Nioniła, wdowa po Leonie ~1875-1937 - s. Władysława i Józefy z d. Białopór, woźny szkoły murarskiej, dzieci: Leonidas, Apolinaria.

81.

ROZTROPOWICZ

Piotr, wdowiec po Marii ~1864-1937 z d. Pawska - c. Wiktora i Antoniny, dzieci: Kazimierz, Józef, Antoni, Wacław, Maria, Jadwiga, Paulina, Stanisława, Wiktoria i Zofia.

82.

SADOWSKA

Maria z d. Żółkiewska - c. Tomasza i Antoniny z d. Jaroszewska (poz.20), wdowa po Konradzie ~1874-1937 - s. Michała i Aleksandry z d. Popławska, dzieci: Zdzisław Tadeusz.

83.

SŁUPCZYŃSKA

Stefania z d. Kańska, wdowa po Auguście 1893-1937 - s. Aleksandra i Heleny z d. Rustachewicz, emerytowanym radcy minister., dzieci: Alina, Anna.

84.

STEFANOWICZ

Jan, żona Julianna z d. Siedlecka, dzieci: Zofia Bronisława 1910 (*Rawa Mazowiecka, po m. Koropatnicka).

85.

SZEMIOT

Stanisław Alojzy 1887-1940 (*Hryców) - s. Wincentego i Zofii z d. Grocholska, żona Maria Leona 1896-1975 (+Rzym) z d. Czosnowska - c. Izydora Stanisława i Marii Katarzyny Doroty z d. Lenval, dzieci: Tadea Gabriela 1939; ul. Tunicka 7. (uzup.: Lista ukraińska).

86.

SZŁAPAK

Robert +21.10.1964 (Miastko) - s. Michała (zm. przed żoną) i Apolonii 1860-1937 (c.Aleksandra NN i Weroniki), nauczyciel historii w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krzemieńcu, żona Maria z d. Tkaczyńska (zob.poz. 373).

87.

SZNAJDER

Bogdan - s. Walerii 1880-1937 z d. Kowalewska (c. Ludwika i Karoliny). Rodzeństwo to: Maria i Zofia

88.

SZUMSKA

Irena z d. Górniak, wdowa po Janie 1900-1937 - s. Rafała i Antoniny z d. Kwiatkowska, nauczyciel emeryt, dzieci: Andrzej.

89.

TARGOŃSKI

Jan 1908-1941 (rozstrzelany przez Niemców), nauczyciel, żona Gertruda 1916 z d. Markowska, córka Teresa Maria 1937.

90.

TURBIŃSKA

Anna z d. Robak, wdowa po Stanisławie 1905-1937 - s. Feliksa i Michaliny z d. Kopańska, szewcu.

91.

WEKER

Stanisława 1888 (*Kapuściany, Rosja) z d. Tymiłowska - c. Leonarda i Weroniki z d. Mondzelewska, wdowa po Władysławie Adamie 1874-1937 (*Popudnia, Rosja, agronom, s. Stefana Romana i Anzelminy z d. Wilczopolska, śl.1937).

92.

WEREJKO

Albin - s. IN i Stanisławy 1862-1937 z d. Romanowicz (c. Jana i Anny z d. Dębińska). Rodzeństwo: Olgierd, Ludgarda, Aldona Maria.

93.

WISZEWSKA

Marianna z d. Pareda, wdowa po Józefie 1890-1937 (s. Anny), dzieci: Stanisław Józef, Kazimierz, Irena, Maria Wanda.

94.

WOJCIECHOWSKI

Stanisław - s. Marii ~1857-1937 z d. Supińska (c. Józefa i Ewy z d. Chruszczewska). Rodzeństwo: Feliks i Marianna.

95.

WÓJCICKI

Antoni, żona Felicja z d. Konarzewska, dzieci: Julia 1908 (*Nosowicze, po m. Horodecka).

96.

ZAREMBA

Zdzisław, żona Eugenia z d. Bunina, dzieci: Nina 1915 (*Równe, po m. Słowikowska).

97.

ZIELIŃSKI

Julian 1883, żona Maria 1899 z d. Karpińska - c. Pawła i Dionizy, dzieci: Janina, Stanisława Weronika 1934, Franciszek Kazimierz 1939. Zaułek Szumski 10.

98.

ADAMCZYK

Adam 1898, policjant, żona Anastazja 1900 z d. Syryca, dzieci: Jan 1922, Władysława 1925. Adres: Wiśniowiecka 44.

99.

BAJDA

Jan 1897, żona Józefa 1905 z d. Kaszuba, dzieci: Maria Teresa 1936; ul. Królewski Most 35.

100.

BALCERZAK

Stanisław ~1915, leśniczy, żona Maria ~1914 z d. Ispołatoń, dzieci: Eugeniusz Janusz 1939.

101.

BANASZKIEWICZ

Wincenty 1901 (*Nowiny) - s. Piotra i Brygidy z d. Łoboda, żona Eudokia z d. Grycejko.

102.

BARSZCZ

Feliks ~1906, woźny LK, żona Antonina ~1917 z d. Józefowicz, dzieci: Jerzy 1937, Irena 1939; ul. Licealna.

103.

BEREZIUK

Tomasz, żona Olga.

104.

BEZULSKI

Leon ~1910, pracownik umysłowy, żona Marianna ~1912 z d. Dobroczyńska, dzieci: Jerzy 1939.

105.

BIEDA

Stanisław 1894, nauczyciel szkół licealnych, żona Stanisława 1900 z d. Włodarczyk, dzieci: Zofia Barbara 1929, Maria Bożenna 1931; ul. Dyrektorska.

106.

BIELICKI

Antoni ~1895, żona Anna ~1893, dzieci: Maria 1933.

107.

BŁAŻEJEWSKI

Franciszek 1909 (*Pikulskie Hucisko) - s. Leona i Teresy z d. Jasińska, stelmach, żona Helena 1908 (*Majdan Antonowiecki) z d. Przytomska - c. Adama i Katarzyny z d. Baberzecka.

108.

BOGUSZ

Adam 1900, funkcjonariusz Starostwa Krzemienieckiego, żona Teresa 1903 z d. Ostrowska, dzieci: Izabela Zofia 1938, Regina Ewa 1939, Edward Adam 1941.

109.

BOHDANOWICZ

IN - s. Tomasza i Teresy z d. Kulesza, siostra Maria Franciszka 1867-1939, panna; ul. Jasna 17.

110.

BOKSZYŃSKI

Józef 1900, szewc, żona Leontyna 1900 z d. Pilecka, dzieci: Tadeusz Andrzej 1938

111.

BONIKOWSKI

Henryk, funkcjonariusz Monopolu Tytoniowego, żona Anna z d. Komal, syn Ryszard Włodzimierz 1937.

112.

BOREJKO

Stanisława - c. Marii 1876-1936 (c. Jana i Tekli)

113.

BORKOWSKI

Michał, żona Maria.

114.

BOROWSKA

Maria z d. Wołoszyńska, wdowa po Józefie 1870-3.3.1938 - s. Adama i Aleksandry, dzieci: Wiaczesław, Mikołaj (poniżej) i Maria.

BOROWSKI

Mikołaj 1910 (*Matwiejowce, gm Katerburg), instruktor uprawy tytoniu, żona (śl.1937) Irena z d. Chodorowska 1910 (*Mołoczki, Rosja) c. Antoniego i Franciszki z d. Melenkiewicz, dzieci: Henryk Piotr Jan 1937.

115.

BORTNIK

Dymitr 1907 - s. Kaliksta i Marii z d. Moszeńska, pracownik umysłowy, żona (śl.1935) Maria 1911 z d. Lewandowska - c. Wacława i Klementyny z d. Zarzecka, dzieci: Jolanta Maria 1938; ul. Królewski Zjazd 11.

116.

BROJANOWSKI

Feliks ~1913, piekarz, żona Czesława ~1911 z d. Misińska, dzieci: Bronisław 1936; Dubieńska Rog.

117.

BRUDZISZ

Stanisław 1905 (*Górka Lubartowska) - s. Jana i Marianny z d. Ozoń, urzędnik pocztowy, żona (śl.1936) Romana Lubomira 1909 (*Mościska) z d. Pilichowska - c. Michała i Marii Władysławy z d. Krzywko, urzędniczka pocztowa.

118.

BRZEZIK

Władysław 1907, strażnik więzienny, żona Krystyna 1907 z d. Akajewicz, dzieci: Czesława Teresa *+1934, Helena Wiktoria 1935, Regina Janina 1938; Dubieńska Rog. 76.

119.

BRZEŹNIAKIEWICZ

Anna z d. Grabowska, wdowa po Aleksandrze 1876-1937 - s. Wincentego i Feliksy, dzieci: Michał, Ferdynand (poniżej), Bolesław, Leontyna.

BRZEŹNIAKIEWICZ

Ferdynand 1910, robotnik, żona Rozalia 1910 z d. Dowbenko - c. Grzegorza i Marii z d. Kuszman, dzieci: Stefan Mieczysław 1939; Góra Osowica 5.

120.

BRZEŹNIAKIEWICZ

Michał 1908- s. Aleksandra i Anny z d. Grabowska, rzemieślnik, żona Zofia 1907 z d. Czarnecka, dzieci: Jadwiga Wanda 1934, Aleksander Wojciech 1939, Izabela Stanisława 1940, ul. Tunicka.

121.

BRZOZOWSKI

Leon, żona Władysława.

122.

BUDAKOWSKI

Józef ~1914, robotnik, żona Helena ~1917, dzieci: Edward Władysław 1939.

123.

BUJALSKI

Feliks, córka Helena ~1930-1940

124.

BUNSZ

Emil, żona Wiktoria, dzieci: 1931-1936

125.

BURLINGAS

Piotr, żona Stanisława.

126.

BUSZYŃSKI

Antoni 1903, szewc, żona Walentyna 1905 z d. Tyczyńska, dzieci: Irena Teresa 1938, Maria 1939, ul. Szumska 25 .

127.

BYLICKI

Bronisław 1908, technik budowlany, żona Maria 1917 z d. Konieczna, dzieci: Ryszard Adam 1938 (*Poznań).

128.

CHMIELARCZYK

Mikołaj ~1914, żona Justyna ~1916 z d. Bratasiuk, dzieci: Danuta Teresa 1938.

129.

CHODOROWSKA

Franciszka z d. Mieleszewicz, wdowa po Antonim 1868-1936 - s. Tomasza i Ewy, dzieci: Bogdan, Leokadia, Krystyna, Irena i Aniela.

130.

CHOJNIAK

Aleksander - s. Julii 1860-24.2.1938 (c.Wacława i Magdaleny). Rodzeństwo: Mikołaj, Aleksandra i Weronika

131.

CHOLEWA

Józef 1897-1939 - s. Piotra i Józefy z d. Babula, żona Eudokia z d. Malczewska, córka Zofia

132.

CHOMICKI

Bazyli - s. IN i Marii ~1871-1937 (c. Konstantego i Cecylii), siostra Nadzieja.

133.

CHOPTIAN

Agrypina 1906, robotnica, dzieci: Ryszard Leopold 1939 (*Łuck).

134.

CHOTKOWSKI

Bronisław ~1855-1940 - s. Ignacego i Domiceli, dzieci: Stanisław, Józef, Piotr, Jan, Henryk i Jadwiga; ul. Trynitarska 15.

135.

CHOTKOWSKI

Henryk ~1910, urzędnik-inżynier, żona Natalia ~1914 z d. Kiczanowska, dzieci: Wiktor Andrzej 1938 (*Równe); ul. Nawale 18.

136.

CIĘŻKOWSKI

Ludwik Józef 1908 (*Czemerniki, pow. Lubartów) - s. Jana i Anny z d. Borkowska, urzędnik państwowy, żona (śl.1936) Alina 1910 z d. Jachniewicz - c. Felicjana i Antoniny z d. Kowalska, biuralistka, dzieci: Maciej Andrzej 1938.

137.

CYBULSKI

Jan, żona Dora.

138.

CZABAŃSKI

Jarosław 1909, urzędnik, żona Melitta 1911 z d. Fibak, dzieci: Iwona Maria 1936; Dubieńska Rog.11.

139.

CZAPLICKI

Julian 14.02.1902-16.11.1944 (Stary Gaj, woj. lubelskie-Scheffield, Wielka Brytania) - s. Pawła i Franciszki z d. Kołodziejczyk, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie 1921-1925, właściciel fabryki konserw rybnych "Idea" i hurtowni spirytusowej w Krzemieńcu, 25.09.1939-8.12.1939 - Komendant Tajnej Organizacji Wojskowej pow. krzemienieckiego Lwów - Krzemieniec - Równe - Łuck; 8.12.1939-12.02.1940 - więziony w Krzemieńcu; 12.02.1940-1.10.1941 – zesłany do obozu pracy Jarenga rej. leński archangielskoj obł., Armia Andersa 20 P.Piech., Persja (Iran), Palestyna, Południowa Afryka (Pietermaritzburg), Wielka Brytania (Szkocja, Anglia), 1 D. Panc. Gen. Maczka (zob.skład osobowy), ranny w bitwie pod Bredą. Od 16.09.1944 w stopniu kapitana... (więcej na stronie www). Żona Maria 1900-21.06.1990 (Holunki-Katowice, wg papierów ur. 3.12.1902) z d. Raczyńska - c. Seweryna i Jadwigi z d. Czuruk (w majątku w Łozach), sanitariuszka w Szpitalu Ujazdowskim w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., w czasie II wojny światowej w Krzemieńcu wraz z Julianem działała w podziemiu (m. in. wykupywała za spirytus z obozów sowieckich polskich wojskowych i organizowała przerzut ich z Krzemieńca przez Lwów i Węgry na zachód), zimą 1940 roku (po tym jak Jula wywieziono w głąb Rosji) wraz z dziećmi Anną Danutą Czerniawską (zob.niżej) i Jeremim Julianem uciekła przez zieloną granicę do Warszawy, a za nią poszły sowieckie listy gończe. W Warszawie była łączniczką w AK, ps. Haneczka (nie ujawniła się po wojnie), ponadto z ramienia AK wypłacała Żydom na hasło pieniądze i organizowała przerzut Żydów do Argentyny, często przechowując ich w swoim mieszkaniu. Jeremi Julian (późniejszy lekarz, profesor medycyny), 3.07.1930-8.01.1997 (Wiśniowiec-Zabrze); był w ćwiczeniówce Liceum Krzemienieckiego. Powstanie Warszawskie Szare Szeregi, ps. Gandhi (nie ujawnił się po wojnie). Po Powstaniu rodzina przeszła przez obóz w Pruszkowie, następnie mieszkała w Krakowie, Wolbromiu, Sosnowcu, Katowicach. Pełna forma nazwiska: Czapla-Czaplicki.

CZERNIAWSKA

Anna Danuta 25.12.1925-30.09.1940 (Łuck-Warszawa) - c. Albina 1895-1954 (+Londyn) i Marii z d. Raczyńska.(po II m.Czaplicka). Była uczennicą Liceum Krzemienieckiego.

140.

CZARNECKA

Olga z d. Jaremczuk, wdowa po Józefie 1865-1936 - s. Adama i Marii, fortepianiście, dzieci Józefa: Walerian i Stefan.

141.

CZARNOTA

Ignacy 1900, st. posterunkowy PP, żona Maria 1910 z d. Biskup, dzieci: Zofia Elżbieta 1935, Jan 20.2-20.2.1939; ul. Królewski Zjazd 43.

142.

CZEPIEL

Stefan 1912, dorożkarz ciężarowy, żona Juliana 1912 z d. Kryweńka, dzieci: Henryka Genowefa 1939; ul. Szumska.

143.

CZERNIJEWSKI

Stanisław, żona Helena z d. Parnicka, dzieci: Alina Zofia 1940.

144.

CZERWIOWSKA

Felicja 1866-1938 z d. Osińska - c. Leopolda i Tekli, dzieci: Bronisław, Ludwik i Wanda.

145.

CZOŁOWSKI

Jan 1865-1939 - s. Konstantego i Marii, żona Joanna z d. Głowacka, dzieci: Bronisław, Piotr, Franciszek (poniżej), Józef, Antoni, Ludwika, Emilia i Helena po m. Pietrucha.

CZOŁOWSKI

Franciszek, urzędnik pocztowy, żona Janina z d. Hrynkiewicz, dzieci: Tadeusz 1934.

146.

DĄBROWSKI

Ignacy 1899, plut. P.W. żona Irena 1909 z d. Chrolenko, dzieci: Elżbieta Halina 1936.

147.

DĘBSKA

Stefania 1914, robotnica, dzieci: Janina 1938; ul. Nawale 25.

148.

DIETRICH

Stefan 1912, urzędnik pocztowy, żona Helena 1915 z d. Moroziuk, dzieci: Krystyna Stefania 1935 (*Równe); Dubieńska rog. 98.

149.

DOBROWINOW

Jerzy ~1899, dyrektor banku, żona Maria ~1901 z d. Popisk, dzieci: Alicja Stefania 1939; ul.Barbary.

150.

DOLIŃSKI

Dymitr, żona Luba.

151.

DOLIWA

-DOBROWOLSKA Helena, wdowa po Florianie 1875-1938 - s. Piotra i Zofii z d. Połtoracka, adwokacie, dzieci: Florian, Rudolf Piotr i Małgorzata

152.

DROGOMIRECKI

Antoni 1895 (*Żytomierz) - s. Jana i Marii z d. Wołodkiewicz, fryzjer, żona (śl.1936) Helena 1911 z d. Gajewska - c. Piotra i Stanisławy z d. Simoszewska.

153.

DROGOMIRECKI

Ambroży 1907, mistrz kamieniarski, żona Eugenia 1906 z d. Krawczuk, dzieci: Regina 1936; ul. Piczackich? 37.

154.

DUDEK

Józef, żona Anna z d. Strokoń, dzieci: Maria Danuta ~1932-1934.

155.

DUDZIŃSKI

Leopold, pracownik kolejowy, żona Stanisława z d. Kiniorska, dzieci: Maria Janina 1934; Aleje Podgórskie 17.

156.

DYMCZAN

Antoni 1913, fryzjer, żona Walentyna 1911 z d. Pasławska, dzieci: Witold Piotr 1939.

157.

ETRYCH

Franciszek, profesor gimnazjalny, żona Cecylia Wanda ~1918 z d. Kowalczyk, dzieci: Weronika Cecylia Maria 23.6-10.7.1937; ul. Królewski Zjazd 49.

158.

FEDCZYSZYN

Mikołaj 1890, urzędnik skarbowy, żona Aurelia 1901 z d. Góra, dzieci: Roman Józef 1934, Stanisław Antoni 1938; Szumski Zaułek 10a

159.

FELIŚ

Walenty, wdowiec po Marii ~1897-1936 z d. Mondrala - c. Jana i Marii, biuralistka, dzieci: Jan, Jerzy i Andrzej

160.

FIRER

Jan 1901 - s. Jana i Anny z d. Siocha, robotnik, żona Olga 1907 z d. Pocerkiewicz (v.n. Paciorkiewicz) - c. Tomasza i Marii z d. Podhalska, dzieci: Anna 1936-1936, Maria 1936, Eugeniusz 12.11.1938-24.1.1939, Andrzej 1939; Ogrodowa 3.

161.

FRANCYK

Karolina, wdowa po Mieczysławie 1894-1936 - s. Marcina i Pauliny z d. Płoska, przedsiębiorcy budowlanym, dzieci Mieczysława: Mieczysław, Witold i Alfred.

162.

FREDRICH

Maria 1861-1939 z d. Kłodnicka - c. Antoniego i Aleksandry

163.

FRUKSER

Lucjan, żona Stefania z d. Szuman, dzieci: Romana 4.6.1907-5.2.1938

164.

FUGIEL

Honorata 1861-1939 z d. Czeluśniak - c. Jana i Karoliny, dzieci: Franciszek, Anna, Ewa, Weronika i Emilia.

165.

FURSIK

Michał, wdowiec po Marii 23.12.1871-4.5.1938 z d. Jaśkiewicz - c. Antoniego i Anieli z d. Bernacka, córka Dominika zamężna

166.

GADZIACKI

Mikołaj, żona Maria Janina z d. Markiel, dzieci: Waldemar 1940.

167.

GAJ

Władysław ~1896, woźny magistratu, żona Wincentyna ~1902 z d. Maciuszkiewicz, dzieci: Wanda Helena 1936.

168.

GAJEWSKI

Ferdynand ~1868-1940 - s. Wojciecha i Julii, żona Michalina, dzieci: Aleksander i Mieczysław.

GAJEWSKI

Atanazy, żona Helena z d. Durka-Kozłowska, dzieci: Ryszarda 1940.

GAJEWSKI

Piotr ~1911, nadzorca drogowy, żona Maria ~1908 z d. Macega, dzieci: Ryszard Anatol 1939.

169.

GALIŃSKI

Longin 1914 - s. Marii, robotnik, żona (śl.1934) Elżbieta 1910 z d. Mazurczuk (v.n. Mazurkiewicz) - c. Pawła i Agaty z d. Sztuk, dzieci: Iwona Maria 1935, Izabela Beata 1937; ul. Szeroka 182.

170.

GAŁKIEWICZ

Tadeusz, żona Władysława.

171.

GARAJ

Michał 1869-1939 - s. Józefata i Feliksy z d. Łopata, dzieci: Anna i Aleksandra.

172.

GŁOWACKA

Rozalia ~1883-1939 z d. Grabowska, wdowa po Auguście 1878-1936 - s. Antoniego i Wiktorii z d. Grabowska, kowal, dzieci; Michał, Lucjan (poniżej), Franciszek i Helena.

GŁOWACKI

Lucjan ~1907, kowal, żona Tatiana ~1912 z d. Semeniuk, dzieci: Irena Teresa 1934, Aniela 1937, Jadwiga Elżbieta 1939, Wiktor 1941; ul.Szeroka 176.

173.

GNIAZDOWSKI

Bronisław 1901-1990 (Warszawa-Kluczbork), żona Fabiana Teresa 1915 z d. Niewęgłowska, dzieci: Adam 1937 (*Radziwiłłów), Andrzej Stefan 1940. Bronisław był artystą malarzem, absolwentem ASP w Warszawie, prowadził dział etnograficzny i sztuki w Muzeum Ziemi Krzemienieckiej, w czasie okupacji więziony z Głogowie, po wojnie w Kluczborku.

174.

GÓRNY

Antoni ~1897, funkcjonariusz policji, żona Teresa ~1910 z d. Dobrzyńska, dzieci: Aldona Irena 1936, Jerzy Karol 1939; ul. Bojarska

175.

GRABOWSKI

Konstanty ~1896, mechanik, żona Antonina z d. Murowska, dzieci: Danuta Jadwiga 1937; ul. Królewski Most.

176.

GRUDZIŃSKI

Roman, żona Irena Weronika z d. Koleśnik, dzieci: Tadeusz 1940.

177.

GRINKIEWICZ

Piotr 1906 (*Berz-Gior, Rumunia) - s. Jana i Krystyny z d. Puchalska, piekarz, żona (śl.1937) Helena 1921 (*Polany) z d. Kuczewska - c. Józefa i Julii z d. Pawłowska ze Studzianki.

178.

GROMADZKI

Apolinary, żona Maria.

179.

GRONOWSKI

Ludwik 1901, nauczyciel, żona Nina 1907 z d. Czarna, dzieci: Hanna Zofia 1935.

180.

GROSZYŃSKI

Kazimierz Henryk 1906 - s. Wincentego i Natalii z d. Ullrichs, profesor Liceum., żona Helena 1900 z d. Falkowska - c. Jana i Kazimiery z d. Czaplicka, profesorka Liceum, dzieci: Jan Łukasz 1937 (*Lwów).

181.

GRZELEWSKI

Stefan 1894-1938 - s. Tomasza i Józefy, piekarz, żona Franciszka 1899 z d. Słomkowska, dzieci: Zbigniew, Jerzy, Henryk, Danuta, Olimpia i Barbara Maria 9.1.-18.9.1938; ul. Nawale 27.

182.

GULIŃSKI

Michał ~1900, urzędnik sądowy, żona Janina ~1911 z d. Cach, dzieci: Ryszard Piotr 1936, Maria Eugenia 1939; Bessera 2.

183.

HAGE

dzieci Rajholta ~1887-1935 - s. Karola i Emmy i Marii 1893-1936 z d. Dobrowolska - c. Eliasza i Antoniny: Bolesław, Feliksa, Janina i Józef.

184.

HARABURDA

Maria z d. Strumińska, wdowa po Ludwiku 1885-1938 - s. Ludwika i Emilii, dzieci: Leon, Joanna 1918 (*Zulnia, syn Zdzisław 1941) i Wacława.

185.

HECIUK

Bazyli Tadeusz ~1911, robotnik, żona Agata ~1907 z d. Strychan, dzieci: Krystyna 1939; ul. Kankowskiego 5.

186.

HOFMAN

Paweł 1867-1939 - s. Józefa i Katarzyny, kupiec, żona Aniela z d. Kamińska, dzieci: Józef, Stanisław, Franciszek, Kazimierz, Jan, Julia, Alżbieta, Helena, Klementyna i Albina.

187.

HOLC

Atanazy, żona Kira.

188.

HORODECKI

Jerzy 1908 (*Gniewań na Podolu Rosyjskim) - s. Aleksandra i Teresy Jadwigi z d. Kossecka, biuralista, żona (śl.1937) Julia 1908 (*Nosowicze, gm. Ołyka) z d. Wójcicka - c. Antoniego i Felicji z d. Konarzewska, po I mężu Piechowicz.

189.

HORODEJCZUK

Michał, wachmistrz 12 p. ułanów.

190.

IWASZKIEWICZ

Filemon ~1894, ślusarz, żona Aleksandra ~1903 z d. Ziemińska, dzieci: Łucja Natalia 1939.

191.

IZDEBSKI

Bronisław ~1911, woźny, żona Aleksandra ~1908 z d. Stokowska, dzieci: Brygida Antonina 1939.

192.

IŻAKOWSKI

Andrzej 1897, żona Józefa 1897 z d. Stolarczyk, dzieci: Krystyna 1940.

193.

JANUSZKIEWICZ

Edward, żona Natalia.

194.

JAREMCZUK

Filip, żona Feliksa z d. Robak, dzieci: Zbigniew 1940.

195.

JASICZEK

Zygmunt, żona Helena z d. Jaśkiewicz, dzieci: Mieczysław Bogdan 1940.

196.

JASINOWSKI

Eugeniusz 1910 (*Smólno, pow. Brody) - s. Stanisława i Anny z d. Chudyk, urzędnik państwowy, żona (śl.1937) Halina 1919 (*Radziwiłłów) z d. Martyniuk - c. Ananijana i Heleny, dzieci: Mirosława Krystyna 1940, ul. Rzemieślnicza 1.

197.

JASIŃSKI

Antoni, żona Katarzyna 1875-1939 - c. Jana i Marii, dzieci: Stanisława.

198.

JAŚKIEWICZ

Franciszek, żona Aniela z d. Sienczkowska, dzieci: Anna 1914 po m. Jaworska.

199.

JAŚKIEWICZ

Józef - s. IN. i Rozalii 1840-1937 z d. Dębska (c. Aleksandra i Wiktorii), żona Maria z d. Stankiewicz, dzieci: Kazimierz 1934. Grabówka. Rodzeństwo: Stanisława.

200.

JAWORSKI

Kazimierz 1906 - s. Piotra i Antoniny z d. Boryszewska, kołodziej, żona (śl.1937) Anna 1914 z d. Jaśkiewicz - c. Franciszka i Anieli z d. Sienczkowska, dzieci: Sławomir 1940.

201.

JERUSZKO

Władysław, żona Eleonora.

202

JÓZEFOWICZ

Julia, wdowa po Władysławie 1881-1936 - s. Jana i Marii, woźnym starostwa, dzieci: Franciszek, Antonina, Roman, Helena i Józef.

.

JÓZEFOWICZ

Roman, żona Stefania z d. Baranowska, dzieci: Krystyna Janina 1940

203.

JUCHKIEWICZ

Franciszek 1902, funkcjonariusz Monopolu Tytoniowego, żona Maria 1902 z d. Szymkowicz, dzieci: Józef Gabriel 1938; ul. Szeroka 204.

204.

JUREWICZ

Jan ~1913, mierniczy, żona Olimpiada ~1916 z d. Urbańska, dzieci: Weronika 1939.

205.

KACHALIK

Antoni 1908, elektromechanik, żona Regina 1911 z d. Gałecka, syn Robert Janusz 1937, Krystyna Teresa 1940; ul. Franciszkańska 6.

206.

KADE

Franciszek 1886, szewc, żona Kornelia (v.i. Kamila) 1896 z d. Kozłowska, dzieci: Cecylia Leokadia 1934, Władysława Józefa 1936, Janina 24.6-29.9.1938; Dubieńska rogatka 29.

207.

KARDASZ

Józef Kazimierz ~1894, instruktor Szkoły Rzemiosł Budowlanych, żona Michalina ~1901 z d. Pasieczko, dzieci: Zofia Józefa 1936: Aleje Podgórskie 21.

208.

KARPICKI

Antoni, urzędnik prywatny, żona Feliksa z d. Kowalska, dzieci: Czesław Fotrunat 1935; ul. Szumska.

209.

KARPIŃSKI

Szczepan 1891-1939 - s. Józefa i Anny, żona Józefa z d. Bielicka, dzieci: Stanisław, Kazimierz, Mieczysław, Piotr, Jan, Stanisława i Władysława

210.

KAWIŃSKI

Witold 1906, żona Alina 1910 z d. Łańcucka, dzieci: Andrzej 1937.

211.

KIRILEWICZ

Jan 1907 - s. Jerzego i Melanii z d. Komarewicz, szewc, żona (śl.1936 Maria 1917 z d. Turbińska - c. Feliksa i Heleny z d. Tum, krawcowa.

212.

KLENK

Jan Stanisław ~1901, urzędnik P.K.U,. żona Walentyna ~1912 z d. Kucharuk, dzieci: Jolanta Irena 1935-1936; Franciszkańska 6.

213.

KŁOS

Aleksander ~1895, st. posterunkowy PP, żona Janina ~1919 z d. Łabonowicz, dzieci: Barbara Helena 1939.

214.

KNAPP

Józef ~1901, urzędnik, żona Stanisława ~1918 z d. Włodarczyk, dzieci: Barbara Teresa 1937.

215.

KOBYLIŃSKI

Henryk 1908, profesor, żona Rozalia 1906 z d. Górecka.

216.

KOGUT

Jan, woźny Lic. Krzem., żona Weronika z d. Łukijaniec, dzieci: Tadeusz Zdzisław 1936; ul. Tuniki.

217.

KOLANOWSKI

Stanisław, muzyk, żona Luba z d. Indis, dzieci: Halina Krystyna 1933-1936, Maria Teresa 1935; ul. Jasna 8.

218.

KOPYCIŃSKI

Czesław, wdowiec po ...ynie? 1894-1938 z d. Jarocka - c. Michała i Jadwigi, dzieci: Jerzy.

219.

KORF

Antoni, żona Maria.

220.

KOROPATNICKI

Władysław 1906 (*Tarnopol) - s. Michała i Marii z d. Bujwało, ślusarz, żona (śl.1937) Zofia Bronisława 1910 (*Rawa Mazowiecka) z d. Stefanowicz - c. Jana i Julianny z d. Siedlecka, dzieci: Irena Stefania 1938, Roman Bronisław 1941; Dubieńska 153.

221.

KOSTOWSKI

Stanisław, żona Róża z d. Soroczyńska, córka Alina 1940. Adres: ul. Bojarska.

222.

KOWALSKA

Maria, wdowa po Stanisławie 1875-1935 - s. Józefa i Marii z d. Ossowska, urzędniku, syn Romuald Franciszek

223.

KOWALSKI

Józef ~1905, inżynier, żona Janina ~1909 z d. Tokarz, syn Leszek Kazimierz 1937; ul. Szeroka 7a.

224.

KOWALSKI

Stanisław, kapitan W.P, żona Jadwiga.

225.LEWANDOWSKIWładysław.

LEWANDOWSKIZbigniew.

226.

KOZICKI

Wojciech ~1898, plutonowy żandarmerii wojskowej, żona Teofila ~1903 z d. Cyganik, dzieci: Zbigniew Eugeniusz 1938, Romuald Bohdan 1941.

227.

KRAJEWSKI

Stanisław, wdowiec po Oldze 1888-1936 z d. Lewicka - c. Teodora i Marii, dzieci: Stanisław.

228.

KRCHA

Emil Józef 1894-1972 (Kałusz-Kraków), artysta malarz, nauczyciel rysunku w L.K., żona Elżbieta 1906 z d. Pogorzelska, dzieci: El żbieta Antonina Stefania Domicela 1939; Trynitarska 11A.

229.

KRZEWSKI

Władysław 1901-1939 - s. Antoniego i Felicji, szewc, żona Ludmiła, syn Bronisław.

231.

KRZYŻEWSKI

Władysław 1904, prawnik, żona Irena 1905 z d. Wyrzykowska, dzieci: Janusz Artur 1938.

232.

KUBEŁKO

Wacław, żona Aleksandra.

233.

KUBICKI

Antoni, żona Anna.

234.

KUBICZ

Tomasz, żona Maria.

235.

KUCHARSKI

Stanisław 1900, handlowiec, żona Emilia 1902 z d. Karolak, dzieci: Mirosława 1931 (*Sosnowiec); Zauł.Słowackiego 1.

236.

KULCZYCKI

Jan, żona Zofia z d. Wereszczyńska, dzieci: Bolesław 1919-1938.

237.

KULESZA

Paweł 1864-1940 - s. Antoniego i Katarzyny, kaflarz. (może miał syna Mikołaja?)

KULESZA

Mikołaj, żona Irena.

238.

KUMANOWSKI

Hipolit, żona Antonina 1879-1939 - c. Antoniego i Marii, dzieci: Antoni, Roman i Wacław

239.

KURZEJ

Antoni, żona Tekla.

240.

KUŚPIŚ

Bazyli 1908, krawiec, żona Maria 1910 z d. Tchórzyńska, dzieci: Jan 12.04.-21.05.1938, Bohdan 1939-7.10.1939; zaułek Krasnogórka 12.

241.

KUŹMICZ

Włodzimierz 1914 (*Zdołbunów), robotnik telegraficzny, żona (śl.1937) Luba Ludwika 1911 z d. Rogowska - c. Romana i Agaty z d. Mentuła, dzieci: Janina 1937, Romuald 1939.

242.

LAMPART

Franciszek 1901, posterunkowy PP, żona Maria 1901 z d. Leszczynowicz, dzieci: Halina Maria 1934, Mieczysław Leon 1936; ul. Wiśniowiecka 52.

243.

LASKOWSKI

Wawrzyniec, żona Anna z d. Szatyńska, dzieci: Aleksander 1934- 1934; Góra Osowica.

244.

LASZUK

Andrzej, żona Katarzyna z d. Kość, córka Bronisława 1923. Adres: Dubieńska Rogatka. Katarzyna miała brata Władysława. Bronisława w 1939r. wyszła z domu do sklepu i została zabrana na roboty do Niemiec. Po wojnie rodziców nie odnalazła.

245.

LEPIESZKIEWICZ

Karol 1873-1939 - d. Feliksa i Julii, urzędnik Liceum, żona Maria z d. Kulesza, dzieci: Zbigniew i Mirosław..

246.

LEPKOWSKA

Helena 1868-1939 z d. Szaniawska - c. Justyna i Marii, dzieci: Stefan i Wiktor.

247.

LEWICKI

Filip 1914 - s. Julii, żona (śl.1936) Katarzyna 1908 (*Wola Radziszewska, pow. Myślenice) z d. Styrlińska - c. Jana i Wiktorii z d. Szefczyk.

248.

LISEK

Wacław 1902, podinspektor szkolny, żona Zofia Urszula 1904 z d. Kochańczyk, córka Ewa Krystyna 1935.

249.

LISTOPADZKI

Lucjan, żona Stanisława z d. Wołoszyńska, dzieci: Stanisław 1940.

250.

LITYŃSKI

Antoni ~1905, murarz, żona Lucyna ~1902 z d. Rozkoszyńska, dzieci: Władysław 1933-1934, Teresa 1936; ul. Dziewicza 5.

251.

LOLL

Bernard 1898, funkcjonariusz P.P., żona Wincentyna 1906 z d. Misińska, dzieci: Barbara 1934, Wiesława Krystyna 1938; Królewski Zjazd 38.

252.

ŁACHNICKI

Włodzimierz 1910 - s. Eudokima i Marii z d. Komarewicz, szewc, żona (śl.1937) Leontyna 1915 (*Przemorówka) z d. Malinowska - c. Michała i Celestyny z d. Żuborowska, pracownica fizyczna, dzieci: Maria Zofia 28.7-26.9.1939; Aleje Podgórskie.

253.

ŁODWIŃSKA

Stanisława - c. IN i Marii ~1861-1936 z d. Lewandowska (c. Józefa i Katarzyny).

254.

ŁODZIŃSKI

Kazimierz, doktor, żona Maria.

255.

ŁOŚ

Bronisława ~1916, służąca (mieszkała u chlebodawcy?), panna, dzieci: Teresa 1936, Janina Adela 1938, Ewa 1940.

256.

ŁYŚ

Władysław 1905, rzeźnik, żona Walentyna 1913 z d. Bogusławska, dzieci: Elżbieta 1934, Krystyna Teresa 1937, Lucyna 9.4-30.4.1939, Wiesław Mieczysław 1940; Zaułek Bojarski.

257.

MACHNICKI

Bolesław , żona Janina ~1869-1939 z d. Sarnecka - c. Władysława i Łucji, po I m. Bielecka, dzieci Janiny: Maria i Wacław Bieleccy, Edward Machnicki; ul. Brzozowa 1.

258.

MAJEWSKI

Marian ~1896, urzędnik, żona Helena ~1905 z d. Bukowska, dzieci: Danuta Zofia *+1934, Zofia Krystyna 1939; ul. Źródlana 1.

259.

MAKAREWICZ

Elżbieta ~1911 z d. Podhalska, dzieci: Jan Paweł 1939.

260.

MAKARSKA

Maria ~1868-1940 z d. Jaremczuk - c. Filipa, wdowa po Janie 1868-1937 - s. Józefa i Pauliny, stolarz, dzieci Jana: Henryk i Helena.

261.

MAKOWSKI

Stefan, robotnik, żona Marcjanna z d. Makojed, dzieci: Jerzy 1934; ul. Kolejowa 2.

262.

MAKOWSKI

Stefan 1901 - s. Wojciecha i Marianny z d. Przekwas, robotnik, żona (śl.1935) Maria 1904 z d. Makojed - c. Maksyma i Adeli z d. Wołoszyńska, dzieci: Eugeniusz 1936, Stefan 1941. Ul. Berezyna 2.

263.

MALCZEWSKI

Stanisław 1900 (*Szpikołosy) - s. Pawła i Teresy z d. Micewska, piekarz, II żona (śl.1936) Stefania 1901-1938 (*Miziurzyńce) z d. Bobiuk - c. Symeona (Semena) i Julianny (Uljany), III żona Matrona ~1914 z d. Sawczuk, dzieci: Irena 1939.

264.

MALINOWSKI

Józef, żona Jadwiga.

265.

MANEFELD

Włodzimierz 1912, piekarz, żona Maria 1914 z d. Haponiuk, dzieci: Róża Anna 1939.

266.

MANTUŁA

Bazyli ~1918, szewc, żona Maria z d. Worobiec, dzieci: Helena Teresa 1939; ul. Nawale 3.

267.

MARCINIAK

Kazimierz 1911, ogrodnik Liceum, żona Marianna 1911 z d. Kozyra, dzieci: Bronisława Danuta 1936.

268.

MARCZENKO

Bazyli - s. IN i Anny ~1866-1936 z d. Turbińska (c. Piotra i Antoniny). Rodzeństwo: Wasylisa i Maria

269.

MARGIEL

Helena z d. Radomska, wdowa po Czesławie 1895-1936 - s. Franciszka i Katarzyny z d. Syk, felczerze, dzieci: Stanisław, Jerzy, Zdzisław, Henryk, Tadeusz, Krystyna i Maria.

270.

MARSZEWSKI

Daniel 17.12.1876-18.10.1939 - s. Jana i Marii, zast. rejenta, żona Emilia 25.12.1880-18.10.1939 z d. Kador - c. Jana i Sylwii,. Popełnili samobójstwo.

271.

MARTYN

Emilia 1872-1940 z d. Pufal - c. Krystiana i Emmy z d. Polewska, wdowa, dzieci: Regina, Stefan i Natalia

272.

MARTYNIUK

Ananijan, żona Helena, dzieci: Halina 1919 (*Radziwiłłów) po m. Jasinowska.

273.

MARTYNIUK

Włodzimierz 1912 - s. Bazylego i Barbary z d. Humeniuk, robotnik sezonowy, żona Anna 1917 (*Drzewce, pow. Puławy) z d. Kowalik - c. Szczepana i Marianny z d. Krasucka.

274.

MAZIARZ

Jan ~1906, magazynier, żona Anna ~1916 z d. Sokołowska, córka Maria Regina 1937.

275.

MAZUR

Wojciech ~1903, robotnik Liceum Krzemienieckiego, żona Aniela 1908 (*Krzaczki) z d. Kościcka, dzieci: Teresa 1934, Stanisława 1937, Józef 1940.

276.

MĘCZARSKI

Antoni, żona Józefa 1886-1939 z d. Koszycka - c. Waleriana i Marii z d. Łupuszańska, po I m. Bielakiewicz, dzieci Józefy z I m.: Walerian, Mieczysław, Teofila i Helena.

277.

MILCZEWSKA

Stanisława, wdowa po Ludwiku ~1878-1934 - s. Andrzeja i Marianny z d. Czarnecka, urzędniku magistratu, dzieci: Regina, Czesława i Elżbieta ~1933-1940.

278.

MISTEK

Stanisław ~1875-1940 - s. Jana

279.

MROŻEK

Adam, żona Otylia.

280.

MRÓZ

Leon, żona Anastazja.

281.

MYSTEK

Stanisław, żona Stanisława

282.

MYSTEK

Władysław ~1905, przemysłowiec, żona Walentyna ~1916 z d. Czynek, syn Eugeniusz Kazimierz 1936.

283.

MYŚLIŃSKI

Aleksander, żona Helena.

284.

MYTKOWSKI

Konstanty 1905-1939 - s. Feliksa i Marii z d. Micherska, krawiec, żona Maria z d. Piotrowska, syn Zdzisław..

285.

NAWRACAJ

Franciszek 1908, sekretarz sądu, żona Michalina Mieczysława Augustyna 1912 z d. Skarbek, dzieci: Zofia Teresa Danuta 1936; Górna 49.

286.

NIESUŁOWSKI

Stefan 1871-1940 - s. Wiktora i Antoniny z d. Żwanowska, żona Elżbieta z d. Fatyjzin, dzieci: Wienczysław, Anna, Elżbieta i Anatol 1919-11.6.1938.

287.

NIEŻYŃSKI

Maksymilian, żona Helena.

288.

NOSEK

Mikołaj, wdowiec po Antoninie Sewerynie 1875-1936 z d. Górska - c. Jana i Stanisławy z d. Morawska, dzieci: Paweł i Natalia,

289.

NOWAK

Julian 1900, żona Maria 1909 z d. Szuster, dzieci: Mieczysława Irena 1936.

290.

NOWAKOWSKI

Andrzej ~1911, robotnik, żona Leontyna ~1906 z d. Bielecka, dzieci: Tomasz 1936; Wiśniowiecka 2.

291.

NOWOSIELSKI

Edward, żona Stefania.

292.

NOWOZWAŃSKI

Jerzy ~1913, ślusarz, żona Zofia ~1918 z d. Krutewicz (v.n. Kretowicz), dzieci: Ryszard Jerzy 17.10.-25.10.1939, Walenty Czesław 1941.

293.

OLSZEWSKI

Leon, żona Zofia z d. Gawryluk, dzieci: Lesław 1941.

294.

OLSZEWSKI

Tadeusz 1905, masarz, żona Leontyna 1912 z d. Brzeźniakiewicz - c. Aleksandra i Anny z d. Grabowska, dzieci: Jan 1938, Adam Romuald 1940.

295.

OMAŃSKI

Jan, wdowiec po Marii 1884-1938 z d. Humeniuk (v.n. Homeniuk) - c. Grzegorza i Jeleny z d. Szumska, dzieci: Antoni i Edward (ponlżej).

OMAŃSKI

Edward 1912, technik gminny, żona (śl.1934) Zofia 1904 z d. Rynkowska - c. Andrzeja i Franciszki z d. Doniczkowska, dzieci: Maria 1936, Mieczysław 1938.

296.

ORZECHOWSKA

Helena z d. Muszałowska, wdowa po Adamie, dzieci: Henryk 1925-1938

297.

ORZECHOWSKI

Mikołaj 1860-1937 - s. Józefa i Rozalii, dzieci: Teofila.

298.

OSTROWIAK

Józef, żona Krystyna.

299.

OZINOK

Jakub, żona Aniela.

300.

PADUCHOWSKI

Wojciech, żona Anna.

301.

PANASIUK

Zachariasz 1906, kucharz, żona Ewelina 1908 z d. Piotrowska, dzieci: Jan Henryk 1936, Józef Leszek 1940; Beaupre 9.

302.

PANTAK

Henryk Alojzy 1913 (*Zawodzie, pow. Częstochowa) - s. Dydaka i Marianny z d. Kucharska, leśnik, żona (śl.1936) Feliksa 1913 (*Płoskirów) z d. Dobrowolska - c. Zygmunta i Marii z d. Górska, biuralistka.

303.

PARZUCHOWSKI

Stanisław ~1899, woźny szkoły powszechnej nr 1, żona Antonina ~1898 z d. Pstrocka, dzieci: Wanda-Jadwiga 1927-1938, Zofia Danuta 1936, Edward Kazimierz 13.4-22.4.1939.

304.

PAŚKO

Lubow, wdowa po Janie 1901-1936 - s. Franciszka i Zofii z d. Darnica, posterunkowym, syn Bolesław i córka Lubowy z nieformalnego związku Danuta 1941

305.

PATER

Bronisław 1912 (*Andrzyjanów, pow. Rudki) - s. Tomasza i Tekli z d. Stefanek, introligator, żona (śl.1936) Anna 1911 (*Kupiel, Rosja) z d. Stankiewicz - c. Marcina i Michaliny z d. Rybińska.

306.

PAUDYN

Helena ~1872-1939 - c. Józefa i Zofii, dzieci: Tadeusz, Eugeniusz, Marian, Janina i Roman; ul. Dubieńska.

307.

PAWŁOWICZ

Jan ~1864-1940 - s. Michała i Salomei, stolarz, żona Julia.

308.

PAWŁOWSKI

Kazimierz ~1895, lakiernik, żona Zinaida ~1900 z d. Korolczuk, dzieci: Anna 1931-1935, Maria Aniela 1.1.-4.3.1937, Jolanta Józefa 4.3.1939-27.3.1940; ul. Dziewicza 7.

309.

PETROCKI

Adam, wdowiec po Józefie ~1864-1938 z d. Lipińska - c. Józefa i Anny z d. Druchniak, dzieci: Wiktor i Antonina

310.

PIĄTKOWSKI

Teofil Bolesław 1874-1939 - s. Antoniego i Teofili, żona Maria, dzieci: Stanisław, Józef, Henryka, Antonina i Janina.

311.

PIETRASZ

Michał, żona Weronika.

312.

PIOTROWSKA

Zofia 1904-1939 - c. Michała i Anny z d. Budzyńska, nauczycielka przedszkolna

313.

PTUSZYŃSKI

Jan 1911 - s. Pawła i Eufrozyny z d. Obołończyk, szewc, żona (śl.1937) Justyna 1908 (*Matków) z d. Matkowska - c. Michała i Anny z d. Jaworska, dzieci: Bronisław 1935, Zbigniew 4.12.1938-2.6.1939; ul.Zawale.

314.

RABCZUK

Edward, żona Natalia.

315.

RACIBOROWSKI

Włodzimierz, żona Jadwiga.

316.

ROBAK

Józef 1901, ślusarz, żona Matrona 1906 z d. Kacman, dzieci: Ryszard 1934, Jerzy 1936; ul.Korzeniowskiego 9.

317.

RODZIEWICZ

Adam, dr medycyny, żona Maria z d. Ptaszyńska, dzieci: Bohdan Krzysztof 1936 (*Warszawa), Krystyna Hanna 1938; ul.Jasna 17.

318.

ROGALA

-LEWICKI Mikołaj - s. Borysa ~1885-1936 (s. Pawła i Elżbiety z d. Woszczynin, inżynier) i Marii 1892-1938 (c.Edwarda i Julii, nauczycielka).

319.

ROGALSKI

Władysław, żona Sabina

320.

ROGOWSKI

Stanisław 1902, robotnik, żona Weronika ~1909 z d. Mazurek, dzieci: Halina Wanda 1936.

321.

ROMASZEWSKI

Mikołaj 1907, malarz, żona Maria z d. Poliszczuk, dzieci: Adam 1939.

322.

ROSTOCKI

Tadeusz, podoficer zaw. 12.p. ułanów, żona Genowefa z d. Mystek, dzieci: Ryszard Leonard Janusz 1934; ul. Wiśniowiecka.

323.

RÓŻYCKI

Wojciech ~1891-1940 - s. Stanisława i Marii, żona Aniela.

324.

RUSZKIEWICZ

Wiaczesław ~1887, biuralista, żona Janina ~1897 z d. Kołodyj, dzieci: Sławomir 1936.

325.

RUTKOWSKI

Antoni, dyrektor fabryki kredowej, żona Jadwiga z d. Kołosińska, dzieci: Maria 1927; ul. Kredowa 3.

326.

RYBICKI

Józef 1891 (*Mleczków, pow. Radom) - s. Tomasza i Katarzyny z d. Krawczyk, kolejarz, wdowiec po Marcelinie ~1890-1936 z d. Mazur - c. Jana i Anny, dzieci: Eugenia, Stanisław, Józef i Zygmunt, II żona Natalia 1909 (*Młynowce, gm. Bereżce) z d. Laszuk - c. Pantalemona i Anny z d. Walecka, dzieci: Zofia 1939, Jerzy 1940.

327.

RYNKOWSKI

Leon, żona Michalina.

328.

RZEPECKI

Bohdan - s. IN i Łucji 1848-1938 z d. Święcka (c. Leopolda i Małgorzaty z d. Płazowska); Królewski Zjazd 15. Siostry: Malwina i Dalia.

329.

SABAŁA

Wacław 1896, posterunkowy PP, żona Julia 1910 z d. Leszczynowicz, dzieci: Irma Jadwiga 1938; Berezyna 1.

330.

SARAŃ

Aleksander + 28.08.1941, funkcjonariusz policji, żona Antonina z d. Hajnysz, dzieci:  Helena, Ryszard Jan 1934; ul. Królewski Zjazd 39. Aleksander zesłany do łagru Iwdel, gdzie zmarł. Antonina wraz z dziećmi zamieszkała w Łodzi.

331.

SASIMOWSKI

Roman, podoficer zawodowy, żona Marta z d. Rubanowska, dzieci: Janusz Romuald 1934-1936.

332.

SATANIEWICZ

Mikołaj 1918, ślusarz, żona Aleksandra 1919 z d. Gawryszuk, dzieci: Tadeusz Marian 1939.

333.

SAWCZUK

Krzysztof, żona Marcelina z d. Tolwiecz, dzieci: Teresa Janina 1938.

334.

SEMENEC

Franciszek, policjant, żona Olga z d. Nieprycka, dzieci: Jadwiga Zofia 1940 (Szyndel). Wiosną 1944 r. Franciszek oraz (jego rodzeństwo?) Jan i Stanisława powołani do WP nie wrócili już do Krzemieńca. Olga z młodszymi dziećmi do 1948r. mieszkała w Krzemieńcu. Po 1948 r.: Witnica pow. Gorzów Wlkp.

335.

SIERŻYCKI

Jerzy 1905 - s. Witolda i Stanisławy z d. Tynowska (Popow z poz.78), urzędnik prywatny, żona Zofia 1906 z d. Obuch-Woszczatyńska, dzieci: Bożenna 1932+1937, Jan Jerzy 1938.

SIERŻYCKI

Zenon 1896-28.06.1941 - s. Witolda i Stanisławy, żona Bronisława 1903-1981 z d. Milewska -c. Stanisława. Zenon, porucznik w wojnie 1920r., odznaczony V.M., aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939 r. w stopniu majora. Był długo więziony i potem rozstrzelany. Bronisława zabrana w głąb ZSRR (Akmolińsk), po wojnie Warszawa-Żolibórz.

336.

SIESTRZEWITOWSKI

Leonard ~1868-1940, wdowiec, dzieci: Kazimierz, Leonard, Maria, Halina i Janina.

337.

SKALSKI

Aleksander 1900 - s. Narcyza i Stanisławy 1864-1934 z d. Niepońska, mechanik, żona Petronela z d. Zielińska, dzieci: Czesława 1936; Dubieńska rog. 92. Rodzeństwo: Władysław, Tadeusz, Zofia i Stanisława.

338.

SKAZA

Wojciech 1901, I żona Maria 1901-1937 z d. Bańkowska - c. Stanisława i Anieli z d. Szelingowska, po I mężu Gajdowska, II żona Zuzanna z d. Rogowska, dzieci: Mieczysław Kazimierz 1939, Maria 1940.

339.

SKULIMOWSKI

Franciszek - s. Kornelisza ~1852-1934 - s. Dionizego i Wiktorii z d. Michalewicz, kowal, żona Józefa z d. Hornik, dzieci: Mirosława Teresa Józefa Mieczysława 1935; Dubieńska rog. 112; rodzeństwo: Antonina, Waleria, Józef i Piotr (Wesołówka).

340.

SŁODCZYK

Bolesław 1902, pracownik Lic.Krzem., żona Leontyna 1908 z d. Cicielska, dzieci: Józef Antoni 1939.

341.

SŁOWIKOWSKI

Zbigniew 1900 (*Ostrów Lubelski) - s. Feliksa i Janiny z d. Wolicka, urzędnik państwowy, żona (śl.1937) Nina 1915 (Równe) z d. Zaremba - c. Zdzisława i Eugenii z d. Bunina.

342.

SŁOWIŃSKA

Dominika (v.n. Domicella) z d. lewandowska, wdowa po Dominiku 5.11.1895-20.4.1938 - s.Gwidona i Anieli, handlarz.

343.

SMERECKA

Helena 1864-1939 z d. Przesmycka - c. Mikołaja i Leonildy, dzieci: Emil.

344.

SOBAŃSKI

Ignacy 1903 (*Dziepołe, pow. Radomsko) - s. Romana i Józefy z d. Szadkowska, instruktor uprawy tytoniu, żona (śl.1937) Jadwiga 1913 (*Biliczyn, pow. Mohylów, Rosja) z d. Trella - c. Antoniego i Karoliny z d. Kucharska, biuralistka z Bereżec.

345.

SOBER

Jan, żona Olga, dzieci: Zofia 23.7.-11.10.1939

346.

SOKOŁOWSKI

Stanisław, żona Jadwiga Wanda.

347.

STANISZEWSKI

Mieczysław, żona Aniela.

348.

STANKIEWICZ

Piotr, ślusarz, żona Maria z d. Fradyńska, dzieci: Jadwiga Mirosława 1939; Aleje Podgórskie 3.

349.

STEWICH

Tadeusz Edward, sędzia grodzki, żona Alina Krystyna z d. Jaworska, dzieci: Włodzimierz 1935, Barbara 1935.

350.

STĘPIEŃ

Franciszek ~1898, funkcjonariusz Lic.Krzem., żona Anna 1903 z d. Tyszkiewicz, dzieci: Stanisław Tadeusz 1938.

351.

SUCHANOWSKI

Szczepan 1894, urzędnik samorządowy, żona Perpetua 1905 z d. Popow, dzieci: Halina 1935 (*Równe); ul. Królewska 16.

352.

SUDEK

Józef, żona Anna..

353.

SUDOŁ

Michał 1901, monter w L.K., żona Anna 1907 z d. Mytkowska, syn Mirosław Jan 1937; ul. Licealna.

354.

SYSAKOWSKI

Stanisław 1896, st.przodownik PP, żona Olga 1907 z d. Lniewiczek, dzieci: Wanda Teresa 1939; ul. Szeroka 146.

355.

SZACZKOWSKI

Karol 1872-1939 - s. Jana i Anny

356.

SZCZEPAŃSKA

Katarzyna 1854-1940 z d. Bednarska - c. Józefa i Franciszki, wdowa, dzieci: Antonina, Maria i Józefa.

357.

SZCZEPAŃSKI

Stanisław Wojciech ~1907, nauczyciel, żona Anna Danuta ~1912 z d. Czerwińska, dzieci: Jan Jakub 1938.

358.

SZCZĘSNY

Józef 1893, niższy funkcjonariusz Urzędu Skarbowego, żona Rozalia 1896 z d. Zawada, dzieci: Ludwik Marian 1938.

359.

SZEREMETA

Stanisław v. Izaak 1909 - s. Bazylego i Antoniny z d. Galińska, rzeźnik, żona (śl.1934) Józefa 1907 z d. Lewicka - c. Wojciecha i Wiktorii, dzieci: Jerzy Zbigniew 1935-1936 (*Dubno), Danuta Janina 1937; ul. Wiśniowiecka 55.

360.

SZELESTOWSKA

Apolonia ~1907, dzieci: Stefania Leontyna 1939; ul. Dubieńska.

361.

SZPOTAŃSKI

Mieczysław ~1899, urzędnik państwowy, żona Anna 1899 z d. Ałachin, dzieci: Izabela Barbara 1935, Waldemar Jerzy 1939; Królewski Zjazd 26.

362.

SZNEJDER

Teodora 1900-1939 z d. Wołyńska - c. Michała i Teodory z d. Łukaszczuk, wdowa po Ignacym ~1892-1935 - s. Kajetana i Apolonii z d. Winckowska, kowal, ślusarz, dzieci: Edward, Mieczysław, Henryk i Zbigniew 1935-1936; ul. Kniażyna 25.

363.

SZYJANOWICZ

Arkadiusz Artur 1900, handlowiec, żona Bronisława 1905 z d. Cielińska, dzieci: Ewa Alicja 1937.

364.

SZYMAŃSKI

Władysław - s. IN i Marii 1859-1938 z d. Jelonek (c. Jana i Marii).

SZYMAŃSKI

Józef 1910, urzędnik Liceum Krzemienieckiego, żona Weronika 1912 z d. Hybiak, dzieci: Jerzy Antoni 1935.

365.

SZYMCZAK

Aleksander ~1911, kolejarz, żona Eugenia ~1918 z d. Jaroszewicz, dzieci: Leon Waldemar 1938.

366.

SZYNIENKO

Kosma, żona Franciszka z d. Garbowska, dzieci: Roman 1924-1937.

367.

ŚCIBIOR

Tadeusz 1902, technik, żona Cecylia 1905 z d. Kołucka, dzieci: Izabella Teresa 1939, ul. Trynitarska 11 a.

368.

ŚLUSARENKO

Jan ~1913, robotnik, żona Maria ~1914 z d. Rogowska, dzieci: Bronisław Zbigniew 1939.

369.

ŚNIADECKI

Aleksander ~1899, funkcjonariusz pocztowy, żona Helena ~1902 z d. Sawicka, dzieci: Edward Antoni 1935, Danuta Teresa 1937.

370.

ŚWIĘTOCHOWSKI

Bronisław ~1879-1940 - s. Wincentego i Karoliny, dzieci: Sergiusz, Konstanty i Jakub.

ŚWIĘTOCHOWSKI

Konstanty 1910 - s. Bronisława i Olgi z d. Jarmosiewicz, szewc, żona (śl.1936) Antonina 1906 (*Rybcza) z d. Korf - c. Piotra i Marii z d. Kwiatkowska, dzieci: Tadeusz Zygmunt 1939.

371.

TAŁAŁAJ

Jan 1905, rolnik, żona Irena 1917 z d. Szymańska, dzieci: Danuta Alfreda 1939.

372.

TARGOŃSKI

Stanisław, żona Julia.

373.

TKACZYŃSKA

Feliksa, wdowa (w dalszej części.- prawdopodobnie), prowadziła w Krzemieńcu aptekę, córka Maria (Szłapak, w poz. 86).

374.

TOMASZEWSKI

Zdzisław 1913, nauczyciel, żona Irena 1911 z d. Grzywów, dzieci: Ryszard Jan 1939.

375.

TOWLISZEW

Anisja 1874-1939 z d. Hałowska - c. Grzegorza i Dominiki, dzieci: Piotr, Aleksy, Wiktor i Franciszek.

376.

TRZEŚNIOWSKA

Maria 1895-1939 - c. Pawła i Sabiny, woźna Liceum.

377.

TUMIŃSKA

Salomea 1971-1938 z d. Ładzińska - c. Jana i Cezaryny z d. Kosowska, dzieci: Władysław i Janina

378.

TURKIEWICZ

Jan Henryk 1877, zarządca dóbr licealnych, żona Maria Jadwiga 1905 z d. Choroszczak, dzieci: Henryk Maria 1936.

379.

TYCZYŃSKI

Leon, żona Luba.

380.

URBANIK

Augustyn, żona Rozalia z d. Milewska, dzieci: Janusz Augustyn 1940.

381.

URBAŃSKI

Kazimierz ~1901, dyrektor Pedagogium, żona Janina Władysława ~1906 z d. Kosierkiewicz, dzieci: Ignacy Lojola Kazimierz 1939.

382.

URLUK

Jan 1893, kowal, żona Teodozja 1905 z d. Basków, po I m. Żmijowska, dzieci: Stanisław 1939.

383.

WALCZAK

Antoni 1887-1939 - s. Franciszka i Jadwigi z d. Konieczna, urzędnik skarbowy, żona Stanisława z d. Szwarc, dzieci: Maria, Franciszka i Agnieszka.

384.

WALCZYŃSKI

Mikołaj 1918 (*Iwanino, Rosja) - s. Władysława i Elżbiety z d. Żuczek, robotnik, żona (śl.1937) Anisija 1910 (*Komarówka) z d. Oliszczuk - c. Anny.

385.

WALENIUK

Antoni, żona Zyna.

386.

WALEZY

Jan Mikołaj 1905 (*Kraków) - s. Franciszka i Anny z d. Pryk, piwowar, żona (śl.1936) Marianna 1906 (*Sielce, pow. Zagórze) z d. Bramora - c. Ignacego i Doroty z d. Szymańska.

387.

WALICKI

Edward 1903, sędzia grodzki, żona Wanda Irmina 1909 z d. Proniewicz, dzieci: Danuta Maria 1936.

388.

WARFALUK

Andrzej 1899 (*Radziwiłłów) - s. Józefa i Zofii z d. Romanienko, woźny L.K., II żona Ksenia 1912 z d. Klucz - c. Prokopija i Anny z d. Siwirska, dzieci: Tadeusz 18.8-30.11.1938, Edward 14.8-2.9.1939; ul. Krasnogórka.

389.

WENC

Michał, żona IN, dzieci: Genowefa ~1912-1939.

390.

WICENTOWICZ

Petronela ~1865-1940 z d. Burlingas, po I m. Grudzińska.

GRUDZIŃSKI

- dzieci Ignacego i Petroneli: Bronisław (w poz. 25), Rozalia (Kret w poz. 26), Stanisława 10.01.1903-1921 (nauczycielka, popełniła samobójstwo), Hanna/Anna (wyjechała do Rosji w czasie Rewolucji Bolszewickiej), Julian 6.01.1891-28.11.1942 (w czasie I Wojny Światowej wyjechał do USA, mieszkał w Detroit wraz z żoną Anną i dwoma synami).

391.

WIERCICHOWSKA

Antonina z d.Skulimowska, wdowa po Janie 1878-19.01.1938 - s. Walentego i Heleny, dzieci: Jadwiga 1920-13.01.1938, Jan i Teofila.

392.

WILK

Jan ~1907, wyrobnik, żona Felicja (lub Teofila) ~1913 z d. Zacna, dzieci: Kazimierz ~1932-1936. Helena 1937.

393.

WITKOWSKI

Kazimierz 1908, urzędnik Skarbowy, żona Olga 1913 z d. Sośskiewicz, dzieci: Kazimierz Andrzej 1938.

394.

WOJDAN

Stanisław 1902 (*Ciegelnia, pow. Kielce) - s. Franciszka i Ewy z d. Ardel, monter telefoniczny, żona (śl.1936) Olga ~1904 (*Dubno) z d. Kłaban - c. Alojzego i Marii z d. Karłow, dzieci: Regina Jadwiga 1936, Elżbieta Maria 1937.

395.

WOLAŃSKI

Sylwester 1909 - s. Mikołaja i Józefy z d. Zielińska, stolarz, żona (śl.1936) Lidia 1912 z d. Tunicka - c. Szymona i Eudokii z d. Krupiecka, dzieci: Stanisław 1937, Jerzy 1940; ul. Ogrodowa 5.

396.

WORKATIUK

Wiktor 1920-1939 - s. Justyna i Paraskiewy z d. Syrofiuk, pracownik poczty.

397.

WOTAWA

Jarosław 1907, kupiec, żona Emilia 1914 z d. Siedlaczek, dzieci: Ryszard Jarosław 1938; Dubieńska 16.

398.

WOŹNIAKOWSKI

Józef Stanisław 1898, urzędnik, żona Maria 1910 z d. Hawryluk, dzieci: Elżbieta Klaudia 1938, Michał 1940; ul. Ochronek.

399.

WÓJCIK

Julian, żona Eugenia z d. Dobrocht, dzieci: Jan Julian 1939.

400.

WÓJCIK

Ludwik ~1910, robotnik, żona Stanisława Gabriela ~1916 z d. Woskowicz, dzieci: Teresa Maria 1936.

401.

WÓJCIKIEWICZ

Kazimierz, żona Anna

402.

WÓJTOWICZ

Władysław, sędzia okręgowy śledczy.

403.

WRONOWSKI

Aleksander Michał 1908, profesor szkoły średniej rolniczej, żona Jadwiga Teresa 1907 z d. Drop, dzieci: Zofia Krystyna 1936-1936 (*+Białokrynica), Aleksandra Jadwiga 1937-1938 (+Lwów).

404.

ZABIEGŁY

Leopold Władysław 1904, nauczyciel, żona Kamila Józefa 1919 z d. Lippert, dzieci: Joanna Helena 1939.

405.

ZACHAREWICZ

Stanisław 1911 - s. Konstantego i Wincentyny z d. Myślińska, młynarz, żona (śl.1937) Franciszka 1913 (*Słomnin, pow. Miechów) z d. Ćwiek - c. Franciszka i Kunegundy z d. Mistal z Chotówki, dzieci: Bolesław 1937, Kazimierz 1940.

406.

ZAKRZEWSKI

Leon 1901 - s. Kazimierza i Jadwigi, funkcjonariusz kolejowy, żona (śl.1937) Agata 1901 z d. Komarewicz - c. Eugeniusza i Dominiki z d. Szapował, dzieci: Kazimierz 1941.

407.

ZALEWSKI

Tadeusz, wdowiec po Helenie 1.01.1884-31.05.1938 z d. Kulesza - c. Narcyza i Marii z d. Ułanowicz, dzieci: Maria i Stefania.

408.

ZAMRIJ

Michał 1910 (*Koniuszki Siemianowskie) - s. Jana i Anny z d. Izdebska, masarz, żona (śl.1937) Nadzieja 1905 z d. Kozłowska - c. Tomasza i Anny z d. Mazurkiewicz, dzieci: Tadeusz Edward 1938-1939, Teresa Danuta 1940.

409.

ZAREMBA

Zdzisław 1879-1939, dyrektor gimnazjum, żona Eugenia z d. Bunina, dzieci: Jerzy, Helena i Janina 1915 (*Równe) po m. Słowikowska; ul. Sław 18.

410.

ZARZYCKI

Leon, żona Sabina.

411.

ZAWIDZKI

Sylwester 1910 (*Świeca, pow. Ostrów Wielkopolski) - s. Franciszka i Barbary z d. Rakuła, kupiec, żona (śl.1937) Bronisława Stanisława 1910 (*Kobierniki, pow. Sandomierz) z d. Piątowska - c. Walentego i Karoliny z d. Koszycka.

412.

ZDZIEBŁOWSKI

Władysław 1898, prokurent K.K.O., żona Maria Jadwiga 1898 z d. Lewicka, dzieci: Halina Maria 1934; Zauł. Bessera 1c.

413.

ZIEMBICKI

Aleksander, żona Joanna.

ZIEMBICKI

Stanisław, żona Stanisława z d. Winnicka, dzieci: Ryszard 1932-1938

414.

ZIENKOWICZ

Antonina ~1882-1940 z d. Szast - c. Stanisława i Rozalii, dzieci: Krystyna, Bohdan, Jerzy i Michał.

415.

ZIOBROWSKA

Maria z d. Hawryluk, wdowa po Janie Franciszku 1901-1936 - s. Michała i Marii z d. Siedlaczek, biuralista.

416.

ZŁONKIEWICZ

Czesław Franciszek 1902, profesor gimnazjalny, żona Elżbieta Eugenia z d. Fögel, dzieci: Jerzy Kazimierz 1935, Joanna Ewa 1939.

417.

ZMORZYŃSKI

Ignacy ~1874-1940 - s. Józefa, emeryt, żona Antonina, dzieci: Henryk, Marian, Jan (poniżej), Czesław, Genowefa i Janina

ZMORZYŃSKI

Jan 1909, urzędnik, żona Joanna 1917 z d. Kalinowska, dzieci: Jadwiga Anna 1938.

418.

ŻELAZKO

Józef 1910 (*Brzeźno, pow. Nowy Sącz) - s. Jana i Elżbiety z d. Plat, kowal, żona (śl.1937) Anastazja 1909 z d. Chroniewicz - c. Romana i Anny z d. Tunicka dzieci: Stanisław 1938.

419.

ŻĘGOTA

Bolesław 1911 (*Lipniki, pow. Ostrołęka) - s. Teofili z d. Zero, robotnik, żona Maria 1912 z d. Olaniewicz - c. Teodora i Anastazji z d. Wasylewska, dzieci: Henryk 1938.

420.

ŻUBRAJ

Jan 1913, pracownik PKP, żona Józefa 1919 z d. Krukowska, dzieci: Zuzanna Jadwiga 1939; ul. Królewski Most 21.

421.

ŻUROWSKI

Karol 1900 - s. Marii, funkcjonariusz Lic.Krzem., I żona Agrypina 1900-1934 - c. Stefana i Marii z d. Hawryluk, dzieci: Jadwiga i Aniela, II żona (śl.1934) Helena 1911 z d. Orzechowska - c. Franciszka i Teresy z d. Krasicka, dzieci: Bogdan Czesław 1938.

422.

CHMIELEWSKIJózef, żona Maria. Mieszkali na Trzech Kopcach.

422.

WINNICKIWincenty 1918 - s. Stefana i Rozalii z d. Paradowska, żona (śl.1937) Maria 1919 (*Borsuki) z d. Hriwos z Borsuków - c. Fryzantego i Marii z d. Grodzińska. Mieszkali na Trzech Kopcach.
WINNICKIJan 1919 - s. Bronisława i Wiktorii z d. Chmielewska, żona (śl.1937) Antonina 1920 (*Ludwiszcze) z d. Brodzijewska - c. Michała i Henryki z d. Sławecka, dzieci: Władysław 1938, Józef 1940 (*Tylawka). Mieszkali na Trzech Kopcach.

424.

LANGEFranciszka.
425.LEJAJan.
426.LEŚNIEWICZMarceli 1871 - s. Tomasza i Julii z d. Gorska, agronom, żona (śl.1934) Eugenia 1905 z d. Zagórska - c. Jana i Dominiki z d. Kocharenko, syn Roman Tomasz 1926.
427.SUŁKOWSKIJan.
428.BINDASJózef ~1903, żona Justyna ~1907 z d. Pilipczuk, dzieci: Tadeusz 1934, Czesław 1937, Antoni 1940 (*Krzemieniec-Białokrynica). Fiszczuki.
429.JANKOWSKIStanisław 1904 (*Piwcze) - s. Piotra i Marii z d. Pluta, gajowy, żona (śl.1936) Agafia 1912 (*Piwcze) z d. Romaniuk - c. Spirydona i Elżbiety z d. Kondratiuk. Fiszczuki
430.KAMIŃSKIWojciech, żona Maria z d. Bojarska, dzieci: Helena 1934, Jadwiga 1937. Fiszczuki
431.RYCERZKazimierz ~1895, kowal, żona Dominika ~1899 z d. Haśkiewicz, dzieci: Mieczysław Piotr 1934, Edward 1936. Fiszczuki
432.DĘBICKIJan, wdowiec po Antoninie ~1866-1935 z d. Łomakowicz - c. Floriana i Petroneli, dzieci: Maria i Józef. Grabówka.
433.KOZŁOWSKAJózefa z d. Domańska, wdowa po Janie 1874-11.03.1938 - s. Michała i Apolonii, dzieci: Stanisław (rodzina poniżej), Marcin i Maria. Grabówka.
KOZŁOWSKAMaria z d. Fursik, wdowa po Stanisławie 1904-1938 - s. Jana i Józefy, dzieci: Ludwika, Józef 1933-1934, Zofia 1935.
KOZŁOWSKAWaleria.
434.SOCHACKIAntoni. Grabówka.
435.SIENCZKOWSKIPiotr 1907, murarz, żona Anna ~1906 z d. Paradowska, córka Regina 1939. Morgwy.
436.STEFAŃSKIAleksander, żona Krystyna.
437.STRONCZYŃSKAFelicja
STRONCZYŃSKIRoman, urzędnik samorządowy, żona Laura z d. Ostromęcka, córka Irena 1935.
438.STRUSWładysław
439.STRZELECKICzesław, żona Helena z d. Cieszewska, córka Jolanta Bożenna 1940.
440.STUDZIŃSKIPiotr
441.STYCZYŃSKIZdzisław.
442.CZARNOCKIStefan, kurator L.K., żona Halina. pracownik L.K. (źr. jw.).
443.KOCHLERKarol, kierownik pedagogiczny w L.K. (źr. jw.).
444.ZDOBNICKAMaria, nauczycielka w gimnazjum. (źr.)
445.

ŻYTOMIRSKI

Eugeniusz +1939.

446.KOBYLARZJan 1911-1985 - s. Józefa i Marii z d. Rembisz (w Ułanówce), żona Stanisława 1922, córka Bożena 1943. Po wojnie w Legnicy.
447.PUŁAWSKIIgnacy 1886-1944 - s. Andrzeja i Marii z d. Zając, przedsiębiorca, działacz społeczny, poseł na sejm (wikipedia), żona Regina z d. Kociubska. Bezdzietni.
448.TRUKSESJan, żona IN., córka Helena (Chołodzińska). Jan przeżył zesłanie na Sybir.
449.CHOŁODZIŃSKIIN., żona Helena z d. Trukses - c. Jana, dzieci: Jadwiga i Adam. Po wojnie: Jaczów.
450.POTOCKIWincenty, żona Anna z d. Sztynk, córka Agata 1911 (po wojnie Opole, od 1950 r. po m.Głowacka, w Zamościu).

Duchowni katoliccy (dk). (wymienieni tu wcześniej: ks. Stanisław Kobylecki, profesor seminarium, mógł mieszkać we Włodzimierzu, ks. Marian Lech w Czersku, ks. Władysław Terlikowski w Białozurce)

1.

IWANICKI

Stefan, ksiądz prefekt (inny ks. Stefan Iwanicki, starszy - w Wielkiej Głuszy)

2.

KOSZAREK

Stanisław, ksiądz, wikary.

3.

LENCZEWSKI

Kazimierz, ksiądz, rektor kościoła św. Antoniego.

4.

MICHALAK

Władysław, ksiądz, prefekt szkól powszechnych.

5.

MISRTRALA

Władysław, ksiądz.

6.

STANISZEWSKI

Antoni, ksiądz, proboszcz (od lipca 1937) i dziekan krzemieniecki, zastąpił ks. proboszcza Edwarda Studzińskiego, który przeniósł się do parafii w Trościańcu Wielkim.

7.

ŚWIRTUN

Tadeusz, ksiądz, prefekt Liceum Krzemienieckiego.

8.

URBAN

Władysław, kapelan 12.p.ułanów

9.

ZAGÓRSKI

Anzelm, ksiądz prałat. Przed I WŚ. sprawował posługę w Antoninach (za kordonem).

10.

ZAWIŁA

Antoni, ksiądz, wikary.

Parafia prawosławna (pp).

1.

HROMADŚKYJOłeksij (w j.pol. Aleksy Gromadzki) +8.05.1943, arcybiskup Wołynia i Żytomierza, metropolita autonomicznej cerkwi prawosławnej. Zabity z towarzyszącymi mu osobami (zob.niżej) przez bandy ukraińskie pod Smygą za wyrażanie sprzeciwu wobec nienawiści i walk bratobójczych.

2.

JURKIEWICZFiedor +8.05.1943, sekretarz, protojerej (starszy pop).

3.

ŻYCHAREWMarek +8.05.1943, tłumacz języka niemieckiego.

4.

MICHNICZUKOłeksandr +8.05.1943, szofer.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Krystyna Gołąb[wrzesień 2005] poz. 1krystynadeb(a)yahoo.fr

2.

Wojciech Góral[listopad 2005] poz. 2-4scorpion2000(a)wa.home.pl ?

3.

Jan Ozierow[marzec 2007] poz. 9. Poszukuję miejsca ich pochowania (grobów).ozierow(a)neostrada.pl

4.

Danuta Wojtowicz[grudzień 2007] korekta i uzup. poz. 2-4, [październik 2009] poz.16 i 17 z urzędowych dokumentów rodzinnych, [grudzień 2009] poz. 23-24 z inf. Krystyny Sękowskiej - c. Kazimierza i Ludwiki z Krajewskich. [grudzień 2009] ZDJĘCIE Krystyny z Gawrońskich Sękowskiej (6). [od luty 2013] z ksiąg paraf.: poz. 46-224, 226-424, uzup. poz. 5, 7, 11, 21, 23-25, 34, 41, 45, poz. dk1-dk10. [od styczeń 2014] poz. 425-435, uzup. poz. 199. [od sierpień 2015] poz. 36, 225, 436-441, 445.wodanka(a)o2.pl

5.

Marzena Borowiecka[kwiecień 2008] poz. 9 na podst. relacji Ireny Ulanowskiej oraz Janiny Danuty Ulanowskiej. Zygmunt Ulanowski posiadał liczne (niestety, chyba bezdzietne) rodzeństwo. Jego brat Jan był matematykiem i poległ w 1914 roku w walkach o Chełm. Posiadam zdjęcie z płytą pamiątkową, gdzie jest jego nazwisko. Brat Edward zmarł w latach 50-tych w Lublinie, był ponoć urzędnikiem państwowym. Siostry Janina, Wincentyna i Hanna także zmarły w Lublinie. Moja mama Irena Ulanowska, przeżywszy traumę wojenną oraz utratę rodziny i dziedzictwa, nigdy do spraw Kowla nie wracała. Cale swoje dorosłe życie przeżyła w Szczecinie i tu zmarła.browiecka.m(a)gmail.com

6.

Anna Justynski[listopad 2008] poz. 10. Jestem wnuczką.aniakrakow(a)hotmail.com

7.

Radek Orski[styczeń 2009] poz. 5 i 7 na podstawie relacji rodziny.radekorski(a)wp.pl

8.

Regina Osmańskaz d. Łoś. [luty 2009] poz. 11 (na wniosek Henryka Łosia i po Jego korekcie poz. przeniesiona z wykazu w Śnieżkowie)leba1972(a)tlen.pl

9.

Antonina Piwowarczyk[maj 2009] poz. 12, ZDJĘCIE Stanisława Gibczyńskiego (1),antpiw(a)wp.pl

10.

Piotr Wiszniewski[maj 2009] poz. 13piotr.wiszniewski(a)gmail.com

11.

Barbara Jelonkiewicz-Zając[czerwiec 2009] poz. 14, źródło: Mama, Irena Faryna z d. Świdzikowska ur.1925 w Równembasiajz(a)onet.eu

12.

Wojciech Minkiewicz[październik 2009] poz. 18.minkiewicz2000(a)poczta.onet.pl

13.

Ewa Schneider[październik 2009] poz. 19.albert-ewa.schneider(a)t-online.de

14.

Mieczysław Żółkiewski[listopad 2009] poz. 20-22. ZDJĘCIA przedwojenne (2-5). Poszukuję informacji o mgr farmacji Bronisławie Izabeli Żółkiewskiej (poz.22). Bardzo proszę Państwa o pomoc.zolkiwskim(a)o2pl

15.

Krystyna Szmalandz d. Grudzińska. [luty 2010] poz. 25 i 26. ZDJĘCIA przedwojenne (8-9). [styczeń 2019] uzup. poz. 25.igmann(a)wp.eu

16.

Andrzej Mielcarek[od sierpień 2010] poz. 27-32 na podst. zapisu w WDW 1936-1938, poz. pp1-4., poz. 447 z tyg. "Wołyń" 3/1938.Strony o Wołyniu

17.

Danuta Jóźwiak[grudzień 2010] poz. 40. [lipiec 2012] poz. 41.dankaj(a)comcast.net

18.

Henryk Kaszubaz przekazów ustnych i pamiętnika oraz notatek ojca Bronisława Kaszuby: (zob.też Białokrynica) [luty 2011] Inf. z historii - również z opowiadań Pana Kazimierza Borkowskiego, ur.w 1934 r. w Sadeczkach Małych, gm. Szumsk, [styczeń 2013] poz. 44 ze wspomnień Kazimierza Rzepeckiego.h.kaszuba(a)interia.pl (nie działa)

19.

Romuald Bielecki[styczeń 2011] poz. 37rodanbis(a)interia.pl

20.

Adrian Pohl[styczeń 2011] poz. 38. Interesuję się grobami żołnierzy PSZ we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Zainteresowanych proszę o kontakt.adidoris(a)gmail.com

21.

Joanna Neczajewska[luty 2011] uzup. poz. 30 na podst. informacji na stronie wwwenea(a)poczta.onet.pl

22.

Edyta Wesołowska[maj 2012] poz. 39. [styczeń 2014] uzup. poz. 39edyta.wesolowska(a)op.pl

23.

Piotr Mielniczuk[lipiec 2012] z inf. babci Marii Twarzyńskiej, żony Nikodema: Mój dziadek Nikodem Twarzyński - s. Rafała i Anny służył w wojsku w Białokrynicy.piotrekmiel(a)op.pl

24.

Adela Osieckaz d. Buszyńska. [lipiec 2012] poz. 33.beataosiecka(a)o2.pl

25.

Maria Kozłowska[listopad 2012] poz. 42.mariakatarzyna(a)gazeta.pl

26.

Lech Kowalewski[listopad 2012] poz. 43. ze wspomnień nieżyjącego już taty (Wykaz 76 oficerów generała Andersa). Uprzejmie proszę o kontakt w przypadku posiadania jakichkolwiek wiadomości o moim Stryju lub o mojej rodzinie.lechmegi(a)wp.pl

27.

Anna Czaplicka[luty 2013] poz. 45 (Red.: z inf. na stronie o Łozach). [wrzesień 2013] uzup. poz. 45. z inf. kuzynki Grażyny Stolarek i z archiwum rodzinnego Raczyńskich, uzup. poz. 139. z archiwum rodzinnego, pamiętników i opowieści Marii Czaplickiej (patrz: fragment o Żydach), opowieści Jadwigi Raczyńskiej i Jeremiegoaczapl(a)gmail.com

28.

Leszek Chmielowiec[czerwiec 2013] odsyłacz do strony opisującej Liceum Krzemienieckie na Wołyniu w latach 1919-1939clech(a)poczta.onet.pl

29.

Mariusz Jesionowski[październik 2013] korekta nazwiska (było: Sztapak) w poz. 86, uzup. poz. 86 i 373. Poszukuję danych o obu rodzinach. Jestem obcą osobą dla stron. Próbuję zebrać dane do biografii R.Szłapaka. Posiadam po p. Szłapakach kilka pamiątek rodzinnych.marcopl7(a)wp.pl

30.

Alina[listopad 2013] dot. poz. 221. Proszę o kontakt wszystkich z rodziny Kostowskich i Soroczynskich.5241294(a)wp.pl

31.

Magdalena Kopkawnuczka Bronisławy. [marzec 2014] uzup. poz. 244.magdalena.kopka86(a)interia.pl

32.

Czesław Adamczyk[maj 2014] uzup. poz. 98.czeslaw.adamczyk(a)lineone.net

33.

Patrycja Antkowiak[luty 2015] korekta. poz. 275.atharjatha(a)gmail.com

34.

Andrzej Jakubczak[lipiec 2015] uzup. poz. 334.jakmed(a)poczta.fm

35.

Tomasz Lecyk[lipiec 2016] poz. 446.tomaszlecyk(a)vp.pl

36.

Waldemar Winnicki[marzec 2017] dot. poz. 422 - Jan Winnicki 1919 s. Bronisława - Bronisław był bratem mojego dziadka Mariana. Proszę o kontakt w/s mojej rodziny.winnicki1(a)poczta.onet.pl.

37.

Valentine Tanz[sierpień 2018] poz. 448-449.valentine.tanz(a)gmail.com

38.

Przemysław Portuś[październik 2020] poz. 450., inf. przekazał Władysław Surmacz.port14(a)interia.pl

39.

Michał Sarań[marzec 2021] uzup. poz.330.michal.saran(a)gmail.com

PLAN SYTUACYJNY MIASTA KRZEMIEŃCA

Informacje z historii, genealogii i heraldyki dla zainteresowanych kresowiaków z Ziemi Krzemienieckiej. Opracował Henryk Kaszuba.
Duża część naszych przodków osiedlonych na Ziemi Krzemienieckiej, a między innymi takich jak: Borkowski, Baranowski, Bożek, Dzwonkowski, Gajewski, Jakuszewski, Jankowski, Jarmoliński, Jasiński, Kamiński, Kaszuba (Kasiuba), Kaszubowski (Kasiubowski), Kapuściński, Kowalewski, Kosiński, Kozłowski, Kretowicz, Kucharski, Listowski, Majborski, Marciniak, Maniakowski, Mrozowski, Oborski, Podgórski, Pawiński, Rawski, Rajski, Rowinkowski, Supiński, Śliwiński, Wróblewski, Zieliński i wielu innych, przybyli tu na Ziemię Krzemieniecką z Ziemi Krakowskiej za panowania króla Zygmunta I Starego w latach: 1516-1548 i za panowania jego syna Zygmunta II Augusta w latach: 1548-1572. Większość tych przybyło jednak w roku 1518 wraz z królową Boną Sforza d/Aragon (2-gą żoną Zygmunta I Starego) jako dworzanie królewscy i świta (służba) dworska. Bona Sforza właśnie w roku 1518 została "Królową Polski" i zamieszkała w pięknym zamczysku w mieście Krzemieniec, położonym na górze "Bony" (nazwanej od jej imienia) i wysokiej na około 380 metrów. Zamek (twierdza), nigdy w średniowieczu nie zdobyty, położony na szczycie tej góry, góruje nad miastem Krzemieniec i nad doliną rz. Ikwa przepływającej przez miasto oraz całą Ziemię Krzemieniecką. Jeszcze za życia króla Zygmunta I Starego, gdzieś około 1530 roku królowa Bona poleciła swoim dworzanom wybudować most wiszący o długości kilkudziesięciu metrów z zamku na górze do miasta Krzemieniec, aby droga do miasta stała się krótsza. Most wiszący wykonany z garbowanych skór końskich i bydlęcych był podwieszony na kilkunastu grubych linach konopnych o grubości ludzkiej ręki i przebiegał nad głębokim jarem. Jadąca pewnej niedzieli na koniu do kościoła w Krzemieńcu królową Bonę spotkało nieszczęście. Pod ciężarem konia i królowej zarwały się skóry i królowa spadła z mostu wiszącego do jaru na drzewa i krzaki, ponosząc liczne obrażenia, m.in. złamała nogę i rękę. Później leczona przez dworskich medyków, znachorów i szarlatanów, bardzo szybko doszła do zdrowia. Ponieważ królowa Bona była kobietą dość szczupłą i wysoką, to po tym wypadku jej chód był bardzo charakterystyczny i specyficzny - szła tak jak by "bujała się". Królowa przez całe swoje życie była protektorką kultury włoskiej w Polsce oraz dążyła do wzmocnienia władzy królestwa. Była zdecydowaną przeciwniczką Habsburgów. Dzięki prowadzonej przez siebie polityki wewnętrznej znacznie powiększała dobra królewskie. W roku 1556 powróciła do Włoch, gdzie zginęła otruta przez swego dworzanina. Królowa Bona darzyła dużym szacunkiem i uznaniem swoich dworzan, a szczególnie kochała młodzież i dzieci, poświęcając im wiele swojego wolnego czasu. Kult "Królowej Bony" był czczony na Ziemi Krzemienieckiej przez kilka wieków i przekazywany z pokolenia na pokolenie, przetrwał aż do roku 1945, a nawet do czasów dzisiejszych wśród potomków tych rodów. Dzisiaj starsi ludzie urodzeni na kresach, opowiadają swoim dzieciom i wnukom te fakty historyczne z średniowiecza oraz inne opowieści z okresu okupacji sowieckiej i hitlerowskiej, a także tragiczne opowieści z okresu pogromu ukraińskiego dokonanego przez banderowców na ludności polskiej.
Góra "Bony" z zamkiem na szczycie widoczna jest jak na dłoni z odległych o około 35-40 km takich miejscowości jak: Szumsk, Rochmanów, Załuże, Kąty (Kuty), Iserna, Sadeczki Małe, Suraż, Chodaki, Bryków, Bykowce, Michałówka, Dederkały Wielkie, Dederkały Małe, Radoszówka, Szkrobotówka, Sadki i innych, a nawet w pogodne dni z odległych o około 60-80 km innych miejscowości, tj. z Łanowiec, Wyżgródka, Białozórki i miasta Ostróg oraz miasteczka Jampol - położonego "za kordonem", tzn. za granicą państwa polskiego z lat 1920-1939.
Dworzanie początkowo mieszkali w mieście Krzemieniec, okolicznych miasteczkach i wsiach oraz folwarkach i futorach - "osadach szlacheckich".
Posiadłości ziemskie dworzan i szlachty stanowiły bazę zaopatrzeniową i usługową dla zamku królewskiego i dla miasta Krzemieniec. W okresie późniejszym potomkowie tych rodów żeniąc się wśród swoich ziomków rozprzestrzenili się na Wołyniu, Podolu i Polesiu, a także na Ukrainie i Litwie. Większość z nich ze względu na przywiązanie i miłość do tych pięknych, uroczych i urodzajnych ziem mieszkało tu na Ziemi Krzemienieckiej do roku 1945. II Wojna Światowa i pogromy na ludności polskiej dokonane przez banderowców z UPA-OUN - Stiepana Bandery zmusiły naszych braci do opuszczenia tych ziem raz na zawsze. Nasi rodacy opuszczali te ziemie z ogromnym smutkiem i żalem w sercu oraz z łzami w oczach. Smutne to, ale prawdziwe i nieodwracalne !

W hołdzie przodkom i rodakom w imię: "Boga-Wiary-Honoru-Ojczyzny"
Henryk Kaszuba - herbu: "Poraj".

Kwartalnik NASZ WIDNOKRĄG z lat 1926-1930

W sieci o Krzemieńcu jest mnóstwo informacji, w tym:
Liceum Krzemienieckie na Wołyniu w latach 1919 - 1939 , 12 Pułk Ułanów Podolskich, Informacje turystyczne,


Data powstania strony: październik 2005 r., ostatnia edycja: czerwiec 2021 r.

ros. (Memorial): Кременец