kolonia

KRZESZÓW

gromada Krzeszów, gmina Berezne, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Kazimierka / Kazimirka


Opracowywane w okolicy:
Małyńsk, Jasnobór, Hipolitówka, Kazimierka, Aleksandrówka, Paniowo, Brody, Jarynówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Krzeszów powstała w XVIII wieku. Mieszkali w niej Polacy wywodzący się przeważnie z Mazowsza, dlatego często nazywano ich Mazurami. We wsi mieszkała tylko jedna rodzina żydowska, która prowadziła przez pewien czas sklep.
Kościół parafialny znajdował się w oddalonej od Krzeszowa o 5 km Kazimierce. Kościół ten erygowano w 1916 roku i był on pod wezwaniem św. Kazimierza i słynął cudownym obrazem Matki Boskiej Kazimierzeckiej. Był miejsce kilku dorocznych odpustów, z których najważniejszy przypadał na dzień 15 sierpnia w Dzień Święta Matki Boskiej Zielnej. Ostatnimi czasy we wsi Kazimierka mieszkali sami Ukraińcy, z wyjątkiem księży i organisty z rodziną, oraz jednej polskiej rodziny p. Bogusławskiego, który prowadził sklep, będąc jednocześnie leśniczym dla tego rejonu, zaś jego żona Maria wywodziła się z Cybulskich z Krzeszowa (poz. 40).
Szkoła podstawowa w Krzeszowie została wybudowana dopiero po I wojnie światowej, uczęszczały do niej dzieci polskie i bardzo niewiele dzieci ukraińskich z sąsiednich wiosek. Budynek szkoły był z dwoma salami do nauki, oraz mieszkaniem dla nauczyciela. Dzieci uczyły się w oddziałach od 1 do 4 klasy. Pierwszym nauczycielami byli Tadeusz Górecki z żoną Anną, którzy mieli syna Zbigniewa, pochodzili ze Stanisławowa. Następnie uczył A. Sętowski, który się ożenił z panną z pobliskiego Karaczuna. W czasie wojny uczył między innymi i języka rosyjskiego p. Lipiński, oraz p. Mirosława (Misia) Sawicka Na ogół po ukończeniu czwartej klasy większość kontynuowała naukę w 7-mio klasowej szkole powszechnej w oddalonym o 4 km Małyńsku, którą wybudował Bank Rolny.
We wsi działały różne organizacje i związki. Najliczniejsze było "Przysposobienie Rolnicze", gdzie przekazywano wiedzę o nowych metodach gospodarowania na roli i w hodowli, w formie różnorodnych szkoleń. "Związek Strzelecki" skupiał prawie całą młodzież męską, gdzie szkolono się w sportach obronnych i strzelaniu. Komendantem Strzelców był Lucjan Burzyński, syn Juliana i Łucji u niego w domu przechowywano w skrzyni karabiny ręczne. Były organizowane zgrupowania, jedno z nich odbyło się w Janowej Dolinie i trwało 30 dni. W strzeleckich rozgrywkach rejonowych strzelcy z Krzeszowa zajmowali pierwsze miejsca. W strzelaniu wygrywali M. Jankiewicz i H. Cybulski. W 1930 roku założono orkiestrę dętą złożoną z 12 chłopców Polaków z Krzeszowa, oraz 2 Ukraińców z Kazimierki (Choma grał na kornecie, a Hrycuk na klarnecie).
Starsza młodzież wyjeżdżała do prac w lasach i w kamieniołomach w Janowej Dolinie. Od 1935 masowo zatrudniano przy pracach w tzw. 13, a była to budowa fortyfikacji za rzeką Słuczą wzdłuż wschodniej granicy Polski. Dziewczęta nie miały możliwości pracy na miejscu. Brały udział w ramach Kół Gospodyń Wiejskich w kursach szycia i gotowania. Zdarzało się, że szukały pracy w pobliskich miasteczkach i miastach.
Małżeństwa zawierano tylko między Polakami, ale oblubienic szukano na ogół w oddalonych miejscowościach. Choć były dość ścisłe związki z niedalekim Karaczunem i takimi miejscowościami jak Kolonia Zalesie (około 25 km).
Lasy wokół Krzeszowa, oraz pola uprawne w uroczysku Parowiszcze, były własnością pana Kuckiewicza, który miał pałacyk w Małyńsku, oraz jakieś posiadłości w Warszawie. Częste były spory i sprawy sądowe pomiędzy nim, a różnymi mieszkańcami, a to o "dziesięciny", czyli własność ziemi i "serwituty", czyli prawa nabyte przez ogół gromady i poszczególnych jej członków. Tu trzeba zaznaczyć, iż w końcowym okresie odczuwało się brak ziemi. Gospodarstwa były kilkunasto lub kilku dziesięcinowe z tendencją do zmniejszania powierzchni poszczególnych gospodarstw rolnych. Przyczyna oczywista przyrost ludności, a powierzchnia areału była w zasadzie stała.
W czasie II wojny światowej i w latach okupacji, wiele osób aresztowano i wielu ludzi zginęło. Szczególnym okresem był rok 1943, kiedy nacjonaliści ukraińscy zaczęli napadać i mordować ludność polską we wsiach, osiedlach i koloniach. W Krzeszowie zorganizowano samoobronę, ale była ona zbyt słaba i słabo uzbrojona by przeciwstawić się, licznym i dobrze uzbrojonym bandom ukraińskim. Podobna samoobrona była w pobliskim Karaczunie. Po upadku lepiej uzbrojonych rejonów samoobrony w Hucie Stefańskiej i Wyrce, gdzie po trzydniowych walkach z przeważającymi siłami napastników ukraińskich Polacy ponieśli klęskę, ludność Krzeszowa i Karaczuna zdecydowała się opuścić swe rodzinne strony. W walkach w Janowej Dolinie i w Wyrce Polacy ponieśli olbrzymie straty, wiele osób zginęło i tylko nielicznym udało się uratować. Opuszczone wsie były palone i niszczone przez napastników, tuż po odejściu prawowitych właścicieli. W tych okolicznościach mieszkańcy Krzeszowa i Karaczuna zdecydowali się na dobrowolny wyjazd na roboty do Niemiec i zostali wywiezieni transportem kolejowym ze stacji w Małyńsku w dniu 26 VII 1943 r. Znaleźli się w różnych rejonach Niemiec. Po wojnie większość powróciła do Polski i osiadła w różnych miejscach Ziem Odzyskanych, jakaś cześć osiadła ostatecznie w USA, Australii, czy Kanadzie, i innych krajach świata.

Opracował mieszkaniec Krzeszowa Marceli Jankiewicz syn Adama i Marianny z Zarębińskich ur. 26 IV 1920 w Krzeszowie. Po wojnie zamieszkały w Ząbkowicach Śląskich. Drobnej korekty stylistycznej i niewielkiej faktograficznej dokonał Leonard Urbanowicz.


WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do lipca 1943 r.)

Uroczysko ZAUHOLE

1.

JANKIEWICZAleksander, żona Urszula z d. Sawicka, dzieci: Stanisław, Anna (mąż Teofil Jankiewicz), Jadwiga (mąż Kobyliński) i Stanisława. Wywiezieni na roboty do Niemiec 26.04.1943 r. Po wojnie zamieszkali w USA

2.

URBANOWICZKarol - s. Konstantego i Franciszki z d. Prokopowicz, żona (śl.1907) Stefania Kamila z d. Sawicka, dzieci: Wacław - po wojnie zamieszkał w Anglii. Władysława, mąż Franciszek Jankiewicz, dzieci: Kazimierz 1928, Adolf 1930 - po wojnie rodzina zamieszkała w USA, Franciszka, mąż Józef Ostrowski - po wojnie rodzina zamieszkała w USA, Anastazja, mąż Felix Szewczyk - po wojnie rodzina zamieszkała w Polsce, Romualda, mąż Zygmunt Morawski - po wojnie rodzina zamieszkała w Polsce potem wyjechała do USA, Ludwika, mąż Stanisław Hnitecki. Po wojnie rodzina zamieszkała w Polsce potem wyjechała do USA. Wszystkich wywiezieni na roboty do Niemiec.

3.

SAWICKIPiotr 1891-1959, żona Ludwika 1898-1978 z d. Jankiewicz - c. Norberta i Kamili z d. Chorążyczewska (z Karaczuna), dzieci: Mieczysław 1924 (ps. "Kruk", walczył w Oddziale AK "Bomby - Wujka" i 27 WDP AK, zginął po wojnie w WIN), Witold 1926, Józef 1928, Ignacy 1930, Janina 1933. Przy rodzinie była na wychowaniu bratanica Ludwiki Lila Jankiewicz 1924 - c. Aleksandra i Rozalii z d. Greiner (mąż Edward Kuligowski). Wywiezieni jak inni. Po wojnie Piotr z rodziną osiadł w USA, a Kuligowscy w Brzegu Dolnym.

4.

BURZYŃSKIJan (zm.~1942r.) - s. Emeryka i Filipiny z d. Makrocka, żona (śl.~1892, Kazimirka) Celestyna 1872-1953 z d. Sawicka - c. Teofila i Józefy z d Dąbrowska z Krzeszowa, dzieci: Franciszka 1895-1967 (mąż Roman Makrocki, po ślubie wyjechali do Powurska), Helena, Józef, Janek, Marysia, Paweł 1913-1948, Kazimierz 1915-1979, Marcelina 1917-1974. Celestyna to siostra Grzegorza Sawickiego z poz. 64. Po wojnie rodzina, w większości jako "repatrianci", przyjechała do Polski i osiadła w różnych miejscach Ziem Odzyskanych.
SKRZYBALSKIStanisław, żona Helena 1900-1951 - c. Jana i Celestyny, bezdzietni. Po wojnie w Łebie.
BURZYŃSKIJózef 1902-1970 - s. Jana i Celestyny, żona Apolonia Bagińska 1907-1943 z Tresteńca (przyjaźniła się z siostrami Urbanowiczównymi z poz.2), dzieci: Ryszard, Halina. Józef wywieziony do Niemiec. Po wojnie w Łebie.
BURZYŃSKIJanek 1906-1944 (zamordowany na "zamku" w Lublinie) - s. Jana i Celestyny, żona Teofila Niewęgłowska, bezdzietni.
DZIEKOŃSKAMarysia 1907-1981 z d. Burzyńska - c. Jana i Celestyny, wdowa po Czesławie (zamordowany ok.1941r., bezdzietni). Marysia opiekowała się sierotami po Apolonii: Ryszardem i Halinką. Po wojnie w Warszawie.

5.

STĘPNIEWSKIBronisław, żona Anna, dziecko IN lat 6. Mieszkał z nimi Stefan Stępniewski - młodszy brat Bronisława. Bronisław był leśniczym. Wyjechali przed lipcem 1943 r.

Uroczysko PAROWISZCZE

6.

ZARZYCKIJan, wdowiec, córki Helena (lat 21) i Irena. Ojciec był zarządcą posiadłości ziemskich p. Kuckiewicza. Wywiezieni jak inni do miejscowości Toszek koło Gliwic. Po wojnie osiedli na Dolnym Śląsku, a Helena pracowała w wydziale oświaty w Prudniku.

Uroczysko BIAŁY PIASEK

7.

JANKIEWICZAntoni, żona Jadwiga, bezdzietni, Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli w USA.

Uroczysko PRZEBRANKA

8.

SAWICKIAleksander s. Cypriana, żona Anna, dzieci Stefan, Alfreda i Anna (Nusia). Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli we wsi Grodzanów na Dolnym Śląsku.

9.

JANKIEWICZAntoni 1872-1943 - s. Norberta (s.Antoniego i Honoraty z d. Rudnicka) i Kamili z d. Chorążyczewska, żona Leonarda 1875-1971 z d. Chodorowska, wdowa po Franciszku Dąbrowskim, dzieci: Bolesław 1899-1980 (w Woli Małyńskiej), Bronisława 1902-1984 (Sulikowska, w Siedlisku), Aleksandra 1904-1978 (m.Stanisław Samojłowicz 1898-1958, w Białymstoku), Jan 1908-1943 (poz.68), Kazimierz 1911-2007 (powołany do wojska w 1939 przeszedł szlak nad Bzurę gdzie dostał się do niewoli. Przebywał w obozie jenieckim pod Magdeburgiem. Po zwolnieniu próbował przedostać się do wojsk generała Andersa lecz został zatrzymany na granicy niemiecko-szwajcarskiej i osadzony w obozie koncentracyjnym. Po wyzwoleniu wyjechał do Kanady. Kazimierz i Jan byli członkami orkiestry dętej), Helena 1913-2000 (mąż Józef Rorbach z Kostopola 1906-1943, brat Antoniny - żony Jana, córka Danuta 1934. Józef był w partyzantce razem z Janem, zginał w nieustalonych okolicznościach). Z rodzina Antoniego mieszkał jego bratanek Zenon - s. Aleksandra (1876-1942) i Rozalii Greiner (1880-1943). 2 córki Aleksandra wychowywały się u jego sióstr. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w Kanadzie.

Uroczysko LUCZYSZCZE

10.

JANKIEWICZAdam - s. Adriana (przydomek "Garnitur"), żona Marianna z d. Zarębińska z Karaczuna, dzieci: Karolina (m.Julian Burzyński z Karaczuna, zmobilizowany w 1939 r., przebywał w niewoli, z której powrócił, mieszkali w Janowej Dolinie, a mieli synów Stanisława i Ryszarda, który zmarł w 1943 r.), Marceli (lat 23), (uczestnik samoobrony Krzeszowa, wywieziony na roboty w kwietniu 1943 r.), Rozalia, Zygmunt (wywieziony na roboty w 1942 r.), Jan (lat 15) Rodzina z wyjątkiem Marcelego i Zygmunta wywieziona w terminie jak inni do Bawarii. Po wojnie osiedli na Dolnym Śląsku. Marceli autor tych słów mieszka w Ząbkowicach Śląskich.

11.

JANKIEWICZJózef - s. Adriana (ciągle sądził się o ziemie z dziedzicem Kuckiewiczem i z petycją dotarł pieszo do Prezydenta Mościckiego i dało to jakiś efekt), żona Elżbieta, dzieci: Aniela (pracowała w Równem), Teofil (żona Anna z d. Jankiewicz), Stanisław (poz.18) (żona Ludwika z d. Sawicka), Sylwester, Franciszek i Helena. Po opuszczeniu Krzeszowa, zostali do końca w Małyńsku, aż do 1945 roku, a następnie wyjechali na Dolny Śląsk.

Uroczysko LENISZCZE

12.

SAWICKIStanisław, żona Stefania 1914 z d. Sawicka - c. Tomasza i Anieli, dziecko - zmarło w pierwszym roku życia. Wywiezieni jak inni. Po wojnie zamieszkali w USA

Kolonia KRZESZÓW

13.

SAWICKISzczepan s. Karoliny, żona Anastazja, dzieci dwoje IN. Był gajowym i został wywieziony na Syberię w 1940 roku. Nic nie wiadomo o dalszym ich losie.

14.

SAWICKIAntoni (ps. "Czarny"), żona Antonina z d. Sawicka, dzieci: syn i córka. Wywiezieni jak inni na roboty. Po wojnie zamieszkali w okolicach Ostródy.

15.

JANKIEWICZKazimierz (przydomek "Biały Kazik"), żona Antonina (zmarła), dzieci Wanda i Irena. Dziećmi opiekowała się Józefa Sawicka. Wanda (lat 19) wywieziona w IV 1943 na roboty do Hartlingen, po wojnie osiadła w Braniewie, mąż Władysław Bielczenko. Irena po wojnie zamieszkała w Złotym Stoku, mąż Ryszard Runkowski.

16.

RUDNICKIBolesław s. Norberta (zmobilizowany w 1939 r.), żona Florentyna z d. Burzyńska z Karaczuna, dzieci dwie córki IN. Do 1943 roku ojciec Norbert sam prowadził gospodarstwo. Wywiezieni jak inni. Po wojnie rodzina zamieszkała koło Wołowa na Dolnym Śląsku, a Urszula, siostra Bolesława, zamieszkała w Szczecinie

17.

JONBronisław, żona Józefa z d. Rudnicka (zw. "Józią Jonową"), dzieci Norberta i Lutek. W 1943 roku przyłączyli się do radzieckiej partyzantki. Po wojnie zamieszkali w Szczecinie

18.

JANKIEWICZStanisław - s. Józefa i Elżbiety (poz. 11), żona Ludwika z d. Sawicka (poz. 55), zmarła przy porodzie pierwszego dziecka. Stanisław prowadził jedyny sklep w Krzeszowie. Dom kupił od p. Krawczyńskiego.

19.

DOBROWOLSKIPaweł, kowal, żona Walentyna, wdowa po Cyprianie Domalewskim, dzieci dwoje IN. Razem z nimi mieszkał Paweł Jankiewicz. W kuźni wyrabiano piki i kosy dla samoobrony Krzeszowa. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

20.

BURZYŃSKAŁucja, wdowa po Julianie, dzieci: Michał (ożenił się w wieku 40 lat, ż,Antonina z d. Drozdowska, dzieci Krystyna i Danuta), Łucja (mąż NN z córką Franciszką), Lucjan (ż.Antonina Domalewska). Lucjan był komendantem "Strzelca" w Krzeszowie. Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli pod Koszalinem.

21.

SAWICKICzesław -s. Cypriana i Karoliny, żona Filomena, dzieci: Regina, Jadwiga i Stanisława. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

22.

SAWICKAKarolina, wdowa po Cyprianie (słynął z posiadania pięknych koni i powozów), syn Kazimierz z żoną Mirosławą ("Misią") patrz wstęp - szkoła. Był jeszcze syn Franciszek poz. 56. Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli w Szczecinie. W obawie przed wywózką na Sybir pomieszkiwał tu Bolesław Jankiewicz z rodziną (do wkroczenia sowietów na Wołyń mieszkał w Woli Małyńskiej).

23.

HERMASZEWSKIWalenty (brat Romana z Lipnik, czyli stryj przyszłego polskiego kosmonauty) - s. Sylwestra (to syn Wincentego i Agaty z d. Garbowska) i Marianny z d. Hutnicka, żona Aleksandra z d. Hołubecka, dzieci Jadwiga i Jan. Wywiezieni w roku 1943 na roboty do Niemiec. Po wojnie osiedli w USA
HERMASZEWSKAAleksandra - siostra Walentego. Mieszkała samotnie w drugiej części domu.

24.

BURZYŃSKAZofia, wdowa, dzieci: Szczepan +1990 (wywieziony do Niemiec IV 1943 r.), Zygmunt, Helena (panna) i Stanisława (m.Cz. Szymański, z nim po wojnie 11 dzieci). Wywiezieni jak inni. Po wojnie rodzina zamieszkała w Wierciszewie koło Koszalina. Szczepan był w swoim czasie komendantem szkoły milicyjnej w Słupsku.

25.

SAWICKALeokadia 1896-1953 z d. Burzyńska - c. Prospera i Florentyny z d. Jankiewicz, wdowa po Franciszku (zm.~1935), dzieci: Franciszka 1914 (Sawicka, w poz. 64), Stanisław 1910, Florentyna 1920 (m.Józef Hołubecki r.1909), po wojnie w Górzynie na Dolnym Śląsku.

SAWICKIStanisław 1910 - s. Franciszka i Leokadii z d. Burzyńska, żona Helena 1919 z d. Kołodyńska - c. Jana i Władysławy z Boreckich z Kamionki, dzieci: Piotr 1938 i Halina 1940. W lipcu 1943 roku zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Alzacji (wówczas w Niemczech). Pracowali w Senhaim do końca wojny. W 1946 roku już z trójką dzieci (Franciszek urodził się 9.01.1946r.) przyjechali do Wrocławia i osiedlili się tu na stałe. Stanisław "Czarny Staśko" zmarł we Wrocławiu w lipcu 1973 roku.

26.

SAWICKITomasz, żona Aniela z d. Łozińska, dzieci: Marian 1923 (mieszkał tu z żoną Ireną z d. Trzecińska), Adolfina 1925 (Brzozowska, poniżej), Jan 1932, Teofila, Wywiezieni na roboty do Niemiec. Tomasz, Aniela, Marian, Jan, po wojnie zamieszkali w USA. Teofila po wojnie zamieszkała w nowej Polsce.
BRZOZOWSKIBolesław, żona Adolfina Po wojnie zamieszkali koło Wrocławia, później wyjechali do USA.
SAWICKAPaulina ("Polusia") - wdowa po Sylwestrze, dzieci: Narcyza, Mikołaja i Jan.

27.

SAWICKALudwika -wdowa po Narcyzie (zm.1922), dzieci: Jan i Teodor. Wywiezieni jak inni. Po wojnie USA.

28.

SAWICKIMikołaj, żona Stanisława, dzieci: Roman, córka IN. Wywiezieni jak inni. Po wojnie USA.

29.

JANKIEWICZFelicjan, żona Alberta, córka Felicja (mąż Jan NN). Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

30.

SAWICKAFaustyna,, wdowa, IN męża, dzieci: Zofia (wywieziona do Niemiec w IV 1943 r.), Józefa (mąż IN Kwiatkowski), Józef (wywieziony na roboty do Niemiec w 1942, zmarł w obozie polskim po wyzwoleniu). Pozostali wywiezieni jak inni. Po wojnie większość osiadła na Górnym Śląsku.

31.

JANKIEWICZHelena, panna (zwana 'Ciotką Rudą"). Wywieziona jak inni. Po wojnie w USA, gdzie wyszła za mąż

32.

SAWICKISylwester, powszechnie szanowany człowiek, choć sprzeciwiał komasacji i melioracji wsi. W okolicy miał ponad 20 chrześniaków. Żona NN. Dzieci: Antoni (członek orkiestry), Piotr, Józef i Leontyna. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

33.

SAWICKIAdam, żona Leokadia, dzieci Szczepan (członek orkiestry, pracował w Janowej Dolinie), Kazimierz (kapelmistrz orkiestry, pracował jak brat), Franciszek (lat 25) (członek orkiestry, pracował jak bracia), Antonina (lat 23), (mąż Aleksander "Oles", NN, mieszkali przy rodzicach). Wywiezieni jak inni. Po wojnie wyjechali do Australii, z wyjątkiem Kazimierza, który powrócił, osiadł we Włocławku i nadal był kapelmistrzem.

34.

URBANOWICZGrzegorz - s. Konstantego i Franciszki z d. Prokopowicz, żona (śl.1919) Aleksandra z d. Bagińska, dzieci: Jan 1920-1933, Stanisław 1922-1935, Adolf 1926 (zabrany w 1942 r. przez Niemców na roboty w obozach), Mirosława 1930, Jadwiga 1932, Witold 1937, Wywiezieni na roboty w IV 1943 r. Po wojnie zamieszkali w USA.

35.

SAWICKICzesław (przydomek "Batohun"), żona Stanisława z d. Krawczyńska, dzieci: Stanisław i Alfreda. Wywiezieni jak inni. Dalszy los nie jest znany.

36.

BAGIŃSKIAleksander (ojciec jego ożenił się w wieku 41 lat i miał 12 dzieci w tym synów Aleksandra i Romana i córki), żona Antonina 1914 z d. Jankiewicz - c. Piotra i Zofii z d. Sulikowska (poz.44). W sadzie u Aleksandra w Krzeszowie był ustawiony duży drewniany krzyż, przy Którym odprawiały się nabożeństwa majowe i inne. Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli, koło Jeleniej Góry.

37.

SAWICKIAntoni, brat Grzegorza (poz.64), żona Aniela z d. Szumska, dzieci: Dionizy (lat 25), Józef (zaginął w Krzeszowie bez wieści, pewnie zamordowany?), Franciszek, Zygmunt, Kazimierz, Franciszka, Józefa, Jan. Wywiezieni jak inni. Po wojnie cała rodzina zamieszkała w Różance k/Międzylesia na Dolnym Śląsku, z wyjątkiem Dionizego, który zamieszkał i ożenił się w Anglii.

38.

DOMALEWSKIWładysław (zmobilizowany w 1939 r. do służby porządkowej jako policjant, dostał się do sowieckiej niewoli, z której nie wrócił), żona Władysława (zmarła w szpitalu w Bereznem), córka Anna zwana "Nusią" (po stracie rodziców pozostała przy ciotce Anieli, poz. 11). Cecylia Domalewska matka Władysława została wywieziona na Syberię. Anna z rodziną cioci była wywieziona jak i inni. Po wojnie w Szczecinie, potem w USA gdzie zmarła.

39.

SEWRUKJózef, żona Gertruda (lat 25) z d. Domalewska - c. Walentego i Katarzyny, dzieci: Jadwiga, Zbigniew i Jan. Gertruda była wychowywana przez bezdzietne małżeństwo Barbary i Ignacego Guziewiczów, gdzie Barbara była jej ciotką. Wywiezieni na roboty jak inni. Po wojnie Sewrukowie zamieszkali w USA w Chicago. Gertruda była aktywną działaczką polonijną w Ameryce, kilkakrotnie odwiedzała Polskę.

40.

CYBULSKIEmeryk, żona Ludwika z d. Hermaszewska (siostra ojca kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego), dzieci: Kazimierz (lat 29), Franciszek, Henryk, Helena i Maria. Kazimierz razem z ojcem majsterkowali wytwarzając; drewniane instrumenty muzyczne, chodaki z drewna i klapki i inne rzeczy. Franciszek był zdolnym śpiewakiem. Henryk był zdolnym rusznikarzem i wynalazcą, a po wojnie został oficerem WP. Helena uczyła dzieci religii w szkole w Krzeszowie. Wywiezieni jak inni. Po wojnie większość rodziny zamieszkała na Dolnym Śląsku.

41.

DOMALEWSKIBronisław 1884 (wieloletni sołtys gromady Krzeszów), żona Leontyna 1986 z d. Bagińska, dzieci: Kajetan 1923 i Jan 1935.. Wywiezieni jak inni. Po wojnie zamieszkali w USA.

42.

DOMALEWSKIWojciech ~1903, kawaler- miał 3 letnią córkę Basię. Mieszkał z siostrą Marią (prowadziła Kółko Różańcowe - Sodalicja, przy parafii w Kazimierce), jej mąż Piotr Kuriata. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

43.

SAWICKIJan, żona Franciszka, dzieci: Bronisław (lat 23), Jadwiga (mąż Kazimierz Burzyński zwany "Carem", słynął z dowcipów) Wywiezieni jak inni. Po wojnie Bronisław z rodzicami zamieszkał we Wrocławiu, a natomiast Jadwiga z mężem w USA - Detroit.

44.

JANKIEWICZPiotr 1888-1939 (brat Marcina z poz. 55), żona Zofia 1891-1964 z d. Sulikowska - c. Kazimierza i Marianny z d. Onuchowska z Siedliska, dzieci: Antonina (Bagińska, poz. 36), Aleksander (ż.Antonina z d. Sawicka, poz. 33), Antoni (lat 24, zwany "Mały Antoś", w 1940 roku wcielony do Armii Czerwonej, przepadł bez wieści). Wywiezieni jak inni. Po wojnie Aleksander z rodziną zamieszkał w Australii.

45.

HOŁUBECKIWładysław, żona Helena, dzieci: Władysława, Jan. Wywiezieni jak inni. Po wojnie zamieszkali w USA.

46.

SAWICKIFranciszek, zwany "Kogucikiem", żona Franciszka z d. Kołosowska, dzieci: Piotr, Jadwiga. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

47.

DOMALEWSKIAleksander 17.12.1900-18.08.1955, żona Janina 1903-08.1943 (zmarła przy porodzie) z d. Sawicka - c. Grzegorza i Urszuli (poz. 64), dzieci: Tadeusz +1943, Anna Regina 25.11.1930 - 18.02.1987 (po wojnie m.Władysław Kot z Janówki), Jan 1933-1933, Janina 1943-1943. Wywiezieni jak inni. Aleksander po wojnie z córką Anną (używającą imienia Renia) w Ostródzie. Bronisław (poz. 41) i Wojciech (poz. 42) to bracia Aleksandra.

48.

KULIGOWSKIEdward - s. Teofila i Kamili (rodzice zmarli), żona Lila z d. Jankiewicz. Dzieci nie mieli. Razem z nimi mieszkało rodzeństwo: siostra Kazimiera (mąż Józef Rorbach), siostra Władysława 1918 (ukończyła gimnazjum w Łucku, mąż Stefan Zarzycki z Karaczuna), brat Władysław 1918 (bliźniak Władysławy, po wojnie wcielony do WP), brat Stefan 1920, siostra Wanda. Wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie osiedlili się we Wrocławiu i okolicy.

49.

JANKIEWICZJózef, do 1939 prowadził Wydymerze koło Antonówki, gospodarstwo rolne 25 ha należące do szwagra Marcelego, po czym powrócił do Krzeszowa, żona Klementyna z d. Jankiewicz, dzieci: Janina (mąż Kajetan Domalewski, mieli 5 dzieci), Zygmunt (lat 25, ukończył szkołę rolniczą w Dorotyczach, zmobilizowany do Armii Czerwonej w 1940 r., potem był w I armii WP, stracił nogę pod Kołobrzegiem, inwalida wojenny), Kazimiera (mąż Julian Fijak - po wojnie). Wywiezieni jak inni, z wyjątkiem Zygmunta. Po wojnie osiedli na Dolnym Śląsku, z wyjątkiem Zygmunta , który mieszka w Warszawie.

50.

DOMALEWSKIPaweł, żona Marcelina z d. Lisiecka z Hipolitówki, dzieci: Antonina (mąż Lucjan Burzyński, poz. 20), Janina (wywieziona do Niemiec IV 1943 r.), Piotr, Teodozja (mąż Jan Szewczyk). Wywiezieni jak inni. Po wojnie na Dolnym Śląsku.

51.

JANKIEWICZLucjan, był kowalem, żona Józefa, pochodziła z Poznańskiego, dzieci: Pelagia (lat 19), Ksawery, Tadeusz (gdzieś zaginął w czasie wojny), Jan, Antoni i Teresa (po wojnie mąż Jerzy Juracki). Józefa znała język niemiecki i wybroniła przed rozstrzelaniem przez Niemców: Bronisława Jona, poz. 20 i Władysława Kuligowskiego poz. 48. Wywiezieni jak inni. Po wojnie zamieszkali na Dolnym Śląsku, a Pelagia wyszła za mąż za poznanego na robotach Kazimierza Chwalisza z Kujaw i zamieszkali w jego rodzinnym domu w Ostrowie nad Gopłem, zaś Teresa i Jan mieszkali w Jaworze.

52.

SAWICKIPaweł, żona Aleksandra z d. Zarębińska z Karaczuna. Mieli przybraną córkę Helenę. Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli na Dolnym Śląsku.

53.

Budynek Szkoły Powszechnej. Była to cztero klasowa szkoła, miała dwie izby lekcyjne. Wybudowano ją po I wojnie światowej. W szkole uczyło dwóch nauczycieli. Dalszą naukę kontynuowano w 7 klasowej szkole w Małyńsku.

Uroczysko LUBIJICHA

54.

SAWICKIEdward, żona Leonarda, dzieci: Ludwika (+Krzeszów), Piotr (lat 21, wywieziony na roboty do Niemiec w 1942 r.), Jadwiga (m.Karol Hajnisz) i Stanisław. Mieli piękny dom w Krzeszowie. Edward słynął z tego, że młócił zboże tylko cepem i wstawał w tym czasie tuż po północy. Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli na Dolnym Śląsku

55.

JANKIEWICZMarcin 1891-1959 - s. Feliksa i Ewy z d. Felińska, żona Adela 1897-1965 z d. Jankiewicz - c. Norberta i Kamili z d. Łozińska, dzieci: Stefan 1915-1987 (w seminarium duchownym), Juliana 1918, Antonina 1920 i Helena 1922. Wszystkie córki grały na mandolinach. Przy rodzinie przebywała bratanica Adeli - Stanisława Jankiewicz -c. Aleksandra i Rozalii z d. Greiner. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA. Brat Kazimierz mieszkał na Piłsudczyźnie.

56.

SAWICKIFranciszek - s. Cypriana i Karoliny (poz.22), żona Janina (wychowanica Franciszka i Teofili Domalewskich) , dzieci: Kazimierz i Piotr. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

Uroczysko WERYSÓWKA

57.

DOMALEWSKIStanisław (zw."Kuczer"), żona Jadwiga (pochodziła z Siedliska), dzieci: Stefan i Danuta (oboje bardzo dobrze się uczyli). Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

58.

BAGIŃSKIRoman, żona Janina, dzieci: Mieczysław i Regina. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

59.

ZYCHWojciech, żona Janina, dzieci: Henryk. Wojciech przybył z centralnej Polski i tu kupił ziemie i wybudował dom. Wywiezieni jak inni. Po wojnie w USA.

Uroczysko HRUDY

60.

SAWICKIHipolit, żona Maria, dzieci: Czesław (lat 25), Feliks (lat 21), Kazimierz i Czesława. Wywiezieni jak inni. Po wojnie rodzice z Czesławą i Kazimierzem znaleźli się w USA, Czesław ożenił się i pozostał w Niemczech, a Feliks osiadł na Górnym Śląsku

61.

DOMALEWSKIWalenty (był niesłychanie pobożnym człowiekiem), żona Katarzyna, dzieci: Gertruda (m.Józef Sewruk, 39), Jadwiga (lat 23), (mąż Józef Ziółkowski), Maria, Franciszek i Stanisław. Wywiezieni jak inni. Po wojnie większość rodziny znalazła się w Elblągu, a Gertruda i Franciszek w USA.

62.

JANKIEWICZGrzegorz 1897-9.06.1941 - s. Feliksa i Ewy z d. Felińska, gajowy, żona Antonina 1904 z Sobówki - c. Wiktora (Chodorowski?), dzieci: Ignacy 1928, Genowefa 1930. Dnia 10.02.1940 r. zabrani na Sybir, gdzie zmarł Grzegorz. Po wojnie w USA?.

63.

DOMALEWSKIKazimierz - s. Norberta i Cecylii z d. Sawicka, żona Maria, dzieci (brak danych). Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli w USA

64.

SAWICKIGrzegorz 1871 - s. Teofila i Józefy z Dąbrowskich, wdowiec (śl.18.10.1893) po Urszuli 1877-1935 z d. Burzyńska z Karaczuna - c. Franciszka i Julii z d. Felińskiej (tam poz.66), 12 dzieci, w tym 9 znane: Józefa 1894-1931 (mąż Lucjan Szumski zam. Zauhole), Maria 1897-1959 (mąż Aleksander Gutkowski), Franciszek 1899-1941 (żona Teofila z d. Burzyńska), Teofil, Janina 1903-1943 (mąż Aleksander Domalewski), Rozalia 1906-1942 (mąż Kazimierz Burzyński z Karaczuna), Jan, Stanisława 1913-2000 (mąż Franciszek Burzyński zam.Karaczun), Julia 1914-1917. Grzegorz był młynarzem i miał młyn w okolicach domu, był w wielkiej zażyłości z Ukraińcami i uważał, iż może czuć się bezpieczny. Jednak w dniu 2 maja 1943 r. został przez nich zamordowany. Reszta rodziny uszła z życiem i jak inni była wywieziona. Po wojnie w okolicach Ostródy.

SAWICKITeofil 1901-1977 - s. Grzegorza i Urszuli, żona Helena z d. Sawicka z Kamionki Starej, dzieci: Janina i Irena,

SAWICKIJan 1912-1969 - s. Grzegorza i Urszuli, żona Franciszka z d. Sawicka (poz.25) i ich dzieci: Celina (lat 7), Marian (lat 2), Leon_Kazimierz 1938-1940. W Niemczech urodziła się jeszcze córka Maria. Po wojnie zam. Kajkowo koło Ostródy.

Uroczysko PODSEMERIA

65.

SAWICKIWacław - s. Cypriana, żona Jadwiga z Nowomałyńska, dzieci (brak danych). Wywiezieni jak inni. Po wojnie osiedli w okolicach Ostródy.

66.

SAWICKILeon - s. Cypriana (był członkiem orkiestry dętej w Krzeszowie), żona NN z Długopola, dzieci (brak danych). Po wojnie w okolicach Ostródy.

67.

SAWICKIRoman - s. Cypriana, kawaler. Wywieziony jak inni. Po wojnie w okolicach Ostródy.
Lokalizacja nieznana.

68.

JANKIEWICZJan 1908-1943, żona Antonina 1916-1983 z d. Rorbach z Kostopola, dzieci: Zdzisław 1937, Irena 1941. Jan był w partyzantce, później w Wojsku Polskim.

Całość (poz. 1-67) opracował Marceli Jankiewicz syn Adama i Marianny z Zarębińskich, urodzony dnia 26.04.1920 w Krzeszowie, na podstawie swych wspomnień z młodości. Ząbkowice Śląskie 18 maj 1998 r. Opracowanie redakcyjno - techniczne, - Czesław Piotrowski. Warszawa - sierpień 1998. Bardzo drobne uwagi korektorskie i usystematyzowanie treści, oraz uzupełnienia, te które nie wynikają ze wspomnień autora - Leonard Urbanowicz, Warszawa wrzesień 2004 r.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Radosław Cybulski[lipiec 2006] Kol. Krzeszów, poz. 40 - korekta i uzupełnieniaradek.cybulski(a)gmail.com

2.

Leszek Rześniowiecki[luty 2007] Poszukuję informacji na temat rodzin Sawicki i Michniewicz. Piszę genealogię rodziny.lrzesniowiecki(a)gmail.com

3.

Mary (Morawska) Heine[luty 2008] uzup. w poz. 2, [marzec 2008] uzup. w poz. 34 i 12, ZDJĘCIA rodzinne, [kwiecień 2008] uzup. i poprawki w poz. 2, 25, 26, 41, 42, 47, 58.mrheine(a)sbcglobal.net

4.

Sawicki[kwiecień 2008] uzup. w poz. 37ewa.sawicka12(a)neostrada

5.

Jan Hermaszewski[styczeń 2009] korekta i uzup. w poz. 23. Urodziłem się i żyłem w Kszeszowie przez 10 latj.hermaszewski(a)sbcglobal.net

6.

Irena Trepczyńska[luty 2009] uzup. w poz. 25 i 64. Jestem córką Jana i Franciszki Sawickich. Jestem w posiadaniu wypisu z aktu ślubu z dnia 14.VI.1939r., wystawionego przez proboszcza Józefa Sczastnego. [marzec 2009] Wypis z aktu ślubu. ZDJĘCIE poborowych w Bereznem, korekta i uzup. w poz. 47trepczynska(a)wp.pl

7.

Krystyna Grajczyk[marzec-kwiecień 2009] uzup. w poz. 4 z opowiadań: Walenty Babiński (brat Apolonii), Leszek Polikowski (siostrzeniec Apolonii), Maria Czepirska oraz książki ks.Żurka " Wykaz osób...". Jestem prawnuczką Jana i Celestyny Burzyńskich. Tworzę sagę o rodzie Burzyńskich - proszę o pomoc.j.grajczyk(a)chello.pl

8.

Rosanna Zarzycki[styczeń 2011] dot. poz. 48. I am the granddaughter of Wladyslawa (Wanda) Kuligowska and Stafan Zarzycki. [...] Jankiewicz, Domalewski, Sawicki and Burzynska have all been known to me as family relations. I have always wanted to sort them out on a tree. Any help would be greatly appreciated.rzarzycki75(a)yahoo.com

9.

Irena Łojek[sierpień 2011] poz. 68., uzup. poz. 3 (i korekta), 9, 36, 44, 55 z inf. własnych i z kroniki rodziny spisanej przez Kazimierza Jankiewicza.casaverde(a)neostrada.pl

10.

Grażyna Wanda Janasek(Kuligowska). [listopad 2011] uzup. poz. 48.gracja7777(a)wp.pl

11.

Paweł Kot[luty 2013] uzup. poz. 47.pawelkot6(a)gmail.com

Data powstania strony: wrzesień 2004 r., ostatnia edycja: marzec 2019 r.

inne strony O KRESACH

ros. Крешево