miasteczko

KUNIÓW

powiat Ostróg, po r.1921 powiat Zasław "za kordonem"


Opracowywane w okolicy:
Posywa, Wilja, Bołotkowce, Nowomalin, Stójło, Kamionka, Radohoszcz, Siewierz, Nadyszyn,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Kuniów był miasteczkiem, które należało do posiadłości Jabłonowskich. Od II rozbioru Rzeczypospolitej znajdowało się na terenie zaboru rosyjskiego, dzieląc los wszystkich magnackich posiadłości. Po powstaniu listopadowym zostały skonfiskowane przez władze rosyjskie. Pierwszy drewniany kościół zapewne filialny powstał w Kuniowie już w 1727r. Murowany zbudowano w Kuniowie w 1865r. z ofiar wiernych. Gdy po Traktacie Ryskim Kuniów pozostał za kordonem, liczył około dwa i pół tysiąca mieszkańców. Zdecydowaną większość z nich stanowili Polacy. Sama parafia była większa, liczyła 5418 wiernych. Należało do niej kilka wiosek (więcej)

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW w około 1936 r.

1.GASIUKProkop 1885 - s. Marka. Zabrany na Sybir.
2.ŻYGADŁOStanisław, żona Stanisława z d. Kotlińska, dzieci: Bronisław 1926 (*Mińkowce), Anna 1934, Franciszek 1939 (*Chmielnik, rej.chmielnicki)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[czerwiec 2012] poz. 1 z listy MemoriałuStrony o Wołyniu

2.

Danuta Wojtowicz[luty 2016] poz. 2 z akt archiwum par. Ostrógwodanka(a)o2.pl

W latach dwudziestych i trzydziestych w wyniku sowieckich prześladowań niemal cała parafia uległa zagładzie. Jej wierni zostali wymordowani w okolicznych więzieniach, bądź zesłani do Kazachstanu. Przeżyła tylko nieliczna garstka.

Powstanie strony: listopad 2008 r., ostatnia edycja: luty 2018 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Кунев