kolonia

KURANT

gromada Wysoka, gmina Kisielin, powiat Horochów, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Antonówka, Moczułki, Oździutycze, Wysoka, Janów, Jasiniec, Twerdynie,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.KRÓLIKOWSKIHenryk, żona Maria, dzieci: Danuta. Mieszkała z nimi matka Henryka - Maria, ojciec przebywał w Ameryce. Całą rodzinę zamordowano.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje dostarczone w zakresie:

1.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz.1 na podstawie książki Włodzimierza Sławosza Dębskiego "Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska" Lata 1939-1943carcarewicz(a)wp.pl

2.

Dariusz Muraszczek[kwiecień 2010] uzup. w poz.1 na podstawie informacji mamy - Henryki Muraszczek z domu Żuber (z kolonii Adamówka)eia(a)pro.onet.pl

Data powstania strony: styczeń 2008 r., ostatnia edycja: maj 2010 r.

inne strony O KRESACH

.