kolonia

ŁADESA

gromada Halinówka, gm. Silno, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Chłoniewicze


Opracowywane w okolicy:
Chołoniewicze, Halinówka, Chwoszczyk, Nierucze, Wilcze, Balarka, Koźle, Zaugolce i Głęboczek, Lipno,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kol. Ładesa powstała na początku XIX wieku. W spisie ludności z 1921 r. podano tam 4 zagrody z 28 polskimi mieszkańcami. Do 1939 r. znacznie rozbudowała się.
WYKAZ GOSPODARSTW. stan do kwietnia 1943 r.

1.

SOBOŃStanisław ~1903, żona Weronika z d. Szczepkowska, 3 dzieci. W końcu marca 1943 r. rodzina wraz z innymi mieszkańcami Ładesy uciekła przed banderowcami do Huty Stepańskiej, gdzie przeżyła napad ukraiński. Po 20 VII 1943 r. wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie rodzina zamieszkała pod Wrocławiem.

2.

SOBOŃJan (brat Stanisława), żona IN., 2 dzieci. Losy podobne, jak powyżej.

3.

MICHALSKAJanina, wdowa, syn Tadeusz 1921, Leokadia 1923 (narzeczona Jana Żołędziewskiego z Grady), Regina 1926, Teresa 1928, Irena 1930. Rodzina uciekła w marcu 1943 r. do Huty, potem wywieziona do Niemiec. Po wojnie osiedliła się na Ziemiach Zachodnich.

4.

SOBOŃStanisław 1897, żona, synowie: Bolesław 1919, Józef 1921, córka Janina 1923. Losy podobne, jak w poz. 1.

5.

SZCZEPKOWSKłKacper 1893, żona Maria z d. Polikowska (była ranna 17 VII 1943 r. w czasie napadu na Hutę), syn Mieczysław 1920, syn Henryk 1923-28.03. 1943 (zamordowany w lesie pod Halinówką), córka Helena 1925-17.07.1943 (zginęła w Hucie), córka Wiktoria 1927, synowie: Józef 1929 i Florian 1931. Losy podobne, jak w póz. l. Po wojnie ocalała część rodziny zamieszkała we Wrocławiu

6.

TKACZYKBolesław, żona, 3 dzieci. Losy, jak w poz. 1.

7.

HOROSZKIEWICZStanisław 1897 - s. Antoniego, żona Izabela 1905 z d. Kamińska, dzieci: Irena 1926 (od lipca 1943 r. do lipca 1944 r. była w oddz. AK "Bomby" - "Wujka" i w 27 Woł. DP AK - ps. "Mazurka"), Witold 1928, Franciszka 1933. W końcu marca 1943 r. rodzina wyjechała do Huty Stepańskiej. Po 20 VII 1943 r wywiezieni na roboty do Niemiec, gdzie w 1944 r. urodziła się córka Halina. Po wojnie zamieszkali we Wrocławiu.

8.

HOROSZKIEWICZAdolf (zmarł w podeszłym wieku), pozostawił liczną rodzinę, która mieszkała w tym domu (żona Michalina z d. Sochacka?). Synowie; Piotr, Marceli 1913 z żoną Marią z d. Soboń, Władysław 1925. Wszyscy wyjechali w końcu marca 1943 r. do Huty. Po 20 VII 1943 r. wywiezieni na roboty do Niemiec.
HOROSZKIEWICZPiotr 1909-1944, żona Jadwiga z d. Kamkowska, syn IN. 1934 i córka IN. 1936-1944. Piotr zginął w obozie w Buchenwaldzie, córka zginęła w Niemczech w czasie bombardowań alianckich, a Jadwiga była ciężko ranna lecz przeżyła i po wojnie zamieszkała z synem we Wrocławiu.

9.

POLIKOWSKAPaulina z d. Horoszkiewicz, wdowa (po Franciszku?) - lat ponad 60, miała wiele dorosłych dzieci. Syn Mikołaj (miał sklep w Lipnie) Jego żona i 2 dzieci zostali zamordowani w końcu marca 1943 r. w Lipnie. Pozostała rodzina uciekła do Huty, gdzie w czasie napadu 18 VII 1943 r. zginęła córka Pauliny - Aniela Kołodyńska z 2 dzieci (jej mąż ocalał) oraz mąż córki Alfredy - Jaskółowski z 2 dzieci. Ocalała część rodziny wywieziona do Niemiec. Po wojnie zamieszkali we Wrocławiu.

10.

HOROSZKIEWICZAntoni 1871 - s. Franciszka i Teofili z d. Żołędziewska, żona (śl.1896) Elżbieta z d. Polikowska. Mieszkał tu syn Bronisław? 1898 (kawaler); syn Wawrzyniec 1903 z żoną Anielą 1909-1944 z d. Kopij (zginęła w Niemczech w czasie bombardowania alianckiego razem z synem), córką 1929 i synem 1933-1944; syn Józef 1908 z żoną Jadwigą 1910 z d. Trusiewicz. Córka Antoniego - Aniela 1915 -została zamordowana w marcu 1943 r. w czasie ucieczki rodziny z Ładesy do Huty i po 20 VII 1943 r. zostali wywiezieni do Niemiec. Ocalała część rodziny zamieszkała po wojnie na Ziemiach Zachodnich.

11.

HOROSZKIEWICZMarceli 1905, żona Janina 1908 z d. Soboń, 8 dzieci. Losy podobne jak w poz.1.

12.

GRZEWIŃSKIStanisław 1907, żona Weronika 1911 z d. Horoszkiewicz - c. Antoniego, bezdzietni. Losy podobne, jak w poz.1

13.

RADOŃIN., syn Wołodia, córka Ksenia - rodzina ukraińska .

14.

WARWARAIN.- wdowa, syn Hrysza, córka Ola - rodzina ukraińska.

15.

MIZERSKIJózef, I żona Janina; II żona Zofia z d. Maszkowska, dzieci: Czesław, Danuta, Jan. Mieszkał tu kuzyn - Antoni Mizerski.
Uzupełnienia i korekty mile widziane. Objaśnienia: IN - imię nieznane. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Paweł Sieklicki[wrzesień 2007] poz.15.salon(a)alessandro.poznan.pl

WYKAZ MIESZKAŃCÓW Kol. ŁADESA, KTÓRZY ZGINĘLI W LATACH 1943-1944

- HOROSZKIEWICZ Aniela c. Antoniego - lat 28, zamordowana 28 III 1943 r. w Ładesie.
- HOROSZKIEWICZ Aniela z Kopijów i jej syn - lat 12, zginęli w 1944 r. w Niemczech w czasie bombardowania alianckiego.
- HOROSZKIEWICZ Piotr s. Adolfa - lat 34, zginął w 1944 r. w obozie w Buchenwaldzie.
- HOROSZKIEWICZ - córka Piotra - lat 8, zginęła w 1944 r. w Niemczech w czasie bombardowania alianckiego.
- JASKÓŁOWSKI (I.N.) i jego 2 dzieci, zginęli 18 VII 1943 r. w czasie napadu na Hutę.
- KOŁODYŃSKA Aniela z Kopijów - lat 34 i jej syn - lat 12, zginęli w 1944 r. w Niemczech w czasie bombardowania alianckiego.
- POLIKOWSKI Mikołaj, jego żona i 2 dzieci, zamordowani w marcu 1943 r. w Lipnie.
- SZCZEPKOWSKA Helena - lat 18, zamordowana 17 VII 1943 r. w Hucie.
- SZCZEPKOWSKI Henryk - lat 20, zamordowany 28 III 1943 r. pod Halinówką.
Razem zginęło 17 osób (13 z rąk ukraińskich i 4 w Niemczech)


Po napadzie na Halinówkę i okoliczne polskie osiedla rozmieszczone wokół Chołoniewicz, w końcu marca 1943 r. mieszkańcy kol. Ładesa porzucili w popłochu swoje gospodarstwa i z tym co udało się zabrać na furmanki przenieśli się do Huty Stepańskiej, gdzie w dniach 16-18 lipca 1943 r. nacjonaliści ukraińscy dokonali zmasowanego ataku na skupionych tam Polaków. Wiele osób zginęło. Ocalała ludność wycofała się z Huty i przebiła się przez pierścień okrążenia na północ do toru kolejowego Kowel - Sarny, skąd po 20 lipca 1943 r. została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Większość ocalałych uchodźców z Huty po wojnie osiedliła się na Ziemiach Zachodnich Polski.
Kol. Ładesa, jak wszystkie inne osiedla polskie na Wołyniu, zostały zniszczone i nie istnieją obecnie nawet z nazwy.

Wykaz sporządziła Irena HOROSZKIEWICZ- GROCHOWSKA ?Mazurka" była mieszkanka kol. ŁADESA. Opracowanie redakcyjno-techniczne Czesław Piotrowski. Głogów - Warszawa, marzec 1998 r . Wersja komputerowa Tadeusz Brożbar.www.kresy-wschodnie.prv.pl. Opieka nad stroną, w tym uzupełnienia Andrzej Mielcarek


Utworzenie strony: wrzesień 2004, ostatnia edycja: grudzień 2016 r.