futor

ŁASZÓWKA

gromada Żołobki, gmina Uhorsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Szumsk


Opracowywane w okolicy:
Żołobki, Tylawka, Kotiaczyn, Zabara, Dębina, Obycze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.WIERZBICKIStefan.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Janina Wierzbicka[luty 2015] poz. 1. Szukamy informacji na temat zamordowanej Rodziny.janinawierzbicka(a)wp.pl

Data powstania strony: luty 2015 r., ostatnia edycja: luty 2015 r.

inne strony O KRESACH