wieś

LEGJONOWO

gromada Legjonowo, gmina Wyszogródek, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Wyszogródek


Opracowywane w okolicy:
Wyszogródek, Wereszczaki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej LEGIONOWO.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ZIELIŃSKI

Jozafat, żona Jadwiga z d. Korb, dzieci: Bohdan Czesław 1934.

2.

ŻURBICKI

Seweryn.

3.

AMBROŻYBartłomiej 1895, żona Maria 1904 z d. Marczak z Zarudzia, dzieci: Stanisław 1926, Mieczysław i Bolesław 1929 (bliźniacy).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

2.

Stanisław Ambroży[listopad 2014] poz. 3.hsambrozy(a)wp.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: listopad 2014 r.

inne strony O KRESACH