wieś

LEŚNIAKI

gromada Leśniaki, gmina Maciejów, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Maciejów


Opracowywane w okolicy:
Stara Huta, Rudnia, Adamówka, Kołodczyna, Pieńkówka, Siomaki, Teresówka

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.TOMERÓWNAJanina Olga Helena (nauczycielka)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Chruścicki[kwiecień 2008] poz. 1 na podstawie spisu ludności parafii Maciejów 1935-1936carcarewicz(a)wp.pl

Data powstania strony: kwiecień 2008 r., ostatnia edycja: maj 2012 r.

inne strony O KRESACH

..