wieś, osada wojskowa i majątek

LIPNO

gromada Lipno, gmina Włodzimierzec, powiat Sarny, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Huta Sopaczewska, Sopaczów, Długowola, Pieczonki, Andruga, Dobryń Mosty,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Osada Lipno założona w 1922 roku przez legionistów Józefa Piłsudskiego, gmina Włodzimierzec, powiat Sarny, woj. wołyńskie.
Osada położona wśród malowniczych jezior, lasów, łąk i bagien. W lasach mnóstwo dzikiego zwierza, jak jelenie, dziki, lisy, zające, wilki oraz różnorakiego ptactwa. Nie brakowało także żmij, węży i żab. Obok była ukraińska wieś Lipno i Dwór Dziedzica, do którego należały wsie Lipno i Pieczonki. Dziedzic przeznaczył ponad 200 ha dla osadników wojskowych zasłużonych w czasie działań wojennych o odzyskanie niepodległości przez Polskę

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan z sierpnia 1939 r.

OSADA WOJSKOWA

1.

KOWALCZYKFranciszek 2.01.1897-12.07.1971 (*Oleszno, kieleckie), żona Janina 4.03.1904-9.07.1978 (*Choromce) z d. Jankiewicz - c. Gabriela i Anieli z d. Burzyńska z Grabiny, dzieci Genowefa, Irena, Jan, Roman +2003, Henryk. Rodzina po likwidacji osady przez sowietów w listopadzie 1939 r. wyjeżdża do Choromców. Stamtąd 10.02.1940r. Janina z pięciorgiem dzieci zostaje wywieziona na Sybir (Obirkowo), do Polski wracają w 1946roku, na nieludzkiej ziemi zmarł najmłodszy syn Henryk. Franciszek ucieka przed aresztowaniem, aby nie narażać nikogo, wstępuje do partyzantki dowodzonej przez Roberta Satanowskiego. Po wojnie zamieszkują najpierw, krótko w Grodzanowie koło Wołowa, a potem w Głuchołazach. Rodzeństwo Janiny to m. in. Helena (Chorążyczewska) i Genowefa.

2.

MRÓZStanisław, kapr., żona Aniela, dzieci: Stanisław, Józef, Janina, Kazimierz, Halina, Leszek (umiera w Lipnie). Po likwidacji osady zamieszkują w ukraińskiej wsi Lipno. W 1940 udaje się im uciec przed wywózką za Sybir, dostają się do Jędrzejowa w kieleckim, a po wojnie osiedlają się w Szczecinie.

3.

WIETECHAAdam. Wcześniej mieszkali tu Nowakowie i ich pięcioro dzieci. Po utonięciu najstarszego syna na początku lat 30-tych, wyjeżdżają do miasta Równe, a gospodarstwo przekazują Adamowi Wietecha.

4.

FILIPCZAKAugust, szwol., żona IN., córka Marysia. Również w latach 30 tych wyjeżdżają do Jędrzejowa. Po wojnie mieszkali we Wrocławiu.

5.

BANASZEKJan 1898 - s. Wawrzyńca, plut., żona Helena 1901 - c. Szymona, synowie: Bronisław 1924, Stefan 1926, Józef 1930, Roman 1933. Po likwidacji osady zamieszkują w Chromcach, a potem 10.02.1940 wywiezieni na Sybir (Obirkowo). Jan z synem Bronisławem wstępują do Armii Andersa. Po wojnie Jan pozostaje w Anglii, do Polski wraca syn i zamieszkuje z rodziną w Wielkopolsce. V.n.: Banaszak.

6.

KALETAWładysław 1891 - s. Piotra, kapr., żona Bronisława 1897 (*Włodzimierzec) - c. Wincentego, dzieci: Józef Zbigniew 1925, Konrad 1927, Stanisław 1928, Teresa 1931, Zofia 1932, Władysław 1934, Danuta 1936. Władysław - ojciec był kawalerem orderu Virtutti Militari za wojnę polsko-bolszewicką. Po likwidacji osady zamieszkują we Włodzimiercu. 10.02.1940 wywiezieni na Sybir (Obirkowo). Władysław z synem Zbigniewem wstępują do Armii Andersa. Zbigniew po wojnie zostaje w Anglii. Drugi syn Konrad w 1943 r. wstępuje do Polskiej Armii i przechodzi cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Po wojnie osiedlają się w Grodzanowie koło Wołowa.

7.

KMIEĆJózef 1895 - s. Franciszka, kapr., żona Julia 1905 - c. Pawła, dzieci: Czesław 1925, Leokadia 1927, Henryk 1928. Józef był kawalerem orderu Virtutti Militari za wojnę polsko-bolszewicką. W 1937 roku zostaje wójtem i zamieszkują we Włodzimiercu. Swoją ziemię przekazują w arendę. Zabrani na Sybir. Józef z synem Czesławem wstępują do Armii Andersa. Po powrocie z Syberii Julia zamieszkuje w Grodzanowie, a po powrocie męża wyjeżdżają do Jeleniej Góry.

8.

DALKOI.N. Niemiec, kupił 5 ha od dziedzica i zamieszkał z żoną i 3-ma synami i córką Ewą z synem Bogusławem.

9.

SZEWERDAJefim, żona Martyna 1918 - c. Stefana, dzieci: Ewa 1935, Olga 1935, Irena 1938. Zabrani na Sybir.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Henryk Kowalczyk[październik 2008] poz. 1, [grudzień 2008] poz. 2-8, uzup. poz. 1. z relacji Genowefy Motek z d. Kowalczyk, [luty 2009] uzup. o imiona gospodarzy w poz. 5-7 na podst. karty rejestru represjonowanych.elaheniu(a)wp.pl

2.

Janusz Mróz[luty 2014] uzup. poz. 2.januszmroz.sz(a)wp.pl

Osada legionistów została wysiedlona i zajęta przez Ukraińców w listopadzie 1939r. W 1940 większość byłych mieszkańców wywieziono na Sybir.

 

Data powstania strony: sierpień 2008 r., ostatnia edycja: luty 2014 r.

.ros. (Memorial): Липно, Владимирец, Владимирцы