osada wojskowa

LISTOPADÓWKA

gromada Wojnin, gmina Świniuchy, powiat Horochów, woj. wołyńskie
od 1925r. parafia r-k w Szelwowie, wcześniej w Zaturcach


Opracowywane w okolicy:
Zapust, Bakonówka, Szelwów, Piłsudczyzna, Świniuchy, Watyniec, Granatów, Pomorzanka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Osada wojskowa Listopadówka została założona w listopadzie 1922 r.


Szkic miejscowości opracowany przez Tadeusza Sebestiańskiego, październik 2007.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.PIECHMichał 1898~1941 - s. Michała, bomb., zabrany na Sybir, gdzie zmarł, reszta rodziny po wojnie zamieszkała w Anglii i Kanadzie. Żona Janina 5.04.1907 (Bakonówka-Anglia) - c. Stanisława, dzieci: (wszystkie tu ur.) Stanisława 1924 (+Gdynia), Stefania 25.12.1926 (zam. w Szkocji), Henryka 10.1928 (zam.Bury k.Manchesteru), Petronela 6.05.1931 (zam.w Toronto), Mieczysław 3.10.1934 (zam.w Leicester, Anglia).
2.HEBENSTREITMieczysław 1898 (*Kraków) - s. Jana, ogn., żona Antonina 1902 - c. Jana, dzieci: Zygmunt 1926, Helena 8.12.1927, Helena 1928, Anna 1936, Teresa 2.02.1937. Zabrani na Sybir. Po wojnie dzieci zamieszkały w Anglii.
3.NOWAKWłodzimierz 1896~1941 (*Kraków) - s. Michała, plut., żona Aleksandra 1896 - c. Aleksandra. Była u nich szkoła - klasy 5-6. Włodzimierz wywieziony na Sybir, zmarł w Kazachstanie; dzieci wróciły do Polski w 1946r.: Emilia ["Milka"] 1925, Bogusław ["Buniek"] 1926, Edmund 1931, Władysława 1936. Milka i Buniek mieszkają w dobrej k/Nowogardu (woj. zachodniopomorskie),
4.BARSZCZEWSKIJózef 1896 - s. Macieja i Karoliny z d. Burzyckiej, plut., żona Józefina 1900 z d. Nieradko, dzieci: Dionizy 1925 (późniejszy pułkownik lotnictwa w Polsce), Regina 1928 i Zbigniew Leszek 1930. Wywiezieni na Sybir. W tym domu była szkoła, klasy 1-5.
5.NIERADKOJan 1895 - s. Franciszka, szer., żona Helena 1902 - c. Adama, dzieci: Janina 1924, Tadeusz 1925, Krystyna 1925, Stanisław 1932, Emilia 1935, Eugeniusz 1936, Jadwiga 1939. Zabrani na Sybir. Tu miała być szkoła, był już przygotowany materiał.
6.RADOMSKIJózef 1898 (*Lublin) - s. Władysława, uł., żona Teofila 1885. Zabrani na Sybir,
RADOMSKAFeliksa 1900 (*Lublin) - c. Władysława.
7.GUZOWSKIAlfons 1897 - s. Izydora, kapr., żona Anna 1905 - c. Mateusza, dzieci: Jan 1925, Wanda 1928, Helena 1932, Elżbieta 1933, Albin 1937, Stefan 1938. Zabrani na Sybir.
8.BRZEZIŃSKIMikołaj, żona?, plut., dzieci: Edward 1925, Wanda 1927, Teresa 1936; zabrane na Sybir, po wojnie zamieszkały w Anglii
BRZEZIŃSKIMateusz, żona?, dzieci: Emilia 1936 - zabrana na Sybir.
9.CICHOCKIAleksander; kan., córka po wojnie zamieszkała w Anglii.
10.NIERADKAJan, kapr.
11.OLSZEWSKIFeliks, kan.
12.PYTLAKKlemens 1896-19.05.1941 - s. Tomasza, kan., żona Helena 1897 - c. Wincentego, dzieci: Bolesław (po wojnie w Anglii). Piotr 1923 (po wojnie był adwokatem w Warszawie), Maria 1925, Jadwiga 1928, Alfred 1931-15.10.1940, Zuzanna 1933, Bernard 1936. Zabrani na Sybir
13.PTAKWincenty 1898 - s. Andrzeja, kan., zabrany na Sybir, żona I.N. i syn Aleksander 28.10.1926 zabrani na roboty do Niemiec, po wojnie zamieszkał w Anglii, dwie siostry Danuta 1930, Teresa 1928 pozostały w Polsce i były w zakonie w Zamościu (wyszły za mąż - Terasa zamieszkała w Warszawie - dop. K.Ł). Gospodarstwo 12-to hektarowe.
14.UMAŃSKIFeliks 1901 - s. Filipa, żona Anna 1904 - c. Feliksa, wdowa po Franciszku Rytko z córką Janiną 1925, wspólne dzieci: Jadwiga 1928, Alicja 1935, Irena 1937. Zabrani na Sybir (Redko - żr.2)
15.SERAFIŃSKIIN.,
16.SWACHAAdam 1896 - s. Michała, por., żona Katarzyna 1903 - c. Józefa, dzieci: Zenon 1923, Mieczysław 1925, Janina 1927, Marian 1930. Mieszkał tu jeszcze brat Adama Michał 1899. Zabrani na Sybir.
17.WOŹNIAKStanisław 1898, ogn., żona Agata 1898, dzieci: Józef 1921, Edward 1923, Kazimierz 6.01.1926, Danuta 1928, Marian 1930, Wacław 17.08.1933, Mieczysław 1936. Wywiezieni na Sybir - posiółek Suchona. Po wojnie cała rodzina zamieszkała w Anglii, Józef koło Blackpol, Edward w Londynie, Kazimierz, Wacław oraz Danuta w Birmingham
18.WĘGRZYŃSKAAnna 1880 - c. Walentego. Zabrana na Sybir.
WĘGRZYŃSKIStanisław, żona Ludwika. Całą rodzinę zamordowali Ukraińcy w 1943 r., przeżyli tylko synowie Tadeusz i Zdzisław, którzy się ukryli, potem mieszkali z rodziną ukraińską. Zdzisław wyjechał do Bydgoszczy, zmarł w Stargardzie Szczecińskim. Tadeusz po ucieczce osiedlił się we wsi Kolechowice (lubelskie), zm. w 2009 r.
19.BUCZAKAndrzej 1899 - s. Jana, żona Stefania 15.04.1908 z d. Serafin - c. Aleksandra, dzieci: Adela 1925, Marian 1926, Czesław 1928. 10 lutego 1940 roku wywiezieni na Sybir, w 1946 wrócili do Polski, zamieszkali w Dobrej k/ Nowogardu, woj. zachodniopomorskie, Czesław przeprowadził się do Białych Błót koło Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie.
20.CZECHOWSKIAleksander 1896 - s. Włodzimierza, żona Rozalia 1901 - c. Franciszka, dzieci (tu ur.): Stanisław 1928, Bronisława 1930-1.06.1940, Janina 1932. Zabrani na Sybir (źr.2).
21.CETNERFranciszek, żona Maria 1880 z d. Jarosz - c. Walentego, zabrana na Sybir, dzieci: Janina 1914.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Rok w barwie: czerwonej - śmierć w wyniku represji Sowietów, niebieskiej - śmierć z rąk Ukraińców.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Barbara Kwietniowska[sierpień 2005] zainteresowana rodzinami: Sebastjański, Piechkwietniowskib(a)rogers.com

2.

Dariusz Łukowski[sierpień 2005] poz.1-18, [listopad 2005] uzupełnienie wykazudarconi(a)gazeta.pl, www

3.

Katarzyna Łapacz[listopad 2005] uzup. poz. 3, 13, 16, 18., dodanie poz. 19, [luty 2008] korekta oznaczonego na szkicu miejsca zamieszkania rodziny Buczak i Nieradko - na podstawie wypowiedzi byłego mieszkańca Listopadówki, Czesława Buczaka.katia2502(a)wp.pl

4.

Monika Jastrzębska[kwiecień 2006] uzup. poz. 4, [maj 2007] korekta w poz. 4.monika70(a)op.pl

5.

Tadeusz Sebestiański[marzec 2007] uzup. poz. 6, 7, dod. poz. 16, [maj 2007] uzup. poz. 5 i 20 (16), [październik 2007] szkic miejscowości. [kwiecień 2009] połączenie pozycji, korekta (były dzieci: Józek, Halina, Mietek) i uzup. poz.16, [czerwiec 2009] uzup. poz.17 i 14 - według rosyjskiej listy zesłanych na Sybir [RU]tsebestianski(a)sympatico.ca

6.

Andrzej Mielcarek[od czerwiec 2009] uzup. poz. 4 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

7.

Radosław Dadun[luty 2010] uzup. poz.18.daddi(a)vp.pl

8.

Czesław Kamińskiz indeksu represjonowanych: [od październik 2011] poz. 21, uzup. poz. 10.czkamyk(a)op.pl

Data powstania strony: sierpień 2005 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Листопадовка, Листопадная, Листопад,