wieś

LISZNIA

gromada Lisznia, gmina Uhorsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Krzemieniec


Opracowywane w okolicy:
Andruha Mała, Krzemieniec, Moczary, Szepetyn, Mikołajówka Nowa, Sitary, Hucisko Stożeckie, Stożek,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W Liszni była szkoła 4 klasy, uczył Styczyński, była cerkiew i batiuszka Romańczuk. Mieszkały tu w większości rodziny ukraińskie. Wieś była połączona z Moczarami i był wspólny sołtys w Liszni.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.ROMAŃCZUKIN., żona IN, dzieci: Zina i jeszcze 2 córki IN.
2.STYCZYŃSKIZdzisław Walerian, kierownik szkoły, nauczyciel, żona Helena z d. Okołło, dzieci: Jerzy Remigiusz 1941 (*Krzemieniec).
3.JAKUBOWSKIAleksander, żona Rozalia +1965 (Krotoszyn), dzieci: Stefan, Mieczysław, Helena +1990 (Bystrzyca Kłodzka, po m.Śliwińska), Stefania, Janina 1917-7.12.1991 (Zgorzelec, po m.Borkowska), Zuzanna +1994 (Bystrzyca Kłodzka, po m.Modzelewska).
4.OWERKOIN., żona IN. z d. Michalczuk.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. IN. - imię/imiona nieznane

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Rześniowiecki[luty 2009] poz. 1-2, wg relacji Leokadii Żelichowskiejlrzesniowiecki(a)gmail.com

2.

Izabela Góral[styczeń 2013] poz. 3.nestbeell(a)op.pl

3.

Danuta Wojtowicz[od marzec 2013] poz.... (od Red.: pozycje umieszczone zostały w połączonych ze wsią Moczarach)wodanka(a)o2.pl

4.

Bogusław Michalczyk[luty 2016] poz. 4.lisznia(a)wp.pl

Borkowscy z Liszni prawdopodobnie mieszkali w 1939 r. w Androszowce.

Data powstania strony: listopad 2007 r., ostatnia edycja: luty 2016 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Лишня