kolonia

LISZNIA

gromada Bołochowicze, gmina Rafałówka, powiat Sarny, woj. wołyńskie
parafia Rafałówka


Opracowywane w okolicy:
Chrask, Majunicze, Rafałówka, Brzezina, Weretenicze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

DOBRUCKIAleksander, żona Helena, córka Janina 15.03.1914 (po m. Śliwińska).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

K. Śliwinski[luty 2011] poz.1.brak

Data powstania strony: luty 2011 r., ostatnia edycja: marzec 2014 r.