kolonie

LUBOMIRKA, WIERZYCA,
ZACHODNIE KWARTAŁY

gromada Lubomirka, gmina Korzec, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Dermanka


Opracowywane w okolicy:
Granne, Budki Ujściańskie, Klecka Mała, Józefówka, Zawodnia, Storożów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Lubomirka początkowo należała do parafii Korzec, później po wybudowaniu kościoła do parafii Dermanka. W Lubomirce znajdowała się 4 - klasowa szkoła podstawowa w której nauczycielką była Izabela Furdanowicz.
WYKAZY GOSPODARSTW, stan z około 1939 r. (najdalej do czerwca 1943 r.)
LUBOMIRKA (domyślnie przy zgłoszeniach)
1.BRONOWICKITomasz - s. Jana i Anny z d. Janczewska, żona (śl.1918) Zofia z d. Ręczkowska. Bezdzietni.
2.RĘCZKOWSKIJan, żona Maria z d. Klepuszewska, dzieci: Antoni, Kazimiera, Janina, Aniela, Krystyna.
3.JANCZEWSKIRoman, żona Teofila z d. Chomicz; dzieci: Stanisława, Bolesława, Leontyna, Zofia.
4.JANCZEWSKIJan, żona Weronika z d. Bronowicka; dzieci: Tadeusz, Wacław, Wanda, Aniela, Zofia.
5.BRONOWICKIFranciszek, żona Ewa (Ukrainka); dzieci: Dominik, Zofia, Irena. Matka Anna +1943.
6.CHOMICZRoman, żona Janina z d. Bagińska; dzieci: Kazimierz, Henryk, Jadwiga, Maria, Kazimiera.
7.FURDANOWICZPaweł - podoficer Korpusu Ochrony Pogranicza, żona Izabela; dzieci: Tadeusz; Danuta i Alicja.
8.BUDZIŃSKIKazimierz, żona Izydora z d. Czerwińska; dzieci: Henryk; Ryszard, Władysław.
9.GÓRALNIKEsia +1942, wdowa; córki: Szencia +1942, Hancia +1942, Ryfka. Rodzina żydowska.
10.GÓRALNIKŁejka.
11.GÓRALNIKMejłach, żona Fejga +1942 i 2 dzieci +1942. Rodzina żydowska.
12.BRONOWICKIKazimierz, żona Nikodema z d. Łupińska; dzieci: Edmund, Janina, Genowefa. Być może dotyczy: Bronowicki Kazimierz, kpr., 27.11.1906-14.08.1944 ur.Lubomirka, zm. Saint-Aignan-de-Cramesnil/Francja. Jako żołnierz 8. Batalionu Strzelców, 1. Polskiej Dywizji Pancernej zginał w trakcie pomyłkowego bombardowania własnych pozycji przez lotnictwo amerykańskie. Prawdopodobnie pochowany jako „nieznany żołnierz” na Polskim Cmentarzu Wojennym w Langannerie-Urville, Francja.
13.BIELECKABronisława z d. Kuczyńska, wdowa po Józefie - s. Mateusza i Tekli z d. Zwolska; dzieci: Bronisław, Stanisław; Antonina.
14.MARCINKOWSKIWincenty 1885-1962 - s. Wiktora (s. Jana i Franciszka z d. Chorążewska) i Brygidy z d. Węgłowska, żona Marianna z d. Banach, dzieci: Michał (zob.niżej), Stanisława (Stella) 1912-1987 (I m. Węgłowski, II m. Jan Klepuszewski 1916-1980), Zofia 1922-2013 (m. Antoni Mazurec 1914-1994) Wszyscy po wojnie w Wojkowicach k. Wroclawia. . Siostry Wincentego to Aniela (Bronowicka, w Hallerowie) i Kazimiera (I m.Adam Zwolski - mieszkała w Krasiłówce).
MARCINKOWSKIMichał 1920-1987, I ż. Kazimiera, II ż. Franciszka. Po wojnie Jordanów Śl.
15.BRONOWICKIAntoni - s. Jana i Anny z d. Janczewska, żona Maria z d. Ręczkowska; synowie: Franciszek z żoną Gabrielą, Feliks, Kazimierz, Wacław.
16.MARCINKOWSKITeofil - s. Józefa i Antoniny z d. Turowska, żona Florianna z d. Ręczkowska, dzieci: Adam, Piotr; Stanisława.
17.SAGANFranciszka z d. Bronowicka, wdowa po Bazylim - s. Antoniego i Dominiki z d. Romanczuk; dzieci: Grzegorz; Antonina.
18.BRONOWICKIAleksander, żona Wincentyna z d. Zabłocka; synowie: Łucjan, Tadeusz, Julian; córki: Kazimiera, Apolonia, Halina.
19.KURIATAFranciszek - s. Macieja i Katarzyny z d. Żygadło, żona (śl.1908) Bronisława z d. Bronowicka; dzieci: Józef, Antoni, Augustyn, Leontyna, Jadwiga.
20.BRONOWICKAAntonina z d. Cyrklewicz, wdowa po Adamie - s. Stefana i Julii z d. Czerwińska; córka Rozalia (poniżej)
BEKTAJan, żona Rozalia z d. Bronowicka - c. Adama i Antoniny.
21.BRONOWICKIFortunat 1900-1943, żona Apolonia 1914-1996 z d. Zwolska z Krasiłówki - c. Adama i Kazimiery z d. Marcinkowska, synowie: Walenty 1937, Wacław 1939-2001. Po wojnie: Wrocław.
22.BRONOWICKAMaria z d. Pawłowska, wdowa; dzieci: Włodzimierz, Apolonia.
23.RĘCZKOWSKIAleksander - s. Antoniego i Zuzanny z d. Bagińska. I ż. (śl.1902) Dioniza Rudnicka z Lewacz; II ż. (śl.1909) Rozalia z d. Szachniewicz, córka Adela (Chmielnicka, w Grannem).
24.BRONOWICKAWincentyna z d. Bielecka, wdowa; dzieci: Eugeniusz, Wacław; Maria.
25.BIELECKACelestyna (Cezaryna) 1886-1965 z d. Bronowicka, wdowa po Konstantym - s. Jana i Karoliny z d. Pawłowska; córki: Kazimiera 1926-2002 (m.Jan Bronowicki z Hallerowa), Agata 1930-2013 (m.Wacław Piotrowski z Woronuchy). Po wojnie: Wilków Wielki k/Niemczy.
26.TUNICKIWładysław, żona Zofia z d. Wysocka; syn Ryszard. Rodzeństwo Władysława to: Feliks z żoną Jadwigą, Mieczysław, Aleksander (żołnierz kampanii wrześniowej w niewoli niemieckiej), Zygmunt (żołnierz kampanii wrześniowej w niewoli niemieckiej), Zofia.
27.BRONOWICKIFeliks, żona Maria, dzieci: Czesław; Regina, Władysław, Katarzyna, Zofia.
28.SZKOŁA - mieszkała w niej BRONOWICKA IN. z synem IN.

Rodziny bez usytuowania gospodarstwa na szkicu:

29.BRONOWICKI(Feliks?), matka IN, dzieci: Feliks, Wacław, Maria. Po wojnie w Wałczu, potem we Wrocławiu.
30.BAGIŃSKIIN, dzieci: Stanisław, Feliks (żona Zofia), po wojnie zamieszkali w Gościnku (obecnie woj. zachodniopomorskie).
31.KUCZYŃSKIIN, dzieci: m.in. Zofia, brat IN, zmarli w latach 80. XX w.
32.CHOŁODECKIIN, żona Julia z d. Sucharzewska, syn Aleksander ~1920. Po wojnie zamieszkali w Pobłociu (obecnie woj. zachodniopomorskie).

Szkic pamięciowy opracował Waldemar Strucki

WIERZYCA
1.KUCZYŃSKIWincenty 1888 - s. Józefa i Józefy z d. Rudnicka, żona Sabina z d. Ręczkowska, dzieci Aniela 1931, Florianna 1935. Po wojnie Pobłocie Małe, pow. Kołobrzeg.
2.KUCZYŃSKIFranciszek, żona Antonina z d. Ręczkowska, dzieci: Roman, Stanisława, Janina, Teresa. Po wojnie Pobłocie Wielkie, poczta Karlino.
3.WOŹNIAKLeon +1943, wdowiec; synowie: Walenty +1943, Jan +1943.
4.KUKLINOWSKIWincenty, żona Maria; bezdzietni. Wariant nazwiska: Kuklanowski.
5.KUKLINOWSKIWitalis, żona Rozalia z d. Bazylińska, dzieci: Eugeniusz, Jan; Jadwiga, Teresa. Rozalia miała siostrę o imieniu Elżbieta (Marcinkowska, w poz. 8).
6.MARCINKOWSKIAleksander, najstarszy brat Wojciecha (poz. 8), żona Adela, synowie: Radosław i Henryk. Po wojnie we Wrocławiu.
7.BAGIŃSKIAlbin, żona Paulina z d. Marcinkowska; synowie: Stanisław, Feliks.
8.MARCINKOWSKIWojciech, żona Elżbieta z d. Bazylińska, dzieci: Zygmunt, Tadeusz, Edward, Mieczysław, . Elżbieta miała siostrę o imieniu Rozalia (Kuklinowska, w poz. 5). Po wojnie: Malonowo, koło Białogardu.
9.CHODAKOWSKIAntoni, wdowiec (może po Marii z d. Siedlecka); dzieci: Adam; Adela, Hieronima.
10.PASZKOWSKIAnastazy/Atanazy "Tanazik" +13.05.1953 - s. Pawła i Katarzyny (Walerii?) z d. Żygadło, żona Teodora z d. Chodakowska (albo: I żona Zofia, +~1935), córki: Jadwiga 1922 (w ok.1944 r. wyszła za mąż za Feliksa Bronowickiego z Lubomirki - s. Feliksa. Podczas deportacji na zachód, w maju 1945 r. na dworcu w Nowogrodzie Wołyńskim, Jadwiga urodziła córkę Marię. Po wojnie zamieszkali we Wrocławiu), Maria 23.06.1909 *Hranne (m. Dominik Ejsmond - w Krągliku); synowie: Ryszard (poniósł śmierć w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.), Władysław, Adolf (poz. 11); pasierb Aleksander r.~ 1920 Hołodecki (s. Atanazego i później II żony - Julii Chołodeckiej zmarłej w latach 60. XX) z żoną Anną (bezdzietni). Bracia Anastazego mieszkali w Dermance. Po wojnie wyjechali do Kowańcza, następnie Atanazy ze swoimi dziećmi wyjechał do Wałcza, stamtąd do Wrocławia, tam zmarł, pochowany w Wałczu (na cmentarzu poewangelickim, obecnie nieczynnym). Julia pozostała ze swoim synem w Kowańczu i tam zmarła w latach 60. XX w.
11.PASZKOWSKIAdolf ("Dolko") - s. Anastazego i Teodory, żona Michalina (z Myszakowej), syn Ryszard. Po wojnie zamieszkali we Wrocławiu.

ZACHODNIE KWARTAŁY
1.HRYNIEWIECKIKazimierz z rodziną.
2.CHUDZIK(?) Franciszek z rodziną.
3.GRZEBIENIAK(?) z rodziną.
4.MICHNIEWICZIN., żona Tekla; z rodziną.
5.WIERZBICKIIN. z rodziną.
6.BŁASZCZYKIN. z rodziną.
7.WIERZBICKIIN. z rodziną.
rodziny ukraińskie:
8.TERESZKOMikołaj; postać niejednoznaczna - uprzedzał przed napadami i dostarczał chleb do lasu dla polskich rodzin; aresztowany przez NKWD jako przywódca band ukraińskich.
9.HODUNIN.
10.PAWLUKIN.
11.MIELNICZUKIN.
12.ROMANIUKIN.
13.RABUSZMikołaj - ostrzegał polskie rodziny.
14.HURYNIN. - ostrzegał polskie rodziny.
15.SZCZAWLIŃSKIMikołaj
16.ŻABCZYKIN.

WIERZYCA MAJĄTEK

M1.KAPECKIJózef, żona Janina +1958 (w Słupsku) z d. Koblańska, dzieci: Julian (*Sławuta?), córka IN (Gruszecka, poniżej). Rodzina posiadała ok. 200ha, głównie lasów i plantacji chmielu. Po wkroczeniu w 1939 r Armii Czerwonej na tereny Kresów Wschodnich, rodzina Kapeckich podzieliła los wszystkich "obszarników". Józef został zamordowany w więzieniu w Dubnie. Pozostali uciekli przez "zieloną granicę" do Radzynia Chełmińskiego, pow. Grudziądz. Julian wrócił do Wierzycy i został pojmany i osadzony na Łubiance, potem zesłany na Syberię do Workuty. Z armią Andersa wychodzi z ZSRR i walczył w dyw.304. W około 1946r. wraca do nowej Polski.
GRUSZECKIStanisław +1940 (w Kozielsku), żona IN z d. Kapecka, dzieci: syn IN. Z Julianem przez "zieloną granicę" dotarli do Radzynia Chełmińskiego.

Wykaz mieszkańców odtworzony z pamięci może być niepełny. IN. - imię nieznane, (?) - pisownia lub informacja niepewna. Rok w barwie niebieskiej - osoba zamordowana przez bandytów ukraińskich.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Waldemar Strucki[wrzesień 2004] Wykaz mieszkańców opracował Waldemar Strucki na podstawie relacji Stanisławy Wojtków z d. Janczewska i Mieczysława Tunickiego, byłych mieszkańców Lubomirki. Koszalin - Białogard, [wrzesień 2008] Lubomirka - uzup. w poz. 7 na podstawie zgłoszenia Pawła Grudniaw_strucki(a)o2.pl

2.

Małgorzata Bazylińska-Piotrowska[maj 2006] poz. 2.ebazylinski(a)wp.pl

3.

ks. Henryk Romanik[luty 2007] Wierzyca - uzup. poz. 10-11.romanik(a)koszalin.opoka.org.pl

4.

Tomasz Bronowicki[kwiecień 2007] uzup. poz. 27.tomas_b(a)o2.pl

5.

Leszek Rześniowiecki[sierpień 2007] Wierzyca - uzup. poz. 10.lrzesniowiecki(a)gmail.com

6.

I. Czerwińska[marzec 2009] uzup. poz. 14 i 21redsphinx(a)poczta.onet.pl

7.

Piotr Woźniakna podst. relacji mojej babci Antoniny Woźniak z d. Paszkowskiej: [kwiecień 2010] poz. 29-32, Wierzyca - zmiany (np.Atanazy) i uzup. poz. 10 i 11canor(a)wp.pl

8.

Karol Ejsmond[maj 2010] Wierzyca - zmiana nazwiska z Ejsmunt na Ejsmond i uzup. w poz. 10, [lipiec 2010] dalsze uzup. w poz. 10emanru(a)poczta.fm

9.

Adrian Pohl[styczeń 2011] informacja o poległym w poz. 12. Interesuję się grobami żołnierzy PSZ we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Zainteresowanych proszę kontakt.adidoris(a)gmail.com

10.

Maria Kurekz d. Kapecka. [maj 2011] poz. M1. Staramy się o rekompensatę i brak nam potwierdzenia o obywatelstwie polskim mojej babci Janiny. Chętnie nawiązałabym kontakt z wszystkimi, którzy mają jakieś wiadomości o tamtych stronach i są potomkami lub byłymi mieszkańcami Wierzycy.mkkcafe(a)wp.pl

11.

Maria Lejda[maj 2011] Wierzyca - uzup. poz. 2.marialejda(a)poczta.fm

12.

Marcin Sebastian Opala[sierpień 2011] Wierzyca - uzup. poz. 1.marcinsebastianopala(a)gmail.com

13.

Dorota Szczepanik- wnuczka Wincentego i Marianny. [wrzesień 2013] uzup. poz. 14. Szukam informacji o mojej rodzinie, Marcinkowskich i Banachach.dora-30(a)tlen.pl

14.

Inessa Czerwińska[styczeń 2014] uzup. poz. 14.redsphinx(a)poczta.onet.pl

15.

Katarzyna Tokarska[grudzień 2015] Wierzyca - uzup. poz. 5-8. z relacji mojego dziadka Edwarda Marcinkowskiego.tokarska.kasia3(a)wp.pl

16.

Tadeusz Bagiński[grudzień 2016] uzup. poz. 25. [styczeń 2018] uzup. poz. 21 i 25. [sierpień 2020] korekta i uzup. poz. 21 i 25.thaddee.baginski(a)gmail.com

Obszar na zdjęciach satelitarnych

Data powstania strony: wrzesień 2004 r., ostatnia edycja: wrzesień 2020 r.

ros. Любомирка