kolonia

LUDMIŁPOL

gromada Ludmiłpol, gmina Werba, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Swojczów


Opracowywane w okolicy:
Mogilno, Swojczówka, Mikołajówka, Teresin, Oseredek Nowy, Swojczów, Gnojno, Mikołajpol,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej LUDMIRPOL.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Po lewej stronie od drogi

1.

BALICKIIN. ~1883-1943, żona IN. ~1893-1943, dzieci: Maria (Jarmuł, poniżej), Janina ~1927 i druga córka ~1937.

JARMUŁZygmunt, żona Maria, dzieci: Marian Stanisław 1943 (*Wlodzimierzówka). Zdołali uciec z domu.

2.

GIEMZAIN. ~1893-1943, żona IN. ~1898-1943, córki: Eugenia ~1920-1943 i Stefania ~1925-1943.

3.

IWAŃSKIWdowiec ~1883, jego syn Piotr ~1913, żona Bronisława ~1918.

4.

ROKICKIKazimierz +14.08.1939, żona Maria z d. Sawa, dzieci: Jan 1919, Stanisław 1921, Władysław +29.08.1943, Romuald +29.08.1943, Waleria +29.08.1943, Adela +29.08.1943, Helena +29.08.1943.

ROKICKIStanisław 1921, żona Irena z d. Karbowiak, dzieci: Cecylia 1942.

5.

SAWAZofia ~1883-1943 z d. Solak, wdowa po Józefie +1935, dzieci: Stanisław (zob.niżej), Helena (Mikuś, zob.niżej), Wacław +1943, Bolesław 1927-4.05.2013 - po wojnie: Buśno, pow. chełmski.

SAWAStanisław, żona Maria ze wsi Oseredek.

MIKOŚMarian ~1908, żona Helena ~1913-1943 z d. Sawa.

6.

JANKOWSKIBolesław ~1903-1943, żona Zofia ~1908-1943, dzieci +1943.

7.

INN. Rodzina niemiecka. Na ich miejscu zamieszkała rodzina nasiedlona z Mikołajpola INN.

8.

SZCZEPAŃSKI? Antoni ~1875-1943, zajmował się weterynarią, którą poznał w USA, żona Józefa 1877-1943 z d. Kassak/Kasak, dzieci: Seweryna 1897, Henryk (poniżej), Stanisław 1907?, Antoni 1916 i jeszcze 2 córki IN. Przeprowadzili się tu ze Swojczówki w 1926 roku.
SZCZEPAŃSKIHenryk 1904, żona Jadwiga 1911 z d. Gabryelska, córki: Leokadia, Władysława i Alina. Uciekli do Włodzimierza i tam przeżyli gehennę. Ocaleli, udało im się uciec na Lubelszczyznę.

9.

CHUDZIKAntoni ~1873-1943, żona Franciszka ~1883-1943, córki: Augustyna ~1924-1943, Kazimiera +1943?, Antonina (mogła się uratować bo opuściła rodzinny dom jeszcze przed napadem).

10.

MAJCHERSKIFranciszek ~1903-1943?, żona Władysława ~1908-1943? i jej mąż +1943?, córka Czesława +1943? i inne dzieci +1943?. Matka Franciszka była z d. Kaleniaczka ~1883-1943?.

11.

DROZD~1898-1943?, żona ~1903-1943? i dużo dzieci +1943?.

12.

ZUBEKBogdan 1916, żona Bronisława ~1918.

13.

TYMOCZKOFilip ~1863-1943?, żona Monika +1943? (zaginęli bez wieści).

14.

SZCZEPAŃSKIStanisław ~1893-1943?, żona ~1898-1943?, dzieci: córka ~1933-1943? i druga córka ~1935-1943?. Została nasiedlona.

15.

MYŚLIŃSKI~1893-1943?, żona ~1898-1943?, dzieci: syn ~1928-1943?.

16.

W tym domu mieszkała rodzina żydowska wywieziona do getta, gdzie podzieliła los innych rodzin żydowskich.

OSIOWSKIMichał ~1893. Na ich miejscu zamieszkał samotnie.

17.

LEJBICHARodzina żydowska. Niemcy wywieźli ich do getta, prawdopodobnie zostali zamordowani przez Niemców do spółki z Ukraińcami.

18.

IN. Rodz. niemiecka. Do Ludmiłpola przyszli z Mikołajpola na to miejsce:

FILEMONIUK~1898-1943?, żona ~1898-1943?, syn ~1921-1943?.

19.

SEBASTYANKAMaria ~1883, wdowa po Sebastianie, dzieci: Jan (na Teresinie), Antoni ~1905 (ożenił się gdzieś w okolicy Mikołajówki), Józefa ~1913, Kazimiera ~1918, Władek? ~1928 (zmarł), Weronika, Ludwik. Po wojnie w Trzebnicy.

20.

WAREMCZUK~1893, żona ~1898. Rodzina ukraińska, prawdopodobnie pomagali mordować Polaków.

21.

DYJER~1893-1943, żona ~1898-1943, córki: Wacława ~1923-1943 i Dyzia ~1925-1943.

22.

PUZIOWojciech ~1883-1943, sołtys, żona IN. (Józefa Kudryl?), synowie: Franciszek ~1913-1943 (w nocy został zabrany do sztabu UPA w Świniarzynie, nie wrócił), Bronisław ~1918 (uciekł).

Po prawej stronie od drogi

23.

SZALMAbogaty Niemiec. Na jego miejsce przyszedł gospodarzyć Sztundana

SZTUNDANAIN. prawosławny. V.n.:Sztunda.

24.

KLEPACZEK

Józef ~1883-1943, żona ~1888-1943, dzieci: córka Helena ~1918-1943 i inne +1943. Podobno chodził ich mordować Ukrainiec Waremczuk (w poz. 20).

25.

UMAŃSKI

~1893-1943?, żona ~1898-1943?, troje dzieci +1943?. Umański był kierownikiem tartaku u Kaca.

26.

FELIKSIAK

Józef ~1898-1943, żona ~1903-1943 i synek ~1941-1943. Jeszcze przed napadem na wieś zostali zabrani przez Ukraińców nad rzekę Turię i tam pomordowani (potopieni? - ciała pływały w rzece).

27.

Duża, drewniana szkoła oraz kościół katolicki, drewniany poewangelicki.

28.

OSIOWSKI

Jan ~1903, żona Władysława ~1908, dzieci.

29.

IN. Rodzina niemiecka.

GOZDAL

~1893-1943?, żona ~1898-1943?, syn ~1938-1943?. Nasiedleni z Mikołajpola na miejsce Niemców.

30.

KISIELEWICZ

~1893-1943?, żona ~1898-1943?, córka Maria (zob.niżej).

KROTACZ

~1903-1943?, Ukrainiec, żona Maria ~1908-1943? z d. Kisielewicz. Losy nieznane.

31.

ZIELIŃSKI

Władysław ~1898, żona Sabina? ~1903-1943, córka Władysława ~1933-1943. Razem z nimi zginęli rodzice Władka: ojciec Jan ~1883-1943 i matka ~1888-1943. Władysław działał później czynnie w Armii Krajowej. Słyszano, że jedna z tych akcji przeciwko Ukraińcom miała miejsce w Ludmiłpolu. Zieliński wraz z innymi partyzantami wpadli do gospodarstwa Ukraińca Sztundy, gdzie właśnie przybyło wielu gości, były chyba chrzciny, tam zrobili rozruch i nabrali sporo żywności ze spiżarni.

32.

WITEWSKI

~1893-1943, żona ~1898-1943, dzieci: Eugenia ~1918-1943, Janina ~1923-1943 i Zofia ~1925-1943. Nasiedleni z Mikołajpola.

33.

MIKOŚ

IN. ~1883, wdowa po IN (był kowalem), dzieci: Marian (mieszkał z żoną u teściów - w poz.5), Józefa ~1913, Adela ~1918 i Stanisław - został wzięty przez Sowietów do wojska i więcej nie wrócił. Józefa zdołała uciec przed pogromem, także Adela - po wojnie znalazła się w Szczecinie. Mikusie przyjechali tu z "Galicji" (Małopolski Wschodniej).

34.

MOŁDOCH

Franciszka ~1893-1943?, wdowa, syn Marian ~1928-1943?.

35.

STOLARCZUK

~1893, żona ~1898, dzieci: córka, żona Polaka Juliusza Mikosia, syn wdowy Mikosiowej. Stolarczuk był Ukraińcem. Ludzie opowiadali między sobą, że Juliusz został zamordowany przez Ukraińców.

36.

PICA

IN. ~1883-1943, żona IN. ~1893-1943, dzieci: Wojciech został zabrany przez Sowietów do wojska za pierwszej okupacji, drugi syn Janek zdołał uciec w czasie mordowania i uratował się, córka Weronika wyszła za mąż za Jana Łuszczaka i jeszcze przed mordowaniem zamieszkała w Smolarni. Weronika i jej rodzina po wojnie zamieszkała w Szczecinie.

37.

WALCZAK

Wdowiec ~1883-1943, żona Hanna umarła wcześniej, dzieci: Wiktor (ż. Katarzyna, przeżyli napad i po wojnie uciekli do Jarosławia), Franciszek ~1913 (ż.Augustyna ~1923-1943 oraz 1 roczny synek +1943), Bronisław ~1925 (uciekł).

38.

NIEDBAŁY~1895-1943?, żona ~1903-1943? i ich chyba sześcioro dzieci (podobno przeżyły pogrom).

Bez wskazania lokalizacji

39.LIŚKIEWICZIN.
40.BĄCIASZEKJózef, żona Maria z d. Szyrma (z Markowiczy?), dzieci: Kazimierz Jan 8.09.1935, Witold, Genowefa, Ryszard oraz jeszcze syn i córka (IN.).
41.OSTAPCZUKPeter, członek bandy UPA.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa"). "1943?" - prawdopodobnie. Znak "?" po nazwisku - przyporządkowanie losowe.

Osoby zainteresowane miejscowością lub udzieliły informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wojciech Liśkiewicz[maj 2007] poz. 39. Zajmuję się pisaniem historii o rodzinie Liśkiewicz. Zbieram materiały od trzech lat. Proszę o kontakt.wojciech.liskiewicz(a)neostrada.pl

2.

Edward Bąciaszek[wrzesień 2008] poz. 40.ebaciaszek(a)aol.com

3.

Andrzej Mielcarek[październik 2009] poz.1-38 z wykazu umieszczonego we wspomnieniach Marii Roch z d. Tymoczko (rodzice w poz.13). [listopad 2016] uzup. poz. 8. dzięki Wykazom ks. Żurka.Strony o Wołyniu

4.

Elżbieta Pudłowska[czerwiec 2011] uzup. poz. 19teosia1(a)vp.pl

5.

Czesław Kamiński[maj 2011] poz. 41, [kwiecień 2012] korekta i uzup. w poz. 26, uzup. poz. 4.czkamyk(a)op.pl

6.

Zbigniew Rokicki[luty 2012] korekta i uzup. poz. 4.z.rokicki6(a)upcpoczta.pl

7.

Dariusz Butyrowski[wrzesień 2013] uzup. poz. 5 i 33 ze wspomnień Bolesława Sawy (http://www.wolyn.btx.pl/)darek(a)gmx.de

8.

Ryszard Billewicz[październik 2016] uzup. poz. 5.bilarysia(a)wp.pl

9.

Eugeniusz Szczepański[listopad 2016] poz. 8. z opowiadań ojca Henryka Szczepańskiego.eugeniuszczepanski(a)gmail.com

Data powstania strony: maj 2007 r., ostatnia edycja: grudzień 2016 r.

inne strony O KRESACH

.