wieś i kolonia

ŁUKÓWKA

gromada Łukówka, gmina Powursk, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Powursk (od 1927r.)


Opracowywane w okolicy:
Koźlenicze, Piaseczno, Cegielnia, Powursk,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

KOLONIA

1.

NIEDZIELALudwik, żona Zofia, dzieci Halina 1935 (Zaliewska, obecnie w USA), Tadeusz.

2.

SĄSIADEKStefan 1908 - s. Porfirego i Marii z d. Kozaczek, żona Helena 1908 z d. Stępień - c. Piotra i Eleonory z d. Kociuba z Proszowic, dzieci: Maria 1932, Czesław 1934, Stanisław 1941, Józef 1944. Po wojnie Zółwin, Przysieka, woj. lubuskie.

3.

CHLEBOWSKIStefan.

4.

KLIMCZAKWawrzyniec.

5.

KWASKOWSKIAndrzej.

6.

PIĘKNYJan.

7.

RYBOTYCKITomasz.

8.

KOCIOLEKJan, żona Stefania, córki: Cecylia (Ziemińska, poniżej) i Stefania.

ZIEMIŃSKIAleksander, żona Cecylia, córka Aleksandra 1941. W 1943 r. wszyscy uciekli za Bug korzystając z pomocy PCK.
9.GRABUSIŃSKIStanisław 1886-1942, żona Maria 1896-1983 z d. Gouda, dzieci: Józef 1920-2008, Tadeusz 1929, Teresa 1931-2004, Kazimierz 1935-2011, Zygmunt 1937. Po wojnie: Ostropole k.Szczecinka.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Eulalia Czarnotaz Olsztyna. [lipiec 2009] poz.1.brak

2.

Sławomir Sąsiadek[październik 2009] poz. 2.slawomir.sasiadek(a)wp.pl

3.

Czesław Kamiński[maj 2011] poz. 3-7czkamyk(a)op.pl

4.

Aleksandra Ziemińska[luty 2012] poz. 8.aleksandra.kosk(a)gmail.com

5.

Stanisław Sąsiadek[lipiec 2015] dot. poz. 2. (bez informacji, tylko kontakt)st.sasiadek(a)wp.pl

6.

Andrzej Grabusiński[luty 2016] poz. 9.andrzejg208(a)wp.pl

Data powstania strony: lipiec 2009 r., ostatnia edycja: luty 2016 r.

inne strony O KRESACH

.