wieś

MAJDAN

gromada Majdan, gmina Hołoby, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Maciejów


Opracowywane w okolicy:
Suszybaba, Kupiczów Czeski, Budki, Gruszówka, Stara Dąbrowa, Perechody, Nowy Mosor,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Brak informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje
....

Uwagi: poz. 1. przeniesiona do wykazu rodzin w Nowej Dąbrowie

Data powstania strony: kwiecień 2008 r., ostatnia edycja: luty 2012 r.