kolonia

MAJÓWKA

gromada Witoldówka, gmina Chorów, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie
parafia Ożenin


Opracowywane w okolicy:
Witoldówka, Ostróg Stacja, Chorów, Kurhany, Czerniachów, Brodów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


DUWW nr 3, 1927 r.: "Starosta Zdołbunowski decyzją z dnia 25 II rb. ... L. dz. 6319, utworzył z dotychczasowej wsi Lidawa Czeska tejże gminy nową gromadę wiejską "Majówka". ... Wieś Majówka liczy 70 osób ludności, 14 samodzielnych gospodarstw i 145 dziesięcin obszaru."

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PROKOPIN. +1943. Rodzina ukraińska.
2.BIELECKIJózef, żona Stanisława z d. Puszkiewicz, syn Jan 7.12.1921 (chrzestni: Józef Krzemiński, Maria Jasińska, par.Ostróg 13.12.1921).
3.CIECIERSKIMikołaj, żona Józefa z d. Buczkowska, córka Maria 25.03.1923 (chrzestni: Leon Boczkowski, Konstancja Wegner, par.Ostróg 2.04.1923).
4.KONDRATIUKStefan, żona Wiktoria z d. Kędziora, córki: Helena 28.09.1921 (chrzestni: Wojciech Prys, Adela Żytnikowska, par.Ostróg 9.10.1921) i Bronisława 31.03.1923 (chrzestni: Stanisław Tuhi, Adela Żytnikowska, par.Ostróg 31.03.1923).
5.PRYSJózef, żona Józefa z d. Korytko, syn Witold 11.12.1922 (chrzestni: Feliks Korytko, Filomena Prysówna, par.Ostróg 17.12.1922).
6.SAMOŁOWICZStanisław, żona Bronisława z d. Tyska, córka Leontyna 22.05.1921 (chrzestni: Aleksander Tyski, Józefa Samołowiczowa, par.Ostróg 29.05.1921).
7.KORYTKOJan, żona Aniela z d. Swaśkiewicz, syn Franciszek 1921 (chrzestni: Józef Krzemiński, Waleria Tuha, par.Ostróg 22.10.1921).
8.KRZEMIŃSKIJózef, żona Olga z d. Mikołajczuk, syn Bronisław 25.03.1923 (chrzestni: Franciszek Maliszkiewicz, Józefa Mikołajczuk, par.Ostróg 2.04.1923).
9.MALISZKIEWICZAntoni, żona Anna z d. Secewicz, dzieci: Helena 1.03.1928, Stefan 1942. Po wojnie Szczytna Śląska, potem Żagań. Prawdopodobnie siostra Antoniego - Zofia (po m.Tyska) w Białaszowie
MALISZKIEWICZFeliks, brat. V.n.: Maleszkiewicz.
.Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Genowefa Staszz d. Marcinek. [grudzień 2006] poz. 1. Prokop był zmuszany do band aby mordować Polaków, nie zgodził się, więc zginął z rąk Ukraińców. Rozpuścili informację, że zabili go Polacy. Szłam na pogrzeb z Antoniną Urban, a polscy żałobnicy zawracali z pogrzebu bo Ukraińcy wołali [...] "co on wam winien, żeście go zabili?". Nie dotarliśmy na pogrzeb, nie widzieliśmy się z rodziną Prokopów już nigdy (z relacji).wstasz8(a)wp.pl

2.

ks.Witold Józef Kowalów[sierpień 2013] poz. 2-8 z AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923.vykovaliv(a)gmail.com

3.

Anna Konieczna[listopad 2013] poz. 9. ZDJĘCIA z Majówki i okolicy.konieczna.anna(a)vp.pl

Data powstania strony: maj 2010 r., ostatnia edycja: listopad 2013 r.