kolonia

MAŁY PORSK

gromada Mały Porsk, gmina Hołoby, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Hołoby


Opracowywane w okolicy:
Popowicze, Bożedarówka, Dementjanówka, Kalinownik, Pasieka, Żmudcze, Duży Porsk,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ŚWIERCZYŃSKIAntoni +1943, posiadał kuźnię i był znanym w okolicy kowalem, żona Tekla +1943, synowie: Bolesław (w Żmudczy), Jan +1943. Zostali bestialsko zamordowani prawdopodobnie w lipcu 1943r.

2.

MICHNIEWICZAleksander (od Red. żona Aniela Jankowska?).

Brak informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Bogdan Mikułowski[styczeń 2012] W Małym Porsku zamieszkiwał Konstanty Teleżyński z rodziną, czasowo w okresie 1905-1939 (bliższe dane o rodzinie – patrz pod hasłem Łuck).gradan(a)tlen.pl

2.

Andrzej Wilkołek[kwiecień 2014] poz. 1. [wrzesień 2016] korekta poz. 1.andrzej.wilkolek(a)gmail.com

3.

Yolanda Griffiths[luty 2017] poz. 2.starlings2(a)btintenet.com

Widok z satelity

Data powstania strony: styczeń 2012 r., ostatnia edycja: luty 2017 r.