kolonia

MARCELINA

gromada Szczekiczyn, gmina Międzyrzec, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Niewirków


Opracowywane w okolicy:
Pólko, Żarnówka, Suchy Róg, Niewirków, Wola Małyńska, Kołowerta,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ŻYGADŁOIN., dzieci: Franciszka 1928 (Chomicka).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Elżbieta Wojtala[marzec 2012] poz. 1 na podst. relacji Franciszki Chomickiej z d. Żygadło, tel. 76 7495523www...zasluczanie...

Data powstania strony: kwiecień 2012 r., ostatnia edycja: październik 2015 r.