kolonia

MARJANÓWKA

gromada Marjanówka, gmina Poddębce, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Poddębce


Opracowywane w okolicy:
Teremno, Poddębce, Harażdża, Tomaszówka, Sieniaków, Belweder,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Z WDW 1930/22: ...wyodrębniam z sołectwa Poddębce kol. Marjanówkę i Tomaszówkę i tworzę nową gromadę wiejską pod nazwą "Marjanówka". Nowoutworzona gromada wiejska "Marjanówka" powstała z 18 nabywców ziemi b. kol. tejże nazwy własności Marjana Sumodzkiego, obejmuje 233 ha ziemi ornej i posiada 94 mieszkańców.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

STANIEWICZWładysław 1904 -25.06.1943 - s. Karola i Antoniny Tajchler; żona Janina 1918 z d. Malinowska, dzieci: Krystyna, Zygmunt.

2.

STANIEWICZAntonina 1879-1943 z d. Tajchler; rozwiedziona z Karolem z Wygadanki. Przeprowadziła się tu z Tomaszówki z dziećmi: Władysław (powyżej), Janina 1907-1909, Józefa 1908-1908, Maria 1898-1943 (Kołomaźnik, w Tomaszówce), Janina Zofia (Mazurkiewicz, w poz.3). Synowie: Adam Mieczysław i Andrzej Tadeusz - zamieszkali z Karolem w Wygadance. Antonina posiadała tu gospodarstwo rolne.

3.

MAZURKIEWICZJózef 1907-1985, żona Janina Zofia 24.02.1913-14.05.1995 (*Boruchów) z d. Staniewicz - c. Karola z Wygadanki i Antoniny z d. Tajchler (poz.2). Bezdzietni. Po wojnie mieszkali w Warszawie.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Anna Staniewicz[grudzień 2008] poz.1-3. na podst. rejestru pomiarowego gruntów z dn. 16 IX 1935r. wykonanego przez mierniczego Eugenjusza Gutowskiegoaniast26(a)wp.pl

2.

Tomasz Staniewicz[sierpień 2015] edycja. poz. 1-3.tomarcheo(a)o2.pl

Data powstania strony: grudzień 2008 r., ostatnia edycja: sierpień 2015 r.